× Close
Home » Strategie

Strategie

Wat is strategie? De betekenis

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Wat is strategie? De betekenis

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Doelen zijn belangrijk voor organisaties om de toekomstige richting van een bedrijf te bepalen. Een goede strategie komt altijd voort uit een grondige analyse van de positie van het bedrijf op de markt. Hier worden de sterke en zwakke punten van een bedrijf, evenals kansen en bedreigingen geïncorporeerd (SWOT-analyse).

Het nut van een effectieve strategie stopt niet bij het voorzien van richting voor management en medewerkers. Naast de functie van North Star, vervult de strategie ook een belangrijke rol in het besluitvormingsproces. Voor organisaties die voldoende inzicht hebben in hun sterke en zwakke punten, helpt de strategie de managers bij het beslissen waar inspanningen en middelen het beste kunnen worden besteed.

Hedendaagse moderne bedrijven en markten handelen volgens een planning vanuit dynamische strategieën. Bedrijven en organisaties moeten een strategie hebben om te overleven en moeten nieuwe producten en klanten tot zich weten te binden om hun marktpositie te behouden of te versterken.

Ter ondersteuning van dit proces bestaan verschillende hulpmiddelen. Zo wordt het CAGE Distance Framework ingezet om belangrijke verschillen tussen landen te identificeren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het ontwikkelen van de strategie. Het McKinsey Three Horizons of Growth-model helpt bedrijven om een kloof te voorkomen tussen wat een bedrijf wil bereiken in de toekomst en waar het nu staat in relatie tot de strategie.

Een strategie bepaalt de koers van het bedrijf. Er zijn vele theorieën en methodes die zich oriënteren op de beste strategie. Het gaat altijd over het best passende optie en welke toewijding er nodig is om succesvol te zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de 5 P’s van Strategie van Henry Mintzberg. Het 3C model van Kenichi Ohmae richt zich op de drie sleutelfactoren voor succes die in balans moeten zijn in de vorm van een strategische driehoek.

Een strategie wordt doorgaans vertaald in een strategisch plan. Het strategisch plan bestaat uit vijf elementen, te weten visie-missie, doelstellingen, kernwaarden, KPI’s (Key Performance Indicators) en beleid & verantwoordelijkheid. De visie en missie brengen een organisatie op een lijn. Mensen in de organisatie kunnen op die manier hun krachten bundelen waarmee de efficiëntie toeneemt. De kernwaarden van een bedrijf weerspiegelen waar het goed in is en waar het trots op is. Een plan is niks zonder goed gedefinieerde doelstellingen, het vierde onderdeel van een strategisch plan. Om de voortgang richting de doelstellingen te monitoren worden geschikte KPI’s geselecteerd.

Er zijn vele wetenschappelijke en praktische studies uitgevoerd over dit onderwerp door Michael Porter, C. K. Prahalad, Gary Hamel en nog vele anderen, vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt. Met name Michael Porter is bekend worden met zijn visie op strategie. Volgens hem is een strategie gericht op kostenleiderschap, differentiatie en focus. Deze strategieën staan bekend als de drie generieke strategieën van Porter. De strategieën van Porter beschrijven in feite de wisselwerking van strategieën tussen kostenminimalisatie, productdifferentiatiestrategieën en marktfocus.

Strategie modellen, theorieën & tips

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige theorieën en methoden voor besluitvorming die jou helpen je doel te bereiken of het leren te begrijpen wat de aspecten zijn.

Bedrijfstransformatie: de uitleg

november 28th, 2023

Bedrijfstransformatie: in dit artikel wordt bedrijfstransformatie praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook waarom deze nodig zijn, wat operationele transformaties zijn en hoe implementeer ik deze, inclusief een bedrijfstransformatie. Na het lezen begrijp je de basisprincipes van …

Supplier Relationship Management (SRM)

november 13th, 2023

Supplier Relationship Management (SRM): in dit artikel wordt het concept van Supplier Relationship Management (SRM) praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is (en betekenis), wordt tevens ook in dit artikel de reslatie met E-procurement, het belang van strategisch inkopen, …

INK model invullen: de uitleg

november 13th, 2023

INK model: in dit artikel wordt het concept INK model praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige management en strategie tool.

Wat is het INK model?

INK betekent het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) en heeft …

Theory Of Constraints: uitleg

november 1st, 2023

Theory of Constraints: in dit artikel wordt het concept Theory Of Constraints (TOC) van Eliyahu Goldratt praktisch uitgelegd. Er wordt behandeld wat de TOC is, hoe het stappenplan eruitziet, wat interne en externe beperkingen zijn en hoe de TOC-methode het …

Groeimodel van Greiner

september 18th, 2023

Groeimodel van Greiner: in dit artikel wordt het Groeimodel van Greiner, ontwikkeld door Larry Greiner, praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de 7stappen / fasen van organisatiegroei en -ontwikkeling, en de kracht om het …

Kraljic matrix: de uitleg

september 5th, 2023

Kraljic matrix: in dit artikel wordt de Kraljic Matrix, beter bekend als de Peter Kraljic matrix praktisch uitgelegd. Naast wat het is, de productcategorieën, de stappen in het aankoopproces en de verspreiding. Na het lezen begrijp je de basis …

VMOST analyse: de uitleg

september 5th, 2023

VMOST analyse: in dit artikel wordt de VMOST analyse, ontwikkeld door Rakesh Sondhi praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de 5 elementen van het model, de effectiviteit en een korte samenvatting. Na het lezen zal …

MOST analyse: de uitleg

september 5th, 2023

MOST analyse: in dit artikel wordt de MOST-analyse praktisch uitgelegd. Naast wat deze analyse techniek is, belicht dit artikel de rol van de missie met deze tool en de kernpunten van deze techniek. Na het lezen begrijp je de basis …

Grand Strategy Matrix

augustus 27th, 2023

Grand Strategy Matrix: in dit artikel wordt de Grand Strategy Matrix praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige strategie tool.

Wat is de Grand Strategy Matrix?

Het is voor bedrijven goed om te weten …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)