Kunstmatige intelligentie (AI): de uitleg

Kunstmatige intelligentie (AI) - Toolshero

Kunstmatige Intelligentie: in dit artikel wordt het concept van kunstmatige intelligentie praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de betekenis van AI en informatie over het ontstaan van dit vakgebied. Daarna volgen enkele voorbeelden van toepassingen in de echte wereld en wordt uitgelegd wat de risico’s zijn van AI. Veel leesplezier!

Wat is kunstmatige intelligentie?

De betekenis van kunstmatige intelligentie

AI (kunstmatige intelligentie) heeft betrekking op systemen of machines die onze eigen intelligentie nabootsen om taken uit te voeren.

De term artificiële intelligentie (AI) werd voor het eerst in 1955 geïntroduceerd door de Amerikaanse informaticus John McCarthy, als coauteur van het artikel ‘the Darmouth Summer research Project On Artificial Intelligence‘.

Gratis e-book bij Toolshero

Hij geeft hierin aan dat er sprake is van kunstmatige intelligentie (AI) als een machine zich gedraagt op zo’n manier, dat we dat intelligent gedrag zouden noemen als het een mens betrof. Daarmee wordt voornamelijk de inzet van neurale netwerken bedoeld om beslissingen te nemen.

Desalniettemin is het moeilijk te definiëren wat ‘intelligentie’ precies is en daarom is het lang niet altijd gemakkelijk om kunstmatige intelligentie te definiëren. Over het algemeen kan gezegd worden dat kunstmatige intelligentie datgene is, wat de mens de computer nog niet heeft kunnen laten doen.

AI onderzoek

Tot op de dag van vandaag wordt er nog veel AI onderzoek gedaan op verschillende vakgebieden, waaronder in de cognitieve psychologie, robotica en informatica.

Deze verschillende disciplines zijn meestal gebaseerd op sociale factoren, waaronder menselijke eigenschappen als redeneren, kennis vergaren, plannen, leren, natuurlijke taalverwerking, perceptie en meningsvorming.

Ook richt deze discipline zich op de mogelijkheid om AI toe te passen om objecten te verplaatsten en/of te manipuleren. Hierbij valt te denken aan de toepassing van kunstmatige intelligentie in robots, drones en zelfrijdende auto’s.

AI onderzoek zelf is gebaseerd op veel andere wetenschappen, waaronder informatica, wiskunde, psychologie, taalkunde, filosofie, neurowetenschappen en kunstmatige psychologie.

De toepassing van kunstmatige intelligentie / AI

Over het algemeen wordt de term kunstmatige intelligentie gebruikt wanneer een machine of apparaat dat cognitieve menselijke functies heeft (waaronder het denkvermogen) nabootst.

Zo wordt optische herkenning van tekens en symbolen niet geschaard onder kunstmatige intelligentie, daar het hier om een routinematige technologie gaat. Sinds enkele jaren zijn de mogelijkheden waarbij kunstmatige intelligentie succesvol gebruikt en toegepast wordt legio, en wordt het steeds bekender bij het grote publiek:

 • Menselijke spraak, waarvan Siri de meest bekende is als digitale assistent van Apple. Dit is een personal assistent toepassing voor het mobiele besturingssysteem iOS, dat computationele taalkunde gebruikt om aanbevelingen te doen en acties uit te voeren.
 • Autonome auto’s, die geprogrammeerd kunnen rijden van A naar B en de snelheid aanpassen aan de rest van het verkeer.
 • Strategische spelsystemen, waaronder schaken.
 • Content creatie met behulp van tools zoals ChatGPT, JasPer
 • Intelligente routingnetwerken, die vooral in industrieën worden toegepast om bevoorrading van grondstoffen en eindproducten te stroomlijnen.
 • Militaire simulaties, ter voorbereiding op grote operaties, rampen, aanvallen en verdedigingen.

Angst

In de 20e eeuw ontstond de angst dat AI tot grote werkloosheid zou leiden. Dat is niet gebeurd; machines en robots zijn naast de mens nodig en kunnen niet zonder de mens geprogrammeerd en bestuurd worden.

Ook in de 21e eeuw heerst er nog steeds angst dat kunstmatige intelligentie het risico op massale werkloosheid vergroot, doordat AI technieken geavanceerder zijn geworden en een essentieel onderdeel van technologie-industrie zijn. Het tegendeel is waar; AI helpt voornamelijk om moeilijke en uitdagende problemen in de informatica op te lossen.

Computers zijn in onder andere wiskunde, beter dan mensen. Menselijke intelligentie gecombineerd met de rekenkracht en opslagtechnieken van een computer, overstijgt de menselijke intelligentie. Dat is het uitgangspunt van Artificial Intelligence (AI) en daar zijn altijd nog mensen bij nodig.

Gevaar van AI

Toch zijn er wel degelijk risico’s verbonden aan AI. Indien in handen van mensen met kwade bedoelingen, is het mogelijk dat robots geprogrammeerd worden om zelfstandig nieuwe robots te maken. Heeft de ontwikkelaar kwaad in de zin, dan is het mogelijk dat robots geprogrammeerd worden om dingen of mensen te vernielen. Het is daarom van groot belang dat overheidsinstanties de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet volgen en zich wapenen met wet- en regelgeving.

Turingtest

Een vrij algemeen geaccepteerde test voor kunstmatige intelligentie is de Turingtest, die geformuleerd werd door de Engelse wiskundige Alan Turing, één van de grondleggers van de informatica.

Turing ontwikkelde de test in 1950, waarin hij onderscheid probeerde te maken tussen de mens en een computer. De computer gaat een gesprek aan met een mens, om daarmee aan te tonen dat het een intelligente machine is.

Om uiterlijke verschijningsvormen niet mee te laten wegen, moet de communicatie via getypte tekst verlopen. Wanneer men niet kan onderscheiden wie nu mensen en wat nu de computer is, dan is de computer blijkbaar in staat om intelligent, menselijk gedrag na te bootsen.

Sterke en zwakke kunstmatige intelligentie

Binnen AI wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke kunstmatige intelligentie, waarbij sterke kunstmatige intelligentie zich bezighoudt met het onderzoek naar zelfbewustzijn. Het wordt ingezet om software te creëren die daadwerkelijk menselijk kan redeneren en problemen op kan lossen.

Enerzijds leidt dat tot kunstmatige intelligentie die vergelijkbaar is met de mens en anderzijds leidt dit tot een niet-menselijke computer variant, met een computer-eigen ontwikkelde intelligentie.

De zwakke kunstmatige intelligentie houdt zich bezig met onderzoek in beperkte deelgebieden. Het onderzoekt gedragingen die wellicht intelligent lijken, maar niet echt intelligent zijn. Zoekalgoritmen en expertsystemen zijn hier resultaten van.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Ben jij bekend met het concept van kunstmatige intelligentie? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Merk jij al effecten van kunstmatige intelligentie in het dagelijks leven?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Bench-Capon, T. J., & Dunne, P. E. (2007). Argumentation in artificial intelligence. Artificial intelligence, 171(10-15), 619-641.
 2. Boden, M. A. (1998). Creativity and artificial intelligence. Artificial Intelligence, 103(1-2), 347-356.
 3. McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (2006). A proposal for the dartmouth summer research project on artificial intelligence, august 31, 1955. AI magazine, 27(4), 12.
 4. Russell, S. J., Norvig, P., Canny, J. F., Malik, J. M., & Edwards, D. D. (2003). Artificial intelligence: a modern approach (Vol. 2, No. 9). Upper Saddle River: Prentice hall.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Kunstmatige intelligentie. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/innovatie/kunstmatige-intelligentie-ai/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 09/02/2018 | Laatste update: 21/03/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/innovatie/kunstmatige-intelligentie-ai/> Toolshero: Kunstmatige intelligentie</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

2 reacties op “Kunstmatige intelligentie (AI): de uitleg”

 1. Sananda Jaya schreef:

  A.I. zou dienstbaar moeten worden ingezet om het universum/ de planeet/ mensheid te redden.

Geef een reactie