× Close
Home » Posts tagged "Teambuilding"

Teambuilding

Wat is teambuilding?

Teambuilding is een verzamelterm die gebruikt wordt om de verschillende soorten activiteiten uit te drukken die ingezet worden om de sociale relaties binnen een team of groep te versterken. Vaak gaat het om taken waarbij medewerkers moeten samenwerken of elkaar moeten vertrouwen om een doel te bereiken. Deze activiteiten zijn niet hetzelfde als teamtraining. Teamtrainingen worden ingezet om de efficiëntie waarmee teams werken te verbeteren.

Wat is teambuilding?

Teambuilding is een verzamelterm die gebruikt wordt om de verschillende soorten activiteiten uit te drukken die ingezet worden om de sociale relaties binnen een team of groep te versterken. Vaak gaat het om taken waarbij medewerkers moeten samenwerken of elkaar moeten vertrouwen om een doel te bereiken. Deze activiteiten zijn niet hetzelfde als teamtraining. Teamtrainingen worden ingezet om de efficiëntie waarmee teams werken te verbeteren.

De definitie van teambuilding bestaat uit enkele belangrijke elementen. Als eerste gaat teambuilding om het opbouwen van effectieve werkrelaties. Teams minder weinig onderlinge conflicten presteren doorgaans beter dan groepen waarin geregeld conflicten optreden. Ook het verenigen en afstemmen van doelstellingen en rolverdeling zijn onderdelen van teambuilding, evenals het oplossen van teamproblemen. Teambuilding is een van de meest populaire activiteiten voor groepsontwikkeling in organisaties.

Naar teambuilding en werken in groepen in het algemeen is veel onderzoek gedaan. Het fundament voor teambuilding is gelegd met theorieën over groepsdynamiek en de fases van groepsontwikkeling van Tuckman.

Andere theorieën gelinkt aan teambuilding en groepsdynamiek zijn de groepsrollen van Benne en Sheats, de denkstijlen van Bonchek en Steele, Belbin’s teamrollen en de vier dimensies van relationeel werk.

Voordelen van teambuilding

Het nut van effectief samenwerking is keer op keer bevestigd door ervaring en onderzoek. Dit kan nagestreefd worden door onder andere aan teambuilding activiteiten te doen. Hieronder volgt een overzicht van de voordelen:

 • Betere communicatie
 • Verhoogde productiviteit
 • Verbeterde moraal
 • Verhoogde motivatie
 • Leiderschapskwaliteiten komen beter naar voren
 • Creativiteit wordt gestimuleerd
 • Verbeterde geestelijke gezondheid
 • Respect op de werkvloer
 • Vertrouwen op de werkvloer

Met name de positieve effecten van teambuilding op de prestaties van de groep is interessant voor managers. Uit een onderzoek van M. L. Shuffler uit 2011 blijkt dat teambuilding een positieve invloed heeft op de teameffectiviteit. Het stellen van doelen en het verduidelijken van de rolverdeling bleken invloed te hebben op cognitieve, affectieve, prestatie- en procesresultaten.

De krachtige impact op affectieve en procesresultaten maakt teambuilding een waardevol middel om teams te helpen die problemen ervaren met bijvoorbeeld een gebrek aan vertrouwen en cohesie.

Teambuilding activiteiten en oefeningen

Er bestaan verschillende activiteiten en oefeningen voor teambuilding. Een aantal voorbeelden volgt hieronder.

 • Gedragscode
 • Kampvuurverhalen
 • Vossenjacht
 • Trivia
 • Waarheid-leugenspel
 • Blind tekenen
 • Bedrijfsuitjes

Word lid van Toolshero

Tips en tricks

Wat zijn de meest bekende en effectieve methoden voor teambuilding? Hoe hebben deze activiteiten invloed op de onderlinge relaties op de werkvloer? Hoe worden deze onderlinge relaties in de eerste plaats opgebouwd? Wat heeft groepsdynamiek te maken met productiviteit? De artikelen gelinkt aan deze activiteiten gaan over groepsdynamiek en verschillende manieren om samenwerken te optimaliseren.

Piramide van Lencioni: de uitleg

september 11th, 2023

Piramide van Lencioni: in dit artikel wordt de piramide van Lencioni praktisch uitgelegd. We behandelen wat de piramide van Patrick Lencioni is, beschrijven wat de vijf lagen zijn en laten een model zien van hoe de piramide eruit ziet. Na …

GRPI model voor teamontwikkeling

september 1st, 2023

GRPI model voor teamontwikkeling: in dit artikel wordt het GRPI model, ontwikkeld door Richard Beckhard praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de vier onderdelen vanuit het model en dat het in de praktijk vaak omgekeerd …

Team Action Management (TAM)

augustus 27th, 2023

Team Action Management: in dit artikel wordt Team Action Management (TAM) van Albert Humphrey praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige groepsdynamica en teambuilding tool.

Inleiding

Prestatieverbetering kan pas slagen, wanneer organisaties precies weten wat …

Groepsdynamica: de uitleg

juni 22nd, 2023

Groepsdynamica: in dit artikel wordt het concept groepsdynamica praktisch uitgelegd. Naast de betekenis en de uitleg van wat het is worden ook de fasen uitgelicht de wetenschapers Kormanski en Mozenter hebben omschreven in hun theorie. Het artikel wordt afgesloten met …

Social Exchange Theory (SET)

juni 16th, 2023

Social Exchange Theory: in dit artikel wordt de Social Exchange Theory praktisch uitgelegd. Dit artikel bevat de algemene definitie van deze theorie en een uitleg van de kernprincipes en -aspecten, en de voordelen van sociale uitwisselingstheorie met praktijkvoorbeelden. Veel plezier …

Teamcoaching: de uitleg en stappen

mei 30th, 2023

Teamcoaching: in dit artikel wordt teamcoaching praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van deze term, gevolgd door uitleg over de werking van teams en waarom teams en samenwerken belangrijk is om succes te bereiken. Ook lees je meer …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)