Grand Strategy Matrix

Grand Strategy Matrix - toolshero

Grand Strategy Matrix: in dit artikel wordt de Grand Strategy Matrix praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige strategie tool.

Wat is de Grand Strategy Matrix?

Het is voor bedrijven goed om te weten welke strategieën ze wel of juist niet zouden moeten ontwikkelen. Er zijn meerdere manieren om hier achter te komen. Onder andere een SWOT-analyse die naar de interne zwakke en sterke punten van de onderneming kijkt en naar de externe kansen en bedreigingen, biedt uitkomst.

Ook de Grand Strategy Matrix is een handzaam middel, voor het formuleren van haalbare strategieën. Grand Strategy Matrix is uitgegroeid tot een krachtig hulpmiddel bij het bedenken van alternatieve strategieën.

Gratis e-book bij Toolshero

Het model gaat uit van twee dimensies die worden uitgezet op een verticale en een horizontale as; op de verticale as bevindt zich de marktgroei, variërend van langzame tot snelle groei.

Op de horizontale as bevindt zich de concurrentiepositie van de organisatie die zwak of juist erg sterk kan zijn. Op basis van deze gegevens ontstaan er 4 kwadranten, waarin organisaties gepositioneerd kunnen worden zodat selectie van geschikte strategieën eenvoudig onderzocht kan worden.

Zowel de huidige groei als de concurrerende staat van een bedrijf gelden als belangrijke factoren. Ook ondernemingen die zijn opgesplitst in meerdere divisies kunnen voor elk van die divisies (productgroepen) een beste strategie formuleren.

Grand Strategy Matrix: 4 kwadranten

Volgens de Grand Strategy Matrix kunnen bedrijven en/of divisies worden onderverdeeld in één van de vier kwadranten. Door middel van de matrix krijgt een bedrijf inzicht in haalbare strategieën, die in volgorde van aantrekkelijkheid in de kwadranten worden weergegeven.

Het gaat er uiteindelijk om, een passende strategie te kiezen die samenhangt met de markt van het bedrijf en de concurrentiepositie. De Grand Strategy Matrix helpt hierin een duidelijke analyse te maken. Hieronder wordt elk kwadrant nader toegelicht.

Grand Strategy Matrix kwadranten - toolshero

Kwadrant 1 – Sterke concurrentiepositie & Snelle marktgroei

Bedrijven die zich in dit eerste kwadrant van de Grand Strategy Matrix bevinden, hebben over het algemeen een uitstekende strategische positie. Naast actieve en snelle groei in de markt, hebben zij ook een sterke positie ten opzichte van concurrenten.

Vergeleken met de groeimatrix van Ansoff doen dergelijke bedrijven er zeer goed aan om tot marktpenetratie, marktontwikkeling en productontwikkeling over te gaan. Bij marktpenetratie draait het erom zich door middel van uitbreiding nog beter in de markt te zetten.

Bijvoorbeeld door het openen van nieuwe filialen met hetzelfde assortiment. Door middel van marktontwikkeling kunnen deze bedrijven zich richten op andere markten en/of doelgroepen en daarmee hun bereik vergroten. Ook productontwikkeling mag niet ontbreken; een nieuw assortiment levert meer klandizie en meer omzet op.

Daarnaast passen ook strategieën als voorwaartse, achterwaartse en verwante integratie in dit kwadrant. Bij voorwaartse integratie kiest een bedrijf ervoor de activiteiten van een afnemer over te nemen, bij achterwaartse integratie worden activiteiten van een toeleverancier uit de bedrijfskolom overgenomen en bij verwante integratie gaat het erom de activiteiten van een soortgenoot uit de branche over te nemen.

Zelfs diversificatie is een optie, waarbij de activiteiten van een soortgenoot uit een andere branche worden overgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een importeur van katoen, die de taken van een koffie-importeur overneemt.

Het idee achter al deze bovenstaande strategieën is, dat bedrijven zich beter gaan concentreren op hun eigen bedrijfsvoering en hun concurrerende basis sterker maken. De integratiestrategieën mogen echter nooit ten koste gaan van de eigen core business.

Het is verstandig om te blijven nadenken over het huidige concurrentievoordeel en daarom moet voorkomen worden dat bedrijven de focus verliezen van het concurrentievoordeel dat in de loop van de tijd zorgvuldig is opgebouwd.

Kwadrant 2 – Zwakke concurrentiepositie & Snelle marktgroei

Het is voor bedrijven in dit tweede kwadrant van de Grand Strategy Matrix goed om serieus de huidige benadering te evalueren. Hun groei is weliswaar sterk en groot, maar hun concurrentiepositie neemt af en het gevaar dreigt dat zij uit de markt worden verdrongen door andere bedrijven. Zij zijn niet in staat om effectief te concurreren.

Naast de in het vorige kwadrant genoemde marktontwikkeling, marktpenetratie en productontwikkeling leent horizontale integratie zich ook zeer goed als bruikbare strategie in het tweede Grand Strategy Matrix kwadrant. Omdat de markt snelgroeiend is, helpt een intensieve strategie van horizontale integratie, waarbij bedrijven zich erop concentreren om activiteiten naar zich toe te trekken die een mooie aanvulling zijn op hun huidige core business.

Een tankstation kan in dat geval overwegen om naast de tankshop ook een kleine supermarkt te beginnen, waarmee zij hun klanten extra service kunnen bieden.

Mocht er geen mogelijkheid zijn om tot horizontale integratie over te gaan, dan is het verstandig om een deel van de organisatie (of divisies) af te stoten. Ook decentralisatie kan een mogelijkheid zijn. De concentratie richt zich dan niet meer op de gehele organisatie, maar wordt verdeeld in kleinere segmenten. Wanneer de kans groot is dat de concurrentie wint, dan kan een bedrijf besluiten om zich op te laten kopen in een overname. Anders blijft alleen nog opheffing of faillissement als optie open.

Kwadrant 3 – Zwakke concurrentiepositie & Langzame marktgroei

Dit is het minst favoriete kwadrant in de Grand Strategy Matrix. Voor bedrijven betekent het immers dat zij enerzijds te maken hebben met moordende concurrentie en anderzijds met een marktgroei die niet meer goed op gang komt. Alleen drastische maatregelen, aanpassingen en wijzigingen kunnen dergelijke bedrijven nog redden om zo verdere ondergang of dreigende liquidatie te voorkomen.

Allereerst is het een verstandige strategie om tot volledige kostenreductie over te gaan, dat in de meeste gevallen resulteert in enorme bezuinigingen, reorganisatie, afstoting van productgroepen en ontslag van personeel. Mochten allerlei bezuinigingsmaatregelen niet baten, dan kunnen vormen van diversificatie nog een laatste strohalm zijn.

Ondanks dat hier wel investering voor nodig is, kan een spreiding van aanbod tot meer omzet leiden. Zo kan een drogist overwegen om ook als stomerij nog extra inkomsten te genereren. In dat geval spreekt men van ongerelateerde diversificatie. Als de drogisterij specifieke medicijnen gaat verkopen, in samenwerking met de naburige apotheek, dan gaat het om gerelateerde diversificatie.

Mochten alle bovenstaande strategieën niet baten, dan blijven afstoting of faillissement als opties over.

Kwadrant 4 – Sterke concurrentiepositie & Langzame marktgroei

Een sterke concurrentiepositie is voor bedrijven erg prettig. De langzame marktgroei biedt mogelijkheden om tot creatieve oplossingen over te komen en een nieuwe markt voor producten en diensten te creëren. Diversificatie, zoals in de groeimatrix van Ansoff benoemd, is een goede optie.

Het aanbieden van nieuwe producten en/of diensten op een nieuwe markt leidt tot vergroting van de marktgroei. Zo zal een supermarkt eronder lijden dat veel consumenten voor de bezorging van verse maaltijdboxen kiezen en daardoor niet meer in de winkel hun aankopen doen. Voor de supermarkt is een dergelijk product nieuw.

Ook het aanbod via internet is een nieuw aan te boren doelgroep. Als de supermarkt ervoor kiest om via internet verse maaltijdboxen te verkopen, is er sprake van diversificatie. Desondanks kost dit een behoorlijke investering. Meestal hebben bedrijven in dit kwadrant van de Grand Strategy Matrix hier de capaciteit en de middelen voor.

Ook het aangaan van samenwerkingsverbanden in de vorm van een joint venture is een mogelijke strategie die in dit kwadrant past. Kenmerkend van dergelijke samenwerkingen is, dat beide bedrijven blijven bestaan en gebruik maken van elkaars kracht.

De samenwerking van KLM en North West Airlines is hier een mooi voorbeeld van. Door middel van een joint venture hebben zij voordeel in het delen van landingsrechten, het inkopen van catering en het delen van overheadkosten.

Marktaandeel

Bij het eerste kwadrant van de Grand Strategy Matrix draait het er vooral om, bedrijven tot snelle groei te stimuleren en de concurrentiepositie te behouden. Bij de overige drie kwadranten gaat het erom, de beste positie te bereiken en het marktaandeel te vergroten. Enerzijds kan dit door nieuwe markten te onderzoeken en anderzijds door nieuwe producten aan te bieden.

Het is de keuze van directie en management om tot dergelijke ingrijpende strategische keuzes te komen. De Grand Strategy Matrix geeft een goed en duidelijk beeld van de gezondheid én de toekomstperspectieven van een bedrijf. Desondanks moet er altijd rekening worden gehouden met onvoorziene factoren en complicaties in de bedrijfswereld.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over Grand Strategy Matrix? Gebruik jij de Grand Strategy Matrix voor het formuleren van haalbare (alternatieve) strategieën? Heb je tips of aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Betz, F. (2002). Strategic business models. Engineering management journal, 14(1), 21-28.
  2. David, F. R. (1986). The strategic planning matrix—a quantitative approach. Long Range Planning, 19(5), 102-107.
  3. Umar, H. (2001). Strategic management in action. Gramedia Pustaka Utama.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Grand Strategy Matrix. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/grand-strategy-matrix/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 01/05/2019 | Laatste update: 06/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/grand-strategy-matrix/”>Toolshero: Grand Strategy Matrix</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie