Quality Assurance (QA): de uitleg

Quality Assurance (QA) - Toolshero

Quality assurance: in dit artikel wordt het concept quality assurance praktisch uitgelegd. Het artikel bevat de definitie van de term, gevolgd door een uitleg over de twee hoofdprincipes en de uitwerking daarvan. Ook lees je over de voor- en nadelen van het implementeren van een proces voor quality assurance. Veel leesplezier!

Wat is quality assurance?

Quality assurance (QA), of kwaliteitsborging in het Nederlands, is een term die gebruikt wordt in de productie- en dienstverleningssector om het systematische proces te beschrijven dat gebruikt wordt om ervoor te zorgen dat de producten en diensten die geleverd worden voldoen aan de overeengekomen kwaliteit, prestaties en verwachtingen van de klant.

Het doel van quality assurance is het voorkomen van fouten en defecten in de ontwikkeling en productie (zero defects), zoals auto’s en schoenen, of geleverde diensten zoals reparaties en het ontwerpen van sportschoenen.

Gratis e-book bij Toolshero

ISO 9000 definieert dit proces als een onderdeel van kwaliteitsmanagement dat gericht is op het geven van vertrouwen aan consumenten dat het product of de dienst aan de kwaliteitseisen voldoet.

Wat is het verschil tussen Quality Assurance en Quality Control?

De termen quality assurance en Quality Control (kwaliteitscontrole) worden vaak door elkaar gebruikt om te verwijzen naar manieren om de kwaliteit van een product of dienst te waarborgen. De term borging wordt gebruikt binnen een context van implementatie van inspectie en testen als maatstaf voor quality assurance in bijvoorbeeld een softwareproject.

Inspectie en testen horen bij de meetfase van het DMAIC-model. DMAIC is een strategie die wordt gebruikt om processen te verbeteren. Controle is de vijfde fase van het model.

Geschikt en meteen goed

QA omvat twee hoofdprincipes:

  • Fit for purpose
  • Right first time

Fit for purpose (geschikt voor het doel)

Dit principe houdt in dat het product of de dienst geschikt moet zijn voor het beoogde doel.

Met andere woorden: het moet voldoen aan de specifieke eisen en behoeften van de klant of gebruiker. Kwaliteitsborging richt zich op ervoor zorgen dat wat wordt geproduceerd, voldoet aan de gestelde normen en verwachtingen.

Right first time (meteen goed de eerste keer)

Dit principe houdt in dat fouten en gebreken in het productieproces verwijderd moeten worden, zodat het eindproduct meteen voldoet aan de gewenste kwaliteitsnormen.

Het doel is om herstelwerkzaamheden, herhalingen en verspilling te minimaliseren. Het bevordert daarnaast efficiëntie en kostenbesparing door perfectie na te streven, vanaf het begin van het productieproces, in plaats van defecten later te moeten corrigeren.

De discipline van QA omvat verder het beheer van de kwaliteit van grondstoffen, assemblages, producten en componenten.

Oorsprong

Het definiëren van wat precies een goede productkwaliteit inhoudt is lastig omdat het door veel factoren beïnvloed wordt. Van subjectieve gebruikerservaringen tot meetbare kwaliteitskenmerken, het maakt onderdeel uit van de kwaliteit van een product.

De eerste pogingen om de kwaliteit van een productieproces te beheersen komen uit de middeleeuwen. Gilden namen de verantwoordelijkheid op zich om de kwaliteit van goederen en diensten te garanderen. De normen daarvoor werden vastgesteld door leden van de gilde.

In de tijd van de wereldoorlogen werden productieprocessen complexer en namen meer arbeiders deel aan het productieproces. Dat veroorzaakte problemen omdat arbeiders meer geld konden verdienen door meer te produceren.

Daarop introduceerden figuren als Henry Ford het concept van standaardisatie. Hieruit ontstond ook statistische procescontrole (SPC), ontwikkeld door Walter A. Shewhart.

Principes achter quality assurance

Om effectieve QA te bereiken, worden verschillende essentiële principes gehandhaafd.

Standaardisatie en naleving

Standaardisatie speelt een cruciale rol binnen QA. Door uniforme processen, procedures en specificaties vast te stellen, kunnen organisaties consistentie en voorspelbaarheid in hun resultaten waarborgen.

Het volgen van erkende normen en regelgeving helpt productveiligheid, betrouwbaarheid en compatibiliteit met industriestandaarden te handhaven.

Naleving van deze normen geeft consumenten het vertrouwen dat de producten of diensten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen.

Continue verbetering

De filosofie van continue verbetering, vaak geassocieerd met methodologieën zoals Lean en Six Sigma, ligt aan de basis.

Door te focussen op voortdurende verfijning, streven organisaties ernaar om gebieden voor verbetering te identificeren in hun processen, producten en diensten.

Via data-analyse, feedbackloops en root cause analyse trachten ze de efficiëntie te optimaliseren, defecten te elimineren en de algehele kwaliteit te verbeteren.

Preventie boven detectie

Een fundamenteel principe van quality assurance is om preventie boven detectie te stellen. In plaats van alleen te vertrouwen op het inspecteren van afgewerkte producten of diensten op gebreken, ligt de focus op het voorkomen van problemen in de eerste plaats.

Dit omvat het identificeren van potentiële risico’s, het uitvoeren van risicobeoordelingen en het implementeren van preventieve maatregelen gedurende de gehele levenscyclus van productie of dienstverlening.

Door deze principes te integreren in de praktijken van quality assurance, zorgen organisaties ervoor dat producten en diensten niet alleen voldoen aan de verwachtingen van klanten, maar ook voortdurend verbeteren in de loop der tijd.

Voordelen van quality assurance

Hieronder vind je de voordelen die verbonden zijn aan het effectief toepassen van QA.

Verbeterde productkwaliteit

Quality assurance zorgt ervoor dat producten aan hoge normen voldoen, waardoor defecten verminderen en klanttevredenheid toeneemt.

Versterkt klantvertrouwen

Betrouwbare kwaliteit schept vertrouwen bij klanten, wat herhaalde aankopen en positieve beoordelingen aanmoedigt.

Efficiënte processen door goede quality assurance

Quality assurance identificeert inefficiënties, wat leidt tot gestroomlijnde werkprocessen en kostenbesparingen.

Verbeterde besluitvorming

Op data gebaseerde inzichten uit quality assurance helpen bedrijven om weloverwogen keuzes te maken.

Naleving

Quality assurance zorgt voor naleving van regelgeving, wat geloofwaardigheid en markttoegang vergroot.

Verminderde risico’s

Vroegtijdige detectie van problemen voorkomt kostbare fouten en beschermt de reputatie van het bedrijf.

Valkuilen van quality assurance

Het toepassen van QA kent ook valkuilen. Hieronder lees je daar meer over.

Overmatige nadruk op procedures

Te veel aandacht voor regels kan creativiteit en flexibiliteit belemmeren.

Ondermaatse uitvoering van processen

Slecht uitgevoerde QA kan leiden tot gemiste fouten en onbetrouwbare resultaten.

Overmatige kosten

Te complexe QA kan de geldmiddelen belasten zonder evenredige voordelen.

Zelfgenoegzaamheid

Alleen vertrouwen op quality assurance zonder continue verbetering kan innovatie belemmeren.

Weerstand tegen verandering

Medewerkers kunnen QA afwijzen als ze het als belastend of bemoeizuchtig ervaren.

Schijnveiligheid

QA kan geen perfectie garanderen; fouten kunnen nog steeds optreden ondanks alle inspanningen.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over quality assurance? Kan jij een voorbeeld delen van een situatie waarin QA van groot belang was? Welke rol speelt QA in jouw branche? Welke voordelen van het toepassen hiervan zijn er in jouw organisatie? Hoe belangrijk is het volgens jou om te investeren in kwaliteit? Welke tools of methoden voor QA ken jij? Heb je andere tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Word lid van Toolshero

Meer informatie

  1. Elassy, N. (2015). The concepts of quality, quality assurance and quality enhancement. Quality assurance in education, 23(3), 250-261.
  2. Woodhouse, D. (1999). Quality and quality assurance. Quality and internationalisation in higher education.
  3. Montgomery, D. C. (2020). Introduction to statistical quality control. John Wiley & Sons.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2023). Quality Assurance. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmangement/quality-assurance/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 04/09/2023 | Laatste update: 04/09/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/quality-assurance/”>Toolshero: Quality Assurance</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.2 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Sheryl Lynn Baas
Artikel door:

Sheryl Lynn Baas

Sheryl Lynn Baas is onze Communicatiemanager bij Toolshero en je herkent haar misschien wel van onze video's. Sheryl’s academische achtergrond ligt in de Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en ze is de oprichter van de Sheryl Lynn Foundation, een stichting voor kinderen en educatie op de Filipijnen. Ze is een manusje-van-alles en deelt verder haar gaven als spiritueel coach, presentator en DJ. Leuk weetje: Sheryl is voormalig Miss Nederland 2006.

Tags:

Geef een reactie