Six Sigma

Six sigma - toolshero

Six Sigma: in dit artikel wordt Six Sigma praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige kwaliteitsmanagement methode.

Achtergrond Six Sigma

Deze management methode is in 1986 oorspronkelijk ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Motorola. Tegenwoordig wordt Six Sigma in allerlei sectoren van het bedrijfsleven gebruikt en toegepast.

Met behulp van deze kwaliteitsmanagement methode worden de oorzaken van fouten opgespoord en vervolgens gereduceerd en geëlimineerd, waardoor de kwaliteit van de resultaten van bedrijfskundige processen verbeterd kunnen worden.

De naam Sigma wordt weergegeven door de Griekse letter σ. Binnen veel organisaties en projecten wordt deze methode gebruikt als maatstaf voor defecten.

De waarde 6σ betekent een kans van 3.4 fouten per miljoen mogelijkheden. Een waarde van 3σ betekent al 67.000 defecten. Hoe lager de sigma-waarde, hoe hoger de kans op fouten.

Proces verbetermethode

Six Sigma bestaat uit een verzameling van methodes, die de kwaliteit van processen verbeteren. Het is daarbij belangrijk dat er binnen een organisatie medewerkers te vinden zijn met specifieke specialismen en expertise in deze methodes.

Deze kwaliteitsmanagement filosofie reduceert de variatie in productie- en bedrijfsprocessen met als doel om producten en/of diensten in overeenstemming te laten komen met de verwachting die de klant heeft. Deze projecten hebben kwantificeerbare financiële doelstellingen zoals kostenverlaging en/of winstverbetering.

Wat is Six Sigma?

De term “Six Sigma” verwijst naar een foutloze productie van 99,99966% en vindt zijn oorsprong in de terminologie die gebruikt wordt in de productie-industrie.

Hier worden namelijk specifieke termen geassocieerd met statische modellen en productieprocessen. Een “sigma beoordeling” geeft het rendement aan in het percentage van foutloze productie.

Motorola stelde het doel op Six Sigma voor alle productieprocessen, waardoor het de bijnaam werd voor alle bedrijfskundige en technische activiteiten om dit doel te bereiken. Zodra er hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld, komt deze kwaliteitsmanagement filosofie in beeld. Maar ook bij relatief veel uitval van productie of bij problemen en foutmeldingen, kan deze benadering tot verbetering leiden.

Vooral in de procesindustrie en hightech sector is deze management methode een beproefd kwaliteitsmiddel. Toch wordt deze kwaliteitsmanagement filosofie ook als een algemene management methode gebruikt in veel andere bedrijfssectoren, om zo processen te optimaliseren.

Een voorbeeld van een bekende management tool die binnen Six Sigma gebruikt wordt processen cyclisch te verbeteren is het DMAIC model. Klik op de link om daar meer over te lezen.

Probleemfactoren

Six Sigma is een prima methode om complexe kwaliteitsvraagstukken op te lossen, waarbij de oorzaak van het probleem niet direct voor de hand ligt. Het is dan wel belangrijk dat de kwaliteit van het betrokken product en/of proces meetbaar is of meetbaar kan worden gemaakt.

Daardoor kunnen de factoren die de kwaliteit het meeste beïnvloeden worden opgespoord en geïdentificeerd en onder controle worden gebracht.

Six Sigma rollen op organisatieniveau

Uitgangspunt van Six Sigma is het organiseren en verenigen van kwaliteit, zeker als het gaat om medewerkers. Idealiter wordt aan alle medewerkers een rol toegekend.

Deze rol wordt uitgedrukt in een bepaalde kleur belt, of riem, zoals in bepaalde vechtsporten. Op organisatieniveau zijn er: master black belts, green belts en black belts, yellow belts, white belts en brown belts.

De verschillende rollen en verantwoordelijkheden die passen bij deze belts worden hieronder toegelicht.

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?   

Master black belts

De master black belt geeft black belt training en green belt training. Deze master functioneert op een hoger programmaniveau en houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van belangrijke statistieken en meetwaarden, evenals de strategische richting van een project of afdeling.

De master black belt is tech-specialist en tevens interne consulent.

Black belts

De black belt leidt projecten en teams die zich bezig houden met probleemoplossing en het continue verbeteren van processen binnen de organisatie.

Een nevenfunctie van de black belt medewerker is het trainen en coachen van projectteams.

Green belts

De green belts helpen bij het verzamelen en analyseren van de gegevens die geproduceerd worden door de black belt-projecten. Daarnaast geeft de green belt leiding aan yellow belt-teams en projecten.

Yellow belts

De yellow belts nemen deel als teamlid aan de werkzaamheden. Zij beoordelen procesverbeteringen die een project ondersteunen.

White belts

De white belts kunnen lokale probleemoplossing-teams ondersteunen, maar hoeven geen deel uit te maken van een Zes Sigma-projectteam. Zij begrijpen de basisconcepten van Six Sigma.

Brown belts

De brown belt wordt traditioneel niet gebruikt en erkend binnen Six Sigma. Sommige organiseren classificeren de brown belt als een persoon die een green belt heeft gehaald en het black-belt-examen heeft gehaald, maar geen tweede Six Sigma-project heeft gevolgd.

Gemba Kaizen, Lean en Six Sigma

Deze kwaliteitsmanagement filosofie komt veelal overeen met de Japanse productie verbeteringsmethode Gemba Kaizen en de verspilling reducerende principes van Lean management. Het doel van Gemba Kaizen is om verspillingen binnen een organisatie te elimineren en productie te standaardiseren.

Ook Lean management is erop gericht om een maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Het hoofddoel is voor alle drie de methoden overeenkomstig; het opsporen en tegengaan van fouten, waardoor het productieproces verbetert.

  Ontvang gratis ons Toolshero Top 30 modellenboek   

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij Six Sigma toe? Herken je het bovenstaande en heb je nog aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succescriteria of factoren die kunnen bijdragen aan een goede naleving van deze kwaliteitsmanagement methode?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Pyzdek, T., & Keller, P. A. (2003). The Six Sigma Handbook. McGraw-Hill.
  2. Tennant, G. (2001). Six Sigma: SPC and TQM in Manufacturing and Services. Routledge.
  3. Neuman, R. P., & Cavanagh, R. (2000). The six sigma way: How GE, Motorola, and other top companies are honing their performance. McGraw Hill Professional.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2013). Six Sigma. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/six-sigma/

Published on: 11/11/2013 | Last update: 28/01/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/six-sigma/”>toolshero: Six Sigma</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Word lid en ontvang onbeperkt toegang

Als lid heb je onbeperkt toegang tot alle artikelen (1000+), templates en meer!

Geef een antwoord