DMADV model: de uitleg

dmadv methode - Toolshero

DMADV model: in dit artikel wordt het DMADV model praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat dit model is, belicht dit artikel ook de rol van Six Sigma, de stappen en de toepassing van dit handige model inclusief een voorbeeld Na het lezen begrijp je de basis van deze kwaliteitsmanagement. Veel leesplezier!

Wat is het DMADV model? De uitleg

DMADV is een Six Sigma kwaliteitsmethode die gebruikt wordt om nieuwe processen te ontwerpen, zodat het eindproduct correct wordt opgeleverd aan de klant.

Het doel van het DMADV model is het creëren van een hoogwaardig product, terwijl de klant én de behoeften van de klant in gedachten worden gehouden tijdens elke fase van het project. Elke letter van het acroniem DMADV is één van de 5 hoofdfasen van het project: Define, Measure, Analyze, Design en Verify.

Gratis e-book bij Toolshero

DMADV model / Six Sigma - toolshero

Figuur 1 – het DMADV model

Six Sigma

Bij Six Sigma draait het om procesverbetering binnen kwaliteitsmanagement. Bestaande producten en/of diensten worden verbeterd door middel van analytische technieken en statistieken.

Six Sigma richt zich op het reduceren van variatie in zaken die als Critical to Quality (CTQ) worden ervaren door de klant. Deze CTQ’s zijn er erg belangrijk en cruciaal voor de kwaliteit; het gaat namelijk om de interne kritische kwaliteitsparameters die betrekking hebben op de wensen en behoeften van de klant.

CTQ’s zijn daarmee kwaliteitseigenschappen van het proces of de dienst, die voldoen aan datgene wat de klant belangrijk vindt.

Het DMADV model per stap uitgelegd

Bij het DMADV model draait het om de ontwikkeling van een nieuwe dienst, product of proces. Het DMADV model is vooral handig bij het implementeren van nieuwe strategieën en initiatieven. Hieronder is elke fase uitgelegd.

Define (definiëren)

In deze eerste fase van het DMADV model gaat het erom het doel van het project, het proces of de dienstverlening te identificeren. Niet alleen gezien vanuit het perspectief van de organisatie, maar ook vanuit het perspectief van de belanghebbenden, waaronder de klanten.

Er moet duidelijk gedefinieerd worden welke richtlijnen van belang zijn bij ontwikkeling van een product of dienst, of er sprake is van mogelijke risico’s en wat de productieplanning is.

Tijdens deze eerste fase bepaalt de projectleider wat de belangrijkste behoeften van de klant zijn in relatie tot het nieuw te ontwikkelen product of dienstverlening. Hij achterhaalt dit door middel van relevante, eerder verkregen klantinformatie en klantenfeedback.

Een fabrikant van tuinmeubelen kan in de definitiefase ertoe besluiten zich toe te gaan leggen op het produceren van houten ligstoelen. Op basis van eerder verkregen klantinformatie, weet de fabrikant dat het voor de klanten erg belangrijk is dat het gebruikte hout van ‘fair trade’ afkomstig is.

Daarnaast hebben klanten te kennen gegeven dat de stoel in 3 standen te verstellen moet zijn, een hoge rugleuning en hoofdsteun moet hebben en een milieuvriendelijke coating moet hebben, waardoor de stoel buiten kan blijven staan. In deze definitiefase zal de fabrikant zich bovendien afvragen of het lucratief is om een dergelijke ligstoel te gaan ontwikkelen.

Measure (meten)

Deze fase van het DMADV model richt zich op het verzamelen en opnemen van de gegevens die relevant zijn voor de CTQ maatregelen die tijdens de eerste fase werden geïdentificeerd. De gegevens die tijdens de meetfase worden verzameld zijn essentieel voor het proces, aangezien het wordt gebruikt om de rest van het proces verder te bewegen.

Bij DMADV zitten er in de meetfase nog geen CTQ’s. Er is immers nog geen sprake van een nieuw product, laat staan van een productieproces.

In deze meetfase gaat het om vaststelling van wat de klant belangrijk vindt aan een nieuw product en vervolgens worden deze factoren gekoppeld aan de kwaliteit, waardoor CTQ’s ontstaan.

Als er een waarde wordt toegekend aan alle ontwerpcomponenten, ontstaat er een effectieve aanpak om het productieproces te starten. Hierbij is het belangrijk om te bepalen welke onderdelen binnen het productieproces kritisch zijn voor alle belanghebbenden. De eisen van de klant zullen uiteindelijk vertaald worden naar duidelijke projectdoelstellingen, zodat er een product ontstaat dat zich onderscheidt van concurrenten.

De tuinmeubelenfabrikant maakt nu de koppeling van wat de klant belangrijk, naar de CTQ’s. Als het niet mogelijk is om fair trade hout in te kopen, dan kan de productie geen doorgang vinden.

Datzelfde geldt voor de milieuvriendelijke coating en ook voor het ontwerp, dat moet voldoen aan de minimale eisen; 3 standen, hoge rugleuning en hoofdsteun. In deze meetfase bekijkt de fabrikant of de ontwerpkosten, productiekosten en kosten van grondstoffen opwegen tegen de uiteindelijke verkoopprijs.

Analyze (analyseren)

De analysefase van het DMADV model gaat hand in hand met de meetfase, omdat het projectteam alle verzamelde data gaat analyseren en testen.

Zo ontstaat er een goede basis om verbeteringen tijdens het productieproces te meten. In deze analysefase worden ontwerp-alternatieven ontwikkeld en wordt er gekeken naar wat de optimale combinatie van eisen is. In dit stadium is een schatting van de totale levenscycluskosten van het ontwerp bepaald.

Na verkenning van de verschillende ontwerp-alternatieven, wordt er een ruw productontwerp gemaakt (functionele specificatie) dat zoveel mogelijk voldoet aan de eerder gedefinieerde CTQ’s.

De tuinmeubelenfabrikant zal in deze fase kijken naar de verschillende importeurs bij wie hij fair trade hout kan inkopen. Hij zal achterhalen wat de oorsprong van het hout is, zodat hij deze achtergrondinformatie in zijn verkoop mee kan nemen.

Ook analyseert hij de verschillende milieuvriendelijke coatings, hun voor- en nadelen en de kwaliteiten van de verschillende soorten. Zelfs de analyse van verschillende ontwerpen zullen onder de loep genomen worden. Analyseren is een tijdrovende fase en de fabrikant doet er goed aan een deadline te stellen, omdat anders de kosten te hoog op zullen lopen.

Design (ontwerpen)

De ontwerpfase van het DMADV model omvat het ontwerp van het product of de dienst die volledig in overeenstemming is met de behoeften van de kant. Tijdens deze fase maakt het projectteam gebruikt van alle gegevens uit de eerdere fasen, zodat er een product ontstaat dat geschikt is voor de klant met alle mogelijke aanvullende aanpassingen van dien. Het gaat om een gedetailleerd en hoogwaardig ontwerp, dat als prototype wordt uitgewerkt. Bij het maken van dit prototype wordt ook gekeken naar het productieproces. Het doel is om niet alleen een productieproces te ontwikkelen dat goede producten oplevert, maar dat ook logistiek efficiënt is.

Op basis van de eerdere analyse heeft de tuinmeubelenfabrikant keuzes gemaakt; hij heeft een leverancier gevonden voor het fair trade hout, weet precies welke milieuvriendelijke coating gebruikt gaat worden en hij heeft het ontwerp gekozen, waarbij het verstellen van de stoel het snels, veiligst en gemakkelijkst gaat en waarbij de rugleuning en hoofdsteun mooi met elkaar verbonden zijn.

Binnen het fabricageproces moet er goed worden gekeken hoe de lay-out van de houtbewerkingsmachines is opgesteld en hoe welke route het proces volgt (routing), zodat er geen tijd verloren gaat en er een x aantal stoelen per uur de fabriek verlaat.

Verify (verifiëren)

De verificatiefase van het DMADV model is weliswaar de laatste fase, maar niet het einde van het proces. Om kwaliteit te waarborgen is het namelijk belangrijk om altijd te blijven verifiëren en daar waar nodig een product aan te passen. In deze laatste fase is het ontwerp definitief klaar en kan het product verkocht gaan worden. Tijdens deze fase ontvangt het projectteam feedback van de klant en hun gebruikerservaring en maken zij de nodige procesaanpassingen om daarmee nog meer te voldoen aan de behoeften van de klant. Het projectteam zal ook aanvullende CTQ maatregelen vaststellen om de feedback van de klant te kunnen volgen nadat het eindproduct is afgeleverd.

De tuinmeubelenfabrikant vindt het in deze fase erg belangrijk om te achterhalen wat zijn klanten / gebruikers van de houten ligstoel vinden. Zijn zij tevreden over het gebruikte fair trade hout, kunnen zij genoeg informatie terugvinden van de herkomst van het hout, vinden zij de stoel lekker zitten en is de stoel gebruiksvriendelijk, is de hoofdsteun prettig en ligt het in het verlengde van de rugleuning, en is de coating van goede waterbestendige kwaliteit?

Als blijkt dat na een half jaar de eerste klachten binnenkomen over vervelende houtplekken met ‘het weer’ erin, dan moet de coating blijkbaar worden aangepast. De tuinmeubelenfabrikant neemt dan de eerder verzamelde gegevens uit de analysefase ter harte om zo een goed alternatief te vinden.

Toepassing van het DMADV model

DMADV is voornamelijk van toepassing bij een nog niet bestaand product of dienstverlening, dat nog ontwikkeld moet worden door een bedrijf. Daarnaast kan het ook gebruikt worden bij een bestaand product of dienstverlening, dat nog niet aan bepaalde klantspecificatie voldoet. Voor elk DMADV project kan er meer nadruk gelegd worden op bepaalde componenten, terwijl het doel hetzelfde blijft; een geïdentificeerd probleem aanpakken en de gewenste resultaten behalen.

Een DMADV project kan meerdere maanden duren tot zelfs enkele jaren, maar het eindresultaat is een product of een dienst dat volledig voldoet aan de wensen en behoeften van de klant.

DMADV model versus DMAIC model

Het DMADV model heeft veel gelijkenis met het DMAIC model, dat staat voor Define (definiëren) – Measure (meten) – Analyze (analyseren) – Improve (verbeteren) – Control (controleren). Beide methoden worden gebruikt bij Six Sigma methodologieën en in veel opzichten komen ze overeen. Beide zijn ontworpen om bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever te maken. De modellen zijn echter niet verwisselbaar en worden voor verschillende bedrijfsprocessen ingezet.

Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen. De eerste drie letters in het acroniem komen overeen. Het grootste verschil bestaat in de manier waarop de laatste twee stappen van beide modellen vorm krijgen; bij het DMAIC model draait het om verbeteren en controleren van een bedrijfsproces. Het definieert een bedrijfsproces en de toepasbaarheid, terwijl het DMADV model de behoeften van de klant definieert, omdat dit betrekking heeft op de dienstverlening of het product.

Het DMAIC model meet de huidige processen van een proces, terwijl het DMADV model de klantbehoeften meet. Daarnaast controleert DMAIC tussentijds, om een bedrijfsproces te verbeteren en defecten te verminderen of zelfs weg te halen. Bij DMADV gaat het om de ontwikkeling van een passend bedrijfsmodel, dat voldoet aan de klanteisen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met de toepassing van het DMADV model? Herken het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succesfactoren die bij kunnen dragen aan het ontwerpen van nieuwe processen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Cronemyr, P. (2007). DMAIC and DMADV-differences, similarities and synergies. International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage, 3(3), 193-209.
  2. Pyzdek, T. & Keller, P. A. (2003). The Six Sigma Handbook, Fourth Edition. McGraw-Hill.
  3. Jacobides, M. G., & Billinger, S. (2006). Designing the boundaries of the firm: From “make, buy, or ally” to the dynamic benefits of vertical architecture. Organization science, 17(2), 249-261.
  4. Johnson, J. A., Gitlow, H., Widener, S. & Popovich, E. (2006). Designing New Housing at the University of Miami: A “Six Sigma”© DMADV/DFSS Case Study. Quality Engineering, 18(3), 299-323.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2017). DMADV model. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/dmadv-model/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 23/07/2017 | Laatste update: 16/04/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/dmadv-model/”>Toolshero: DMADV model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie