× Close
Home » Psychologie

Psychologie

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Door het gedrag van mensen te beschrijven en te begrijpen, wil de psychologie menselijk gedrag ook proberen te voorspellen. Bij algemenere kenmerken op groepsniveau lukt dit makkelijker dan op individueel niveau. De psychologie houdt zich dan ook bezig met het bestuderen en begrijpen van zowel groepen als individuen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar wat mensen gemeenschappelijk hebben en wat hen van elkaar onderscheid, en naar wat problematisch gedrag is.

Er zijn drie hoofdthema’s: de neuropsychologie, die over de functie van het brein gaat, de klinische psychologie, die zich bezighoudt met afwijkend gedrag dat als onwenselijk wordt beschouwd door patiënt of omgeving en de arbeids- en organisatiepsychologie, die over het afzonderlijk en gezamenlijk opereren en presteren van mensen in arbeidssituaties gaat. Al met al, is psychologie een belangrijke discipline die ons via verschillende invalshoeken in staat stelt onszelf beter te begrijpen, zowel als individu als in groepsverband.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden in de psychologie? Wat zijn hun succesverhalen en wat zijn praktische tips om ze toe te passen? Deze artikelen gaan over krachtige psychologie tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doelen en bij het beter leren begrijpen van de verschillende aspecten die bij psychologie horen.

Cognitieve dissonantie theorie: de uitleg

december 1st, 2023

Cognitieve dissonantie theorie: in dit artikel wordt de cognitieve dissonantie theorie van Leon Festinger praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel wie de theorie heeft voorgesteld, wat het belangrijkste element van deze theorie is, waarom het niet zo …

ASE model van Hein de Vries: de uitleg

december 1st, 2023

ASE model: in dit artikel wordt het ASE model, ontwikkeld door Hein de Vries praktisch uitgelegd. Naast wat het model is, licht dit artikel ook de Intentie en gedrag toe, vaardigheden en barrières en externe variabelen. Na het lezen …

5G model voor reflectie en gedragstherapie

december 1st, 2023

5G model voor reflectie: in dit artikel wordt het 5G model voor reflectie praktisch uitgelegd. Naast wat het 5G model is, belicht dit artikel ook waarom is het belangrijk om ons eigen gedrag te analyseren, een voorbeeld uit de praktijk, …

Bronfenbrenner model: de uitleg

november 18th, 2023

Bronfenbrenner model: in dit artikel wordt het Bronfenbrenner model praktisch uitgelegd. Het artikel omvat de oorsprong van dit model, gevolgd door een algemene uitleg per niveau en de nodige kritiek op dit model. Veel leesplezier!

Wat is het Bronfenbrenner-model?

Het …

Confabulatie: de uitleg en betekenis

november 13th, 2023

Confabulatie: in dit artikel wordt confabulatie praktisch uitgelegd. Het behandelt de betekenis en definitie van confabulatie. Na het lezen begrijp je de basis van dit concept uit de neuropsychologie. Veel plezier met lezen!

Wat is confabulatie?

De betekenis van confabulatie

HEXACO model en test (Lee & Ashton)

oktober 25th, 2023

HEXACO test: dit artikel beschrijft op praktische wijze de HEXACO test, ontwikkeld door Kibeom Lee en Michael C. Ashton. Na het lezen begrijp je de basis van dit krachtige hulpmiddel voor persoonlijke en zelfanalyse. Het artikel bevat een …

Herzberg motivatie theorie

oktober 5th, 2023

Herzberg motivatie theorie: in dit artikel wordt de Herzberg motivatie theorie, ontwikkeld door Frederick Herzberg praktisch uitgelegd. Naast wat deze theorie inhoudt, belicht dit artikel ook hoe deze theorie kan worden toegepast, de kritiek op de Herzberg-twee-factorentheorie en een …

Mindfulness: uitleg en betekenis

september 9th, 2023

Mindfulness: in dit artikel wordt het concept mindfulness uitgelegd. Na het lezen zal je de basisprincipes van deze krachtige persoonlijke geluk filosofie begrijpen. Dit artikel omvat de definitie van mindfulness, de oorsprong ervan en praktische tips. Veel Leesplezier!

Wat is

EMDR therapie: de uitleg en nadelen

september 3rd, 2023

EMDR therapie: in dit artikel wordt EMDR therapie praktisch uitgelegd. Het artikel start met de definitie en algemene uitleg van EMDR, gevolgd door situaties waarin deze therapie waardevol kan zijn voor patiënten. Ook lees je alles over de voordelen en …

Sociale identiteitstheorie (Tajfel en Turner)

september 1st, 2023

Sociale identiteitstheorie: in dit artikel wordt de sociale identiteitstheorie, ontwikkeld door Henri Tajfel en John Turner praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige psychologietheorie.

Wat is de sociale identiteitstheorie?

Sociale identiteit is het …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)