× Close
Home » Leiderschap

Leiderschap

Leiderschap is de kunst van het leiding geven aan anderen wat leidt tot resultaten welke anders niet tot stand zouden zijn gekomen. Een schip zonder kapitein zou stranden. Daarom is een goede leider essentieel binnen een organisatie. Leiderschap is niet alleen het managen of aansturen, het is veel meer dan dat.

Leiderschap is de kunst van het leiding geven aan anderen wat leidt tot resultaten welke anders niet tot stand zouden zijn gekomen. Een schip zonder kapitein zou stranden. Daarom is een goede leider essentieel binnen een organisatie. Leiderschap is niet alleen het managen of aansturen, het is veel meer dan dat.

Managers beheren zaken als planning, voortgang, coördineren, probleemoplossing, het begeleiden van mensen en ga zo maar door. Leiders sturen en leiden mensen en leiderschap is het vermogen om anderen te inspireren en te beïnvloeden met als doel de organisatorische ambities (missie, visie, core values en doelen) te bereiken.

Door de jaren heen zijn er over dit onderwerp verschillende modellen ontwikkeld. Verschillende experts als John Kotter, Leonard Schlesinger en vele anderen, hebben uitvoerig wetenschappelijke en empirische studies uitgevoerd op leiderschapskwaliteiten, -stijlen en -theorie vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over verschillende theorieën en methoden die jou helpen je doel te bereiken of te begrijpen wat een het vergt om een leider te zijn.

Organisatiecultuur model (Schein)

februari 5th, 2023

Organisatiecultuur model: in dit artikel wordt het organisatiecultuur model, wat ook bekend is als het UI model van Edgar Schein, praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je basis van deze krachtige leiderschap en organisatie cultuur tool. In dit …

Wat is Agile leiderschap? Betekenis, uitleg en valkuilen

februari 1st, 2023

Agile leiderschap: in dit artikel wordt Agile leiderschap praktisch uitgelegd. Naast wat het is (betekenis), licht dit artikel ook toe wat Agile werken is, het belang van multifunctionele teams en flexibiliteit, en tot slot de valkuilen van deze leiderschapsstijl. Na …

7 eigenschappen van effectief leiderschap (Covey)

januari 17th, 2023

7 eigenschappen van effectief leiderschap: in dit artikel worden de 7 eigenschappen van effectief leiderschap, ontwikkeld door Stephen Covey praktisch uitgelegd. Het geeft een samenvatting en achtergrond van deze zeven eigenschappen. Na het lezen begrijp je de basis van …

Span of control: betekenis en voorbeeld

januari 13th, 2023

Span of control: in dit artikel wordt het span of control concept, ook bekend als management spanwijdte praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de betekenis van dit concept, gevolgd door een uitleg over de twee dimensies, tips voor het vergroten …

Wat is dienend leiderschap? Betekenis en kenmerken

december 15th, 2022

Dienend leiderschap: in dit artikel wordt dienend leiderschap praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van dienend leiderschap en hoe dit type leiderschap eruit ziet in de praktijk. Ook vind je een overzicht van 10 tips en principes …

Wat is supervisie? Betekenis en praktische uitleg

december 6th, 2022

Supervisie: in dit artikel wordt supervisie praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van de betekenis, worden ook de rol van organisatie uitgelegd waaronder de link tussen medewerkers en management, conflict controle en motivatie en ontwikkeling. Veel leesplezier!

Wat is supervisie?

Er …

© Copyright 2013-2023 by Toolshero | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Toolshero: gratis voor studenten

X