Six Sigma: de uitleg en betekenis

Six sigma - toolshero

Six Sigma: in dit artikel wordt Six Sigma praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van Six Sigma en de oorsprong ervan. Ook vind je informatie over de verschillende belts en certificeringen en de link met methoden als Gemba Kaizen en LEAN Manmagement. Als laatste vind je enkele voorbeelden van sectoren waarin deze methode vaak ingezet worden. Veel leesplezier!

Achtergrond van Six Sigma

Deze management methode is in 1986 oorspronkelijk ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Motorola. Tegenwoordig wordt Six Sigma in allerlei sectoren van het bedrijfsleven gebruikt en toegepast.

Met behulp van deze kwaliteitsmanagement methode worden de oorzaken van fouten opgespoord en vervolgens gereduceerd en geëlimineerd, waardoor de kwaliteit van de resultaten van bedrijfskundige processen verbeterd kunnen worden.

Gratis e-book bij Toolshero

De naam Sigma wordt weergegeven door de Griekse letter σ. Binnen veel organisaties en projecten wordt deze methode gebruikt als maatstaf voor defecten en het verbeteren van de kwaliteit van bedrijfsprocessen.

De waarde Six Sigma 6σ betekent een kans van 3.4 fouten per miljoen mogelijkheden. Een waarde van 3σ betekent al 67.000 defecten. Hoe lager de sigma-waarde, hoe hoger de kans op fouten.

Proces verbetermethode

Six Sigma bestaat uit een verzameling van methodes, die de kwaliteit van processen verbeteren. Het is daarbij belangrijk dat er binnen een organisatie medewerkers te vinden zijn met specifieke specialismen en expertise in deze methodes.

Deze kwaliteitsmanagement filosofie reduceert de variatie in productie- en bedrijfsprocessen met als doel om producten en/of diensten in overeenstemming te laten komen met de verwachting die de klant heeft. Deze projecten hebben kwantificeerbare financiële doelstellingen zoals kostenverlaging en/of winstverbetering.

Wat is Six Sigma? De betekenis

De term “Six Sigma” verwijst naar een foutloze productie van 99,99966% en vindt zijn oorsprong in de terminologie die gebruikt wordt in de productie-industrie.

Hier worden namelijk specifieke termen geassocieerd met statische modellen en productieprocessen. Een “sigma beoordeling” geeft het rendement aan in het percentage van foutloze productie.

Motorola stelde het doel op Six Sigma voor alle productieprocessen, waardoor het de bijnaam werd voor alle bedrijfskundige en technische activiteiten om dit doel te bereiken. Zodra er hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld, komt deze kwaliteitsmanagement filosofie in beeld. Maar ook bij relatief veel uitval van productie of bij problemen en foutmeldingen, kan deze benadering tot verbetering leiden.

Vooral in de procesindustrie en hightech sector is deze management methode een beproefd kwaliteitsmiddel. Toch wordt deze kwaliteitsmanagement filosofie ook als een algemene management methode gebruikt in veel andere bedrijfssectoren, om zo processen te optimaliseren.

Een voorbeeld van een bekende management tool die binnen Six Sigma gebruikt wordt processen cyclisch te verbeteren is het DMAIC model. Klik op de link om daar meer over te lezen.

Probleemfactoren in kaart brengen met Six Sigma

Six Sigma is een prima methode om complexe kwaliteitsvraagstukken op te lossen, waarbij de oorzaak van het probleem niet direct voor de hand ligt. Het is dan wel belangrijk dat de kwaliteit van het betrokken product en / of proces meetbaar is of meetbaar kan worden gemaakt.

Daardoor kunnen de factoren die de kwaliteit het meeste beïnvloeden worden opgespoord en geïdentificeerd en onder controle worden gebracht.

Six Sigma rollen op organisatieniveau

Uitgangspunt van deze methode is het organiseren en verenigen van kwaliteit, zeker als het gaat om medewerkers. Idealiter wordt aan alle medewerkers een rol toegekend.

Deze rol wordt uitgedrukt in een bepaalde kleur belt, of riem, zoals in bepaalde vechtsporten. Op organisatieniveau zijn er: master black belts, green belts en black belts, yellow belts, white belts en brown belts. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden die passen bij deze belts worden hieronder toegelicht.

Six Sigma Master black belts

De master black belt geeft black belt training en green belt training. Deze master functioneert op een hoger programmaniveau en houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van belangrijke statistieken en meetwaarden, evenals de strategische richting van een project of afdeling.

De master black belt is tech-specialist en tevens interne consulent.

Six Sigma Black belts

De black belt leidt projecten en teams die zich bezig houden met probleemoplossing en het continue verbeteren van processen binnen de organisatie.

Een nevenfunctie van de black belt medewerker is het trainen en coachen van projectteams.

Green belts

De green belts helpen bij het verzamelen en analyseren van de gegevens die geproduceerd worden door de black belt-projecten. Daarnaast geeft de green belt leiding aan yellow belt-teams en projecten.

Yellow belts

De yellow belts nemen deel als teamlid aan de werkzaamheden. Zij beoordelen procesverbeteringen die een project ondersteunen.

White belts

De white belts kunnen lokale probleemoplossing-teams ondersteunen, maar hoeven geen deel uit te maken van een projectteam. Zij begrijpen de basisconcepten van deze methode.

Brown belts

De brown belt wordt traditioneel niet gebruikt en erkend binnen 6σ. Sommige organiseren classificeren de brown belt als een persoon die een green belt heeft gehaald en het black-belt-examen heeft gehaald, maar geen tweede Six Sigma-project heeft gevolgd.

Gemba Kaizen, Lean en 6σ

Deze kwaliteitsmanagement filosofie komt veelal overeen met de Japanse productie verbeteringsmethode Gemba Kaizen en de verspilling reducerende principes van Lean management. Het doel van Gemba Kaizen is om verspillingen binnen een organisatie te elimineren en productie te standaardiseren.

Ook Lean management is erop gericht om een maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Het hoofddoel is voor alle drie de methoden overeenkomstig; het opsporen en tegengaan van fouten, waardoor het productieproces verbetert.

Six Sigma in de praktijk

Six Sigma wordt vooral gebruikt binnen grote organisaties. Volgens verschillende adviseurs is de methode niet geschikt voor bedrijven met minder dan 500 werknemers. Wel kunnen ze de standaardbenadering aanpassen om het alsnog te laten werken.

6σ bevat een groot aantal methoden en tools die bij uitstek geschikt zijn voor kleine tot middelgrote organisaties. Dat een organisatie niet groot genoeg is om black belts te faciliteren, zegt niets over het vermogen om verbeteringen door te voeren met behulp van deze technieken.

Productie is een breed begrip en daarom kan 6σ niet alleen worden toegepast in zoiets als een fabriek. Enkele voorbeelden van gebieden waarin Six Sigma waarde kan bieden zijn:

Productie

Nadat Motorola de methode succesvol gebruikte eind jaren tachtig, boekten andere internationale bedrijven ook succes omdat zij in staat waren een groot aantal besparingen te bereiken na toepassing van Six Sigma. Bekende voorbeelden zijn Texas Instruments (500 miljoen dollar bespaard) en Johnson & Johnson (600 miljoen dollar bespaard).

Engineering/constructie

Na het uitvoeren van een case study over het bedrijf Tinjin Xianyi Construction Technology, bleek dat het bedrijf door middel van Six Sigma de bouwtijd met ruim 26% konden terugbrengen en het afval met 67%. Op dezelfde manier werden de effecten van de Six Sigma implementatie bestudeerd bij Bechtel Corporation. 30 miljoen dollar werd daar geïnvesteerd, waarmee uiteindelijk 200 miljoen dollar werd bespaard.

Finance

Six Sigma is ook waardevol geweest in de bankensector. Het heeft een belangrijke rol gespeeld in het verbeteren van de nauwkeurigheid van automatische betalingen, rapportage en het verminderen van defecten bij het incasseren van cheques.

De Bank of America verklaarde in 2004 dat Six Sigma had geholpen om de klanttevredenheid met 10% te verhogen. Ook werden de algemene problemen van klanten met 24% verminderd. Ook andere financiële instellingen gebruikte Six Sigma voor het verbeteren van de klanttevredenheid, waaronder JPMorgan Chase en GE Capital.

Logistiek

In de logistiek is het belangrijk om producten en goederen op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Tegelijkertijd moeten de hoge kwaliteitsnormen gehaald worden. Door het schema van de supply chain te veranderen, kan Six Sigma zorgen voor betere kwaliteitscontrole van producten zonder dat de leveringstermijnen daardoor beïnvloedt worden.

Gezondheidszorg

De gezondheidssector heeft bij uitstek veel baat bij methoden voor kwaliteitsverbetering zoals Six Sigma omdat er nultolerantie voor fouten bestaat. Het voorkomen van medische fouten staat bijna altijd bovenaan de lijst met prioriteiten voor medische instellingen.

Het doel van Six Sigma in de gezondheidszorg is breed. Zo kan een doel zijn om de voorraad van apparatuur te verminderen voor kostenbesparing of het veranderen van een proces om de zorgverlening efficiënter te maken.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij Six Sigma toe? Herken je het bovenstaande en heb je nog aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succescriteria of factoren die kunnen bijdragen aan een goede naleving van deze kwaliteitsmanagement methode?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Pyzdek, T., & Keller, P. A. (2003). The Six Sigma Handbook. McGraw-Hill.
  2. Tennant, G. (2001). Six Sigma: SPC and TQM in Manufacturing and Services. Routledge.
  3. Neuman, R. P., & Cavanagh, R. (2000). The six sigma way: How GE, Motorola, and other top companies are honing their performance. McGraw Hill Professional.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2013). Six Sigma. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/six-sigma/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 11/11/2013 | Laatste update: 10/06/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/six-sigma/”>Toolshero: Six Sigma</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie