× Close
Home » Sociologie

Sociologie

Sociologie is de studie van het sociale leven en menselijk gedrag. Het verwijst naar de samenleving, patronen van sociale relaties, interactie, cultuur en gedrag. Sociologie wordt ook wel gedefinieerd als de algemene wetenschap van de samenleving.

Sociologie is de studie van het sociale leven en menselijk gedrag. Het verwijst naar de samenleving, patronen van sociale relaties, interactie, cultuur en gedrag. Sociologie wordt ook wel gedefinieerd als de algemene wetenschap van de samenleving.

Traditionele aandachtspunten in de sociologie zijn sociale klassen, religie, recht, sociale mobiliteit, geslacht en meer. De focus van het vakgebied is geleidelijk uitgebreid naar andere onderwerpen zoals economie, leger, controle, het internet en sociaal kapitaal.

Sociaal onderzoek heeft ook invloed in verschillende bedrijfstakken en sectoren. Voorbeelden hiervan zijn beleidsmakers, ontwikkelaars, maatschappelijk werkers en beheerders. Als zodanig is er veel overlap tussen sociaal onderzoek en marktonderzoek. Een socioloog kan bijvoorbeeld ontdekken dat een gegeven land een leeftijdsverschil heeft als gevolg van een epidemie. Deze analytische inzichten helpt mensen in het bedrijfsleven met het vermogen om deze marktgegevens te onderzoeken en de conclusies te trekken die nodig zijn.

Daarnaast kunnen sociologische studies helpen bij het begrijpen van de verschillende motivatoren van medewerkers met verschillende demografische gegevens. Zo wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat er een verschil zit in de manier waarop mannen en vrouwen hun sollicitatie benaderen. Als de werkgever begrijpt waarom bepaalde populaties passen bij bepaalde gedragspatronen, kan er gewerkt worden aan een meer inclusieve werkplek die aan de behoeften voldoet van iedereen in het bedrijf.

Wat is sociologische verbeelding?

De sociologische verbeelding legt de verbinding uit tussen persoonlijke uitdagingen en grotere sociale kwesties. Het was socioloog C. Wright Mills die zei: ‘Noch het leven van een individu, noch de geschiedenis van een samenleving kunnen worden begrepen zonder beide te begrijpen’. C. Wright Mills schreef ook het boek ‘The Sociological Imagination’. Dit boek moedigt de lezers aan om de lenzen die zij gebruiken om hun eigen leven te bekijken en hun perspectieven te veranderen.

Socioloog en historicus Max Weber is bekend van verschillende boeken en theorieën, waaronder ‘The Protestant Ehtic and the Spirit of Capitalism’. Talcott Parsons was een socioloog gericht op religie en functionalisme, evenals Emile Durkheim. Erving Goffman is bekend geworden met zijn boek ‘The Presentation of Self in Everyday Life’. Een van de eerste sociologen was Augustus Comte, met zijn wet van de drie stadia.

Sociologie theorieën, methodes, modellen en tips

Wat zijn de meest bekende en gebruikte theorieën, sociologische modellen en methoden? Wie zijn succesvolle sociologen en wat kunnen wij van hen leren? Deze artikelen gaan over theorieën, mechanismen en methoden die helpen het sociale leven van de mens en medewerkers te begrijpen.

Postmodernisme: de uitleg

juni 19th, 2024

Postmodernisme: in dit artikel wordt postmodernisme uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van deze term, gevolgd door een uitleg over de oorsprong ervan en een algemene uitleg. Het artikel bevat verder een praktisch voorbeeld van de denkwijze van postmodernistische …

Democratie: betekenis en uitleg

februari 8th, 2024

Democratie: in dit artikel wordt de regeringsvorm democratie praktisch uitgelegd. Het artikel omvat de betekenis van het begrip, gevolgd door informatie over de oorsprong ervan belangrijke aandachtspunten bij dit onderwerp. Je leest daarna alles over uitdagingen voor de democratie in …

Conservatisme: de betekenis en uitleg

februari 8th, 2024

Conservatisme: in dit artikel wordt het conservatisme praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze sociale en politieke filosofie. We behandelen wat deze sociale filosofie is, hoe conservatieven versus liberalen staan en wat de kenmerken en verschillende …

Socialisme: de betekenis en uitleg

februari 8th, 2024

Socialisme: in dit artikel wordt het socialisme praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze politieke stroming en kijk op de maatschappij en de economie.

Wat is het socialisme? De uitleg

De betekenis van socialisme

Het socialisme …

Communisme: de betekenis en kenmerken

februari 8th, 2024

Communisme: in dit artikel wordt het communisme praktisch uitgelegd. De communisme betekenis en kenmerken komen in dit artikel uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt het waarom van communisme besproken en komen klassenconflicten, dictatuur en communistische terreur aan bod. Tot slot wordt …

Fascisme: de betekenis en uitleg

februari 8th, 2024

Fascisme: in dit artikel wordt fascisme praktisch uitgelegd. Naast de betekenis en definitie, worden de kenmerken, het gebruik van het woord en het gebruik van symboliek uitgebreid toegelicht. Na het lezen begrijp je de basis van deze politieke ideologie.

Wat

Kapitalisme: de betekenis en uitleg

februari 8th, 2024

Kapitalisme: in dit artikel wordt kapitalisme praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie en betekenis van kapitalisme. Ook vind je alles over het ontstaan van het kapitalisme zoals de grondlegger en andere sleutelfiguren. Daarnaast krijg je een beter beeld …

Liberalisme: de betekenis en uitleg

februari 8th, 2024

Liberalisme: in dit artikel wordt liberalisme praktisch uitgelegd. Naast de betekenis en kenmerken, wordt ook de oorsprong, de Two Treatises van John Locke, tegenstanders van Locke, de verzorgingsstaat en liberaal denken, liberale economische theorie, de scheiding tussen kerk en staat …

Marxisme: de uitleg en betekenis

februari 8th, 2024

Marxisme: in dit artikel wordt het Marxisme, ook bekend als de Karl Max theorie praktisch en simpel uitgelegd. Naast de uitleg over wat het is en de betekenis, wordt ook ingegaan op arbeidsdeling door industrialisatie en kapitalisme, wat …

Participatieladder (Arnstein)

november 9th, 2023

Participatieladder: in dit artikel wordt de participatieladder, ontwikkeld door Sherry Arnstein praktisch uitgelegd. Het artikel start met een introductie, gevolgd door een algemene uitleg over de participatieladder, een praktisch voorbeeld en tips over hoe deze methode jou kan helpen …

Sociale interactietheorie van Robert F. Bales

oktober 9th, 2023

Sociale interactietheorie: in dit artikel wordt de sociale interactietheorie , ontwikkeld door Robert Freed Bales praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de theorie van Systematic Multiple Level Observation of Groups (SYMLOG), de term Interaction Process Analysis …

Relatieve deprivatietheorie

oktober 9th, 2023

Relatieve deprivatietheorie: in dit artikel wordt de relatieve deprivatietheorie, ontwikkelend door Garry Runciman praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van wat deze theorie is, belicht dit artikel ook waarom deze theorie relatief is, de voorwaarden, de sociale bewegingen, de relatie …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress