Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) - ToolsHero

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: in dit artikel wordt het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ondernemen uitgelegd. Je krijgt een goed beeld over deze vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale en maatschappelijke kant, binnen de ecologische randvoorwaarden: de triple P benadering. Het artikel begint met de definitie en betekenis van het begrip, gevolgd door informatie over het ontstaan en praktische voorbeelden. Veel leesplezier!

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat dus voornamelijk over ondernemen. In eerste instantie gaat het over ondernemers en bedrijven, maar daarnaast kunnen burgers, consumenten of de overheid ook eraan deelnemen.

Echter is er een breed scala aan definities voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vanwege de verschillende vertegenwoordigde belangen. Een ondernemer kan MVO definiëren als een bedrijfsstrategie terwijl een overheidsfunctionaris het als vrijwillige regulering ziet.

Gratis e-book bij Toolshero

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt in dat bedrijven de verantwoordelijkheid nemen op maatschappelijke problemen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing.

De bedoeling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is dat de bedrijven proberen deze problemen niet groter te maken. Ondernemers die daarin verder gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.

Duurzaam ondernemen betekent dat een bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van zijn bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te vinden tussen People, Planet en Profit.

Bedrijven kunnen zelfs een stap verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

Ontwikkeling MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de maatstaf voor zakendoen in de 21ste eeuw. Steeds meer bedrijven volgen goed voorbeeld.

In Nederland bestaat bijvoorbeeld de instantie MVO Nederland. Deze beweging van ondernemers vormen samen een netwerk van partners dat op een maatschappelijk verantwoorde wijze innoveert.

De uitgangspunten hier zijn:

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (Mensen) gebied.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ingebed in alle bedrijfsprocessen. Bij elke zakelijke beslissing worden de verschillende belangen van belanghebbenden afgewogen: de belangen van de betrokken personen, bedrijven en organisaties.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is op maat gemaakt. De MVO activiteiten zijn verschillend voor elk bedrijf. Het hangt af van de bedrijfsgrootte, sector, cultuur en bedrijfsstrategie.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een proces, geen eindbestemming. De doelstellingen blijven na verloop van tijd en met elke zakelijke beslissing veranderen. Het bedrijf is op zoek naar haalbare stappen om sociale verantwoordelijkheid vorm te geven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt al sinds het begin van de twintigste eeuw besproken, maar er is weinig overeenstemming over de definitie vanwege:

 • Verschillen in nationale en culturele benaderingen van het bedrijfsleven;
 • Verschillen in motivatie voor MVO – deelname omdat het moreel correct is of het doet omdat het zakelijk verantwoord is;
 • Verschillen in disciplinaire achtergronden, perspectieven en methoden van geleerden die betrokken zijn bij MVO.

Triple P

Drie kernbegrippen staan centraal bij MVO: People, Planet en Profit (Triple P). De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen deze drie waarden en op alle drie de vlakken waarde te creëren.

People (zorg voor werknemers)

People staat voor de zorg voor de medewerkers van het bedrijf, maar ook van de maatschappij als geheel. Hierbij kan er gedacht worden aan, medezeggenschap, goede arbeidsverhoudingen, maar ook of de werknemers zich kunnen ontwikkelen en mensenrechten, waar internationale ondernemers mee te maken kunnen krijgen.

Planet (bijdragen aan oplossingen)

Planet staat voor een proactieve opstelling met betrekking tot de natuurlijke leefomgeving en het bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen. Denk hierbij aan aspecten als milieumanagement, ketenbeheer, levenscyclusanalyse en eco-efficientie. Van belang is dat deze milieuaspecten voor iedereen zichtbaar en transparant zijn.

Profit (scheppen van economische waarde)

Profit kijkt niet alleen naar de financiële prestaties van het bedrijf zelf, maar ook naar de economische effecten van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Een organisatie is winstgericht om de toekomst van de organisatie zeker te stellen, gezien het feit winst de financiële basis vormt voor de basis van de onderneming.

De aanwezigheid van profit is daarom een voorwaarde om de dimensies people en planet te verbeteren.

MVO Triple P - ToolsHero

Figuur 1 – MVO triple P

Waarom MVO?

Bedrijven hebben verschillende redenen om zich met MVO bezig te houden. Meerdere motieven spelen in de praktijk altijd een rol. De hoofdmotieven kunnen zijn:

MVO omdat het loont (financieel)

MVO draagt bij aan de financiële prestaties van bedrijven, met name over de langere termijn. Daarbij werkt de markt mee aangezien de vraag naar duurzame producten en diensten stijgt.

Het besparen op energieverbruik of het gebruik van grondstoffen kunnen lucratief zijn. Betrokken bedrijven hebben beter gemotiveerde medewerkers, wat ervoor kan zorgen dat de arbeidsproductiviteit verhoogt.

MVO omdat het moet (juridisch)

Het komt steeds vaker voor dat bedrijven gedwongen worden om zich (meer) met MVO bezig te houden. Dit wordt meestal gedaan onder druk van grote inkopers zoals de overheid, grote bedrijven, consumentenboycots, mediaschandalen of stakingen. Indien bedrijven zich niet houden aan de minimale maatschappelijke normen, kunnen ze hun ‘license to operate’.

MVO omdat het hoort (fatsoen)

Naast dat financiële overwegingen of druk van buitenaf een rol spelen bij MVO, doen veel bedrijven het omdat zij fatsoenlijk zaken willen doen. Ze willen een bijdrage doen aan de maatschappij, waarbij ze letten op de tevredenheid van het personeel en willen het milieu niet te veel belasten. Deelname aan MVO komt hierbij voort omdat ze vinden dat het hoort.

De belangrijkste concepten rond MVO

De meest belangrijkste concepten als je met MVO aan de slag gaat zijn:

People-planet-profit

Andere benamingen hiervoor zijn ‘triple-P’ of ‘triple bottom line’. Hierbij wordt bedoeld, naast aandacht voor de financiële aspecten van een bedrijf (profijt), hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen ook aandacht voor sociale (people) en milieuaspecten (planeet).

Het kenmerk van MVO is de juiste balans te vinden tussen people, planet en profit.

Circulair economie

Grondstoffen verdwijnen doordat veel producten niet of gedeeltelijk herbruikbaar of recyclebaar zijn. Een circulair model streeft ernaar alle grondstoffen hun waarde te laten behouden.

Klimaatneutraal

Klimaatneutraal ondernemen houdt in dat alleen gebruik gemaakt wordt van hernieuwbare grondstoffen of energiebronnen. Bijvoorbeeld zoals wind en zon, zodat energieverbruik geen invloed heeft op het klimaat.

Sociale Innovatie

Sociale innovatie gaat over slimmer, flexibeler en dynamisch organiseren. Het verandert de wijze waarop we met elkaar samenwerken om het beste uit onszelf én ons werk te halen.

Stappenplan voor MVO beleid en implementatie

Als u met MVO aan de slag wilt, zijn de volgende 4 stappen essentieel voor een succesvol en gedragen MVO beleid. Terwijl u het stappenplan doorloopt, is het belangrijk rekening te houden met de 3 succesfactoren:

 • Stakeholders;
 • Draagvlak;
 • Transparantie.

Stap 1: Missie en visie

Een goed MVO-beleid past binnen de toekomstplannen van het bedrijf. Het is van belang dat MVO onderdeel wordt van uw missie en visie. U legt vast waar uw bedrijf voor staat en welke koers het wil volgen op het gebied van people, planet en profit. Op deze manier inspireert u collega’s en andere stakeholders.

 • Missie: Een missie legt uit waar een organisatie voor staat als het om maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat. Welke rol wilt het bedrijf spelen in de maatschappij?
 • Visie: Een visie is nodig om een missie concreet te maken. Waar gaat uw organisatie voor, ook wel het toekomstbeeld?)

Stap 2: MVO-plan

Nadat er een missie en visie is gevormd, kan het bedrijf dat gebruiken als basis voor het MVO-plan. Met het MVO-plan bepaalt het bedrijf hoe het de missie en visie in praktijk wil brengen. Het MVO-plan vormt samen met de missie en visie de basis voor het MVO-beleid.

MVO-plan
De 5 stappen voor de realisatie van een MVO-plan bestaan uit:

 1. Dethema’s
 2. Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
 3. Nulmeting
 4. Doelstellingen
 5. Actieplan

Stap 3: Uitvoeren

Nu de missie en visie en het MVO-plan af zijn, kan het bedrijf tot actie overgaan.

 1. Stel een MVO-werkgroep samen
 2. Zorg dat er draagvlak is binnen de organisatie
 3. Zorg dat medewerkers met het plan aan de slag kunnen
 4. Integreer dit concept in alle bedrijfsprocessen
 5. Communiceer

Stap 4: Verbeteren

Tot slot is het belangrijk om te ontdekken of de doelen gehaald zijn, en of er eventuele aanpassingen nodig zijn door veranderingen in de omgeving.

 1. Meet uw resultaten
 2. Evalueer uw resultaten
 3. Rapporteer en communiceer
 4. Inventariseer veranderende verwachtingen
 5. Pas het plan aan waar nmdig

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of heb jij aanvullingen? Welke stappen vind jij essentieel voor een succesvol en gedragen beleid hiervoor? Wat zijn volgens jou de succesfactoren die bijdragen aan die stappen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Hopkins, M. (2016). CSR and Sustainability: From the Margins to the Mainstream. A Textbook.
 2. Bijlmakers, S. (2018). Corporate Social Responsibility. Human Rights and the Law.
 3. Bossink, B. & Masurel, E. (2017). Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Noordhoff Uitgevers.

Citatie voor dit artikel:
Sari, J. (2018). Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-mvo/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 10/08/2018 | Laatste update: 07/03/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-mvo/> Toolshero: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Jessie Sari
Article by:

Jessie Sari

Jessie Sari is content schrijver bij ToolsHero. Samen met het team draagt ze bij aan het schrijven van artikelen en website optimalisatie. Jessie studeert Trade Management in Asia aan de Hogeschool van Rotterdam. Binnen haar opleiding houdt ze zich bezig met opbouwen van fundamentele skills, waaronder marketing, import en export van producten en diensten in Azië, economie, financiën, management, consultancy en projectmanagement.

Tags:

Geef een reactie