× Close
Home » Marketing

Marketing

Marketing is het interactieve proces dat goederen en services verplaatst van een concept naar de klant.

Marketing is het interactieve proces dat goederen en services verplaatst van een concept naar de klant.

De basis van dit interactieve proces is de Marketing Mix, ontwikkeld door de bekende marketing professor Jerome McCarthy.

Kortom, het ‘veroveren van de markt’ is waar deze discipline zich op richt. Er zijn vele theorieën die informatie bieden om een product goed op de markt te krijgen om daarmee de competitie te tackelen. Er zijn veel wetenschappelijke en praktische studies uitgevoerd over deze discipline vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt.

Als voorbeeld, nog een beroemde marketing strategie expert is Philip Kotler. Kotler is onder andere bekend van Five Product Levels en Decision Making Unit (DMU).

Wat zijn de meest bekende en gebruikte marketing modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over verschillende modellen, tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doel of het begrijpen van bepaalde aspecten die met deze discipline komen.

B2B marketing: betekenis, voorbeeld en tips

januari 31st, 2024

B2B marketing: in dit artikel wordt de betekenis van B2B marketing praktisch uitgelegd. Dit artikel bevat verder informatie over de verschillende bouwstenen van een B2B marketing-strategie, een voorbeeld en praktische tips. Veel leesplezier!

Wat is B2B marketing?

B2B marketing, of …

Perceptual Map / Mapping: uitleg en template

januari 18th, 2024

Perceptual map: in dit artikel wordt de perceptual map or PERMAP praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie en uitleg van de PERMAP, gevolgd door een lijst met redenen waarom managers en organisaties in het algemeen deze …

Viral marketing: de uitleg en betekenis

januari 18th, 2024

Viral marketing: in dit artikel wordt het concept van viral marketing praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is en de betekenis, wordt ook in het artikel toegelicht de oorsprong plus voorbeelden, hoe het werkt, de besmetting, voor- en nadelen …

Value Proposition Canvas Model en template

januari 18th, 2024

Value Proposition Canvas Model: in dit artikel wordt het concept Value Proposition Canvas model van Alexander Osterwalder praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van wat het is, wordt het model per onderdeel uitgelegd en bevat dit artikel een handige template om …

Social selling index: de uitleg

januari 18th, 2024

Social selling: in dit artikel wordt het concept van social selling praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van wat dit concept is, wordt het onderwerp transformatie uitgelicht, de Social Selling Index (SSI) en de vier pilaren worden uitgebreid toegelicht. Tevens wordt …

Wat is Retail Management: uitleg en betekenis

december 4th, 2023

Retail management: in dit artikel wordt retail management praktisch uitgelegd. Het bespreekt wat retail management is (betekenis), wat de rol van marktonderzoek binnen retail management is, welke andere activiteiten erbij komen kijken en welke competenties een retail manager dient te …

Hunger marketing: de uitleg

november 2nd, 2023

Hunger marketing: in dit artikel wordt het concept van hunger marketing praktisch uitgelegd. Naast wat het is (definitie), belicht dit artikel ook verschillende vormen, voorbeelden van Hunger Marketing van onder meer Apple en Xiaomi, de valkuil van deze marketingstrategie en …

Social media strategie opzetten

oktober 31st, 2023

Social media strategie: in dit artikel wordt een sociale media strategie praktisch uitgelegd. Er wordt behandeld wat een social media strategie is, wat de voordelen ervan zijn en middels welk stappenplan succes behaald kan worden. Na het lezen begrijp je …

Conjoint analysis: de uitleg

oktober 31st, 2023

Conjoint Analysis: in dit artikel wordt de Conjoint Analysis (CA) praktisch uitgelegd. Er wordt besproken wat een Conjoint Analysis is, welke terminologie gebruikt wordt, welke type analyses er zijn en hoe survey-data geanalyseerd kan worden. Na het lezen zal je …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)