Supplier Relationship Management: uitleg en betekenis

Supplier Relationship Management (SRM) - Toolshero

Supplier Relationship Management (SRM): in dit artikel wordt het concept van Supplier Relationship Management (SRM) praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is (en betekenis), wordt tevens ook in dit artikel de reslatie met E-procurement, het belang van strategisch inkopen, een korte toelichting op de Kraljic matrix en de Wederzijdse afhankelijkheid. Veel leesplezier!

Wat is Supplier Relationship Management (SRM)? De betekenis en uitleg

Producerende bedrijven zijn in grote mate afhankelijk van hun toeleveranciers. De grondstoffen, hulpstoffen en halffabricaten hebben zij nodig om hun eigen producten te maken. Zodoende dat zij zeer afhankelijk zijn van hun toeleveranciers; de levertijd, leverbetrouwbaarheid én de prijs-kwaliteitsverhouding zijn hier voorbeeld van.

Doorgaans bestaat strategische inkoop uit de zoektocht naar de juiste toeleverancier (sourcing), die de juiste producten levert tegen de beste voorwaarden. Daarnaast maakt operationele inkoopondersteuning (procurement) onderdeel uit van strategische inkoop. Ook bedrijven die zich op diensten richten, zijn afhankelijk van hun toeleveranciers.

Gratis e-book bij Toolshero

Zo zijn banken en verzekeringsmaatschappijen gericht op de softwareleveranciers die hen de beste mogelijkheden bieden voor de beste software.

Supplier Relation Management (SRM) kan in al deze gevallen een belangrijke rol spelen. Dit leveranciersbeheer streeft namelijk naar een mix van goede prijs, kwaliteit, samenwerkingsniveau, levertijd en leverbetrouwbaarheid bij de toeleverancier.

Bij SRM gaat het erom de beoordeling van de leveranciersbijdragen systematische te benaderen en erachter te komen welk succes deze bijdrage kan leveren. Door de prestaties van leveranciers te maximaliseren, leidt dit tot succes voor de organisatie.

Daarom is het goed om een positieve relaties tussen kopers en leveranciers te creëren en voor bepaalde activiteiten de leverancier hierbij te betrekken. Doorgaans is SRM een softwaresysteem.

Supplier Relationship Management (SRM) en E-procurement

Door het uitbesteden van activiteiten worden bedrijven steeds afhankelijker van leveranciers op het gebied van onder andere innovatie, voorraadzekerheid, duurzaamheid en kostenbesparingen. Strategisch partnerschap met leveranciers staat daarom hoog op de agenda, waardoor SRM hét tool is om zich van concurrenten te onderscheiden.

Het zijn vooral organisaties die indirect goederen en producten inkopen, die profijt kunnen hebben van Supplier Relationship Management (SRM). Hierbij gaat het voornamelijk om het zoeken naar de juiste toeleverancier, het onderhouden van de contacten met deze toeleverancier en het afhandelen van het volledig proces van bestellen en betalen.

Op die manier wordt het voornamelijk gebruikt voor de operationele ondersteuning, waarbij e-procurement een populairste deelfunctionaliteit is.

E-procurement voorziet in maximaal gemak en optimale beheersing van het gehele inkoopproces. Het gaat hierbij om het elektronisch laten verlopen van de processen en transacties in verband met de aankoopopdrachten. Het levert besparing op door als bedrijf tegen gecontracteerde condities en met budgetbewaking in te kopen en een goede relatie met de leverancier te hebben.

Bij e-procurement is er sprake van beheersing van het complete operationele inkoopproces. Dat bestaat uit het aanvragen, fiatteren, bestellen, bewaken en registreren van leveringen, en gebeurt volledig geautomatiseerd. Het grootste voordeel hiervan is dat er geen overbodige, handmatige of foutgevoelige stappen gemaakt gaan worden.

E-procurement is vooral geschikt voor overheden en grote bedrijven. Door middel van een nauwkeurige leveranciersselectie en het afsluiten van inkoopcontracten met leveranciers, vervallen de inkopende taken van inkoopmedewerkers.

Supplier Relationship Management: strategisch inkopen

Het doel van Supplier Relationship Management (SRM) is het stroomlijnen en verbeteren van processen tussen het bedrijf als kopende partij met zijn leveranciers. Daardoor kan ook de dienstverlening naar eigen klanten zienderogen verbeteren. Zodoende dat er aandacht is voor strategisch inkopen.

Het inkopen wordt steeds professioneler. Het gaat niet alleen meer om kostenreductie; de focus is verschoven naar de waarde die het product of de dienstverlening voor de klant heeft. Strategische relaties met toeleveranciers passen hier prima bij, omdat bedrijven steeds meer afhankelijk zijn van strategische leveranciers.

Supplier Relationship Management (SRM) creëert een gemeenschappelijk referentiekader om effectieve communicatie tussen bedrijven en leveranciers mogelijk te maken en op die manier de prestaties van leveranciers te meten.

Zodoende dat binnen Supplier Relationship Management (SRM) leveranciers gecategoriseerd worden op basis van hun belang voor het bedrijf. Ook worden bedrijfsprocessen op elkaar af gestemd en relaties met leveranciers verbeterd. Door strategische informatie met belangrijke leveranciers te verbeteren, kunnen er (nog) betere producten en diensten worden ontwikkeld ontwikkelen.

Kraljic matrix

Met name op het gebied van samenwerking en ontwikkeling van de beste producten, komt de Kraljic matrix om de hoek kijken.

In dit inkoopportfolio model wordt duidelijk welke inkoopstrategie het beste past bij de producten die bij leveranciers worden afgenomen. In de Kraljic matrix wordt enerzijds gekeken naar de financiële impact die ingekochte producten op het bedrijf hebben, en anderzijds naar het leveringsrisico. Daardoor ontstaan er producten die kunnen worden onderverdeeld in 4 categorieën.

Supplier Relationship Management (SRM) Kraljic matrix - toolshero

Figuur 1 – Supplier Relationship Management (SRM): de Kraljic matrix

Routineproducten

Voor Routineproducten geldt een gering leveringsrisico en gering financiële impact. Inkoop technisch gezien leveren ze de minste problemen op. Denk aan grond- en hulpstoffen. E-procurement past hier prima bij.

Hefboomproducten

Voor Hefboomproducten geldt een gering leveringsrisico, maar een hoge financiële impact. Door slim in te kopen is de kans groot dat het bedrijf winst kan maken.

Zonder probleem kunnen deze producten bij verschillende leveranciers worden afgenomen, tegen de scherpste prijs. Goede raamovereenkomsten en gerichte prijsstelling bieden hier veel kans.

Bottleneck producten

Voor Bottleneck producten geldt een hoog leveringsrisico, maar een laag financiële impact. Het gaat om producten die een kwetsbare factor zijn in de gehele toelevering.

Ze zijn onmisbaar voor het productieproces én vaak moeilijk verkrijgbaar. Daardoor heeft een leverancier macht en dit kan drukken op de relatie met het bedrijf. In veel gevallen doen bedrijven er goed aan van deze producten buffervoorraden aan te leggen.

Strategische producten

Voor Strategische producten geldt een hoog leveringsrisico én een hoog financiële impact. Het gaat om unieke producten die specifiek voor het bedrijf worden gemaakt door de leverancier. Dit wordt ook wel ‘tailormade’ genoemd.

Hierbij past de strategie, waarbij de toeleveranciers worden benaderd als partners. De relatie tussen bedrijf en leverancier is van cruciaal belang. Wanneer de leverancier wegvalt, kan het bedrijf niet zijn continuïteit doorzetten.

Bij al bovenstaande mogelijkheden richt Supplier Relationship Management (SRM) zich op het ontwikkelen van een wederzijds voordelige relatie met leveranciers. De geleverde producten bevorderen immers de kwaliteit, efficiëntie, effectiviteit en innovatie van het bedrijf.

Supplier Relationship Management: wederzijdse afhankelijkheid

Zoals al in de vergelijking met de Kraljic matrix duidelijk werd, is de leveranciersbijdrage een belangrijk onderdeel binnen Supplier Relationship Management (SRM) en heeft het invloed op het succes van de organisatie.

Verschillende leveranciers hebben verschillend invloed op de winstgevendheid van de onderneming. Er zijn veel diverse leveranciersrelaties en -niveaus.

Supplier Relationship Management (SRM) richt zich op alle leveranciers en geeft hen alle evenveel aandacht. Met deze gedachte in het achterhoofd kunnen er leveranciers gesegmenteerd en gekozen worden.

Samen met leveranciers wordt er gekeken naar het strategisch belang van de organisatie en of processen op schema liggen.

Leverancier en afnemer zijn afhankelijk van elkaar en moeten als strategische partners samenwerken, processen verbeteren, met elkaar praten over innovatie en het verbeteren van het product. De leveranciers moeten zich ervan bewust zij dat zij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het eindproduct.

Leveranciersrelatiebeheer kan op alle niveau van partners worden toegepast. Met de Kraljic matrix in het achterhoofd is duidelijk dat de doelen op de verschillende niveaus variëren. Belangrijke leveranciers leveren een strategische bijdrage en vereisen daarom een partnerschapsbenadering.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over Supplier Relationship Management (SRM) of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou succesfactoren die kunnen bijdragen aan goede relaties met leveranciers?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Lambert, D. M., & Schwieterman, M. A. (2012). Supplier relationship management as a macro business process. Supply Chain Management: An International Journal, 17(3), 337-352.
  2. Moeller, S., Fassnacht, M., & Klose, S. (2006). A framework for supplier relationship management (SRM). Journal of Business-to-Business Marketing (Routledge), 13(4), 69-94.
  3. Park, J., Shin, K., Chang, T. W., & Park, J. (2010). An integrative framework for supplier relationship management. Industrial Management & Data Systems, 110(4), 495-515.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Supplier Relationship Management (SRM). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/supplier-relationship-management-srm/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 15/07/2019 | Laatste update: 05/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/supplier-relationship-management-srm/”> Toolshero: Supplier Relationship Management (SRM)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie