Sterkte zwakte analyse maken: de uitleg

Sterkte zwakte analyse - toolshero

In dit artikel wordt de sterkte zwakte analyse praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel de toepassingsgebieden zoals zakelijk en persoonlijk plus voorbeelden en de kanttekeningen van deze analyse vorm. Na het lezen begrijp je de basis van deze probleem analyse tool. Veel leesplezier!

Wat is de sterkte zwakte analyse?

De sterkte zwakte analyse is een bedrijfskundig management model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert. Op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald.

De Engelse versie genaamd term SWOT wordt ook vaak in het Nederlands gebruikt en bevat de vier elementen: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. Deze versie dekt echter niet de gehele lading, aangezien het doel een strategie voor de toekomst is en niet alleen een analyse van de huidige stand van zaken.

Gratis e-book bij Toolshero

SWOT wordt dan ook wel eens uitgebreid tot SWOTI, waarbij de I staat voor Issues (Kwesties).

De kwesties vormen een belangrijk onderdeel van het model aangezien zij een verbinding vormen tussen de interne en externe analyse. De sterkte zwakte analyse kan ook als middel dienen om beslissingen te nemen en om de positie, de koers en de strategie van een bedrijf tegen het licht te houden.

Verder wordt de sterkte zwakte analyse gebruikt voor planning, marketing, beoordeling van de concurrentie, organisatie- en productontwikkeling, onderzoek en teambuilding.

Door individuen wordt de sterkte zwakte analyse ook veelal gebruikt als hulpmiddel om een beter zelfbeeld te krijgen, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek of voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Ook kan de sterkte zwakte analyse deel uitmaken van een ondernemingsplan.

Oorsprong en ontwikkeling

De ontwikkeling van de sterkte zwakte analyse is terug te voeren tot een planningstrend die zich vanaf halverwege de vorige eeuw in het Amerikaanse bedrijfsleven voordeed.

De aanzet werd waarschijnlijk gegeven door het chemieconcern DuPont, dat in 1949 begon met het maken van strategische plannen voor langer termijn. Het idee sloeg aan en binnen tien jaar had elk bedrijf uit de Fortune 500 een manager op het gebied van corporate planning of long range planning.

Anders dan verwacht bleken de plannen echter zelden iets goeds op te leveren en kostten de bijbehorende activiteiten handenvol geld. Om erachter te komen waarom corporate planning niet werkte, werd er in 1960 aan het Stanford Research Institute in de stad Menlo Park (Californië) onder leiding van Robert F. Stewart een onderzoek opgestart.

Bij dit project, dat tot 1969 zou duren, was ook Albert Humphrey betrokken, die een belangrijke bijdrage aan de sterkte zwakte analyse zou leveren.

Het onderzoeksteam bestond verder uit Marion Dosher, Otis Benepe en Birger Lie. Aan het onderzoek deden 1.100 ondernemingen en organisaties mee. Ruim 5.000 leidinggevenden vulden een enquêteformulier met 250 vragen in.

Eén van de conclusies van het onderzoek was dat de hoogste bestuurder van de onderneming eveneens de hoogste leidinggevende onderdeel diende te zijn van het planningsproces en dat hij daarbij ondersteuning behoorde te krijgen van zijn directe ondergeschikten.

Het onderzoek gaf namelijk aan dat het merendeel van de mislukkingen lag aan draagvlak en ondersteuning vanuit het topmanagement. Op basis van dit onderzoek werd een conceptmodel ontwikkeld met de naam SOFT:

 • Satisfactory (voldoende): goed in het heden is voldoende.
 • Opportunity (kans): goed in de toekomst is een Kans.
 • Fault (fout): slecht in het heden is een fout.
 • Threat (bedreiging): slecht in de toekomst is een bedreiging.

Tijdens een seminar in Zürich in 1964 werd “Fout” uitgewisseld voor de “Zwakte” en ontstond het huidige acroniem SWOT.

Bij de voltooiing van het model in 1973 kwamen er drie belangrijke adviezen uit veldonderzoek naar voren:

 • Geef alle werknemers de kans om vanuit hun eigen positie hun eigen kijk te geven op wat goed en slecht is en wat zij zien als heden en toekomst;
 • Stimuleer werknemers om aandacht te besteden aan alledaagse kwesties in het bedrijfsproces omdat verbeteringen die daar gevonden worden de grootste impact kunnen hebben. Tevens werd er geadviseerd om juist minder nadruk te leggen op de zogenaamde geweldige ideeën of grote doorbraken;
 • Vraag de werknemers om praktisch te schrijven en om deze ideeën in te delen onder zes categorieën (Product, Plaats, Prijs, Promotie, Proces en Personeel).

Toepassingsgebieden en voorbeelden

De sterkte zwakte analyse wordt tegenwoordig ook op een breder terrein toegepast zoals op momenten wanneer er sprake is van het nemen van beslissingen en er een gewenste eindsituatie is geformuleerd.

Voorbeelden hiervan zijn: de positiebepaling van een onderneming, levensvatbaarheid van een onderneming, logistiek en sales, product- of merkmarketing, het betreden van een nieuwe markt, een lancering van een nieuw product, acquisitie, potentiële samenwerking, de wens om te veranderen van leverancier, het outsourcen van activiteiten, diensten of personeel, investeringsbeslissingen, preventief crisismanagement, enzovoorts.

Persoonlijke sterkte zwakte analyse

Naast organisaties en ondernemingen wordt de sterkte zwakte analyse ook op individueel niveau gebruikt.

Een populaire toepassing van de sterkte zwakte analyse is het gebruik ter vergroting van het persoonlijke zelfbeeld, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een sollicitatiegesprek, maar ook voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Bij het maken van een persoonlijke sterkte zwakte analyse kijkt men eerst naar buiten. Voor veel mensen is dit op zich al een leerproces. Om de eigen sterktes en zwaktes te leren kennen, worden bijvoorbeeld vragen gesteld, zoals:

 • Sterktes: Wat zijn de bijzondere vaardigheden? Welke dingen lukken goed? Welke sterke punten zien anderen?
 • Zwaktes: Waarin is verbetering nodig? Wat lukt minder goed? Welke zwakke punten zien anderen?

Voor een sollicitant liggen sterke en zwakke punten bijvoorbeeld op gebieden als een eigen persoonlijkheid, professionele eigenschappen, besluitvaardigheid, aan het werk zijn met dingen die passend of leuk zijn, sollicitatievaardigheden, opleiding, werkervaring, bewezen resultaten, referentiebrieven, specialistische vakkennis en professionele vaardigheden zoals communicatieve, sociale, commerciële of managementvaardigheden.

Voorbeelden van vragen waarmee kansen en bedreigingen verhelderd worden zijn:

 • Kansen: Welke kansen liggen in het verschiet? Uit welke omgevingsfactoren is voordeel te halen? Waarin wordt de concurrentie/tegenstander overtroffen?
 • Bedreigingen: Welke bedreigingen zijn realistisch? Welke omgevingsfactoren kunnen nadeel opleveren? Waarin dreigt de concurrentie/tegenstander te overtreffen?

Carrièrekansen of -bedreigingen op de arbeidsmarkt zijn dan bijvoorbeeld: de economische verwachting, een reorganisatie, outsourcing, fusie, overname, verplaatsing van taken naar lagelonenlanden, sociaal netwerk of mate van aanbod binnen een bepaalde beroepsgroep.

Andere mogelijke kansen zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een bepaalde combinatie van kennis en vaardigheden, dat de vacature op het lijf geschreven is of omdat een collega vertrekt.

Andere bedreigingen zijn bijvoorbeeld de komst van getalenteerde collega’s, problemen met de gezondheid of veroudering van kennis en ervaring.

Net als bij het opstellen van de TOWS matrix voor een organisatie, moeten ook de elementen van een persoonlijke analyse zo concreet mogelijk worden verwoord.

De uiteindelijke selectie van die sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen is ook hier weer onderscheidend ten opzichte van de concurrentie, ofwel van andere gegadigden voor betreffende functie. In plaats van de relevantie voor de klant of marktsegment, wordt er in dit geval gekeken naar de relevantie voor de potentiële werkgever.

In een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) kan de klantrol verschillend worden vertaald, zoals voor de persoon waarvoor de sterkte zwakte analyse geldt zelf, voor mensen in zijn / haar directe omgeving of voor klanten in de professionele omgeving.

Kanttekeningen bij het maken van een sterkte zwakte analyse

Kritiek die er op deze analyse gegeven wordt, is dat het een weinig theoretische karakter heeft: de analyse is vrij impressionistisch en niet systematisch gestuurd vanuit een bepaalde benadering, zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is in de marketing of de industriële organisatietheorie.

Een belangrijk strateeg die wel die richting denkt en ontwikkelt is Michael Porter.

In de praktijk wordt het dan ook niet zozeer als theorie maar meer als hulpmiddel gebruikt bij het in kaart brengen van een aantal factoren die invloed hebben op onder meer bedrijfsvoering.

De sterkte zwakte analyse is een beschrijvend model dat geen acties voorschrijft.

Het biedt oplossingen waarover de meerderheid het in algemeen mee eens is, waardoor het model geen rekening houdt met verschillen in interpretatie. Zo kan de ene manager concurrentie zien als een kans en de andere als een bedreiging.

Nadelen van een sterkte zwakte analyse worden bijvoorbeeld omgebogen, wanneer men zich niet te veel laat leiden door heersende overtuigingen en waarden binnen de organisatie en er doorheen gebroken wordt. Dit proces wordt bijvoorbeeld ondersteund, wanneer vreemde ogen meekijken, van een andere afdeling, vestiging, bevriend bedrijf of uit de markt.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij de sterkte zwakte analyse toe? Herken je het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou succes factoren die kunnen bijdragen aan het opmaken van een goede sterkte zwakte analyse?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Quast, L. (2013) How To Conduct A Personal SWOT Analysis, http://www.forbes.com/sites/lisaquast/2013/04/15/how-to-conduct-a-personal-s-w-o-t-analysis/, retrieved on 06-05-2014.
 2. Tam UK. (2012). Research: The Science of TAM, http://www.tamplc.com/, Retrieved on 2012-06-03.
 3. Pickton, D.W. and Wright, S. (1998). What’s swot in strategic analysis? Strategic Change Vol. 7, pp. 101-109, 105-106.
 4. Coman, A. and Ronen, B. (2009). Focused SWOT: diagnosing critical strengths and weaknesses. International Journal of Production Research Vol. 40, Issues 20, pp. 5677–5689.
 5. Brooksbank, R (1996). The BASIC marketing planning process: a practical framework for the smaller business. Journal of Marketing Intelligence & Planning, Vol 14, 4, P 16-23.
 6. Ansoff, H.I. (1987). Corporate Strategy, revised edition. Penguin Books.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2007). Sterkte zwakte analyse. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/sterkte-zwakte-analyse/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 06/05/2007 | Laatste update: 26/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/sterkte-zwakte-analyse/”>Toolshero: Sterkte zwakte analyse</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Article by:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

Geef een reactie