× Close
Home » Onderzoek

Onderzoek

Wat is onderzoek?

Onderzoek is het proces van het systematisch onderzoeken, documenteren, analyseren en interpreteren van gegevens. Onderzoeken worden uitgevoerd in overeenstemming met bepaalde methodologieën, die bepaald worden door academische disciplines en specifieke disciplines.

Wat is onderzoek?

Onderzoek is het proces van het systematisch onderzoeken, documenteren, analyseren en interpreteren van gegevens. Onderzoeken worden uitgevoerd in overeenstemming met bepaalde methodologieën, die bepaald worden door academische disciplines en specifieke disciplines.

Betrouwbaar onderzoek doen is vandaag de dag belangrijker dan ooit. De technologiesector innoveert op grote snelheid en daar maken onderzoeken iedere dag deel van uit. Ook in de medische wereld is onderzoek uitermate belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen. Denk daarnaast aan milieu en duurzaamheid: onderzoek is cruciaal voor het begrijpen van de effecten van oplossingen voor het wereldwijde energie- en milieuprobleem.

Er zijn vele methoden, theorieën en tools beschikbaar die het mogelijk maken om goed onderzoek uit te voeren. Welke methoden je precies nodig hebt, hangt af van de situatie. In deze categorie vind je alles wat je nodig hebt op het gebied van onderzoek doen. Of je nu een student bent en een scriptie moet schrijven, of dat je een beginnend onderzoeker bent, de onderstaande artikelen helpen jou om jouw onderzoeksdoelstellingen te bereiken.

Meta analyse: de betekenis, de uitleg plus stappenplan

juni 27th, 2024

Meta-analyse: in dit artikel wordt het concept meta analyse praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een introductie tot dit concept, gevolgd door een definitie en betekenis en een algemene uitleg. Ook vind je een praktisch voorbeeld en tips om zelf …

Respondenten: de betekenis en uitleg

april 17th, 2024

Respondenten: in dit artikel wordt het begrip respondenten praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de betekenis van het woord respondenten, gevolgd door een opsomming van de soorten onderzoek waarin geënquêteerden een belangrijke rol spelen en een stappenplan voor het selecteren …

Univariate analyse: de uitleg

maart 22nd, 2024

Univariate analyse: in dit artikel wordt de univariate analyse praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene uitleg en een uiteenzetting van de redenen voor het toepassen van deze methode in onderzoek, gevolgd door de definitie van de term en …

Bivariate analyse: de uitleg en betekenis

maart 21st, 2024

Bivariate analyse: in dit artikel wordt de bivariate analyse praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie en betekenis van deze tool, gevolgd door een uitleg over de verschillen tussen de univariate en bivariate analyse en een praktisch voorbeeld. Je …

Kruistabel maken en ermee rekenen

februari 16th, 2024

Kruistabel: in dit artikel wordt het concept kruistabel praktisch uitgelegd. Het artikel omvat een definitie en algemene uitleg van deze analytische methode, gevolgd door een beschrijving van de voordelen van deze methode. Je vindt ook een praktisch stappenplan met meerdere …

Inhoudsanalyse uitvoeren voor onderzoek

november 14th, 2023

Inhoudsanalyse: in dit artikel wordt de term inhoudsanalyse, of contentanalyse, praktisch uitgelegd in de context van onderzoeksvaardigheden. Het artikel begint met een algemene definitie en uitleg, gevolgd door een stappenplan voor het uitvoeren van een inhoudsanalyse, inclusief een …

Observationeel onderzoek: de uitleg

oktober 17th, 2023

Observationeel onderzoek: in dit artikel wordt het concept observationeel onderzoek praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een inleiding en de algemene definitie van de term, gevolgd door een uiteenzetting van de redenen waarom observationeel onderzoek belangrijk is, de voor- en …

Onderzoeksethiek: de uitleg

september 27th, 2023

Onderzoeksethiek: in dit artikel wordt het concept onderzoeksethiek praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van de term, gevolgd door een uiteenzetting van de redenen waarom ethiek in onderzoek belangrijk is en in welke vakgebieden er meer focus …

Veldonderzoek: de uitleg en betekenis

augustus 21st, 2023

Veldonderzoek: in dit artikel wordt het concept veldonderzoek, ook bekend als field research praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van deze term, gevolgd door een algemene uitleg een aantal praktische voorbeelden van veldonderzoek. Ook vind je een …

Interviewtechnieken: uitleg en tips

juli 31st, 2023

Interviewtechnieken: in dit artikel wordt het concept interviewtechnieken praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van de term, gevolgd door een algemene uitleg en de opsomming van de verschillende interviewtechnieken die gebruikt worden door onderzoekers en studenten die bijvoorbeeld …

Onderzoekcyclus: de uitleg

juli 26th, 2023

Onderzoekcyclus: in dit artikel wordt de onderzoekcyclus praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een opsomming van de onderzoeksfasen en een lijst met vragen die elke onderzoeker zichzelf zou moeten stellen voor en tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Daarna vind …

Likertschaal: de uitleg

juli 19th, 2023

Likertschaal: in dit artikel wordt de term Likertschaal, ook bekend als de 5 punts Likertschaal praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de betekenis van deze term, gevolgd door een algemene uitleg over dit wetenschappelijk concept. Je leest verder over …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress