× Close
Home » Psychologie

Psychologie

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Door het gedrag van mensen te beschrijven en te begrijpen, wil de psychologie menselijk gedrag ook proberen te voorspellen. Bij algemenere kenmerken op groepsniveau lukt dit makkelijker dan op individueel niveau. De psychologie houdt zich dan ook bezig met het bestuderen en begrijpen van zowel groepen als individuen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar wat mensen gemeenschappelijk hebben en wat hen van elkaar onderscheid, en naar wat problematisch gedrag is.

Er zijn drie hoofdthema’s: de neuropsychologie, die over de functie van het brein gaat, de klinische psychologie, die zich bezighoudt met afwijkend gedrag dat als onwenselijk wordt beschouwd door patiënt of omgeving en de arbeids- en organisatiepsychologie, die over het afzonderlijk en gezamenlijk opereren en presteren van mensen in arbeidssituaties gaat. Al met al, is psychologie een belangrijke discipline die ons via verschillende invalshoeken in staat stelt onszelf beter te begrijpen, zowel als individu als in groepsverband.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden in de psychologie? Wat zijn hun succesverhalen en wat zijn praktische tips om ze toe te passen? Deze artikelen gaan over krachtige psychologie tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doelen en bij het beter leren begrijpen van de verschillende aspecten die bij psychologie horen.

Psychologische veiligheid van Amy Edmondson

april 22nd, 2024

Psychologische veiligheid: in dit artikel wordt de basis theorie over psychologische veiligheid, ontwikkeld door Amy Edmondson praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een praktisch voorbeeld van psychologische veiligheid, gevolgd door de betekenis van de term. Ook vind je informatie …

Situational Judgement Test (SJT): uitleg en tips

maart 21st, 2024

Situational Judgement Test: in dit artikel wordt de Situational Judgement Test (SJT) praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van deze test, licht dit artikel ook de ontwikkeling en een voorbeeld situatie toe. Dit artikel bevat tevens Situational Judgement Test tips. …

Mindfulness: uitleg en betekenis

maart 19th, 2024

Mindfulness: in dit artikel wordt het concept mindfulness uitgelegd. Na het lezen zal je de basisprincipes van deze krachtige persoonlijke geluk filosofie begrijpen. Dit artikel omvat de betekenis, de oorsprong ervan, de voordelen en praktische tips. Veel Leesplezier!

Wat is

Ikigai model: de betekenis en uitleg

maart 19th, 2024

Ikigai model: in dit artikel wordt het Ikigai model praktisch uitgelegd. Naast de uitleg en de betekenis van Ikigai, worden ook het model, de toepassingen ervan en twee voorbeelden beschreven. Tevens bevat dit artikel een handige Ikigai template om hier …

EMDR therapie: de uitleg en nadelen

maart 15th, 2024

EMDR therapie: in dit artikel wordt EMDR therapie praktisch uitgelegd. Het artikel start met de definitie en algemene uitleg van EMDR, gevolgd door situaties waarin deze therapie waardevol kan zijn voor patiënten. Ook lees je alles over de voordelen en …

Flow model van Mihaly Csikszentmihalyi

februari 29th, 2024

Flow model: in dit artikel wordt het Flow model van Mihaly Csikszentmihalyi praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de omstandigheden binnen deze theorie en in de praktijk. Na het lezen begrijp je de basisprincipes van deze …

DISC test: uitleg en vragenlijst

februari 27th, 2024

DISC test: in dit artikel wordt het DISC test van William Moulton Marston praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie en uitleg van de DISC test, gevolgd door een uitleg over de verschillende persoonlijkheidstypes en de toepassing van …

Big five test doen: de uitleg

februari 27th, 2024

Big five test: in dit artikel wordt de Big five test en persoonlijkheidsmodel praktisch uitgelegd. Dit artikel bevat de algemene definitie van de Big Five Persoonlijkheidstest, de eigenschappen die worden onderzocht zoals extraversie, neuroticisme en vriendelijkheid, en praktische voorbeelden. Nadat …

MBTI test: de uitleg en vragenlijst

februari 26th, 2024

MBTI test: in dit artikel wordt de MBTI test, ook bekend als de 16 persoonlijkheidstypen van Isabel Myers en Katharine Briggs praktisch en uitgebreid met voorbeelden uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige team- en …

Wheel of Life: de uitleg en template

februari 15th, 2024

Wheel of Life: in dit artikel wordt het Wheel of Life praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van dit coaching concept welke helpt balans in het leven te vinden. In dit artikel vindt je tevens een Wheel

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress