× Close
Home » Strategie (Pagina 2)

Strategie

Wat is strategie? De betekenis

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Wat is strategie? De betekenis

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Doelen zijn belangrijk voor organisaties om de toekomstige richting van een bedrijf te bepalen. Een goede strategie komt altijd voort uit een grondige analyse van de positie van het bedrijf op de markt. Hier worden de sterke en zwakke punten van een bedrijf, evenals kansen en bedreigingen geïncorporeerd (SWOT-analyse).

Het nut van een effectieve strategie stopt niet bij het voorzien van richting voor management en medewerkers. Naast de functie van North Star, vervult de strategie ook een belangrijke rol in het besluitvormingsproces. Voor organisaties die voldoende inzicht hebben in hun sterke en zwakke punten, helpt de strategie de managers bij het beslissen waar inspanningen en middelen het beste kunnen worden besteed.

Hedendaagse moderne bedrijven en markten handelen volgens een planning vanuit dynamische strategieën. Bedrijven en organisaties moeten een strategie hebben om te overleven en moeten nieuwe producten en klanten tot zich weten te binden om hun marktpositie te behouden of te versterken.

Ter ondersteuning van dit proces bestaan verschillende hulpmiddelen. Zo wordt het CAGE Distance Framework ingezet om belangrijke verschillen tussen landen te identificeren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het ontwikkelen van de strategie. Het McKinsey Three Horizons of Growth-model helpt bedrijven om een kloof te voorkomen tussen wat een bedrijf wil bereiken in de toekomst en waar het nu staat in relatie tot de strategie.

Een strategie bepaalt de koers van het bedrijf. Er zijn vele theorieën en methodes die zich oriënteren op de beste strategie. Het gaat altijd over het best passende optie en welke toewijding er nodig is om succesvol te zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de 5 P’s van Strategie van Henry Mintzberg. Het 3C model van Kenichi Ohmae richt zich op de drie sleutelfactoren voor succes die in balans moeten zijn in de vorm van een strategische driehoek.

Een strategie wordt doorgaans vertaald in een strategisch plan. Het strategisch plan bestaat uit vijf elementen, te weten visie-missie, doelstellingen, kernwaarden, KPI’s (Key Performance Indicators) en beleid & verantwoordelijkheid. De visie en missie brengen een organisatie op een lijn. Mensen in de organisatie kunnen op die manier hun krachten bundelen waarmee de efficiëntie toeneemt. De kernwaarden van een bedrijf weerspiegelen waar het goed in is en waar het trots op is. Een plan is niks zonder goed gedefinieerde doelstellingen, het vierde onderdeel van een strategisch plan. Om de voortgang richting de doelstellingen te monitoren worden geschikte KPI’s geselecteerd.

Er zijn vele wetenschappelijke en praktische studies uitgevoerd over dit onderwerp door Michael Porter, C. K. Prahalad, Gary Hamel en nog vele anderen, vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt. Met name Michael Porter is bekend worden met zijn visie op strategie. Volgens hem is een strategie gericht op kostenleiderschap, differentiatie en focus. Deze strategieën staan bekend als de drie generieke strategieën van Porter. De strategieën van Porter beschrijven in feite de wisselwerking van strategieën tussen kostenminimalisatie, productdifferentiatiestrategieën en marktfocus.

Strategie modellen, theorieën & tips

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige theorieën en methoden voor besluitvorming die jou helpen je doel te bereiken of het leren te begrijpen wat de aspecten zijn.

OGSM model: de uitleg plus voorbeeld

augustus 20th, 2023

OGSM model: in dit artikel wordt het OGSM model praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie en uitleg van het OGSM model, gevolgd door een gedetailleerde beschrijving van de 4 elementen van OGSM. Ook vind je een praktisch …

Hoshin Kanri matrix

augustus 20th, 2023

Hoshin Kanri matrix: in dit artikel wordt het concept van de Hoshin Kanri matrix praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie tool. In dit artikel kun je tevens een Hoshin Kanri Matrix template downloaden …

INK model invullen: de uitleg

augustus 20th, 2023

INK model: in dit artikel wordt het concept INK model praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige management en strategie tool.

Wat is het INK model?

INK betekent het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) en heeft …

Core Competence model (Hamel en Prahalad)

augustus 20th, 2023

Core Competence model: in dit artikel wordt het Core Competence model van Gary Hamel en C.K. Prahalad praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie tool.

Inleiding

In de strijd tegen de concurrentie is het …

Mintzberg 5P Strategy

augustus 20th, 2023

Mintzberg 5P Strategy: in dit artikel wordt de Mintzberg 5P Strategy van Henry Mintzberg praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie methode.

Wat is de Mintzberg 5P Strategy?

De Canadese managementwetenschapper Henry Mintzberg onderscheidde …

GE McKinsey matrix

augustus 16th, 2023

GE McKinsey Matrix: in dit artikel wordt de GE McKinsey matrix, ook wel bekend als General Electric matrix / GE matrix, praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze handige marketing tool. In dit artikel kun …

Kritische succesfactoren (KSF)

augustus 14th, 2023

Kritische succesfactoren (KSF): in dit artikel worden Kritische succesfactoren (KSF) praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de betekenis van KSF’s, gevolgd door informatie over de relatie van dit concept met strategisch plannen. Daarna lees je over de verschillende gebieden waar …

Prijsstrategieën (Kotler)

augustus 14th, 2023

Prijsstrategieën: in dit artikel worden 9 prijsstrategieën van Philip Kotler praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de principes van deze krachtige tool voor het doorgronden van de interne en externe factoren die de marktprijs van een product of dienst …

Case study: de uitleg en voorbeeld

augustus 8th, 2023

Case study: in dit artikel wordt het begrip case study praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie en betekenis van de case study. Je leest daarna alles over de bruikbaarheid van de resultaten in deze onderzoeken en een voorbeeld …

Blue Ocean Strategy (BOS): de uitleg

augustus 6th, 2023

Blue Ocean Strategy: in dit artikel wordt de Blue Ocean Strategy van W. Chan Kim en Renee Mauborgne praktisch uitgelegd. Naast wat deze strategie is, licht dit artikel ook het onbewuste proces, waarde innovatie, de Strategy Canvas, het 4 Actions …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)