× Close
Home » Communicatie

Communicatie

Communicatie is één van de meest belangrijke persoonlijke vaardigheden waarin men in staat is te communiceren.

Communicatie is één van de meest belangrijke persoonlijke vaardigheden waarin men in staat is te communiceren.

Communicatie heeft alles te maken met informatie effectief en efficiënt overbrengen naar een andere partij. Goede verbale, non-verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden helpen bij het faciliteren van informatiedeling tussen mensen. Goede communicatie is van groot belang binnen organisaties. Maar hoe kan de communicatie worden verbeterd en effectief worden gebruikt met als resultaat dat werk beter georganiseerd kan worden?

Er zijn veel wetenschappelijke en praktische studies uitgevoerd over communicatieve vaardigheden vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt. Mensen kunnen deze vaardigheden voor zowel op persoonlijk als professioneel vlak uitbreiden door middel van coaching, training en persoonlijke studie.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige theorieën en methoden die jou helpen je doel te bereiken of te begrijpen wat een het vergt om effectieve communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Retorica van Aristoteles: de betekenis en fasen

november 16th, 2023

Retorica: in dit artikel worden de vijf fasen van de retorica praktisch uitgelegd. Naast wat deze theorie inhoudt, belicht dit artikel ook deze vijf canons, de rol van overtuigingskracht en het belang van timing. Na het lezen begrijpt u de …

Communicatiestijlen van Merrill en Reid

oktober 24th, 2023

Communicatiestijlen: in dit artikel worden de communicatiestijlen van David Merrill en Roger Reid praktisch uitgelegd. Het artikel bevat de betekenis van communicatiestijlen in het algemeen en uitleg over de 3 gedragsdimensies uit het model van Merrill en Reid. Ook worden …

ZBMO model van Shannon en Weaver

september 6th, 2023

ZBMO model: in dit artikel worden het ZBMO model van Claude Elwood Shannon en Warren Weaver praktisch uitgelegd. Naast wat het is (en betekenis), belicht dit artikel ook het (En)coderen en decoderen, ruis, Conventies en een korte samenvatting van deze …

Abstractieladder: de uitleg plus voorbeeld

september 4th, 2023

Abstractieladder: in dit artikel wordt de abstractieladder praktisch uitgelegd. Naast wat het is (oorsprong), belicht dit artikel ook de acht niveaus van de ladder van abstractie, inclusief een voorbeeld, dat het een manier van abstract denken is en de rol …

Town Hall Meeting: de uitleg

augustus 30th, 2023

Town Hall Meeting: in dit artikel wordt het concept van een Town Hall Meeting praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige communicatie en organisatie ontwikkeling tool.

Wat is een Town Hall Meeting?

Een Town Hall …

Dialogisch luisteren: de uitleg

augustus 30th, 2023

Dialogisch luisteren: in dit artikel wordt dialogisch luisteren praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de eigenschappen, tips, de voor- en nadelen en een praktisch voorbeeld van zo’n type dialoog. Na het lezen begrijp je deze luistervaardigheid. …

Hofstede cultuur dimensies

augustus 27th, 2023

Hofstede cultuur dimensies: in dit artikel worden de Hofstede cultuur dimensies, ontwikkeld door Geert Hofstede praktisch uitgelegd. Naast wat Globalisering is, wordt ook toegelicht wat de Hofstede cultuur dimensies zijn, aangevuld met opvallende onderzoeksbevindingen. Veel leesplezier!

Wat is globalisering?

Elevator pitch: de uitleg plus voorbeeld

augustus 24th, 2023

Elevator pitch: in dit artikel wordt de elevator pitch praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het concept is, wordt ook uitgelegd waarom het belangrijk is, de achtergrond, de belangrijke vragen om te komen tot een goede pitch, de stappen aan …

Selectief luisteren: de uitleg

augustus 23rd, 2023

Selectief luisteren: in dit artikel wordt selectief luisteren praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel een voorbeeld, hoe het werkt bij kinderen en volwassen, de hersenactiviteit, antwoord op de vraag: Is selectief luisteren een afwijking of stoornis?, …

Sociale intelligentie (SI)

augustus 3rd, 2023

Sociale intelligentie (SI): in dit artikel wordt het concept van Sociale intelligentie (SI) praktisch uitgelegd. Naast wat het is (betekenis), belicht dit artikel ook het opvoedingsgedrag, de zes dimensies van de sociale intelligentie, het profiel en het diagram. Na het …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)