× Close
Home » Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement

Wat is kwaliteitsmanagement?

Definitie

Kwaliteitsmanagement bestaat uit sterke management activiteiten en functies welke nodig zijn om een gewenst niveau van kwaliteit te behalen en te behouden.

Wat is kwaliteitsmanagement?

Definitie

Kwaliteitsmanagement bestaat uit sterke management activiteiten en functies welke nodig zijn om een gewenst niveau van kwaliteit te behalen en te behouden.

Activiteiten

De managementactiviteiten en -functies omvatten het opzetten van een Quality Management System (QMS), een definitie van Kwaliteitsborging, een quality planning system en het definiëren van de functies van het Business Process Management (BPM) / quality control en quality improvement.

Systemen, methodes en modellen

Een goed voorbeeld van een dergelijk systeem is Total Quality Management (TQM) TQM is een business- en kwaliteitsfilosofie welke het idee dat het lange-termijn succes van een bedrijf komt van klanttevredenheid en continue kwaliteitsverbeteringen.

Behalve TQM zijn er ook nog vele andere methodes en filosofieën zoals het Total Productive Maintenance (TPM), Six Sigma, de LEAN methode en nog vele anderen.Er zijn veel wetenschappelijke en praktische studies uitgevoerd vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige theorieën en methoden wat betreft kwaliteitsmanagement.

Human Centered Design (Brown & Wyatt)

september 6th, 2023

Human Centered Design: in dit artikel wordt Human Centered Design praktisch uitgelegd, ontwikkeld door Brown & Wyatt. Dit artikel bevat een algemene definitie van deze theorie, het proces, de fasen en praktische tips. Na het lezen begrijpt u de …

Quality Assurance (QA): de uitleg

september 4th, 2023

Quality assurance: in dit artikel wordt het concept quality assurance praktisch uitgelegd. Het artikel bevat de definitie van de term, gevolgd door een uitleg over de twee hoofdprincipes en de uitwerking daarvan. Ook lees je over de voor- en nadelen …

ISO normen: de betekenis en overzicht

september 4th, 2023

ISO normen: in dit artikel wordt het concept van de ISO normen praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige internationale standaardisatie richtlijnen. Het artikel begint met de algemene betekenis en uitleg van ISO normen, gevolgd …

ISO 31000: de uitleg

september 4th, 2023

ISO 31000: in dit artikel vind je een makkelijke en praktische uitleg van de ISO 31000 methode. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de principes, het referentiekader, het proces en de behandeling van risicobeheer, de voordelen en …

Jidoka: de uitleg en betekenis

augustus 31st, 2023

Jidoka: in dit artikel wordt Jidoka praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze LEAN kwaliteitsmanagement methode. Veel leesplezier!

Wat is Jidoka?

Jidoka is een LEAN management methode dat ervoor zorgt dat kwaliteit automatisch wordt ingebouwd in …

SERVQUAL model: de uitleg

augustus 27th, 2023

SERVQUAL model: in dit artikel wordt het SERVQUAL model van Valarie Zeithaml, A. Parasuraman en Leonard Berry praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige kwaliteitsmanagement methode.

Wat is het SERVQUAL model?

Het Service Quality …

SMED (Single Minute Exchange of Dies)

augustus 24th, 2023

SMED methode: in dit artikel wordt Single Minute Exchange of Dies (SMED) praktisch uitgelegd. Het legt uit wat SMED is, welke twee soorten elementen SMED bevat, welke stappen genomen dienen te worden voor de SMED methode met voorbeelden en welke …

Six Sigma: de uitleg en betekenis

augustus 23rd, 2023

Six Sigma: in dit artikel wordt Six Sigma praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van Six Sigma en de oorsprong ervan. Ook vind je informatie over de verschillende belts en certificeringen en de link met methoden als …

Standard Operating Procedure (SOP)

augustus 20th, 2023

Standard operating procedure (SOP): in dit artikel wordt de Standard Operating Procedure (SOP) praktisch uitgelegd. Deze term wordt vaak afgekort als SOP. Het artikel bevat een algemene definitie, een voorbeeld en praktische tips om zelf aan de slag te gaan …

SECI model (Nonaka & Takeuchi)

augustus 20th, 2023

SECI model: in dit artikel wordt het concept van SECI model of knowledge dimensions, ontwikkeld door Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi praktisch uitgelegd. Het model gaat over kennisuitwisseling en het kennisconversieproces dat plaatsvindt op alle niveaus van organisaties. Na …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)