Marketingmix 4 P’s (McCarthy)

4P's Marketingmix - toolshero

Word lid voor minder dan 1 euro per dag en boost your skills! Word lid

In dit artikel wordt de marketingmix oftewel de 4P’s van Jerome McCarthy praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige marketing strategie tool.

Wat is de Marketing mix?

Om hun marketingstrategie zo optimaal mogelijk in te zetten, maken organisaties graag gebruik van de marketingmix. In de jaren zestig van de vorige eeuw gaf de Amerikaanse marketeer Jerome McCarthy de bekendste invulling hieraan door middel van de 4 P’s. Deze 4 P`s staan voor de variabelen Prijs, Promotie, Product en Plaats. Door de juiste combinatie en inzet van deze variabelen, kunnen volgens McCarthy marketeers een goed marketingplan opstellen en het bedrijfsresultaat zienderogen verbeteren.

4 P’s zijn multi-inzetbaar

De 4 P’s van McCarthy zijn vooral relevant in de marketing voor consumentengoederen (B2C), zoals supermarktproducten of duurzame goederen als witgoed en auto’s. Desalniettemin worden de 4 P’s ook ingezet voor B2B. Daarbij valt te denken aan het aanbod van kantoorartikelen voor bedrijven, waarbij de 4 P’s maximaal worden ingezet. Het is echter een feit dat de 4 P’s zich voornamelijk richten op de verkoop van producten en minder van toepassing zijn op de verkoop van diensten. Doordat de Engelse termen (´product´, ´price´, ´place´ en ´promotion´) in veel talen ook met de letter ´P´ beginnen, zijn de 4 P’s wereldwijd bekend en is het daardoor een veel gebruikt marketingmix model

4P s Marketingmix model van Jerome McCarthy - toolshero

Product

Deze ´P´ wordt wel ´productmix´ genoemd. Naast fysieke producten gaat het ook om diensten. Soms wordt het product opgesplitst in:

Fysieke product

Het product zonder opsmuk. Het gaat puur om de functionele en esthetische kenmerken zoals afmetingen, functie en levensduur.

Uitgebreide product

Het fysiek product met toegevoegde eigenschappen zoals verpakking, merknaam, service en garantie.

Totale product

Het uitgebreide product met toegevoegde emotionele, instrumentele en expressieve eigenschappen en/of waarden die de consument er aan hecht. Op korte termijn staat het product vast. Verandering van het product door wijzigingen van verpakking of nieuwe innovaties, kost echter tijd.

Prijs

De prijs (Price) is voor zowel leverancier als consument een belangrijke factor en wordt vooral bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod. De prijs is snel aan te passen, waardoor dit marketing-instrument veelvuldig wordt ingezet. Daar zijn echter wel kosten mee gemoeid. In de micro-economie worden dit menukosten genoemd; wanneer een prijsstijging wordt doorgevoerd moet dit gewijzigd worden op de menukaart. Frisdrank geldt als goed voorbeeld.

De prijs in de supermarkt verschilt enorm met die van een terras:

  • Product: 1 fles frisdrank, prijs: € 1,30 voor 5 glazen, promotie: -, plaats: supermarkt
  • Product: 1 glas frisdrank, prijs: € 2,25 per glas, promotie: -, plaats: terras

Plaats

De plaats (Place) omvat zowel de geografische locatie waar het product wordt aangeboden als het (type) distributiekanaal. Winkelcentra zijn plaatsen waar commercie dominant aanwezig is. Daarnaast is de plaats in de winkel zelf bepalend; in supermarkten wordt er door leveranciers betaald voor een goede plek van hun producten op ooghoogte, ´kop-zijn-kant´ en naast kassa´s (kassakoopjes). Distributie is onder te verdelen in direct en indirect. Bij de eerste vorm wordt het product direct van de leverancier aan de eindgebruiker geleverd (verzekeringsmaatschappijen, outletstores en verkoop via internet). Bij indirecte distributie wordt het product via een tussenschakel zoals groothandel of detailhandel aan de eindgebruiker verkocht.

Promotie

Alle communicatie van een bedrijf die erop gericht is om verkoop te stimuleren, valt onder promotie. Promotie (Promotion) is echter een breed begrip en kan worden opgesplitst in verschillende subcategorieën (promotie-mix):

Public relations

Deze onderdeel richt zich op een goede relatie met publieksgroepen zoals klanten, concurrenten, leveranciers en financiers.

Free publicity

Hiermee wordt zonder investering bekendheid gecreërd, door bijvoorbeeld persberichten en/of lovende kritieken van gebruikers te publiceren. Helaas vallen openbare klachten ook onder free publicity.

Reclame

Dit is betaalde, niet-persoonlijke communicatie, gericht op grote groepen afnemers, met het genereren van verkoop als hoofddoel (o.a. reclamefolders, radio-, televisie- en abri-reclame).

Persoonlijke verkoop

Een effectief, maar duur verkoopmiddel. In interactie met de klant kan direct op eventuele bezwaren of vooroordelen ingespeeld worden. Persoonlijke verkoop werkt klantenbindend; er ontstaat een vertrouwensband met de klant.

Verkooppromotie

Hier ligt de nadruk op aandacht voor een prijsverlaging, zoals ´3 voor de prijs van 2´, actieprijs of uitverkoop. De prijsverlaging zelf valt onder de ´P´ van prijs.

Cold calling

Het gaat hier om het direct telefonisch benaderen van willekeurige of geselecteerde personen of bedrijven, met productverkoop als doel.

Planning

Op de lange termijn zijn alle vier de variabelen door marketeers aan te passen. Op de korte termijn zijn de variabelen product en plaats/ distributiekanaal echter moeilijk te beïnvloeden en/of te veranderen. Binnen de marketingmix is strategische langetermijnplanning erg belangrijk, omdat alleen dan het product en het distributiekanaal aangepast kunnen worden. Wanneer marketeers op korte termijn binnen de marketingmix iets willen veranderen of aanpassen, worden ze daardoor bijna gedwongen om zich te beperken tot de helft van hun instrumentarium. Er zal daarom snel met prijzen gestunt worden en de consument wordt overladen met reclamepost.

Uitbreiding

Door de jaren heen zijn de 4 P’s van McCarthy meerdere keren aangepast en uitgebreid. Zo wordt Personeel veelvuldig als vijfde ‘P’ genoemd. Personeel is de spil van een organisatie en zonder goed personeel komen de overige P’s niet goed tot hun recht. Ook wordt de Periferie als extra ´P´ gezien. Hiermee worden de omgevingsfactoren als economische, technologische en politieke factoren bedoeld, die invloed op een organisatie kunnen hebben. Daarnaast kan een organisatie de Periferie slim als marketingmiddel inzetten, door bijvoorbeeld een duur grachtenpand als kantoorpand in te richten, waardoor het imago wordt opgepoetst. Ook de ´P´ van Partners wordt genoemd als belangrijk facet in de marketing. Door middel van samenwerkingsverbanden kunnen bedrijven van elkaar profiteren en een krachtiger concept aanbieden.

Kritiek op de marketingmix (4 P’s)

Naast het feit dat de marketingmix vaak door bedrijven wordt toegepast, is er ook kritiek op het model van McCarthy. Zo zouden de 4 P’s teveel van toepassing zijn op alleen de consumentenmarkt en wordt er te weinig nadruk op B2B gelegd. Daarbij zou het model zich teveel richten op producten en schiet het daardoor te kort wanneer het om dienstverlening gaat. Ook zou er teveel vanuit het perspectief van de organisatie worden uitgegaan, in plaats vanuit het perspectief van de consument. Ondanks dat bedrijven iets willen verkopen, is het belangrijk om in het marketingconcept de ideeën van de consument mee te nemen.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Is de marketing mix theorie van McCarthy nog steeds toepasbaar binnen de huidige economie en moderne marketing? Herken je het bovenstaande of heb je nog aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan goede uitrol van een marketing mix?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk of meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube.

Meer informatie

  1. Needham, Dave (1996). Business for Higher Awards. Heinemann.
  2. McCarthy, E. J. (1975). Basic Marketing: A Managerial Approach. Richard D. Irwin, Inc.
  3. Borden, Neil H. (1965). The Concept of the Marketing Mix. In Schwartz, George. Science in marketing. Wiley marketing series. Wiley. p. 286ff. Retrieved 2013-11-04.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2011). Marketingmix, the 4 P’s (McCarthy). Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/marketingmix-4ps-mccarthy/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/marketingmix-4ps-mccarthy/”>toolshero: Marketingmix, the 4 P’s (McCarthy)</a>

Interessant artikel?
Geef je waardering of deel het artikel via social media!
[ec_stars_rating]

Word lid en ontvang onbeperkt toegang

toolshero helpt jou met meer kennis, je skills te boosten en je kans op succes te vergroten.

Geef een reactie