× Close
Home » Strategie (Page 4)

Strategie

Wat is strategie? De betekenis

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Wat is strategie? De betekenis

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Doelen zijn belangrijk voor organisaties om de toekomstige richting van een bedrijf te bepalen. Een goede strategie komt altijd voort uit een grondige analyse van de positie van het bedrijf op de markt. Hier worden de sterke en zwakke punten van een bedrijf, evenals kansen en bedreigingen geïncorporeerd (SWOT-analyse).

Het nut van een effectieve strategie stopt niet bij het voorzien van richting voor management en medewerkers. Naast de functie van North Star, vervult de strategie ook een belangrijke rol in het besluitvormingsproces. Voor organisaties die voldoende inzicht hebben in hun sterke en zwakke punten, helpt de strategie de managers bij het beslissen waar inspanningen en middelen het beste kunnen worden besteed.

Hedendaagse moderne bedrijven en markten handelen volgens een planning vanuit dynamische strategieën. Bedrijven en organisaties moeten een strategie hebben om te overleven en moeten nieuwe producten en klanten tot zich weten te binden om hun marktpositie te behouden of te versterken.

Ter ondersteuning van dit proces bestaan verschillende hulpmiddelen. Zo wordt het CAGE Distance Framework ingezet om belangrijke verschillen tussen landen te identificeren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het ontwikkelen van de strategie. Het McKinsey Three Horizons of Growth-model helpt bedrijven om een kloof te voorkomen tussen wat een bedrijf wil bereiken in de toekomst en waar het nu staat in relatie tot de strategie.

Een strategie bepaalt de koers van het bedrijf. Er zijn vele theorieën en methodes die zich oriënteren op de beste strategie. Het gaat altijd over het best passende optie en welke toewijding er nodig is om succesvol te zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de 5 P’s van Strategie van Henry Mintzberg. Het 3C model van Kenichi Ohmae richt zich op de drie sleutelfactoren voor succes die in balans moeten zijn in de vorm van een strategische driehoek.

Een strategie wordt doorgaans vertaald in een strategisch plan. Het strategisch plan bestaat uit vijf elementen, te weten visie-missie, doelstellingen, kernwaarden, KPI’s (Key Performance Indicators) en beleid & verantwoordelijkheid. De visie en missie brengen een organisatie op een lijn. Mensen in de organisatie kunnen op die manier hun krachten bundelen waarmee de efficiëntie toeneemt. De kernwaarden van een bedrijf weerspiegelen waar het goed in is en waar het trots op is. Een plan is niks zonder goed gedefinieerde doelstellingen, het vierde onderdeel van een strategisch plan. Om de voortgang richting de doelstellingen te monitoren worden geschikte KPI’s geselecteerd.

Er zijn vele wetenschappelijke en praktische studies uitgevoerd over dit onderwerp door Michael Porter, C. K. Prahalad, Gary Hamel en nog vele anderen, vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt. Met name Michael Porter is bekend worden met zijn visie op strategie. Volgens hem is een strategie gericht op kostenleiderschap, differentiatie en focus. Deze strategieën staan bekend als de drie generieke strategieën van Porter. De strategieën van Porter beschrijven in feite de wisselwerking van strategieën tussen kostenminimalisatie, productdifferentiatiestrategieën en marktfocus.

Strategie modellen, theorieën & tips

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige theorieën en methoden voor besluitvorming die jou helpen je doel te bereiken of het leren te begrijpen wat de aspecten zijn.

OGSM model: de uitleg plus voorbeeld

augustus 20th, 2023

OGSM model: in dit artikel wordt het OGSM model praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie en uitleg van het OGSM model, gevolgd door een gedetailleerde beschrijving van de 4 elementen van OGSM. Ook vind je een praktisch …

Core Competence model (Hamel en Prahalad)

augustus 20th, 2023

Core Competence model: in dit artikel wordt het Core Competence model van Gary Hamel en C.K. Prahalad praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie tool.

Inleiding

In de strijd tegen de concurrentie is het …

Mintzberg 5P Strategy

augustus 20th, 2023

Mintzberg 5P Strategy: in dit artikel wordt de Mintzberg 5P Strategy van Henry Mintzberg praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie methode.

Wat is de Mintzberg 5P Strategy?

De Canadese managementwetenschapper Henry Mintzberg onderscheidde …

GE McKinsey matrix

augustus 16th, 2023

GE McKinsey Matrix: in dit artikel wordt de GE McKinsey matrix, ook wel bekend als General Electric matrix / GE matrix, praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze handige marketing tool. In dit artikel kun …

Kritische succesfactoren (KSF)

augustus 14th, 2023

Kritische succesfactoren (KSF): in dit artikel worden Kritische succesfactoren (KSF) praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de betekenis van KSF’s, gevolgd door informatie over de relatie van dit concept met strategisch plannen. Daarna lees je over de verschillende gebieden waar …

Case study: de uitleg en voorbeeld

augustus 8th, 2023

Case study: in dit artikel wordt het begrip case study praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie en betekenis van de case study. Je leest daarna alles over de bruikbaarheid van de resultaten in deze onderzoeken en een voorbeeld …

3C model (Ohmae): de uitleg

augustus 6th, 2023

3C model: in dit artikel wordt het 3C model van Kenichi Ohmae praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de drie componenten en wat Hito Kane Mono is. Na het lezen begrijpt u de basis van deze …

EFE matrix / IFE matrix

augustus 4th, 2023

EFE matrix / IFE matrix: in dit artikel worden de EFE matrix en de IFE matrix praktisch uitgelegd. Naast wat deze matrix is, belicht het artikel ook de externe en interne factoren, de wegingen, een stappenplan en de voordelen. Na …

Noodplan: de uitleg

juli 26th, 2023

Noodplan: in dit artikel wordt het maken van een noodplan praktisch uitgelegd. Naast de inleiding over wat een ramp en noodplan is, worden de onderdelen toegelicht van een noodplan en wie dit plan dient te maken. Ook worden er twee …

Big Hairy Audacious Goal (BHAG)

juli 4th, 2023

Big Hairy Audacious Goal (BHAG): in dit artikel wordt het Big Hairy Audacious Goal (BHAG) concept van Jim Collins praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie methode.

Wat is een Big Hairy Audacious Goal

Chaos theorie: de uitleg

juni 26th, 2023

Chaos theorie: in dit artikel wordt de chaos theorie praktisch uitgelegd. Naast wat het is, licht dit artikel ook de besluitvorming, de onzekere omgeving, de snelle aanpassing en de permanente revolutie toe, op basis van deze theorie. Na het lezen …

Missie en visie formuleren: de uitleg

juni 22nd, 2023

Missie en visie formuleren: in dit artikel wordt het verschil tussen de missie en visie van een bedrijf praktisch uitgelegd. Daarnaast gaat dit artikel dieper in op de kenmerken en eisen van een missieverklaring, zodat je die zelf leert formuleren. …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress