× Close
Home » Informatie Technologie (IT)

Informatie Technologie (IT)

Informatie Technologie (IT) en software development heeft te maken met zaken die gerelateerd zijn aan computer technologie, software, internet, de mensen die hiermee werken en de basisprocessen in deze disciplines. Het omvat niet alleen het schrijven van codes, maar ook de voorbereiding en training om de vereisten en organisatorische doelstellingen te halen.

Informatie Technologie (IT) en software development heeft te maken met zaken die gerelateerd zijn aan computer technologie, software, internet, de mensen die hiermee werken en de basisprocessen in deze disciplines. Het omvat niet alleen het schrijven van codes, maar ook de voorbereiding en training om de vereisten en organisatorische doelstellingen te halen.

De doelstellingen voor Informatie Technologie (IT) en software development zijn: productontwikkeling versnellen, het managen van kennis, processen optimaliseren, kostreducties en het behalen van een concurrentievoordeel.

Deze doelstellingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van en de toegang tot informatie ten alle tijden optimaal werkt om tijdig gefundeerde beslissingen te kunnen maken.
Sinds de intrede van het wereldwijde web zijn er veel wetenschappelijke en praktische studies uitgevoerd vanuit een innovatief en technologisch standpunt.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte theorieën, modellen en methoden? Wat zijn verschillende technologische succesformules en hoe kunnen deze toegepast worden? Deze artikelen gaan over krachtige en waardevolle theorieën en methoden wat betreft Informatie Technologie (IT) en software development.

DevOps: de uitleg en betekenis

september 21st, 2023

DevOps methodologie: in dit artikel wordt de DevOps methodologie praktisch uitgelegd. Het artikel bevat de definitie van DevOps, informatie over de oorsprong van dit concept, gevolgd door verschillende technieken en methoden die gebruikt worden ter ondersteuning ervan. Tot slot lees …

Agile methode: de uitleg

september 17th, 2023

Agile methode: in dit artikel wordt de Agile methode praktisch uitgelegd. Naast wat het is (definitie en oorsprong), belicht dit artikel ook het Agile manifest en de kernwaarden, de 12 principes, de relatie met Kanban, Scrum, DevOps en de Watervalmethode …

Scaled Agile Framework (SAFe)

september 15th, 2023

Scaled Agile Framework (SAFe): in dit artikel wordt het Scaled Agile Framework (SAFe) praktisch uitgelegd. Naast de praktische uitleg van wat deze software ontwikkelmethode is, worden de principes / kernwaarden gedeeld, de mogelijke configuraties, de certificering, de uitdagingen in de …

System Development Life Cycle (SDLC)

september 1st, 2023

Sytem Development Life Cycle: in dit artikel wordt de System Development Life Cycle (SDLC) praktisch uitgelegd. Naast wat het is (definitie), belicht dit artikel ook de oorsprong, de methodologie van wat een systeem is, kwaliteitsmanagement en SDLC, de 7 fasen …

Large Scale Scrum (LeSS): de uitleg

augustus 23rd, 2023

Large Scale Scrum (LeSS): in dit artikel wordt Large Scale Scrum praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is, worden ook de principes beschreven, het verschil met de traditionele scrum en hoe je dit inricht in je eigen werkomgeving. Na …

Extreme programming (XP): de uitleg

augustus 23rd, 2023

Extreme Programming: in dit artikel wordt Extreme Programming (XP), ontwikkeld door Kent Beck praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van wat deze ontwikkelmethode is, wordt de oorsprong toegelicht, de toepassing vandaag de dag, de waarden / principes van deze methode, …

Data analyse methode

augustus 11th, 2023

Data analyse methode: in dit artikel wordt de Data analyse methode praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de algemene betekenis van data analyse, de relatie met business intelligence en informatie over de rol van een data-analist. In het artikel worden …

COBIT 5 Framework: de uitleg

juni 9th, 2023

COBIT 5: in dit artikel wordt COBIT 5 praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook Governance of Enterprise IT (GEIT), COBIT 5 Framework principes, de 7 enablers, de voordelen van dit framework en een korte samenvatting. Na …

Test Driven Development (TDD)

mei 24th, 2023

Test Driven Development (TDD): in dit artikel wordt Test Driven Development (TDD) praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie en algemene uitleg over dit concept, gevolgd door een beschrijving van de principes waarop deze methode voor softwareontwikkeling is gebaseerd. …

Management informatie systeem (MIS)

mei 24th, 2023

Management informatie systeem (MIS): in dit artikel wordt het management informatie systeem (MIS) praktisch uitgelegd. Naast de definitie wordt er ook in dit artikel in gegaan op de achtergrond, technologie, de toekomst en de voor- en nadelen van deze krachtige …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)