Interim management: betekenis en uitleg

Interim management - Toolshero

Interim management: in dit artikel wordt interim management praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene betekenis en uitleg van interim management en de functie van interim managers. Je leest over verschillende voorbeelden van situaties waarin een interim manager gewenst is en wat de toegevoegde waarde ervan is. Ook wordt de werkwijze van interim managers uitgelegd met behulp van 5 algemene fasen of stappen. Veel leesplezier!

Wat is interim management? De uitleg

De betekenis van Interim management

Interim management betekent het tijdelijk functioneren van personen met managementkennis in een organisatie. Deze personen worden interim managers genoemd, en zijn meestal ervaren leiders die in staat zijn om een organisatie te leiden en beheren tijdens een periode waarin veranderingen of transformaties gaande zijn.

De Interim Management Association definieert het als ‘de snelle voorziening van senior executives om verandering of transitie te beheren’.

Gratis e-book bij Toolshero

Interim managers worden doorgaans voor een periode van drie tot negen maanden aangenomen door een organisatie om te helpen bij grotere veranderingen. Zij helpen een cruciale strategie te implementeren, een managementkloof te dichten, of verandering te faciliteren.

Interim managers worden ingezet omdat een permanente rol overbodig is, of omdat bij het bedrijf intern niemand geschikt of beschikbaar is voor de betreffende functie. Een interim manager biedt stabiliteit aan een bedrijf bij bijvoorbeeld het vertrek van een ervaren leider of een andere interim opdracht.

Het moderne interim management zette in vanaf eind de jaren zeventig. Werknemers in Nederland werden beschermd door lange opzegtermijnen, en hoge kosten voor het beëindigen van arbeidscontracten.

Een voor de hand liggende optie was toen het inhuren van tijdelijke managers. Daarna is het concept meermaals opgedoken in studies van onder anderen Atkinson naar verschillende vormen van contractuele relaties.

Interim management in de praktijk

Interim managers worden vooral ingeschakeld wanneer organisaties veranderingen ondergaan. Zij zijn ofwel werkzaam voor een interim managementbedrijf, of zelfstandig.

Soms wordt voor hen een nieuwe rol gecreëerd om het doelbedrijf efficiënter te maken. Deze rol bestond voor hun komst niet, maar blijft daarna vaak een vaste positie door de omwenteling van het bedrijf.

Interim managers stellen bij aankomst een precedent vast over hoe de rol die zij uitvoeren vorm moeten krijgen. Bedrijven vertrouwen dan op de expertise van de interim manager wanneer bepaald wordt hoe de verandering geïmplementeerd wordt.

Voorbeeld van een interim management functie

Een familiebedrijf in elektronica zit in een zware crisis nadat in de afgelopen jaren het marktaandeel flink is teruggevallen vanwege de gevolgen van een intern conflict.

De directeur legt zijn functie neer, en de raad kan intern geen geschikte leider vinden met genoeg ervaring.

De raad heeft een twee opties. Ten eerste kan hij een senior executive proberen aan te trekken van een ander bedrijf. Deze optie kost veel geld, en kan verdere onrust in het familiebedrijf aansporen.

De tweede keus is het inhuren van een interim manager met specialisatie in leidinggeven en optimalisatie van de bedrijfsstructuur.

Met deze optie wordt geen dure investering gedaan in een senior executive die verdere onrust kan stimuleren, maar wordt een onafhankelijke interim executive ingehuurd die niet in het conflict betrokken is.

De toegevoegde waarde van interim management

Er zijn verschillende redenen waarom interim management in populariteit toeneemt. Hieronder staan enkele aspecten beschreven waarom bedrijven steeds vaker voor een interim manager kiezen.

Snelheid

Interim managers kunnen binnen enkele weken of zelfs dagen beginnen met hun functie. Dat is essentieel omdat tijd een belangrijke factor is voor een bedrijf met problemen.

Kennis

Interim managers zijn vaak overgekwalificeerd voor de functie die zij vervullen. De vaardigheden en kennis die zij meebrengen zijn nodig om een specifiek probleem aan te pakken, of een kenniskloof te dichten. De ervaring en kennis stelt hen in staat om vanaf het eerste moment productief te zijn.

Objectiviteit

Interim managers hebben niks te maken met de interne bedrijfscultuur- of cultuur. Zij kunnen onbelemmerd hun visie overbrengen, en staan niet onder druk om hun opdracht onnodig te verlengen, zoals bij managementconsultant.

Professionaliteit

Van interim managers kan verwacht worden dat zij zeer professioneel te werk gaan.

Zij nemen niet alleen een adviserende rol op zich, maar zijn verantwoordelijk voor het managen van een bedrijf. Vaak zijn interim managers zelfstandig, en dus heeft hun reputatie baat bij een verbeterde organisatie. Dit is niet zo bij het inhuren van managementconsultant van een organisatie.

Interim management: de werkwijze van interim managers

Tijdelijke opdrachten in interim management verschillen van duur, omvang en vereisten. Er is echter een aantal stadia die typisch zijn voor de manier waarop interim managers hun opdrachten uitvoeren.

In de beginfases nemen de interim executives een consulterende rol op zich, en bereiden zij zich voor op de implementatie- en veranderingsfases.

Interim management werkwijze interim managers - Toolshero

Figuur 1 – Werkwijze interim managers

Fase 1: Aanmelding en binnenkomst

Op het moment dat een organisatie in de problemen besluit de hulp in te schakelen van een interim manager gaat het proces van start.

Bij het eerste contact tussen het bedrijf en verschillende interim managers wordt vooral gekeken of de kandidaat geschikt is voor het probleem.

Is er een juiste kandidaat gevonden gaat de startfase officieel in door enkele vergaderingen, resulterend in een voorlopige betrokkenheid van de interim executive.

Fase 2: Diagnosestelling

De ingehuurde interim manager onderzoekt de situatie, het probleem en de organisatie. Hij stelt onder andere vast hoe de situatie tot stand is gekomen, en wie de belanghebbenden zijn.

In deze fase wordt er een meer gedetailleerd begrip gevormd over de situatie. Een diagnosefase duurt maximaal een week.

Fase 3: Voorstel

Na de diagnose gaat de interim manager aan de slag met een getailleerd voorstel waarin doelstellingen zijn opgenomen, en tussentijdse mijlpalen. Het voorstel wordt gepresenteerd aan de belanghebbenden die vervolgens een beslissing nemen.

Als het voorstel aanzienlijk verschilt met de visie van de belanghebbenden moet de interim manager zijn voorstel aanpassen, of het bedrijf gaat verder met een andere expert.

Fase 4: Implementatie

Is het voorstel goedgekeurd, dan krijgt de interim manager de vrijheid om de implementatie van de verandering door te voeren.

De interim manager beheert het project, houdt de voortgang bij en houdt regelmatige feedback en evaluatiemomenten met de klant.

Fase 5: Exit

Aan het einde van het interim project moeten de doelstellingen behaald zijn, en is de klant als het goed is tevreden. Deze fase gaat vooral om het overdragen van kennis, en het zoeken van de geschikte mensen om kennis- of vaardigheidskloven te dichten.

Deze fase is vaak het einde van de relatie tussen het doelbedrijf en de interim manager. Soms blijven zij advies geven of beginnen zij met een vervolgopdracht voor hetzelfde bedrijf.

Samenvatting interim management

Een interim manager wordt ingeschakeld door een organisatie met een gebrek of probleem, hetzij in kennis, vaardigheden, structuur, cultuur etc.

Interim management neemt in populariteit toe vanwege een aantal redenen. De zelfstandige experts zijn snel in te zetten op de plek waarop hun expertise nodig is.

Interim managers zijn vaak overgekwalificeerde professionals die vanwege hun ervaringen efficiënt en snel aan de slag kunnen. Zij zijn niet betrokken in eventuele conflicten, zijn objectief en professioneel omdat het succes van het project aan hun eigen reputatie is verbonden.

Het inhuren van een interim manager begint met het eerste contact tussen de klant en de potentiële interim manager.

Tijdens deze startfase wordt beoordeeld of de interim manager voldoet aan de eisen van de organisatie. Als de expert geschikt bevonden wordt begint de samenwerking in de vorm van initiële vergadering, waarna de relatie overgaat in een tijdelijke aanstelling voor het bedrijf.

Tijdens de volgende fase heeft het project veel weg van de fases van projectmanagement.

De interim manager stelt een plan voor vernieuwing of herstructurering voor, waarna het ofwel goedgekeurd wordt of afgekeurd.

Afkeuring betekent een nieuw voorstel, een aanpassing, of het einde van de relatie. Het komt ook voor dat interim managers verbonden blijven aan het bedrijf door het blijven geven van advies, of het aannemen van een vervolgopdracht.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over interim management. Is of was er in jouw werkomgeving een interim manager aanwezig? Denk jij de juiste eigenschappen te bezitten om als interim manager aan de slag te gaan? Hoe denk jij dat de aanwezigheid van een interim manager valt bij bestaande executives of werknemers? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Bruns, J., & Kabst, R. (2005). Interim-Management: A paradox for leadership research?. management revue, 512-524.
  2. McDOUGAL, R. A., Delano, E. O., Caplan, D., Sigurdsson, A., & Trope, M. (2004). Success of an alternative for interim management of irreversible pulpitis. The Journal of the American Dental Association, 135(12), 1707-1712.
  3. Smid, G., Van Hout, E., & Burger, Y. (2006). Leadership in organisational change: Rules for successful hiring in interim management. Journal of Change Management, 6(1), 35-51.
  4. Werther, W. B. (1998). Interim management of international strategic alliances. Management Decision, 36(5), 339-345.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Interim management. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/interim-management/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 04/12/2019 | Laatste update: 18/11/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/interim-management/”>Toolshero: Interim management</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 8

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Artikel door:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie