Supervisie

Supervisie - toolshero

In dit artikel wordt supervisie praktisch uitgelegd. Na het lezen ervan zal je de basis begrijpen van deze krachtige leiderschap tool.

Wat is supervisie?

Er is een gezegde dat luidt: ‘dat wat niet geïnspecteerd is, is niet gedaan.’ Inspecteren, supervisie en overzien zijn aan de orde van elke dag in het bedrijfsleven. De term supervisie vindt zijn oorsprong in het Latijn, en stamt af van het woordje supervideo. Super betekent ‘erboven’, en video betekent ‘ik zie’. Letterlijk betekent het dus iets overzien. In vrijwel elke hiërarchische organisatie staan mensen onder toezicht. Voor een goed functionerende organisatie is dat nodig, evenals coördinatie en het linken van verschillende onderdelen van een organisatie.

Een algemene definitie van supervisie is dat het een sociaal proces is, een coöperatieve relatie tussen een leider en ten minste een andere persoon om een specifieke activiteit te voltooien. Het sociale proces is tweerichtingsverkeer, en wordt uitgevoerd om zo een organisatorisch doel te behalen door support en sturing.

Supervisie is een continue proces waarin motivatie, prestaties en beloningen, en leiderschap allemaal een rol spelen. Het doel is om professionele groei van medewerkers te stimuleren, hoge kwaliteit te waarborgen en controle te vergroten.

Toezicht of leiderschap?

Supervisie betekent dus het toezicht houden op iets of iemand. Ook betekent het leiding, maar toezicht houden en leiderschap zijn twee verschillende woorden. Leiderschap is het vermogen om effectief en verantwoordelijk om te gaan met werknemers, bedrijfsprocessen en programma’s. Ook betekent leiderschap het behalen van organisatorische doelstellingen. Toezicht houden aan de andere kant is de activiteit, uitgevoerd door supervisors, om bijvoorbeeld de productiviteit en vooruitgang van werknemers bij te houden. Deze werknemers staan direct onder het toezicht van de supervisor. Toezicht houden is een management activiteit, en supervisors hebben een management positie in de organisatie.

Over het algemeen wordt er gesproken over directe en indirecte supervisie.

Directe supervisie

Directe supervisie is een term die wordt gebruikt om situaties aan te geven waarin altijd een supervisor aanwezig is. De supervisor overziet in dit geval alle activiteiten die worden uitgevoerd door de werknemers, en voorziet de werknemers constant van feedback en sturen.

Indirecte supervisie

Van indirecte supervisie wordt gesproken wanneer er niet constant een supervisor aanwezig is. Hoewel er nog steeds een gevoel van autoriteit is, is de supervisor niet meer verantwoordelijk voor de werknemer, maar alleen voor de resultaten.

De basisbeginselen van supervision en leiderschap zijn vergelijkbaar. Door alleen vanuit een managementperspectief naar toezicht houden te kijken worden zaken als personeel en doelstellingen niet meegenomen.

De rol van supervisie in de organisatie

De supervisor is altijd verantwoordelijk voor de prestaties van de ondergeschikten die onder zijn controle werken. Supervisors dienen de werknemers te stimuleren, verbeteren en ontwikkelen in hun kennis en vaardigheden. Belangrijk is dat bij supervisie naar individuele kwaliteiten en verbeterpunten gekeken wordt, en dat er een persoonlijk plan van aanpak wordt gemaakt. De supervisor hoort de werknemers ook te helpen met het ontwikkelen van de juiste houding ten opzichte van het werk en de omgeving.

De rol van supervisors is prominent aanwezig binnen organisaties. Supervisors hebben onder anderen de volgende functies:

Supervisie functies / rol in organisatie - toolshero

Link tussen management en medewerkers

De supervisor werkt als een link tussen de leidinggevenden en de medewerkers. De supervisor legt het idee of de doelstelling uit aan de werknemers, en brengt eventuele feedback van de werknemers weer over naar het management. Ook zorgt de supervisor ervoor dat alle plannen en procedures worden uitgevoerd zoals het management dat wil.

Conflict controle

Door de activiteiten beschreven hierboven zorgt de supervisor voor helderheid en eenheid op de afdeling. Dat helpt bij het voorkomen van conflicten en misverstanden tussen de werknemers onderling, maar ook tussen de werknemers en het management.

De supervisor speelt dus een belangrijke rol bij het oplossen van medewerkers. Adequaat en effectief met de situatie omgaan hoort bij supervisie.

 

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?   

Motivatie en ontwikkeling

De supervisor heeft de verantwoordelijkheid om de activiteit voor de deadline te behalen door zijn groep aan te sturen. Hij is dus gemotiveerd, en moet dat overbrengen op de werknemers.

Een goede en ervaren supervisor plant kleine momenten in tijdens het werk om de werknemers van training of advies te voorzien om zo een zo effectief mogelijk team te vormen.

Controle

Supervisie zorgt ervoor dat de prestaties die geleverd dienen te worden genoeg zijn voor de doelstellingen. De supervisor houdt tijdens de productie of andere activiteit nauwlettend in de gaten dat de prestatie en de focus hoog blijft.

Onrechtmatige supervisie

Onrechtmatige of dwingende toezicht is vaak bestudeerd in de organisatorische setting. Terwijl er toezicht gehouden wordt op de werknemers kan er altijd nog veel gebeuren. Dat kan tussen de werknemers zijn, maar ook tussen de werknemers en de supervisors. Het levert voor veel mensen onprettige situaties op.

Afwijkingen op de werkplek

Afwijkingen op de werkplek zijn sterk gelinkt aan misbruik van supervisie. Misbruik van supervisie kan voorkomen wanneer supervisors de werknemers belachelijk maken, hen negeren of hen herinneren aan slechte prestaties uit het verleden.

Pesten

Onrechtmatig toezicht en pesten op het werk zijn gelinkt in die zin dat het merendeel van de incidenten gerelateerd aan person wordt veroorzaakt door superieuren van werknemers.

Sociale onderdrukking en supervisie

Sociale ondermijning of onderdrukking kan het resultaat zijn van slecht toezicht. Er is veel onderzoek gedaan naar sociale onderdrukking. Experts zijn het erover eens dat een negatieve werkomgeving met slechte supervisie direct in relatie staat met de psychologische toestand van de werknemer. Ook zal de negatieve werkomgeving meegenomen worden naar huis.

Nu is het jouw beurt?

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over supervisie? Wat zijn volgens jou belangrijke elementen bij toezicht houden en leidinggeven? Heb jij vragen of opmerkingen, tips of aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk aan vrienden en zakenrelaties. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube.

Meer informatie

  1. Bernard, J. M., Goodyear, R. K., & Bernard, J. M. (1992). Fundamentals of clinical supervision.
  2. Yun-sheng, W. (2001). Sergiovanni, Tepper, B. J. (2000). Consequences of abusive supervision. Academy of management journal, 43(2), 178-190.
  3. T. J., Starratt, R. J., & Cho, V. (1993). Supervision: A redefinition.
  4. Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2001). Supervision and instructional leadership: A developmental approach. Allyn & Bacon/Longman Publishing, a Pearson Education Company, 1760 Gould Street, Needham Heights, MA 02494. Web site: http://www.abacon.com.
  5. Cogan, M. L. (1973). Clinical supervision (p. 14). Boston: Houghton Mifflin.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Supervisie. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/leiderschap/supervisie/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/leiderschap/supervisie/”>toolshero: Supervisie</a>

Interessant artikel?
Geef je waardering of deel het artikel via social media!
[ec_stars_rating]

Word lid en ontvang onbeperkt toegang

Als lid heb je onbeperkt toegang tot alle artikelen (1000+), templates en meer!

Geef een antwoord