Strategische Business Unit (SBU)

Strategische Business Unit (SBU) definitie - toolshero

Strategische Business Unit: in dit artikel wordt de Strategische Business Unit (SBU) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie tool.

Wat is een Strategische Business Unit (SBU)

Een Strategische Business of SBU is een volledig onafhankelijk opererende entiteit, of eenheid van een bedrijf met een eigen visie en richting. Hoewel het zelfstandig opereert, moet het rechtstreeks aan het hoofdkantoor van de organisatie rapporteren over de status van hun operaties en prestaties.

Vaak zijn Strategic Business Units (SBU) gericht op een specifieke markt. Behalve Strategische Business Unit worden ook de termen Strategische Bedrijfseenheid of Strategic Business Unit veel gebruikt.

Gratis e-book bij Toolshero

SBU’s zijn groot genoeg om eigen ondersteunende functies te hebben op het gebied van Human Resource Management (HRM), training & ontwikkeling en marketing.

Het gebruik van SBU’s biedt verschillende voordelen aan organisaties. De structuur werkt het best voor organisaties met meerdere productstructuren. Voorbeelden hiervan zijn LG en Proctor & Gamble. Eerstgenoemde produceert verschillende consumentenartikelen zoals koelkasten, televisies, airconditioners en meer. Dit betreft verschillende ‘kleine’ eenheden zodat kosten, inkomsten en winst onafhankelijk getrackt kunnen worden.

Zodra een eenheid als SBU wordt aangemerkt krijgt het volledige zelfstandigheid in het nemen van eigen beslissingen, investeringen en budgetten. Een ander voordeel van deze bedrijfsstructuur is dat het snel kan reageren wanneer een verschuiving plaatsvindt op een productmarkt.

Structuur van Strategische Business Units (SBU)

De structuur van een organisatie met SBU’s bestaat uit operationele units. Deze units werken als een autonoom bedrijf in sommige gevallen. De hoogste corporate official wijst verantwoordelijkheden van het bedrijf toe aan divisiemanagers.

Ook is het moederbedrijf verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van de integrale strategie, en het beheren van de SBU door middel van strategische en financiële controles.

Strategische Business Unit (SBU) structuur - toolshero

Een enkele Strategische Business Unit (SBU) wordt gezien als een ‘profit center’. Deze wordt bestuurd door bedrijfsleiders.

Vanuit het moederbedrijf wordt de nadruk gelegd op strategische planning, en niet op controle. Hoe minder controle en wisselwerkingen er zijn tussen de SBU’s en het moederbedrijf, hoe sneller de SBU’s kunnen reageren op de veranderende bedrijfsomgeving.

Een Strategische Business Unit (SBU) creëren

Door Strategische Business Unit’s (SBU) te creëren kunnen bedrijven nieuwe producten, markten of technologieën ontwikkelen en aanboren zonder de beperkingen te ervaren van het werken binnen een gigantische organisatie.

De business unit heeft een toegewijd managementteam, een eigen merk en reputatie, eigen doelen en vaak andere fysieke werkruimtes. Het profiteert van de voordelen die gepaard gaan met het werken in een kleinere organisatie, maar is niet gebonden aan een beperkte hoeveelheid middelen.

Tegelijkertijd profiteert het kleinere bedrijf ook van de voordelen van een groot bedrijf, zoals een gevestigd merk hebben en een uitgebreid klantenbestand. De uitdagingen waar grote organisaties aan blootgesteld worden zoals buitensporige bureaucratie kunnen zij omzeilen.

Om van een groot bedrijf zelfstandige en effectieve Strategische Business Unit’s te maken moeten aan een paar dingen voldaan worden. De meest ingrijpende veranderingen die hiervoor gemaakt moeten worden omvatten de organisatiestructuur, werving & selectie, bedrijfscultuur en het beloningsstelsel. Hieronder worden deze zaken toegelicht.

1. Organisatiestructuur aanpassen

De organisatiestructuur is vanzelfsprekend het allereerste dat veranderd wordt bij het overschakelen op een Strategic Business Unit structuur. Grote bureaucratische organisaties zijn niet flexibel en wendbaar.

Een ander groot voordeel van het aanpassen van de organisatiestructuur is de zelfstandigheid en vrijheid die daarmee aan de afzonderlijke bedrijfseenheden geschonken wordt. Door bedrijfseenheden te scheiden van elkaar krijgen de teams de ruimte om te experimenteren en dingen te ‘breken’ zonder dat deze creativiteit onderdrukt wordt door proces- en merkproblemen.

2. Werving- & selectieproces veranderen

Het ontwikkelen van een nieuw bedrijf is anders dan het aansturen van een gevestigd bedrijf. Mensen die uitblinken in een gevestigd bedrijf kunnen grote moeite hebben met het leiden van een nieuw bedrijf en omgekeerd. Om een sterke cultuur te creëren moet de focus tijdens het sollicitatiegesprek eigenlijk liggen op het begrijpen van de organisatorische doelstellingen.

Dat is een nuttige manier om een team gemotiveerd te houden. Neem alleen mensen aan die vanaf het begin een nieuwe organisatie willen opbouwen en effectief willen leren werken in een onzekere omgeving met experimenten.

3. Beloningsstelsel aanpassen

De beloning voor het starten van een succesvol bedrijf is duidelijk. Roem en rijkdom. Maar grote bedrijven kunnen niet altijd aandelen of andere belangrijke financiële prikkels aan hun werknemers bieden. Dat is gelukkig ook niet altijd nodig. Zoals Frederick Herzberg beschrijft in zijn 2 factor motivatietheorie, is een financiële prikkels maar deels van invloed op de motivatie van de werknemers. Werknemers worden ook gemotiveerd door hun eigen carrière. Ze willen erkend worden voor hun werk binnen het bedrijf, en het liefst meegroeien met het bedrijf.

4. Bedrijfscultuur veranderen

Het is ook belangrijk dat werknemers andere voordelen ervaren waardoor zij gemotiveerd blijven, of op zijn minst tevreden zijn met de werkomgeving en omstandigheden. Werknemers willen zich gewaardeerd voelen voor de bijdragen die zij leveren aan de organisatie.

Het is dan ook aan te raden dat de wensen of eisen van werknemers zoveel mogelijk worden vervuld als dat hen helpt om nog effectiever te werk te gaan. Als een computerprogrammeur beter ’s nachts werkt, dan moet aan hem of haar de mogelijkheid gegeven worden om in de nacht te werken.

Verschil tussen divisies en Strategische Business Unit

Een groot bedrijf organiseert zich waarschijnlijk in divisies om het management van het bedrijf op te delen in kleinere, organisatorisch samenhangende delen. Het hoofdkantoor stuurt de divisies dan nog steeds volledig. Strategische Business Units zijn organisatorisch compleet afzonderlijke units die hun eigen strategie ontwikkelen en uitvoeren.

Zij rapporteren nog wel steeds over hun prestaties aan het hoofdkantoor, maar opereren volledig onafhankelijk die zo georganiseerd zijn zij goed aansluiten bij hun markt. De units zijn vaak groot genoeg om hun eigen interne managementstructuren te implementeren.

Om een groot bedrijf over te laten schakelen op deze strategische units, betekent dit een geheel andere managementstructuur en bedrijfsbenadering. Een divisie van een bedrijf weerspiegeld hoe de activiteiten van het bedrijf het beste kunnen worden uitgevoerd.

Divisies ontstaan uit analyses van bedrijfsactiviteiten terwijl strategische units moeten worden opgezet om te reageren op de externe markt. In plaats van naar zichzelf te kijken en zichzelf te analyseren, moeten bedrijven de markt analyseren en bestuderen.

Het belangrijkste verschil tussen divisies en Strategische Business Unit (SBU) is dat divisies intern gericht zijn, terwijl strategische units een focus naar de buitenkant hebben. De markt.

Strategie en structuur

Het feit dat SBU’s ontwikkeld zijn benadrukt de verschillen en de noodzaak van strategische sturen binnen een organisatie. Het ontwikkelen van een algemene strategie voor een gediversifieerde onderneming is moeilijk en betekent vaak dat bepaalde strategische elementen niet helemaal overeenkomen met de verschillende divisies. Een afdeling kan vaak aanwijzingen krijgen die onduidelijk zijn, of niet volledig toepasbaar.

Zodra een bedrijf de structuur heeft aangepast en de divisies worden strategische units, kunnen zij hun eigen strategie ontwikkelen. Ook kunnen zij dan zelf hun concurrentiepositie analyseren, producten ontwikkelen en voldoen aan de behoeften en eisen van hun klanten in specifieke markten. Divisies voeren dergelijke taken over het algemeen niet uit.

Waarde van bedrijfsprocessen

Bedrijven die georganiseerd zijn door middel van verschillende divisies kunnen vaak moeilijk vaststellen welke activiteiten en bedrijfsprocessen nou echt de meeste waarde opleveren en welke moeten worden stopgezet. Dat geldt met name voor de bedrijven waar de divisies puur functioneel zijn, zoals verkoop, service, logistiek. Hoewel verschillende divisies verschillende profit centres kunnen hebben zijn beslissingen over de toewijzing van middelen niet eenvoudig.

Voor Strategische Business Unit (SBU) zijn dergelijke beslissingen eenvoudiger te maken en resulteren zij vaker in een efficiënt gebruik van middelen. Strategische units die marktleider zijn in een bepaalde segment kunnen sneller extra middelen toegewezen krijgen.

Voor- en nadelen Strategic Business Units (SBU)

Voordelen

 • Strategic Business Units (SBU) ondersteunen samenwerking tussen verschillende afdelingen van het bedrijf
 • SBU’s vereenvoudigen strategisch management
 • SBU’s zijn efficiënt voor de boekhouding van grote bedrijven
 • SBU’s zijn eenvoudiger te monitoren en controleren

Nadelen

 • Contact met hoger management is lastig
 • Kan interne spanningen veroorzaken als gevolg van mogelijk toegang tot financieringsbronnen

SBU en GE-model

Een van de manieren waarop bedrijven het succes of falen van een strategische eenheid beoordelen is door het GE-model te gebruiken. General Electric gebruikt een eenvoudig diagram van negen boxen en drie essentiële benamingen om het belang van elke business unit te definieerden. Dat worden gedaan in termen van uniekheid en aantrekkelijkheid voor elke industrie en de sterkte van individuele business units in deze industrie.

Deze criteria vormen de basis van een analyse waarmee GE de levensvatbaarheid van een strategische unit op de lange termijn kan beoordelen.

Het idee achter het model is om de aantrekkelijkheid en relatieve kracht van een eenheid te beoordelen om te bepalen of zij succesvol zullen zijn, welke gemiddeld zullen presteren, en welke slecht zullen presteren en dus moeten worden opgeheven.

Sterke en zwakke punten

Managers die het GE-model willen toepassen moeten wel goed in staat zijn om de sterke punten van elke bedrijfseenheid nauwkeurig te definiëren in termen van sterk of zwak. Daarna moeten zij in staat zijn om het unieke karakter van de strategische unit te beoordelen in termen van hoog of laag. Bedrijven die sterk presteren zijn bedrijven met sterke zakelijke punten en hoge unieke waarden in een sector. Bedrijven die gemiddeld goed presteren vallen in het middelsegment. Zwakke bedrijfseenheden hebben geen sterktes, en zijn weinig uniek in de sector.

Kernpunten Strategic Business Unit (SBU’s)

 1. Een SBU is een bedrijf, of een verzameling van verwante bedrijven afzonderlijk van de rest van een organisatie. Deze eenheden kunnen dus ook afzonderlijk worden gepland. Een SBU heeft een eigen marketingstrategie, eigen bedrijfsdoelstellingen en andere doelstellingen die al dan niet verschillen met de doelstellingen van het moederbedrijf.
 2. Een SBU heeft zijn eigen concurrenten en dus ook een eigen concurrentiepositie. Deze structuur maakt het mogelijk om unieke bedrijfseenheden te creëren die zich richten op verschillende markten waarin het bedrijf actief is. Hierdoor wordt concurrentie gestimuleerd, en groeien markten en omzetten.
 3. SBU’s hebben eigen managers die verantwoordelijk zijn voor het strategisch planningsproces en de prestaties van de bedrijfseenheid.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de Strategische Business Unit / Strategic Business Unit (SBU)? Werk jij in een strategische bedrijfseenheid? Denk jij dat het beter zou zijn als bepaalde grote organisaties zich zouden opsplitsen in strategische business units? Welke voordelen en nadelen van Strategic Business Units (SBU) kan jij met ons delen? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Dvir, D., & Shenhar, A. (1992). Measuring the success of technology-based strategic business units. Engineering Management Journal, 4(4), 33-38.
 2. Dvir, D., Segev, E., & Shenhar, A. (1993). Technology’s varying impact on the success of strategic business units within the Miles and Snow typology. Strategic Management Journal, 14(2), 155-161.
 3. Hinterhuber, H. H., & Levin, B. M. (1994). Strategic networks—the organization of the future. Long range planning, 27(3), 43-53.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2020). Strategische Business Unit (SBU). Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/strategische-business-unit-sbu/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/strategische-business-unit-sbu/”>toolshero: Strategische Business Unit (SBU)</a>

Published on: 19/09/2020 | Last update: 05/10/2023

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 9

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie