Operations management: de uitleg

Operations management - toolshero

Operations management: in dit artikel wordt operations management praktisch uitgelegd. Dit artikel licht toe wat operations management is, wat de basisfuncties zijn, de trends en wat de 10 principes van Randall Schaeffer zijn. Na het lezen van het artikel begrijpt u de basis van dit belangrijke managementonderdeel. Veel plezier met lezen!

Wat is operations management?

Operations management (OM) is een managementtak die focust op het ontwerpen, managen en verbeteren van productieprocessen en bedrijfsactiviteiten gerelateerd aan de productie van goederen en diensten. Het doel van operations management is om verbeteringen door te voeren voor een hogere winstgevendheid.

De functies van deze multidisciplinaire managementtak vormen de hoekstenen van organisaties over de hele wereld. Het zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk is in termen van het gebruik van middelen, en dat voldaan wordt aan de eisen van de consument.

Gratis e-book bij Toolshero

OM houdt zich voornamelijk bezig met planning, supervisie, productie en organiseren in een productiesetting. Al deze kernactiviteiten zorgen ervoor dat de organisatie waarde kan creëren in de waardeketen, en dat input, zoals personeel, materiaal, apparatuur, technologie en andere hulpbronnen omgezet wordt in waardevolle output.

OM heeft veel gelijkenissen met supply chain management en logistiek. Echter, supply chain management gaat ook over het begrijpen van mondiale trends in vraag en aanbod en eisen van de consument.

Voorheen heette operations management productiemanagement. Het is van alle tijden en begon toen ambachtslieden in welke periode dan ook hun werk organiseerden. Het werd breed verspreid en leidde uiteindelijk tot de industriële revolutie, met als belangrijke mijlpijl de assemblagelijn van Henry Ford.

De basisfuncties van operations management

Operations management (OM) omvat het plannen, organiseren, coördineren en controleren van alle middelen die nodig zijn om de producten of services van een bedrijf te produceren.

De keten die verbonden is met het hele plannings- en productieproces bestaat uit veel verschillende partijen, die allemaal met een eigen planning werken. Onderstaande functies omvatten dan ook basisfuncties van OM in het algemeen.

Planning & design binnen operations management

Planning in operations management gaat over het opstellen van eisen en doelstellingen, mijlpalen, voorwaarden, best practices en procedures. De strategische planning vertelt wanneer welk deel van de strategie in werking zal worden gesteld tijdens een specifieke periode.

Een operationeel plan is doorgaans de basis en het middel van rechtvaardiging tijdens het verzoek om een budget voor operaties in een organisatie.

Organiseren / Coördineren vanuit operations management

Een goedlopende productiefaciliteit, of andere locatie waar geproduceerd wordt, heeft toch constant competent management nodig om fouten te voorkomen, en te streven naar zero defects (ZD). Het management zorgt ervoor dat het hele proces efficiënt blijft op zoveel mogelijk vlakken.

Zo worden de processen geselecteerd voor een specifieke taak die optimaal resultaat bieden, en worden alleen de juiste materialen gekozen. Ook onderhoud valt onder organiseren en coördineren, en het bijhouden van de inventaris.

Zoals bij alle managementfuncties horen ook andere aspecten bij deze tak, zoals personeelsbeheer en ondersteunende managementfuncties.

Controleren & verbeteren

Bestaande processen en bedrijfsactiviteiten kunnen vaak verbeterd worden, zelfs als ze al boven verwachting presteren.

Verbetering kan plaatsvinden op veel verschillende aspecten, zoals capaciteit, kwaliteit of productie. Vaak wordt Total Quality Management gebruikt als methodologie om kwaliteit te waarborgen.

Supervisiefuncties

In operations management gaat het vaak om situaties waarin grote productieprocessen worden beheerd, en waar veel medewerkers betrokken bij zijn. Om dat allemaal te managen worden meerdere supervisiefuncties gebruikt.

10 operations management principes van Randall Schaeffer

Randall Schaeffer is een professional op het gebied van operations management, een filosoof en regelmatig te gast als spreker op conferenties van het APICS, een toonaangevende Amerikaanse supply chain management organisatie. Hij ontwikkelde de tien principes van operations management.

Operations Management - Toolshero

Figuur 1 – 10 principes van operations management door Schaeffer

Realiteit

Het eerste principe is het realiteitsprincipe, en vertelt dat er geen methodologieën of theorieën bestaan die alle problemen kunnen oplossen. Er is geen universele oplossing voor alles, en daarom moet de organisatie zich focussen op het probleem in plaats van technieken.

Organisatie

Het organisatieprincipe zegt dat alle aspecten van productie georganiseerd moeten worden en als een geoliede machine moet lopen.

Dit principe is ontwikkeld vanuit de gedachte dat iedereen verschillende componenten bij elkaar kan voegen, maar dat garandeert geen winst. Als winst voorspelbaar moet zijn, dan moet elke activiteit in aanloop naar die winst dat ook zijn.

De basisbeginselen binnen operations management

Operations management gaat over het uitvoeren en begrijpen van de basisbeginselen. Onder andere de Pareto-regel is van toepassing op operations management: 80% van het succes komt van het nauwkeurig bijhouden van gegevens en naleving van procedures, en 20% komt van het toepassen van nieuwe technieken.

Verantwoording

Dit principe gaat over het feit dat mensen verantwoordelijkheid nodig hebben, omdat zij er anders geen moeite in stoppen. Het gaat hierbij ook om beloning in geval van succes, en het accepteren van de consequenties van minder goede prestaties of negatief gedrag.

Variantie

Varianties zijn inherent aan elk proces. Als het doel is om kosten te verlagen moeten deze nauwkeurig gemeten en gecontroleerd worden. Als het doel is om meer opties te creëren, dan moet variantie worden aangemoedigd.

Causaliteit

Met het causaliteitsprincipe wordt bedoeld dat problemen alleen maar symptomen zijn van wat er echt aan de hand is. Als de oorzaak van de problemen niet wordt aangepakt zal het probleem zich blijven voordoen.

Een tool om de oorzaak van een probleem te achterhalen is de root-cause analyse.

Passie

Volgens Randall kan de mate waarin medewerkers gepassioneerd zijn over hun werk veel impact hebben op de winstgevendheid en groei van een organisatie.

Het is daarom ook de taak van de manager om ervoor te zorgen dat medewerkers voldoende gemotiveerd en betrokken zijn.

Nederigheid

In plaats dat managers dure fouten maken vertelt dit principe dat ook managers hun beperkingen moeten aangeven en voor hulp moeten vragen. Een goede managers ziet zijn eigen fouten niet als falen, maar vraagt voor hulp en leert er een les uit.

Succes

Het succesprincipe gaat er vanuit dat aan succes vaak een nieuwe definitie gegeven moet worden omdat de markt ook ontwikkeld. Het belangrijkste hierbij is dat de klant altijd centraal staat.

Verandering

Problemen ontstaan, oplossingen worden gevonden, en dat zal altijd zo blijven. Het is daarom ook belangrijk dat er niet vastgehouden blijft worden aan oude, bekende en bewezen methoden. Verandering moet omarmt worden en zorgt voor stabiliteit op de lange termijn.

Trends in operations management

De veranderende omgeving en onzekerheid over de toekomst zorgt ervoor dat processen nieuwe en innovatieve benaderingen behoeven in operations management. Een aantal trends in operations management is hieronder weergegeven.

BPR

Business Process Re-engineering (BPR) is een veelgebruikte en radicale methode om bedrijfsprocessen opnieuw vorm te geven.

Het is een effectieve tool voor innovatie, en resultaten over voor en na de implementatie kunnen eenvoudig vergeleken worden.

Lean / Six Sigma / Agile

De door de Japanse autoproducent Toyota ontwikkelde Lean management is een erkende en bewezen tool in productieomgevingen.

Door de complexiteit van processen werd het ook zaak dat deze processen aangepast konden worden zonder moeite. Dat zorgde ervoor dat het begrip Agile zijn intrede deed.

Een andere manier om processen te verbeteren is door de Six Sigma methode te gebruiken die werd ontwikkeld door Motorola.

Sustainability

Door de rampzalige situatie van het klimaat en de regelgeving die daarop in gebruik genomen wordt staan bedrijven onder druk om duurzaam te werk te gaan.

Het zorgt er onder andere voor dat bedrijven vrijwillig of verplicht rapportage publiceren over hun duurzame prestaties. Deze rapportage wordt uitgevoerd met een bepaalde standaard, bijvoorbeeld die van het GRI, of IR.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over operations management? Zie jij overeenkomsten met supply chain management? Hoe zijn de operations in jouw organisatie georganiseerd? Wat zijn volgens jou belangrijke toepassingen van operations management? Heb jij tips of aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Russell, R. S., & Taylor, B. W. (2003). Operations management (Vol. 3). ^ eNew Jersey New Jersey: Prentice Hall.
  2. Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2010). Operations management. Pearson education.
  3. Stevenson, W. J., Hojati, M., & Cao, J. (2007). Operations management (Vol. 8). Boston: McGraw-Hill/Irwin.
  4. Voss, C. (2010). Case research in operations management. In Researching operations management (pp. 176-209). Routledge.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Operations management. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/operations-management/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 24/08/2019 | Laatste update: 04/07/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/operations-management/”> Toolshero: Operations management</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie