Auditing: de uitleg, betekenis en soorten

Auditing uitgelegd - toolshero

Auditing: in dit artikel wordt de audit en het concept van auditing praktisch uitgelegd. Naast wat het is (betekenis), belicht dit artikel ook het doel, het verschil tussen interne en externe audits, soorten audits en een voorbeeld van een auditproces. Veel plezier met lezen!

Wat is een audit en wat is auditing?

Een audit is een systematisch en onafhankelijke controle van boeken, accounts, rekeningen, wettelijk verplichte boekhouding, documenten of vouchers van organisaties om na te gaan in hoeverre financiële en niet-financiële stukken een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid.

De definitie en betekenis van auditing

Auditing wordt gedefinieerd als de verificatieactiviteit die uitgevoerd wordt door auditors, zoals inspectie of onderzoek, om ervoor te zorgen dat aan de vereisten voor de bovenstaande zaken voldaan wordt. Een audit kan uitgevoerd worden op een volledige organisatie, maar ook op een functie, proces of deelproces.

Gratis e-book bij Toolshero

Audits kunnen verschillende administratieve doeleinden hebben, zoals het opstellen van controledocumenten, risicorapporten en prestatiebeoordelingen. Ook wordt door middel van auditing gecontroleerd of organisaties corrigerende acties hebben uitgevoerd.

Het woord audit is afgeleid van het Latijnse woord audire, wat zoveel betekent als horen. Audits werden al in de Middeleeuwen uitgevoerd. Moyer stelde dat de belangrijkste taak van een auditor was om fraude op te sporen.

Wat is het primaire doel van auditing?

De term auditing wordt doorgaans gebruikt voor de audit op een financieel statement. Andere vormen van auditing, zoals operationele audits en strategische audits worden in dit artikel uitgelegd. Voor elke vorm van auditing geldt dat deze worden uitgevoerd om te bepalen of ze in overeenstemming zijn met de vermelde principes, en organisatorische en wettelijke vereisten.

Conformiteit met wettelijke normen en regels is traditioneel de belangrijkste reden dat organisaties hun financiële overzichten gecontroleerd krijgen.

Audits bieden externe belanghebbenden de zekerheid dat een gecontroleerd aspect geen afwijkingen en verstrengelde belangen bevat. Het onderzoek is een objectieve evaluatie van meestal financiële overzichten, wat resulteert in een auditoordeel op de vraag of de verstrekte informatie eerlijk is en in overeenstemming met het toegepaste boekhoudkader, zoals GAAP of IFRS.

Het oordeel over de betrouwbaarheid van de informatie vergroot de geloofwaardigheid van de overzichten bij gebruikers, zoals crediteuren en investeerders. Op basis van een positief oordeel is de kans bijvoorbeeld groter dat krediet en financiering verstrekt wordt.

Auditing: wat is het verschil tussen interne en externe audits

Wat zijn externe audits?

Een audit die uitgevoerd worden door externe partijen is zeer nuttig bij het wegnemen van verdenkingen van mogelijke partijdigheid bij het beoordelen van de status van een bedrijf, eenheid of proces. Een zuivere accountantsverklaring biedt de gebruikers van de overzichten het vertrouwen dat de gegevens zowel nauwkeurig als volledig zijn.

Externe audits stellen belanghebbenden daarom beter in staat om betere beslissingen te nemen met betrekking tot de gecontroleerde onderneming. Een ander voordeel van externe auditors ten opzichte van interne auditors is dat zij open en eerlijk kunnen zijn zonder dat dit van invloed is op de dagelijkse werkrelaties binnen een bedrijf.

Externe auditors volgens normen die verschillen van de normen van het bedrijf zelf.

Wat zijn interne audits?

Interne auditors zijn dienst van het bedrijf of de organisatie waarvoor zij een controle uitvoeren. Het auditrapport wordt dan rechtstreeks aan het management of de aandeelhouders verstrekt.

Vaak worden financiële overzichten eerst intern gecontroleerd voordat een externe auditor deze onderzoekt. Het voordeel hiervan is dat het management de kans geboden wordt om tekortkomingen in de overzichten te identificeren en op te lossen voordat deze door externe auditors beoordeeld worden.

Auditing: de verschillende typen en soorten audits

Over het algemeen is een audit dus een onderzoek van een bestaand systeem, rapport of entiteit. Er is een aantal soorten audits die uitgevoerd kunnen worden, waaronder de volgende:

Auditing, typen audits. Audit soorten - toolshero

Figuur 1 – De verschillende types audits

1. Nalevingscontrole (compliance audits)

Deze vorm van auditing betreft het beleid en de procedures van een organisatie of afdeling om te zien of deze in overeenstemming zijn met zowel interne als wettelijke normen en regels. Deze audit wordt gebruikt in gereguleerde sectoren, of onderwijsinstellingen.

2. Bouwaudit (construction audits)

Een bouwaudit is een analyse van de kosten voor een specifiek project in de bouw. De activiteiten in een bouwaudit omvatten analyse op de aan contractanten verleende contracten, betaalde facturen, overheadkosten, wijzigingsorders en de tijdigheid van voltooiing. Het doel van een bouwaudit is om te laten zien dat de kosten van een project redelijk en acceptabel zijn.

3. Financiele audits (financial audits)

Een financiële audit is een analyse op informatie waaruit de blijkt of de financiële overzichten van een organisatie in overeenstemming zijn met de gespecificeerde criteria. Normaal gesproken zijn deze criteria internationale standaarden voor bijvoorbeeld jaarrekeningen. Om een oordeel te vellen over de financiële overzichten materiële fouten of andere onjuistheden bevatten verzamelt de auditor zoveel mogelijk informatie.

4. Operationele audits (operational audits)

Operationele auditing is een uitgebreide analyse van de doelen, planning, procedures en resultaten van de activiteiten van een bedrijf. De audit kan intern worden uitgevoerd, of door een externe entiteit. Het resultaat is een evaluatie van de activiteiten, met waarschijnlijk een aanbeveling voor optimalisatie.

5. Belastingaudits (tax audits)

Dit is een analyse op de belastingaangiften die ingediend zijn door een individu of bedrijfseenheid om te zien of de belastinginformatie en de resulterende betaling van belasting geldig is. Deze audits zijn vaak gericht op belastingaangiften die resulteren in te lage belastingbetalingen om te zien of een aanvullende beoordeling kan worden gemaakt.

Voorbeeld van het auditing proces

In dit artikel zijn meerdere vormen van auditing naar voren gekomen. Elk type audit is aangepast op de behoeften van de organisatie, en verschillende controlegebieden vereisen een verschillende aanpak. De algemene aanpak voor een succesvolle audit is echter hetzelfde, en staat hieronder toegelicht. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een audit op financiële overzichten.

De zussen Daniela en Laura hebben samen een keten van drie winkels in Amsterdam met sportkleding. De winkelketen heet SportNeeds, en is de best verkopende sportzaak in de regio. De keten groeit hard, en de zussen hebben beide de wens om de keten weer uit te breiden.

Nieuwe winkels openen betekent ook een nieuwe investeringsronde. Laura vertelt aan Daniela dat zij zeker wil zijn dat hun financiële gegevens kloppen, en dat zij niet het risico wil lopen om betrapt te worden op fouten of onvolledigheden.

Een controle van deze financiële gegevens is nodig om vertrouwen te winnen bij investeerders. Het auditproces is een manier om ervoor te zorgen dat alle overzichten voor de onderneming zijn opgesteld in overeenstemming met de geldende boekhoudprincipes.

Het auditproces voor de zussen Daniela en Laura omvat de volgende stappen:

Fase 1: plan en design aanpak

Daniela neemt vervolgens contact op met een accountantskantoor en bespreekt de noodzaak van een controle/audit. Het kantoor wil graag weten wat zij precies nodig hebben, zodat zij een plan kunnen opstellen met daarin de reikwijdte van de audit.

De zussen geven aan dat zij verzekerd willen zijn van de juistheid van de financiële overzichten, en dat zij graag willen dat accounts controleren of de cijfers op de winst- en verliesrekening, en de balans, correct zijn.

De auditor wordt vervolgens een volledige beschrijving van de keten gestuurd, met daarin een overzicht van alle functies, locaties en managers. Na het bepalen van de strategie en reikwijdte van de audit, stuurt het accountantskantoor een formele brief naar de zussen met daarin de strategie, en de startdatum van de audit.

Fase 2: tests

Het accountantskantoor wil op hun beurt de zekerheid hebben dat zij toegang hebben tot alle interne controleprocessen, winkellocaties, magazijnen en het boekhoudsysteem. Ook willen zij weten hoe alle verkooptransacties worden bijgehouden, en hoe het inkoopproces bij leveranciers werkt (procurement). Daarnaast wordt informatie vereist over het cashmanagementsysteem, en wie toegang heeft tot de financiële gegevens.

Fase 3: uitvoeren analytische procedures

Wanneer de auditors arriveren beginnen zij met het plannen van interviews met medewerkers en de zussen zelf. Bij het kennismakingsgesprek hebben zij geleerd over de werkwijze van SportsNeeds, en nu willen zij van medewerkers horen hoe zij hun taken uitvoeren, en of zij de procedures volgen die opgesteld zijn door het management.

Auditors observeren en noteren wat er verteld wordt in deze gesprekken, en als zij opmerken dat procedures niet of niet geheel nauwkeurig worden nageleefd zullen zij een extra controle of audit uitvoeren op de gegevens van het bedrijf.

Vervolgens worden de verkoopcijfers gecheckt op overeenstemming met de gegevens op de resultatenrekening en de balans. Ook wordt er een fysieke telling uitgevoerd in de magazijnen en winkels, en wordt er vastgesteld of de gegevens hierover ook daadwerkelijk kloppen.

Daarnaast worden inkoopfacturen bestudeerd en wordt er vastgesteld of alle bestellingen zijn ontvangen. De auditors zullen waarschijnlijk ook contact opnemen met klanten om te verifiëren of de accounts receivables-rekeningen correct zijn.

Fase 4: voltooiing en opstellen auditverslag

Alle verkregen data wordt gecontroleerd en op basis daarvan wordt een auditrapport opgesteld. Het auditrapport bevat een samenvatting van alle geïdentificeerde bevindingen, en wordt naar het management gestuurd. In het rapport worden ook problemen opgenomen die opgelost moeten worden.

Fase 5: aanbevelingen opvolgen

De laatste stap uit het auditproces wordt het corrigerende actieproces genoemd. Deze stap wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat geïdentificeerde problemen tijdig worden opgelost. Het management van het gecontroleerde bedrijf zal samenwerken met de accountants, en communiceren wanneer alle overeengekomen acties voltooid zijn.

Zodra deze acties zijn uitgevoerd zijn er geen andere auditacties meer nodig, en worden de financiële overzichten van de zussen Laura en Daniela als accuraat en betrouwbaar bestempeld.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over auditing? Worden de financiële overzichten van jouw organisatie intern of extern beoordeeld? Op welke andere bedrijfsonderdelen worden er in jouw werkomgeving controles uitgevoerd? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Arens, A. A., Loebbecke, J. K., Elder, R. J., Beasley, M. S., & American Institute of Certified Public Accountants. (2000). Auditing: An integrated approach (Vol. 8). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
  2. Boynton, W. C., Kell, W. G., Johnson, R. N., & Wheeler, S. W. (2001). Modern auditing. J. Wiley & Sons.
  3. Carmichael, D. R., Willingham, J. J., & Schaller, C. A. (1989). Auditing concepts and methods. New York, NY: McGraw-Hill.
  4. Kok, C. (1989). The Court of Auditors of the European Communities:” The Other European Court in Luxembourg”. Common Market Law Review, 26(3), 345-367.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2020). Auditing. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/auditing/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 17/01/2020 | Laatste update: 03/05/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/auditing/”>Toolshero: Auditing</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 9

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie