Mintzberg 5P Strategy

Mintzberg 5p strategy - ToolsHero

Mintzberg 5P Strategy: in dit artikel wordt de Mintzberg 5P Strategy van Henry Mintzberg praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie methode.

Wat is de Mintzberg 5P Strategy?

De Canadese managementwetenschapper Henry Mintzberg onderscheidde in 1987 vijf visies op de strategie voor organisaties, die hij 5 P’s of Strategy (5 P’s van strategie) noemt. Het gaat om Plan, Pattern, Position, Perspective en Ploy.

Met deze vijf onderdelen is een organisatie in staat om een krachtigere strategie neer te zetten. Een strategie richt zich op de toekomst, bestrijkt een lange termijn en richt zich op verschillende facetten van een organisatie.

Gratis e-book bij Toolshero

De concurrentie ligt altijd op de loer, maar het is een misvatting door alleen een strategie te ontwikkelen die zich op die concurrent richt. Er moet ook rekening worden gehouden met de organisatiecultuur en de verdere mogelijkheden en ontwikkelingen van een organisatie.

Volgens Mintzberg is het moeilijk om een goede strategie te ontwikkelen. Aan de hand van de Mintzberg 5p strategy lukt het in ieder geval om zoveel mogelijk onderdelen mee te nemen en de strategie vanuit verschillende uitgangspunten te benaderen.

Mintzberg 5P strategie model - toolshero

Mintzberg 5P Strategy uitleg (Engelstalige video)

Plannen (Plan)

Strategie is een plan om situaties aan te pakken. Een planning moet voorafgaand aan mogelijke acties worden opgesteld en daarnaast moet er bewust en doelgericht met een planning gewerkt worden.

Alleen met een goede planning kunnen doelen bereikt worden.

Managers zijn in staat om hun team duidelijkheid te geven en gezamenlijk naar tussentijdse evaluaties en eindresultaten toe te werken. Een planning alleen is niet voldoende voor het opstellen van een duidelijke organisatiestrategie.

Patroon (Pattern)

Daar waar het bij plannen om beoogde strategie gaat, gaat het bij patronen om de strategieën die al eerder gerealiseerd zijn. Enerzijds zijn er doelbewust strategieën die tot een uiteindelijk resultaat hebben geleid en anderzijds strategieën die nog uitgewerkt moeten worden, waarbij eerdere patronen een belangrijk onderdeel van vormen van de nieuwe te ontwikkelen strategie.

Het gaat hier om een vast patroon in de stroom van beslissingen. Daar waar al eerder keuzes zijn gemaakt, is een organisatie geneigd dezelfde beslissingen voor de toekomst te nemen.

Het gedrag uit het verleden is dan een patroon dat in de strategieontwikkeling wordt meegenomen. Het gaat om bedoeld of niet bedoeld consistent gedrag, dat werknemers en teams tentoonspreiden.

Patronen worden geaccepteerd door iedereen zonder enig vooroordeel. Door bewust te worden van dergelijke patronen binnen de organisatie, is men in staat de kracht ervan mee te nemen bij het ontwikkelen van een strategie.

Positie (Position)

Het gaat hier om de positie van de organisatie in de markt; de wisselwerking tussen de interne en externe context.

Het is belangrijk dat er vooraf goed over wordt nagedacht, hoe een organisatie zichzelf wil positioneren. Hoe ziet de identiteit eruit en komt dit overeenkomt met het imago dat stakeholders hebben van de organisatie? Dit kan vooral ook leiden tot het ontwikkelen van een duurzaam concurrentievoordeel. Het overdenken van de strategische positie, helpt om concurrentie tegen te gaan en de organisatie sterk in de markt te zetten.

Perspectief (Perspective)

Strategie bestaat niet alleen uit een gekozen positie, maar het gaat ook om het grotere perspectief. Het is hierbij van belang er achter te komen hoe verschillende doelgroepen naar de organisatie kijken. Hoe zien de medewerkers hun werkgever, hoe kijken klanten tegen de organisatie aan en wat is het beeld dat investeerders hebben?

Al deze individuele perspectieven en denkpatronen leveren waardevolle informatie op voor de organisatie, waarmee gerichte strategische keuzes gemaakt kunnen worden.

Tactische zet (Ploy)

Het is een strategische keuze om een tactische zet te doen, die bijvoorbeeld concurrenten niet zien aankomen. Organisaties kunnen hun omgeving verrassen door een plan uit te voeren dat niemand verwacht.

Zo kan een telefoonprovider zijn omgeving op een ander been zetten, door ineens ook internet en digitale televisie aan te bieden. Hiermee zitten zij in het vaarwater van mogelijke andere aanbieders. Met deze tactische zet kunnen zij de concurrentie te slim af te zijn.

Planningsproces

Natuurlijk zijn de 5 P’s van strategie een onderdeel van een organisatiestrategie, maar het is ook verstandig om de Mintzberg 5p strategy als afzonderlijke standpunten te bekijken, die alle in overweging moeten worden genomen bij de ontwikkeling van een krachtige en succesvolle strategie.

In het gehele strategische planningsproces is het nuttig om de 5 P’s te gebruiken. Het geeft namelijk relevante informatie die nodig is in het voorstadium van strategieontwikkeling.

Tijdens de uitvoering van de strategie kan de Mintzberg 5p strategy helpen om te testen, te evalueren en mogelijk bij te sturen. En als laatste kan de Mintzberg 5p strategy aan het einde van het gehele planningsproces tot een laatste controle van de ontwikkelde strategie dienen, waarmee inconsistentie of onvolledigheden aan het licht komen.

Het identificeren van problemen in de planningsfase kan een organisatie uiteindelijk veel geld besparen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met de toepassing van Mintzberg 5p strategy / 5 P’s van strategie van Henry Mintzberg? Herken het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succesfactoren die bij kunnen dragen aan goede strategische beslissingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Mintzberg, H. (1978). Patterns in strategy formation. Management science, 24(9), 934-948.
  2. Mintzberg, H. (1987). The strategy concept I: Five Ps for strategy. California management review, 30(1), 11-24.
  3. Mintzberg, H. (2000). The rise and fall of strategic planning. Pearson Education.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Mintzberg 5P strategy / 5 P’s van strategie. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/mintzberg-5p-strategy/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 19/05/2018 | Laatste update: 20/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/mintzberg-5p-strategy/”>Toolshero: Mintzberg 5P strategy / 5 P’s van strategie</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie