Measurement System Analysis (MSA): de uitleg

Measurement System Analysis (MSA) - Toolshero

Measurement System Analysis (MSA): in dit artikel wordt de Measurement System Analysis (MSA) praktisch uitgelegd. Naast wat het is (definitie), belicht dit artikel ook waarom het nodig is, een voorbeeld van een meetsysteemanalyse, hoe wordt een MSA uitgevoerd en meetfouten. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige kwaliteitsmanagementtool. Veel plezier met lezen!

Wat is de Measurement System Analaysis / MSA?

De Measurement System Analysis (MSA) is een methode die gebruikt wordt voor het bepalen van de mate van variatie binnen een meetproces.

De variatie in een meetproces draagt direct bij aan de algehele procesvariabiliteit. MSA wordt ingezet voor de certificatie van een meetsysteem door de nauwkeurigheid, precisie en stabiliteit van een systeem te beoordelen.

Gratis e-book bij Toolshero

Een meetsysteem wordt gedefinieerd als een systeem van samenhangende maatregelen waarmee bepaalde kenmerken gekwantificeerd worden. Het kan ook een verzameling meetinstrumenten, software, personeel of draagconstructies omvatten die nodig zijn om een maateenheid te valideren of een beoordeling te maken van een kenmerk.

Bronnen van variatie binnen een meetproces zijn bijvoorbeeld:

 • Personeel
 • Proces (testmethode, specificaties)
 • Gereedschap (meters, draagconstructies, testapparatuur, kalibratiesystemen)
 • Omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheid, etc.)

Deze bronnen van variatie moeten overwogen worden bij de analyse van een meetsysteem. De meeste MSA methoden analyseren 2 onderdelen van variatie: de onderdelen binnen een proces en de meetprocessen van die onderdelen. De som van de waarden die het resultaat zijn van deze metingen geven de totale variatie in een meetsysteem weer.

Waarom is een Measurement System Analysis nodig?

Steeds meer aspecten van het dagelijks leven worden beïnvloed door data. Er wordt dan ook wel eens gesproken van data-driven samenlevingen. Data wordt gebruikt in de industrie, het bedrijfsleven, thuis en op het werk.

Productiebedrijven zijn hierin geen uitzondering. Deze bedrijven produceren ontzettend veel data door het verrichten van metingen en inspecties, hetzij handmatig of digitaal. Deze data wordt gebruikt om belangrijke beslissingen te nemen. Het is daarom belangrijk dat de data nauwkeurig is.

Als er fouten bestaan in het meetproces, dan is er een grote kans dat er verkeerde beslissingen worden genomen. Measurement System Analysis helpt bij het bouwen van een sterke basis voor een meetsysteem zodat goede beslissingen genomen kunnen worden.

MSA helpt ook bij het voorkomen van verspilling, het belangrijkste principe van Lean. Verspilling vindt meestal plaats in de vorm van tijd, arbeid en afval binnen een productieproces.

Voorbeeld MSA

Een grote productiefaciliteit van een bedrijf in productonderdelen krijgt verschillende meldingen binnen van klanten waarbij de verschillende onderdelen niet goed op elkaar pasten. Na assemblage zouden er ruimtes ontstaan waar het normaal een egaal vlak is. Het productieproces werd gecontroleerd en een kwaliteitsmanager ontdekt dat de onderdelen niet voldoen aan de specificaties die werden opgegeven.

De operator van het productieproces volgt een inspectieplan en meet het proces volledig door. Zo ontdekte hij dat de meters in het proces niet voldoende resolutie hadden om ervoor te zorgen dat niet-conforme onderdelen gedetecteerd worden.

Een ineffectief meetsysteem kan er dus voor zorgen dat goede onderdelen worden afgewezen en dat slechte onderdelen worden doorgelaten. Dit resulteert in overmatig afval en extra kosten. MSA had kunnen voorkomen dat deze onderdelen alsnog werden doorgelaten in het productieproces.

Hoe wordt een MSA uitgevoerd?

Zoals uitgelegd is MSA een verzameling analyses en experimenten die worden uitgevoerd om het vermogen en de mate van onzekerheid van een meetsysteem te evalueren. Daarvoor worden de meetgegevens, de methoden en hulpmiddelen die worden gebruikt om gegevens vast te leggen beoordeeld. Het doel is om de effectiviteit van een meetmethode of systeem te kwantificeren. Het geeft dus een betrouwbaarheidsscore weer van het meetsysteem.

Tijdens een MSA-activiteit wordt de mate van onzekerheid geëvalueerd voor elk type meter of meetinstrument.

Samengevat bestaat uit proces van een MSA uit:

 1. Juiste metingen en benaderingen selecteren
 2. Meetapparaat beoordelen
 3. Procedures en operators beoordelen
 4. Beoordelen van meetinteracties
 5. Berekening van de meetonzekerheid van meetapparatuur en meetsystemen

Monsterwaarden

Om het onderzoek uit te kunne voeren wordt eerst een monster genomen en worden de referentiewaarden bepaald. Voor sommige processen zijn van te voren al mastermonsters opgesteld voor de minimale en maximale waarden van de verwachte meetspecificaties.

Meetfouten vanuit de Measurement System Analysis

Six Sigma is gebaseerd op het baseren van beslissingen op betrouwbare gegevens. Measurement System Analysis maakt gebruik van verschillende technieken om de variatie binnen meetapparatuur te begrijpen. Dat is bijvoorbeeld de variatie die door mensen en de omgeving wordt aangebracht in apparaten en systemen. Een meetfout wordt beschouwd als het verschil tussen de gemeten waarde en de werkelijke waarde. Dit hangt van twee zaken af.

 1. Welk soort instrument wordt gebruikt?
 2. Wie is de persoon die het instrument gebruikt?

Houd daarom altijd rekening met verschillende oorzaken van de fouten.

Volgens AIAG, een standaard voor kwaliteitsmanagement, is de algemene vuistregel voor de aanvaardbaarheid van systemen:

 • Minder dan 10% fout is bevredigend.
 • 10% tot 30% is een indicatie dat het systeem acceptabel is, maar dat het afhangt van het belang van de toepassing van het systeem, de kosten ervan, de reparatiekosten en andere factoren.
 • 30% of meer fouten is onaanvaardbaar. Het meetsysteem moet herzien worden.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de Measurement System Analysis? Maak jij in jouw werkomgeving gebruik van MSA? Controleer jij op een andere manier de betrouwbaarheid van gegevens? Welke andere methodes voor kwaliteitsmanagement op het gebied van databetrouwbaarheid ken jij? Heb je tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Awad, M., Erdmann, T. P., Shanshal, Y., & Barth, B. (2009). A measurement system analysis approach for hard-to-repeat events. Quality Engineering, 21(3), 300-305.
 2. Wang, Y., Li, W., & Lu, J. (2010). Reliability analysis of wide-area measurement system. IEEE Transactions on Power Delivery, 25(3), 1483-1491.
 3. Franco‐Santos, M., Kennerley, M., Micheli, P., Martinez, V., Mason, S., Marr, B., … & Neely, A. (2007). Towards a definition of a business performance measurement system. International journal of operations & production management.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2022). Measurement System Analysis (MSA). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/measurement-system-analysis/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 17/08/2022 | Laatste update: 29/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/measurement-system-analysis/”>Toolshero: Measurement System Analysis (MSA)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Artikel door:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie