Single double loop leren

Single double loop learning - ToolsHero

In dit artikel wordt het single double loop leren van Chris Argyris en Donald Schön praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je basis van deze krachtige verandermanagement en gedragsbeinvloeding tool.

Single double loop leren, de drie niveaus

Veranderingen binnen een organisatie worden niet altijd als positief ervaren. Medewerkers zien er niet altijd het nut van in en tonen weerstand om van oude tradities af te wijken. Double loop leren is volgens Chris Argyris (psycholoog) en Donald Schön (filosoof) daarom noodzakelijk, waardoor de organisatie en haar medewerkers meer inzicht krijgt in de oorzaak van problemen en de effectieve manier van oplossen.

Single double loop leren van Argyris en Schon - toolshero

Chris Argyris en Donald Schön onderscheiden drie niveaus van leren binnen organisaties:

1. Single loop leren

Deze vorm van leren richt zich eenzijdig op het oplossen van toenemende veranderingen en de daardoor ontstane problemen. Er wordt echter aan de vraag voorbij gegaan, wat de daadwerkelijke oorzaak van het probleem is.

2. Double loop leren

Bij deze vorm van leren wordt er dieper op de oorzaak van het probleem ingegaan en wordt aan de hand van feedback gekeken naar het handelen in het verleden. Wat waren de overwegingen van management en medewerkers om op een bepaalde manier te werken? Wat was hier goed aan en wat kon beter?

3. Deutero leren

Hierin wordt een combinatie van 1 en 2 gemaakt met als doel nog beter en bewuster te leren. Men leert van fouten uit heden en verleden en men moet in staat zijn dit toe te geven.

Het belang van medewerkers

Medewerkers zijn van groot belang in het leren binnen een organisatie. Volgens Chris Argyris en Donald Schön zijn de bouwstenen van een organisatie en brengen zij het geheugen in kaart. Er bestaat volgens hen een kloof tussen wat medewerkers zeggen wat ze willen doen (intentie theorie) en wat ze daadwerkelijk doen (theorie in gebruik). Dit concept is nuttig voor het begrijpen van menselijk gedrag, wanneer er sprake is van veranderingsprocessen. Bij het single loop leren worden medewerkers van veranderingen op de hoogte gebracht via orders, memo´s en richtlijnen van hogerhand. Helaas leidt dit vaak tot cynisme, demotivatie en defensieve houding, wat weer leidt tot verminderde coöperatie.

Effectief veranderen

Bij het double loop leren worden eerdere strategieën, doelstellingen, regels en procedures ter discussie gesteld en weegt de mening van medewerkers zwaar. Kaders worden losgelaten en er wordt bewust gezocht naar verrassende, paradoxale oplossingen. Om effectief veranderingen door te voeren, doet een organisatie er goed aan om zich meer te richten op double loop leren, waarbij de meningen en theorieën van medewerkers serieus worden meegenomen in het doorvoeren van nieuwe concepten, afspraken en werkomschrijvingen. Behalve dat medewerkers meer respect naar elkaar krijgen, zullen zij zich ook loyaler opstellen naar de lerende organisatie.

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?   

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met de toepassing van het Single double loop leren? Herken het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succesfactoren die bij kunnen dragen aan goed inzicht verkrijgen in de oorzaak van problemen en deze effectief oplossen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk of meld je aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube.

Meer informatie

  1. Argyris, C. (1977). Organizational learning and management information systems. Accounting, Organizations and Society, 2(2), 113-123.
  2. Argyris, C. (1976). Single-loop and double-loop models in research on decision making. Administrative science quarterly, 363-375.
  3. Argyris, C. & Schön, D. A. (1978). Organizational learning: A theory of action perspective. Addison-Wesley.
  4. Greenwood, J. (1998). The role of reflection in single and double loop learning. Journal of advanced nursing, 27(5), 1048-1053.
  5. Kim, D. H. (1998). The link between individual and organizational learning. The strategic management of intellectual capital, 41-62.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2012). Single double loop leren van Argyris en Schon. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/verandermanagement/single-double-loop-leren/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/verandermanagement/single-double-loop-leren/”>ToolsHero: Single double loop leren van Argyris en Schon</a>

Interessant artikel?
Geef je waardering of deel het artikel via social media!
[ec_stars_rating]

Word lid en ontvang onbeperkt toegang

Als lid heb je onbeperkt toegang tot alle artikelen (1000+), templates en meer!

Geef een antwoord