Allocatie van middelen

Missie

Bedrijfstransformatie

Moderne portefeuilletheorie

Functionele strategie

MOST-analyse

CSR piramide van Carroll