GE McKinsey matrix

GE McKinsey matrix - toolshero

GE McKinsey Matrix: in dit artikel wordt de GE McKinsey matrix, ook wel bekend als General Electric matrix / GE matrix, praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze handige marketing tool. In dit artikel kun je tevens een template downloaden om direct mee aan de slag te gaan. Veel plezier met lezen!

Hoe is de GE McKinsey matrix ontstaan?

In de jaren zeventig ontwikkelde McKinsey & Company een portfolio analyse matrix voor bedrijfseenheden, in opdracht voor General Electric (GE). Deze matrix is een variatie op de portfolio analyse, ook wel bekend als de BCG matrix van de Boston Consulting Group (BCG).

In praktijk is de analyse vooral bekend als de GE McKinsey matrix. De GE McKinsey matrix kent een sterke overeenkomst met de MABA analyse. MABA is een acroniem en staat voor: Market Attractiveness Business position Assesment. Ook hierin worden productgroepen beoordeeld op markt aantrekkelijkheid en concurrentiekracht. Portfolio analyse is de andere benaming.

Gratis e-book bij Toolshero

Portfolio

Het portfolio van bedrijven bestaat uit alle combinaties van producten en/of diensten die aan de markt/ doelgroepen worden aangeboden. Oorspronkelijk werd er in de GE McKinsey matrix een analyse gemaakt van de samenstelling van het portfolio van bedrijfseenheden (business units) van GE. Later bleek deze matrix ook zeer goed toepasbaar te zijn bij andere bedrijven.

Wat is GE McKinsey matrix

De GE McKinsey matrix is opgebouwd uit twee assen. Op de y-as wordt de aantrekkelijkheid van de markt weergegeven en op de x-as wordt het concurrentievermogen en de competentie van de bedrijfseenheid weergegeven. Beide assen zijn in drie categorieën ingedeeld (hoog, gemiddeld en laag), waardoor er in combinatie negen cellen ontstaan.

Door middel van cirkels wordt een bedrijfseenheid op de matrix geplaatst. De grootte van de cirkel is gerelateerd aan de omvang van de omzet. In de cirkel wordt het percentage van het marktaandeel gezet. Met een pijl wordt aangegeven wat de geplande koers is voor de bedrijfseenheid.

GE McKinsey matrix template - toolshero

Factoren

Het is mogelijk om vooraf te bepalen of een markt aantrekkelijk genoeg voor toetreding. Dat kan aan de hand van de volgende factoren:

 • Omvang van de markt
 • Historische en verwachte groei van de markt
 • Prijsontwikkeling
 • Bedreigingen en kansen (onderdeel van SWOT analyse
 • Technologische ontwikkelingen
 • Mogelijkheden voor concurrentievoordeel

Voor het bepalen van het concurrentievermogen zijn weer andere factoren te onderscheiden:

 • Waarde van kerncompetenties
 • Aanwezige activa
 • Naamsbekendheid en de kracht van een merk
 • Kwaliteit en distributie
 • Zowel interne als externe financiële mogelijkheden

GE McKinsey matrix versus de BCG matrix

De GE McKinsey matrix komt sterk overeen met de BCG matrix.

Toch zijn er verschillen te ontdekken:

 1. Bij de GE McKinsey matrix wordt niet alleen naar de groei, maar vooral naar de aantrekkelijkheid van de markt gekeken.
 2. Naast het marktaandeel wordt er bij de GE McKinsey matrix ook naar de kracht van een bedrijfseenheid gekeken.
 3. In plaats van vier cellen zoals bij de BCG matrix, ontstaan er bij de GE McKinsey matrix negen cellen.

Uitkomsten van de GE McKinsey matrix

Uit de GE McKinsey matrix kunnen drie verschillende soorten strategieën worden afgelezen en worden opgevolgd:

Investeren / groeien

Uitbreiding van de markt en door middel van investeringen deze groei faciliteren.

Beschermen

Door behoedzaam te investeren, de huidige marktsituatie consolideren.

Oogsten / verkopen

Niet extra investeren, maar voornamelijk inzetten op het maximaliseren van het rendement. Door aan elke factor een weging mee te gegeven, kan de GE McKinsey matrix nog beter worden gebruikt. Op basis van deze wegingen kunnen de scores van het concurrentievermogen van elke bedrijfseenheid en voor de marktaantrekkelijkheid nog nauwkeuriger worden berekend.

GE McKinsey matrix template

Ga aan de slag met deze handige tool en pas kennis in de praktijk toe met behulp van deze downloadbare GE McKinsey matrix template.

Download het GE McKinsey matrix template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Word lid van Toolshero

Stappenplan

De nodige analyse om te komen tot de GE McKinsey matrix wordt gekenmerkt door zeven stappen die moet worden doorlopen:

 1. Definieer de Product Markt Combinaties (PMC´s). Wie zijn de afnemers van een organisatie en wat zijn precies de producten en/of diensten.
 2. Definieer de aspecten die de aantrekkelijkheid van de markt bepalen. Aan bepaalde aspecten kunnen weegfactoren worden gegeven. Aantrekkelijkheid van de markt is een kritische factor, waardoor er zorgvuldig naar gekeken moet worden.
 3. Definieer de aspecten die de concurrentiekracht van de organisaties bepalen.
 4. Ken scores toe aan de verschillende PMC´s. Laat dit door meerdere personen binnen en buiten de organisatie uitvoeren. Zo ontstaat er een zo eerlijk mogelijk beeld.
 5. Bereken de totaalscores. Door de totaalscore voor marktaantrekkelijkheid en concurrentiekracht te vergelijken met de maximaal haalbare score, kan de positie op de matrix worden bepaald.
 6. Teken de matrix met op de x-as de marktaantrekkelijkheid en op de y-as de concurrentiekracht. Hoe groter de omzet van een PMC, hoe groter het bolletje.
 7. Evalueer en discussieer. Hiervoor kan de matrix dienen als basis voor een discussie over strategische beslissingen.

Toekomst

Zowel deze matrix als de MABA-matrix geven een goede inschatting over ontwikkelingen van een organisatie in de nabije toekomst. Daarbij is het belangrijk dat de nadruk en focus niet alleen ligt op huidige PMC´s, maar dat er wel degelijk ook naar mogelijk toekomstige PMC´s wordt gekeken.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij GE McKinsey matrix toe? Herken je de bovengenoemde omschrijvingen en tips voor een goede uitwerking van GE McKinsey matrix of heb je nog aanvullingen? Wat zijn volgens jou de succesfactoren die kunnen bijdragen aan goede GE McKinsey matrix?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Coyne, K. (2008). Enduring Ideas: The GE–McKinsey nine-box matrix.
 2. Gluck, F. W. (1985). A fresh look at strategic management. Journal of Business Strategy, 6(2), 4-19.
 3. McKinsey & Company, Inc. (2015). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley &Amp; Sons Inc.
 4. Morrison, A., & Wensley, R. (1991). Boxing up or boxed in?: A short history of the Boston Consulting Group share/growth matrix. Journal of Marketing Management, 7(2), 105-129.
 5. Patel, V. (unknown). GE Matrix 24 Success Secrets – 24 Most Asked Questions On GE Matrix – What You Need To Know. Emereo Publishing.
 6. Wensley, R. (1981). Strategic marketing: Betas, boxes, or basics. The Journal of Marketing, 173-182.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2013). GE McKinsey matrix. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/ge-mckinsey-matrix/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 01/04/2013 | Laatste update: 16/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/ge-mckinsey-matrix/”>Toolshero: GE McKinsey matrix</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie