Stakeholder management: uitleg en betekenis

Stakeholder management - toolshero

Stakeholder management: in dit artikel wordt stakeholder management praktisch uitgelegd. Naast wat het is (betekenis), belicht dit artikel ook de basis van het draagvlak, de verschillende belangen, de strategie en toepassing, de communicatie en invloed. Na het lezen begrijpt u de basisprincipes van deze project management tool. Veel plezier met lezen!

Wat is Stakeholder management? Uitleg en betekenis

Organisaties die van plan zijn om grootscheepse veranderingen door te voeren, doen er goed aan om alle omringende partijen die hiermee gemoeid zijn, op tijd en goed te informeren.

Wanneer dit niet gebeurt, dan is de kans groot dat betrokkenen zich gaan afzetten en wellicht zelfs in protest komen, wat de strategische doelstelling behoorlijk in de weg kan zitten. Het is dan tijd voor stakeholder management.

Gratis e-book bij Toolshero

Wat zijn stakeholders?

Binnen een bedrijf zijn bij een project, verandering of bedrijfsactiviteit altijd meerdere mensen en partijen betrokken. Denk hierbij aan medewerkers, aandeelhouders, belangengroeperingen, overheid en klanten. Dit zijn de stakeholders.

Al die partijen hebben hun eigen belangen en verwachtingen. Stakeholder management betekent het om goede omgang met al deze belangen. Vooral bij reorganisatie, fusie, verhuizing, uitbreiding en het leiden van organisaties is stakeholder management aan te raden.

Het belang van draagvlak en stakeholder management

Het is belangrijk om verwachtingen en belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden bij een project of een bedrijf in goede banen te leiden.

Hierbij gaat het om twee kernzaken; snel en effectief support en draagvlak creëren voor het voorgenomen project én een veilige omgeving bieden waarin elk individu op z´n best kan presteren.

Elke betrokkenen heeft zijn eigen belang en reden om het project wel of geen support te verlenen. Hun acceptatie is van fundamenteel belang bij elke verandering die een organisatie voor ogen heeft.

Cursus voor effectieve communicatieve vaardigheden en stakeholderanalyse  

Verschillende belangen

Een organisatie doet er goed aan om er vooraf rekening mee te houden dat de verwachtingen en belangen van de verschillende stakeholders niet overeen hoeven te komen en zelfs kunnen botsen.

Een verhuizing naar het buitenland valt wellicht bij aandeelhouders zeer goed. Voor hen gaat het vooral om nieuwe kansen en hogere winstmarges. Medewerkers zullen zich hier ongetwijfeld tegen verzetten, omdat zij niet van plan zijn hun thuishaven te verlaten.

Wat is stakeholder management?

Om stakeholdermanagement goed toe te passen, dient er eerst in kaart te worden gebracht wie de stakeholders zijn. Vervolgens moet er gekeken worden op wie de voorgenomen beslissing het meeste impact heeft, wie de meeste invloed hebben en wie beslissingen binnen de organisatie nemen. Denk bij dit laatste aan bijvoorbeeld de aandeelhouders van een NV.

Communicatie

Het uiteindelijk doel is om alle stakeholders tot een gemeenschappelijk gedeelde mening te laten komen. Daarvoor is goede en duidelijke communicatie onmisbaar. Alle betrokkenen moeten het gevoel krijgen, dat zij gehoord en begrepen worden. Dit versterkt de samenwerking zowel binnen als buiten de organisatie.

Door goed te luisteren naar wat belanghebbenden te zeggen hebben over het project, beslissing of verandering, weet de organisatie wat hen bezig houdt en of er sprake is van verkeerde interpretatie of onbegrip.

Juist van medewerkers, klanten en aandeelhouders kan er goede feedback komen. Zij hebben kennis en ervaring die waardevol voor de organisatie is. Alleen zo wordt draagvlak gecreëerd en gaan alle neuzen dezelfde kant op.

Invloed

Een organisatie doet er goed aan om met elke groep een band op te bouwen en op verschillende manieren te communiceren. Om alle partijen goed op de hoogte te houden van de op touw zijnde verandering, is een communicatieplan het meest effectief. Dit is toegankelijk voor iedereen die een rol of belang heeft binnen de organisatie.

Allereerst vindt er een inventarisatie plaats van alle mogelijke stakeholders. Vervolgens wordt gekeken naar hun belang en de invloed die zij hebben. Door met de verschillende stakeholders een goede relatie op te bouwen en te onderhouden, zullen al deze partijen veel eerder loyaal zijn gedurende een project.

Daarom moet een organisatie alle stakeholders informeren, betrekken, raadplegen, overhalen, en eventueel als ambassadeur gebruiken.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe identificeer jij jouw stakeholders? Hoe zie jij het verband tussen project management of marketing versus stakeholder management? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan goed stakeholder management?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  • Adelsberg, G. (2017) Effective Communication Skills: Stakeholder Analysis. Retrieved 06/02/2024 from Udemy.
  • Carroll, A., & Buchholtz, A. (2014). Business and society: Ethics, sustainability, and stakeholder management. Nelson Education.
  • Freeman, R. E. (2010). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge University Press.
  • Hillman, A. J., & Keim, G. D. (2001). Shareholder value, stakeholder management, and social issues: what’s the bottom line?. Strategic management journal, 22(2), 125-139.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2016). Stakeholder management. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/project-management/stakeholder-management/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 08/08/2016 | Laatste update: 06/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/project-management/stakeholder-management/”>Toolshero: Stakeholder management</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie