Confrontatiematrix maken: de uitleg en template

confrontatiematrix uitleg toolshero

Confrontatiematrix: in dit artikel wordt de confrontatiematrix, ontwikkeld door Heinz Weihrich praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is, wordt de relatie met de SWOT analyse uitgelegd. Vervolgens wordt er een praktisch voorbeeld om een confrontatiematrix te maken en in te vullen toegelicht. Aan het einde van dit artikel tref je een template aan om zelf aan de slag te gaan. Veel leesplezier!

Wat is de confrontatiematrix? De uitleg

De confrontatiematrix is afgeleid van het analysemodel SWOT, dat staat voor de interne sterke (strengths) en zwakke (weaknesses) onderdelen van een organisatie en de externe kansen (opportunities) en bedreigingen (threats) waarmee een bedrijf te maken heeft.

Het acroniem TOWS en de confrontatiematrix is hier een variant op en is ontwikkeld door de Amerikaanse international business professor Heinz Weihrich.

Gratis e-book bij Toolshero

De confrontatiematrix richt zich op de ontwikkeling van strategische opties uit een externe/ interne analyse en is een praktisch gereedschap voor met name de vakgebieden bedrijfskunde en marketing.

Andersom

Daar waar SWOT start met een interne analyse, start de confrontatiematrix andersom met een externe omgevingsanalyse; de bedreigingen (threats) en kansen (opportunities) worden als eerste onder de loep genomen.

Vanuit dat standpunt krijgt een organisatie een goed beeld van de omgeving en een mogelijkheid om over de strategie na te denken en welke koers de organisatie gaat varen. Vervolgens wordt er gekeken naar waar het bedrijf intern goed in is (strengths) en waar het minder goed in is (weaknesses).

De externe analyse wordt gekoppeld aan de intern analyse, waardoor een organisatie met behulp van een confrontatiematrix gericht beslissingen kan nemen, doelen stelt, kansen gaat pakken en zich beter zal kunnen wapenen tegen bedreigingen.

Strategische opties vanuit de confrontatiematrix

De confrontatiematrix helpt bedrijven om hun strategische opties te identificeren. Een organisatie krijgt de kans om het beste uit hun sterke punten te halen en interne zwakheden te omzeilen en te leren hier goed mee om te gaan.

Extern leert een organisatie goed naar kansen in de markt te kijken en hier mogelijkheden in te zien en mogelijke bedreigingen het hoofd te bieden en te leren beheersen.

De confrontatiematrix kan ook helpen om te brainstormen en tot effectieve ideeën te komen en zo goede marketingstrategieën en -tactieken te genereren. Bovendien gaat het model dieper dan alleen te onderzoeken wat de sterke en zwakke punten binnen de organisatie zijn en met welke kansen en bedreigingen vanuit de maatschappij de organisatie heeft te maken.

Het dwingt organisaties om goed na te denken over hoe zij zichzelf kunnen verbeteren, hoe zij zich kunnen wapenen tegen bedreigingen en bewuster worden van hun expertise en hun eventuele gebreken.

Ook de externe omgeving is belangrijk voor de confrontatiematrix

De confrontatiematrix hoeft niet alleen door organisaties op topmanagement niveau toegepast te worden. Het is een uiterst bruikbaar middel voor afdelingen (bijvoorbeeld voor een marketing- of salesteam) of voor individuele medewerkers op operationeel niveau.

Door te weten wat een afdeling of een medewerker goed kan, kan er gewerkt worden om dit verder uit te diepen en nóg beter te worden. Wel legt de confrontatiematrix / TOWS matrix de nadruk op de externe omgeving.

In eerste instantie gaat het om analyse van externe kansen en bedreigingen. Daarna zijn de interne sterke en zwakke punten aan de beurt om die vervolgens aan de externe analyse te koppelen.

Op dat vlak gaat het net een stap verder dan de traditionele SWOT analyse; er ontstaan strategische tactieken door S-O (Strengths-Opportunities), W-O (Weaknesses-Opportunities), S-T (Strengths-Threats) en W-T (Weaknesses-Threats) tegenover elkaar te zetten.

Een volgende stap in de analyse helpt om na te denken over de opties die men nastreeft. Hiervoor komen de externe kansen en bedreigingen met de interne sterke en zwakke punten overeen en helpt het bij het identificeren van de strategische opties:

  1. Interne Sterktes en Externe Kansen (S-O) – Hoe kan men de sterke punten gebruiken om te profiteren van de bestaande externe mogelijkheden?
  2. Interne Sterktes en Externe Bedreigingen (S-T) – hoe kan men profiteren van de sterke punten om (potentiële) bedreigingen te vermijden of te verminderen?
  3. Interne Zwaktes en Externe Kansen (W-O) – Hoe kan men kansen gebruiken en inzetten om de zwakke punten binnen de organisatie te overwinnen?
  4. Interne Zwaktes en Externe Bedreigingen (W-T) – Hoe kan men zwakke punten minimaliseren en hiermee mogelijke bedreigingen vermijden?
Confrontatiematrix / TOWS matrix - Toolshero

Figuur 1 – Confrontatiematrix / TOWS matrix

Confrontatiematrix maken en invullen: uitleg aan de hand van een voorbeeld

In dit voorbeeld kijken we naar een middelgroot onderhouds- en schildersbedrijf, dat voornamelijk werkt voor grote woningbouwverenigingen en kantoren. Volgens de Confrontatiematrix komen eerst de bedreigingen en kansen aan bod en vervolgens kijken we naar de interne zwakke en sterke punten:

Extern:

Bedreiging – Toenemende concurrentie door goedkope Poolse arbeidskrachten
Kans – Grote behoefte vanuit vakgerichte opleiders als ROC’s voor samenwerking met organisaties voor leerwerkplekken

Intern:

Zwakte – De organisatie neemt weinig initiatief tot acquisitie en wacht af totdat klanten naar hen toekomen.
Sterkte – Binnen de organisatie is een grote groep zeer ervaren professionals actief met uitstekende vakkennis.

Word lid van Toolshero

Strategieën

Uit bovenstaande kunnen we koppelingen maken, waar strategieën uit voortkomen:

S-O – Hoe kan de organisatie de vakkennis van hun eigen professionals gaan inzetten voor de behoefte vanuit ROC’s? Door de samenwerking aan te gaan, kan de organisatie ROC’s overtuigen dat er voldoende capaciteit, kennis en ervaring is om jonge mensen op te leiden tot zelfstandige professionals op alle drie de mbo-niveaus (2, 3 en 4).

S-T – Hoe kan de organisatie met hun vakbekwame personeel de strijd aangaan met goedkopere arbeidskrachten die door concurrenten worden ingezet? De organisatie kan dit slim aanpakken door naar buiten toe te communiceren dat hun personeel erkende diploma’s heeft en dat het voor woningbouwverenigingen van belang is volgens wetgeving en veiligheidsnormering te werken.

W-O – Hoe kan de organisatie door samenwerking met ROC’s zichzelf verbeteren en zich beter inzetten om te acquisiteren? Door zich te profileren als een erkend stagebedrijf, zet de organisatie zichzelf weer in de markt en laat zien dat zij met haar tijd meegaat en graag onderhoud pleegt op verschillende vlakken voor bedrijven en woningbouwverenigingen.

W-T – Hoe kan de organisatie zichzelf beter in de markt zetten en daarmee direct de bedreiging van concurrenten terugduwen? Door de profilering als erkend stagebedrijf, kan de organisatie verkondigen dat zij een serieuze partij zijn en wellicht met stagiaires voor minder uurloon onderhoudsdiensten kunnen uitvoeren, terwijl het ook om werkzaamheden gaat van een erkend bedrijf.

Confrontatiematrix / TOWS matrix voorbeeld - Toolshero

Figuur 2 – ingevuld voorbeeld van een Confrontatiematrix / TOWS matrix

Uit bovenstaande voorbeeld blijkt dat de confrontatiematrix vooral raakvlakken heeft met marketing en externe communicatie door middel van profilering. De organisatie kan zichzelf zo beter in de markt zetten en haar identiteit bijschaven.

Confrontatiematrix template

Download hier de Toolshero confrontatiematrix template en breng voor jouw organisatie de strategische opties in kaart.

Download het Confrontatiematrix template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij de confrontatiematrix toe? Herken je de bovenstaande stappen en aandachtspunten of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou de succesfactoren die kunnen bijdragen aan goede uitwerking van de confrontatiematrix?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix – A tool for situational analysis. Long range planning, 15(2), 54-66.
  2. Dyson, R. G. (2004). Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick. European journal of operational research, 152(3), 631-640.
  3. Proctor, T. (2008). Strategic Marketing – an introduction. Taylor & Francis Ltd.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2017). Confrontatiematrix. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/confrontatiematrix/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 07/07/2017 | Laatste update: 07/03/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/confrontatiematrix/”>Toolshero: Confrontatiematrix</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.2 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie