PDCA cyclus

PDCA cycle DEming - ToolsHero

In dit artikel wordt de PDCA cyclus of PDCA cirkel van William Edwards Deming praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige probleem aanpak tool.

Wat is de PDCA cyclus?

In procesmatig werken, zal er binnen organisaties altijd worden aangestuurd op resultaten. Maar hoe kunnen organisaties zichzelf daadwerkelijk sturen om de beoogde resultaten te behalen? De oorspronkelijke bedenker van de PDCA cyclus is Walter A. Shewhart (1939). In de jaren vijftig ontwikkelde William Edwards Deming door op het eerdere werk van Walter A. Shewhart en ontwikkelde zo de PDCA cyclus. Deze zogenoemde Deming Cirkel is een goed controlemiddel om de kwaliteit van veranderingen en verbeteringen binnen de organisatie te bewaken. De PDCA cyclus staat voor de afkorting van de vier belangrijkste stappen in de cirkel: Plan, Do, Check en (Re-) Act.

PDCA cyclus is PDCA cirkel

Het PDCA model heeft een cyclisch karakter, waardoor er continu aandacht voor kwaliteitsverbetering is. Na evaluatie en eventuele bijsturing, begint het proces weer van voren af aan. Het model wordt vaak op organisatieniveau gebruikt, maar is evengoed inzetbaar op operationeel niveau. Door de PDCA cyclus zijn medewerkers goed in staat om hun eigen manier van werken te beoordelen en daar waar nodig, te verbeteren. Omdat iedereen op de werkvloer deel uitmaakt van het totale proces, heeft dat een positieve invloed op de gehele organisatie.

Hoe pas je de PDCA cyclus toe?

De verschillende stappen binnen de PDCA cyclus kunnen bij complexe processen als aparte subprocessen worden gezien.

PDCA cyclus - ToolsHero

Bij eenvoudige processen richten de stappen zich op aparte activiteiten:

Plan (plannen)

Hierin staat de verbetering van de werkzaamheden centraal. Wat is de gewenste output / situatie (Soll) en hoe wil men dat bereiken. Het is van belang om vooraf goede SMART doelen op te stellen, die in overeenstemming zijn met alle stakeholders. Daarnaast moet er vooraf serieus naar de beschikbare middelen worden gekeken.

Do (doen)

Hier gaat het om de uitvoering en realisatie van de geplande verbeteringen van het gehele proces. Tijdens de uitvoering vindt er continu meting en registratie van de output plaats en wordt er relevante informatie verzameld.

Check (controleren)

In deze controlefase worden de resultaten van verbetering gemeten en vergeleken met de gewenste situatie. Bij grote verschillen (´plannings-gap´) is het belangrijk om snel te reageren en de oorzaak van mogelijke verschillen op te sporen.

(Re-) Act (bijsturen)

Na detectie van resultaatverschillen, is het van belang om daadwerkelijk bij te sturen. Er worden maatregelen genomen om het oorspronkelijk geplande resultaat alsnog te behalen.

Pro-Act

In complex besturende processen wordt ook nog een Pro-Act fase onderscheiden. De Pro-Act fase is een ontwerpfase, waarbij onderzocht wordt hoe een nieuwe visie en/of strategie ontwikkeld kan worden. Er wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden om goede resultaten te behalen. Alle verzamelde informatie kan worden gebruikt in de Re-Act – of in de Plan-fase.

PDCA cyclus: elk niveau

Binnen alle managementniveaus wordt de PDCA cyclus eerder onbewust dan bewust toegepast. Daarbij richt de directie zich meer op de primaire bedrijfsprocessen en richt het middenkader zich op de daaruit voortvloeiende subprocessen. Interactie tussen het proces zelf en het uiteindelijk resultaat is op elk niveau van groot belang. Eerst komt de opdrachtenstroom op gang, waar het resultaat uit voortkomt. Pas na evaluatie wordt er eventueel bijgestuurd of ingegrepen om vervolgens weer te starten met een opdrachtenstroom. Op die manier wordt de kwaliteit continu gewaarborgd.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij de PDCA cyclus toe in jouw werkomgeving? Herken je het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou succesfactoren die kunnen bijdragen aan goede uitwerking van de PDCA cyclus?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk aan vrienden en zakenrelaties. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Meer informatie

  1. Moen, R. & Norman, C. (2006). Evolution of the PDCA cycle. Available at http://www.bulsuk.com/2009/02/taking-first-step-with-pdca.html
  2. Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. MIT Press Ltd.
  3. Shewhart, Walter Andrew (1939). Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control. Dover Publications.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2011). PDCA cyclus (Deming). Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/pdca-cyclus-deming/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/pdca-cyclus-deming/”>ToolsHero: PDCA cyclus (Deming)</a>

Interessant artikel?
Geef je waardering of deel het artikel via social media!

PDCA cyclus, 3.29 / 5 (7 votes)

Vond je dit artikel interessant?

Wil je je persoonlijke en professionele vaardigheden een boost geven? En heb je geen tijd om allerlei uitgebreide journals te lezen? Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?! Wij hebben het uitzoekwerk voor je gedaan en alles praktisch samengevat.

Bekijk onze abonnementen

2 comments

  1. Ik heb een vraag met betrekking tot de PDCA-cyclus. Ik doe momenteel onderzoek voor het bedrijf omtrent het optimaliseren organisatie-inrichting. Voor het onderzoek zal ik het Klaverblad model toepassen en het veranderingsmodel van Lewin. Is de PDCA-cyclus ongeveer qua inhoud gelijk aan het veranderingsmodel van Lewin?

    1. Beste Jonathan, bedankt voor je vraag. Beide modellen (Lewin Change Model en PDCA) hebben een veranderkundig karakter. Het Lewin Change Model is gericht op gedragsverandering. PDCA gaat verder dan dat en richt zich meer op verandering dat leidt tot een verbetering van resultaten. Wellicht is het interessant om beide modellen te bekijken op ToolsHero zodat je een gewogen beslissing kan nemen voor jouw organisatie inrichting optimalisatie uitdaging. Tip: DMAIC zou ook goed kunnen aansluiten op jouw vraagstuk.

Geef een reactie