× Close
Home » Sociologie

Sociologie

Wat is sociologie? De definitie

Sociologie is de studie van het sociale leven en menselijk gedrag. Het verwijst naar de samenleving, patronen van sociale relaties, interactie, cultuur en gedrag. Sociologie wordt ook wel gedefinieerd als de algemene wetenschap van de samenleving.

Wat is sociologie? De definitie

Sociologie is de studie van het sociale leven en menselijk gedrag. Het verwijst naar de samenleving, patronen van sociale relaties, interactie, cultuur en gedrag. Sociologie wordt ook wel gedefinieerd als de algemene wetenschap van de samenleving.

Traditionele aandachtspunten in de sociologie zijn sociale klassen, religie, recht, sociale mobiliteit, geslacht en meer. De focus van het vakgebied is geleidelijk uitgebreid naar andere onderwerpen zoals economie, leger, controle, het internet en sociaal kapitaal.

Sociaal onderzoek heeft ook invloed in verschillende bedrijfstakken en sectoren. Voorbeelden hiervan zijn beleidsmakers, ontwikkelaars, maatschappelijk werkers en beheerders. Als zodanig is er veel overlap tussen sociaal onderzoek en marktonderzoek. Een socioloog kan bijvoorbeeld ontdekken dat een gegeven land een leeftijdsverschil heeft als gevolg van een epidemie. Deze analytische inzichten helpt mensen in het bedrijfsleven met het vermogen om deze marktgegevens te onderzoeken en de conclusies te trekken die nodig zijn.

Daarnaast kunnen sociologische studies helpen bij het begrijpen van de verschillende motivatoren van medewerkers met verschillende demografische gegevens. Zo wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat er een verschil zit in de manier waarop mannen en vrouwen hun sollicitatie benaderen. Als de werkgever begrijpt waarom bepaalde populaties passen bij bepaalde gedragspatronen, kan er gewerkt worden aan een meer inclusieve werkplek die aan de behoeften voldoet van iedereen in het bedrijf.

Wat is sociologische verbeelding?

De sociologische verbeelding legt de verbinding uit tussen persoonlijke uitdagingen en grotere sociale kwesties. Het was socioloog C. Wright Mills die zei: ‘Noch het leven van een individu, noch de geschiedenis van een samenleving kunnen worden begrepen zonder beide te begrijpen’. C. Wright Mills schreef ook het boek ‘The Sociological Imagination’. Dit boek moedigt de lezers aan om de lenzen die zij gebruiken om hun eigen leven te bekijken en hun perspectieven te veranderen.

Socioloog en historicus Max Weber is bekend van verschillende boeken en theorieën, waaronder ‘The Protestant Ehtic and the Spirit of Capitalism’. Talcott Parsons was een socioloog gericht op religie en functionalisme, evenals Emile Durkheim. Erving Goffman is bekend geworden met zijn boek ‘The Presentation of Self in Everyday Life’. Een van de eerste sociologen was Augustus Comte, met zijn wet van de drie stadia.

Sociologie theorieën, methodes, modellen en tips

Wat zijn de meest bekende en gebruikte theorieën, sociologische modellen en methoden? Wie zijn succesvolle sociologen en wat kunnen wij van hen leren? Deze artikelen gaan over theorieën, mechanismen en methoden die helpen het sociale leven van de mens en medewerkers te begrijpen.

Feminisme: betekenis, geschiedenis en standpunten

januari 24th, 2023

Feminisme: in dit artikel wordt het onderwerp feminisme praktisch uitgelegd, een politieke en sociale beweging die streeft naar gelijke rechten voor vrouwen. We bespreken de betekenis, geschiedenis en standpunten door de tijd heen. Na het lezen begrijp je deze beweging …

Wat is liberalisme? Betekenis, kenmerken en meer

januari 13th, 2023

Liberalisme: in dit artikel wordt liberalisme praktisch uitgelegd. Naast de betekenis en kenmerken, wordt ook de oorsprong, de Two Treatises van John Locke, tegenstanders van Locke, de verzorgingsstaat en liberaal denken, liberale economische theorie, de scheiding tussen kerk en staat …

Wat is nationalisme? Betekenis en uitleg van deze ideologie

januari 10th, 2023

Nationalisme: in dit artikel wordt het begrip nationalisme praktisch uitgelegd. Het artikel bevat de betekenis en kenmerken van nationalisme, voorbeelden in het dagelijks leven en de belangrijke verschillen tussen nationalisme en patriotisme. Volgens sommige experts is nationalisme in opkomst dankzij …

Altruïsme: betekenis, definitie, evolutie en meer

december 2nd, 2022

Altruïsme: in dit artikel vind je de betekenis en toepassingen plus voorbeelden van altruïsme. We behandelen tevens altruïsme binnen de psychologie, antropologie en neurobiologie. Ook wordt er gekeken naar de nadelen van en kritiek op altruïsme. Na het lezen …

Conflict theorie van Karl Marx

november 2nd, 2022

Conflict theorie van Karl Marx: in dit artikel wordt de conflict theorie praktisch uitgelegd. Naast de definitie, licht het artikel de oorsprong en de ontwikkeling toe. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige sociologie theorie. Veel leesplezier!…

Wat is communisme? Betekenis, kenmerken en uitleg

november 2nd, 2022

Communisme: in dit artikel wordt het communisme praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van dit krachtige sociaaleconomisch systeem.

De communisme betekenis en kenmerken komen in dit artikel uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt het waarom van communisme besproken …

© Copyright 2013-2023 by Toolshero | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Toolshero: gratis voor studenten

X