× Close
Home » Leiderschap

Leiderschap

Leiderschap is de kunst van het leiding geven aan anderen wat leidt tot resultaten welke anders niet tot stand zouden zijn gekomen. Een schip zonder kapitein zou stranden. Daarom is een goede leider essentieel binnen een organisatie. Leiderschap is niet alleen het managen of aansturen, het is veel meer dan dat.

Leiderschap is de kunst van het leiding geven aan anderen wat leidt tot resultaten welke anders niet tot stand zouden zijn gekomen. Een schip zonder kapitein zou stranden. Daarom is een goede leider essentieel binnen een organisatie. Leiderschap is niet alleen het managen of aansturen, het is veel meer dan dat.

Managers beheren zaken als planning, voortgang, coördineren, probleemoplossing, het begeleiden van mensen en ga zo maar door. Leiders sturen en leiden mensen en leiderschap is het vermogen om anderen te inspireren en te beïnvloeden met als doel de organisatorische ambities (missie, visie, core values en doelen) te bereiken.

Door de jaren heen zijn er over dit onderwerp verschillende modellen ontwikkeld. Verschillende experts als John Kotter, Leonard Schlesinger en vele anderen, hebben uitvoerig wetenschappelijke en empirische studies uitgevoerd op leiderschapskwaliteiten, -stijlen en -theorie vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over verschillende theorieën en methoden die jou helpen je doel te bereiken of te begrijpen wat een het vergt om een leider te zijn.

X en Y theorie van Douglas McGregor

december 8th, 2023

X en Y theorie: dit artikel beschrijft de X en Y theorie, ontwikkeld door Douglas McGregor, praktisch. Naast wat deze theorie is, belicht dit artikel ook het principe van x theorie Y theorie, de relatie ervan met capaciteiten, …

Ethisch leiderschap: de definitie en uitleg

november 16th, 2023

Ethisch leiderschap: in dit artikel wordt het gedachtegoed van ethisch leiderschap praktisch uitgelegd. Er wordt besproken wat het precies inhoudt, wat de hoofdelementen ervan zijn en hoe het 4V-model voor ethisch leiderschap eruit ziet. Na het lezen begrijp je de …

Autocratisch leiderschap: de uitleg

november 13th, 2023

Autocratisch leiderschap: in dit artikel wordt autocratisch leiderschap praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige leiderschapsstijl theorie.

Wat is autocratisch leiderschap?

Een schip zonder kapitein is stuurloos en zal altijd uit de koers varen. Ook …

Altruïstisch leiderschap: de theorie

oktober 31st, 2023

Altruïstisch leiderschap: in dit artikel wordt altruïstisch leiderschap praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de basisprincipes en de filosofie van effectief altruïsme. Na het lezen heeft u een basiskennis van deze leiderschapsstijl. Veel plezier met lezen!…

Functional leadership model: de uitleg

oktober 31st, 2023

Functional leadership model: in dit artikel wordt het functional leadership model praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de theorie en het concept van Exemplary leadership. Na het lezen begrijp je de basis van deze Leiderschapstheorie. Veel …

Transactioneel leiderschap: de uitleg

oktober 27th, 2023

Transactioneel leiderschap: in dit artikel wordt transactioneel leiderschap praktisch uitgelegd. Het behandelt de betekenis van transactioneel leiderschap en wat deze leiderschapsstijl inhoudt. Verder wordt ingegaan op Management by Exception (MBE) en de voordelen en kenmerken van deze leiderschapsstijl. Veel plezier …

Gouden cirkel van Simon Sinek: de uitleg

oktober 27th, 2023

Gouden cirkel: in dit artikel wordt de gouden cirkel van Simon Sinek praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de onderdelen vanuit deze leiderschapscirkel, een voorbeeld uit de praktijk en de rol van het menselijk brein. Na …

Supervisie: de betekenis en praktische uitleg

oktober 27th, 2023

Supervisie: in dit artikel wordt supervisie praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van de betekenis, worden ook de rol van organisatie uitgelegd waaronder de link tussen medewerkers en management, conflict controle en motivatie en ontwikkeling. Veel leesplezier!

Wat is supervisie?

Er …

Transformationeel leiderschap: de uitleg

oktober 25th, 2023

Transformationeel leiderschap: in dit artikel wordt het Transformationeel leiderschap concept praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel het onderdeel vertrouwen, de pijlers en een voorbeeld uit de praktijk. Na het lezen begrijp je de basis van deze leiderschap …

5 niveaus van leiderschap (Maxwell)

september 17th, 2023

5 niveaus van leiderschap: in dit artikel worden de 5 niveaus van leiderschap van John Maxwell praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat deze niveaus zijn, belicht dit artikel ook het concept dat het cumulatief is. Na het lezen begrijp je …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)