WWK model: de uitleg en voordelen

WWK model - Toolshero

WWK model: in dit artikel wordt het WWK model beschreven. Het artikel begint met de definitie van dit model, gevolgd door informatie over herkomst en de verschillende elementen waaruit het model bestaat. Veel leesplezier!

Wat is het WWK model? (KWC Model)

“Slowness to change usually means fear of the new.”Philip Crosby

Verandering is een onvermijdbaar onderdeel van het leven. Dat geldt ook zeker voor het bedrijfsleven. Of het nou gaat om een verandering in een strategie voor een groot bedrijf, of een verandering in het dienstrooster van een medewerker, veranderingen kunnen leuk en spannend zijn.

Gratis e-book bij Toolshero

Verandermanagement wordt al lang bestudeerd in organisatorische context. Vastgesteld is dat veel medewerkers verzet en weerstand leveren tegen verandering. Weerstand kan veel vormen aannemen, van passief verzet zoals een gebrek aan betrokkenheid, tot actief verzet zoals protesten, stakingen of zelfs sabotage.

Het managen van deze weerstand is daarom cruciaal om ervoor te zorgen dat het veranderingsinitiatief succesvol geïmplementeerd kan worden en om de negatieve impact op medewerkers te minimaliseren.

Verandermanagement modellen

Dat is waar modellen voor verandermanagement nuttig kunnen zijn. Een zo’n model is het WWK model. WWK staat voor:

  1. Weten
  2. Willen
  3. Kunnen

Het WWK model is een proces georiënteerde benadering voor verandering dat focust op het managen van weerstand onder medewerkers door hun behoeften en wensen onder de aandacht te brengen in elk van de fasen van het veranderingsproces.

Als eerste willen medewerkers weten waarom de verandering nodig is. Dat wordt bereikt door effectieve communicatie.

Als tweede is het belangrijk dat medewerkers de verandering zelf gaan willen. Daarvoor is betrokkenheid nodig.

Als laatste moeten medewerkers het gevoel krijgen dat ze de verandering kunnen handelen en managen.

Het WWK model is slechts één van de modellen die gebruikt worden voor verandermanagement. Verschillende andere modellen zijn ontwikkeld in de laatste jaren, waaronder Lewin’s Change Management Model, Kotter’s 8-Step Model en het ADKAR model. Deze modellen delen het doel om organisaties te helpen om te navigeren in tijden van verandering.

Dit artikel gaat dieper in op het WWK model en hoe het model kan worden toegepast in de praktijk. Aan het einde van het artikel zul je een beter begrip hebben van hoe verandering effectief kan worden gemanaged en hoe je weerstand zo goed als mogelijk kan wegnemen.

De 3 fasen van het WWK model

Hieronder worden de 3 elementen of fasen van het WWK model toegelicht.

Weten

In deze eerste fase van het proces moet gefocust worden op effectieve communicatie. Dat is belangrijk omdat daarmee gezorgd wordt dat medewerkers een helder begrip krijgen van de reden voor de verandering.

De fase van weten omvat het communiceren van de rationaal voor de verandering, de voordelen van de verandering en de potentiële impact ervan. Ook nieuwe rollen en verantwoordelijkheden moeten in deze fase verduidelijkt worden.

Het is belangrijk dat de communicatie open, transparant en eerlijk is. Het moet alle zorgen en vragen van de medewerkers overwegen en focussen op het creëren van awareness en begrip voor de nieuwe veranderingen.

Willen

De tweede fase, willen, focust op het op creëren van betrokkenheid en buy-in van de medewerkers. Het omvat het ontwikkelen van een gevoel van noodzaak en het aanmoedigen van werknemers om de voordelen en kansen van de verandering te zien.

Het is belangrijk om medewerkers te betrekken in het veranderingsproces en hen een stem te geven. Hierdoor wordt motivatie verhoogd en wordt de kans vergroot dat zij achter de nieuwe plannen staan.

Kunnen

In deze fase moet ervoor worden gezorgd dat medewerkers worden voorzien van de benodigde vaardigheden, kennis, middelen en support om het initiatief succesvol te kunnen implementeren. Het is belangrijk om te benadrukken dat alle uitdagingen en barrières die kunnen ontstaan zullen worden aangepakt.

Het resultaat van goed beleid in deze fase is een gevoel van zelfverzekerdheid onder medewerkers.

Samengevat is het WWK model een handig raamwerk voor organisaties om ervoor te zorgen dat verandering gemanaged kan worden in elke fase van het veranderingsproces.

Door te focussen op effectieve communicatie, betrokkenheid en support, kunnen managers weerstand wegnemen en succesvolle implementatie mogelijk maken.

Toepassing van het WWK model in de praktijk

Overweeg het volgende voorbeeld.

Stel dat een bedrijf kunstmatige intelligentie (AI) wil implementeren in de strategie om de operationele efficiëntie en besluitvorming te verbeteren. Hieronder lees je hoe het WWK model toegepast kan worden in deze situatie.

Weten

In de eerste fase van het proces om AI te implementeren, gaat het bedrijf de reden communiceren voor het toevoegen van de technologie.

Dit omvat bijvoorbeeld het uitleggen aan medewerkers hoe AI ervoor kan zorgen dat de operationele efficiëntie kan worden verbeterd, besluitvorming geoptimaliseerd kan worden en hoe deze zaken er uiteindelijk aan bijdragen dat de klantervaring verbeterd wordt.

Het bedrijf adresseert ook alle zorgen en vragen die de medewerkers hebben. Veel mensen zijn benieuwd of er ontslagen gaan volgen als gevolg van de komt van AI.

Ook zijn medewerkers benieuwd hoe het hun functie gaat beïnvloeden en of ze nieuwe kennis nodig hebben en daarvoor opgeleid worden door middel van cursussen.

Door eerlijk, transparant en open te zijn, heeft de organisatie een kans om betrokkenheid en awareness te creëren.

Willen

De tweede fase van het model draait om het creëren van betrokkenheid en motivatie voor het implementeren van AI, en dus zorgt het bedrijf dat alle medewerkers worden betrokken bij het besluitvormingsproces over de implementatie ervan.

Een onderdeel daarvan is het bieden van de mogelijkheid om feedback te leveren en om suggesties te doen over hoe AI hun persoonlijke rol kan ondersteunen en verrijken.

De organisatie kan ook focussen op het benadrukken van hoe AI de functies van medewerkers makkelijker en meer bevredigend kan maken. Dat resulteert in een gevoel van eigenaarschap en motivatie om aan de slag te gaan met AI.

Kunnen

De laatste fase van dit model draait het om aan de medewerkers te kunnen voorzien in de benodigde vaardigheden, kennis en support om AI succesvol te kunnen implementeren in hun werkprocessen.

Dit omvat bijvoorbeeld het bieden van cursussen, handleidingen en procedures voor het gebruik van AI in hun dagelijkse activiteiten. Ook is het belangrijk dat de infrastructuur wordt aangepast zodat AI soepel zijn intrede kan doen.

Voordelen van het WWK model

Hieronder vind je de belangrijkste voordelen van het WWK model.

Gestructureerde benadering voor verandering

Het WWK model biedt een gestructureerde aanpak voor verandermanagement, waardoor organisaties de specifieke behoeften en zorgen van werknemers in elke fase van het veranderingsproces beter kunnen begrijpen.

Minimaliseren van verzet

Het WWK model kan weerstand van werknemers tot een minimum beperken door zich te richten op effectieve communicatie en betrokkenheid in elke fase van het veranderingsproces.

Focus op behoeften en wensen van medewerkers

Het WWK model legt sterk de nadruk op het aanpakken van de behoeften van werknemers in elke fase van het veranderingsproces, waardoor werknemers zich gehoord en gewaardeerd voelen en de motivatie hebben om het veranderingsinitiatief te ondersteunen.

Vergroot de kans op succesvolle implementatie

Door een gestructureerde aanpak te volgen en zich te richten op effectieve communicatie, betrokkenheid en ondersteuning, kan het WWK-model de kans op een succesvol veranderingsinitiatief vergroten.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het WWK model? Vind jij verandering in je werkomgeving lastig? Merk jij dat collega’s zich verzetten tegen veranderingsinitiatieven? Vind jij dat de communicatie bij verandering beter kan en moet in jouw werkomgeving? Heb je andere tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Word lid van Toolshero

Meer informatie over het WWK model

  1. Mento, A., Jones, R., & Dirndorfer, W. (2002). A change management process: Grounded in both theory and practice. Journal of change management, 3(1), 45-59.
  2. Lauer, T. (2010). Change management. Springer Berlin Heidelberg.
  3. Sarayreh, B. H., Khudair, H., & Barakat, E. A. (2013). Comparative study: The Kurt Lewin of change management. International Journal of Computer and Information Technology, 2(4), 626-629.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2024). WWK model. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/verandermanagement/wwk-model/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 07/03/2024 | Laatste update: 07/03/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/verandermanagement/wwk-model/”>Toolshero: WWK model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Artikel door:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie