Bedrijfsanalyse maken: de uitleg

Bedrijfsanalyse maken - Toolshero

Bedrijfsanalyse: in dit artikel wordt het concept bedrijfsanalyse praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van het begrip bedrijfsanalyse, gevolgd door een voorbeeld van het proces van het uitvoeren van een bedrijfsanalyse en informatie over specifieke methodes en technieken ter ondersteuning van de uitvoering van een bedrijfsanalyse. Veel leesplezier!

Wat is een bedrijfsanalyse?

Een bedrijfsanalyse wordt door het International Institute for Business Analysis (IIBA) gedefinieerd als ‘de praktijk van het mogelijk maken van verandering in een organisatie door behoeften te definiëren en oplossingen aan te bevelen die waarde opleveren voor belanghebbenden’.

Een bedrijfsanalyse stelt de organisatie en de manager in staat om de motieven voor verandering te verwoorden en om oplossingen te ontwikkelen die de organisatie veel waarde kunnen opleveren.

Gratis e-book bij Toolshero

Bedrijfsanalyses zijn zo belangrijk dat het vaak een strategie en discipline op zichzelf is. Het wordt ingezet voor het initiëren en managen van veranderingen op bedrijfsniveau, of het nou gaat om commerciële organisaties of non-profit en overheidsinstanties.

De rol van bedrijfsanalisten voor het maken van een bedrijfsanalyse

Bedrijfsanalisten werken vaak fulltime aan het identificeren en ontwikkelen van oplossingen die meer waarde bieden voor belanghebbenden. Ze analyseren de efficiëntie van het bedrijf, bedenken of er een betere manier is om dingen te doen, of regels worden gevolgd, of regels aangepast moeten worden en nog veel meer.

De analisten werken op alle niveaus van de organisatie. Of het nou gaat om productbeheer, softwareontwikkeling, projectmanagement of kwaliteitsmanagement, analisten werken aan mogelijkheden voor verbetering. Hieronder vind je en overzicht van verschillende functies die onder de noemer bedrijfsanalist vallen.

 • Bedrijfsarchitecten
 • Business intelligence analisten
 • Analisten bedrijfssystemen
 • Datawetenschappers
 • Enterprise-analisten
 • Managementadviseurs
 • Procesanalisten
 • Productmanagers
 • Systeemanalisten
 • Investeringsanalisten (financiële analisten)

Een loopbaan als bedrijfsanalist kan er dus verschillend uitzien. Bedrijfsanalisten en aankomende bedrijfsanalisten werken soms met de BABOK-gids, ontwikkeld door het IIBA als wereldwijde standaard voor bedrijfsanalyse.

Business case en een bedrijfsanalyse

Analisten schrijven vaak een business case voor een project dat zij hebben ontwikkeld.

Dat is belangrijk omdat in een dergelijk document informatie wordt gepresenteerd over de tijd en middelen die nodig zijn om het project uit te voeren.

Onderdeel van de business case is de kosten-batenanalyse. Uit deze analyse kan een ROI worden opgemaakt. Dit is in veel gevallen de doorslaggevende factor voor het al dan niet uitvoeren van een project of verbeteringsinitiatief.

Het is dus belangrijk om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen voordat belangrijke beslissingen worden genomen. Het project zal waarschijnlijk geen winst opleveren als er geen sterke business case ontwikkeld kan worden.

Naast voordelen, nadelen en de kosten baten analyse, worden ook technologische beperkingen en tijdschema’s of planningen meegenomen in de business case. Deze onderdelen zijn volgens velen net zo belangrijk. Ze beschrijven de uitdagingen waarmee de organisatie geconfronteerd worden.

Het proces van bedrijfsanalyses

Het is duidelijk dat er veel verschillende vormen van bedrijfsanalyses zijn. Het is daarom niet mogelijk om het proces te beschrijven dat de realiteit weergeeft in al deze vormen.

Het IIBA beschrijft wel enkele algemeen aanvaarde stappen in het proces van bedrijfsanalyse. De context waarin dit proces wordt uitgevoerd is voor bijna elke organisatie anders en daarom zullen er grote verschillen in zitten.

Enkele basisstappen worden hieronder uitgelegd.

1. Oriënteer

De eerste stap in het proces is het verduidelijken van de rol van de bedrijfsanalist. Zorg ervoor dat de alle belanghebbenden in kaart worden gebracht en dat hun behoeften, wensen en eisen duidelijk zijn. Zorg daarnaast dat de bedrijfsanalist vertrouwd raakt met de geschiedenis van het bedrijf en van het project.

2. Noem bedrijfsdoelstellingen

Identificeer daarna de verwachtingen van de belangrijkste belanghebbenden en werk deze uit. Zorg ervoor dat tegenstrijdige verwachtingen worden opgelost en dat de doelstellingen van iedereen haalbaar zijn en duidelijk uitvoerbaar.

3. Definieer reikwijdte van de bedrijfsanalyse

De volgende stap in het proces van bedrijfsanalyse is het definiëren van de reikwijdte van het project. Een duidelijk en volledige verklaring van de reikwijdte van het project is nodig, inclusief een globaal stappenplan die de projectdeelnemers moeten volgen.

4. Stel een plan op naar leiding van een bedrijfsanalyse

Het plan voor een bedrijfsanalyse en de uitvoering van het project omvat het maken van tijdlijnen, een stappenplan en een overzicht van de belangrijkste resultaten en deliverables.

5. Definieer eisen

Ook de eisen van een project moeten duidelijk verwoord en opgeschreven worden. Deze moeten gebaseerd zijn op de analyse van verzamelde informatie over de uitvoering en implementatie van het project.

6. Ondersteun technische implementatie indien van toepassing

Het implementeren van een project gaat vaak gepaard met technische vereisten, zoals software. Daarom moeten veel analisten geregeld samenwerken met partijen als IT-teams en engineers.

7. Ondersteun verdere implementatie

Het ondersteunen van de implementatie van projecten omvat onder andere het trainen en ondersteunen van bijvoorbeeld eindgebruikers en het bijhouden van duidelijke documentatie.

8. Beoordeel

Ook het beoordelen na afloop van implementatie hoort bij het proces van bedrijfsanalyses. Heeft het project de gewenste resultaten opgeleverd? Zijn er vervolgstappen gewenst?

Technieken en methoden voor het maken van een bedrijfsanalyse

Ter ondersteuning van het proces dat hierboven beschreven is, kunnen verschillende methoden gebruikt worden. De populairste worden hieronder genoemd. Zet deze in om hindernissen en obstakels te overwinnen.

MoSCoW (must of should, could of would)

De MoSCoW methode geeft prioriteit aan vereisten door een raamwerk te gebruiken waarin vragen afzonderlijk worden beoordeeld in vergelijking met andere vereisten. Is dit een must-have? Of een could-have? Is het iets dat het product verbetert, of is het iets dat echt noodzakelijk is?

SWOT analyse

Veel mensen zijn bekend met de SWOT analyse. Deze methode is bij uitstek geschikt voor een bedrijfsanalyse omdat het sterke en zwakke punten van een organisatiestructuur identificeert.

Deze sterke en zwakke punten worden daarna vertaald in kansen en bedreigingen. De kennis die vrijkomt bij het uitvoeren van deze analyse is zeer waardevol en helpt bij het efficiënt toewijzen van middelen aan werkzaamheden en projecten.

PESTEL analyse

Ook de PESTEL analyse is een bekende en populaire tool voor het uitvoeren van een bedrijfsanalyse. Het gaat dan vooral om de externe omgeving van een organisatie.

Het acroniem PESTEL staat voor politiek, economisch, sociologisch, technologisch, milieu (environmental) en juridisch (legal). Analisten gebruiken het model als raamwerk voor het beoordelen van externe factoren die het bedrijf kunnen beïnvloeden en hoe deze het beste behandeld kunnen worden.

MOST analyse

De MOST analyse is geschikt voor het ondersteunen van een bedrijfsanalyse omdat het de juiste elementen bevat om een gedetailleerde en volledige interne analyse uit te voeren van een organisatie. Het acroniem staat voor mission, objectives, strategies en tactics.

De methode gaat specifiek dieper in op de doelen van een organisatie en hoe deze vertaald kunnen worden naar concrete acties in de bedrijfsvoering.

CATWOE methode

CATWOE (customers, actors, transformation process, world view, owner en environmental constraints). Deze methode identificeert de belangrijkste partijen en processen die beïnvloedt worden door de acties van het bedrijf. De techniek helpt bedrijfsanalisten om zorgvuldig te beoordelen welke invloed een bepaalde actie heeft.

Zes denkhoeden

De Six Thinking Hats, of zes denkhoeden methode stuurt de denkwijze van een groep door brainstorming technieken in te zetten voor het evalueren van alternatieve perspectieven en ideeën.

De zes denkhoeden zijn wit, rood, zwart, geel, groen en blauw. Wit staat voor focus en logica. Rood staat voor emoties en onderbuikgevoelens. Zwart staat voor potentiële negatieve resultaten en wat er fout kan gaan. Geel staat voor focus op positieven en een algemeen optimistische houding. Groen staat voor creativiteit en blauw staat voor procesbeheersing, of focus op het grotere geheel.

Five times why

Ook de five times why kan waardevol zijn voor bedrijfsanalisten op verschillende niveaus.

De methoden omvat het stellen van 5 waarom vragen en wordt gebruikt in combinatie met Six Sigma technieken.

Het helpt analisten om de oorzaak van een probleem te achterhalen door te vragen waarom een bepaalde situatie bestaat, opgevolgd door een nieuwe waarom vraag op het antwoord, enzovoorts.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de bedrijfsanalyse? Voer jij bedrijfsanalyses uit of ben je hiermee in het verleden op een andere manier mee in aanraking gekomen? Welke andere methoden en technieken ken jij ter ondersteuning van het uitvoeren van een bedrijfsanalyse? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Asif, Z. (2005). Integrating the supply chain with RFID: A technical and business analysis. Communications of the Association for Information Systems, 15(1), 24.
 2. Cadle, J., Paul, D., & Turner, P. (2010). Business analysis techniques: 72 essential tools for success. BCS, The Chartered Institute.
 3. Palepu, K. G., & Healy, P. M. (2013). Business analysis and valuation. South-Western, Cencage Learning.
 4. Palepu, K. G., Healy, P. M., Wright, S., Bradbury, M., & Coulton, J. (2020). Business analysis and valuation: Using financial statements. Cengage AU.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2022). Bedrijfsanalyse. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/bedrijfsanalyse/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 25/01/2023 | Laatste update: 26/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/bedrijfsanalyse/”>Toolshero: Bedrijfsanalyse</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 6

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie