VMOST analyse: de uitleg

VMOST analyse - Toolshero

VMOST analyse: in dit artikel wordt de VMOST analyse, ontwikkeld door Rakesh Sondhi praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de 5 elementen van het model, de effectiviteit en een korte samenvatting. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze strategie- en verandermanagement tool. Veel leesplezier!

Wat is de VMOST analyse?

De VMOST-analyse, eveneens bekend als de MOST analyse, is een framework en evaluatietechniek voor strategische planning binnen een organisatie.

De strategische analyse zorgt ervoor dat belanghebbenden binnen de organisatie een betrouwbaar inzicht krijgen in de gewenste veranderingen binnen hun organisatie. Na het zorgvuldig uitvoeren van de analyse presenteert deze de mogelijkheden om veranderingen toe te passen binnen de strategische en langetermijnvisie van de organisatie.

Gratis e-book bij Toolshero

Het framework koppelt zowel de visie als de tactieken om deze visie na te streven aan elkaar. Naast de elementen visie (V) en missie (M) bestaat het acroniem VMOST uit: objectives (doelstellingen), strategieën en tactieken.

De analyse kan bijvoorbeeld de effectiviteit van investeringen binnen een bedrijf te vergroten door te simuleren hoe waarde kan worden toegevoegd om het bedrijf vooruit te helpen in de juiste richting.

Het grootste voordeel van deze gestructureerde methode is echter dat het teamleden in staat stelt om doelen te stellen op elk niveau van de organisatie. Werkend van bovenaf zorgt de analyse ervoor dat de focus gericht blijft staan op de belangrijkste doelen.

De analyse is bedacht en ontwikkeld door Rakesh Sondhi, hoogleraar Global Strategy aan de Hult International Business School, en gepubliceerd in zijn boek Total Strategy (1999).

VMOST: 5 elementen

Veel werknemers zijn over het algemeen geneigd om zich te focussen op de dagelijkse activiteiten en de visie van het bedrijf. Vergeten wordt dan nog wel eens om de koers te volgen die het bedrijf in eerste instantie voor ogen had.

De strategieën, doelstellingen en tactieken worden dan overbodig, evenals de missie en visie. Het grootste gevaar wat dan op de loer ligt is dat doelstellingen en gewenste resultaten niet worden behaald, ook niet wanneer werknemers zich daarvoor inspannen.

Om deze redenen heeft een organisatie een duidelijke strategie nodig waarin alle componenten en relevante takken van het bedrijf zijn samengevoegd. Deze componenten, zo nodig kunnen er aan worden toegevoegd, komen samen in de VMOST analyse, te weten:

VMOST analyse - Toolshero

Figuur 1 – VMOST analyse model

Visie

De gedachte over hoe de toekomst eruit dient ze zien wordt een visie genoemd. Aangezien het de toekomst betreft worden er in visiestatements vaak termen gebruikt als ‘wil’ of ‘zal’ en zal visuele beschrijvingen bevatten zoals een plaats waar de plannen moeten plaatsvinden.

Daarnaast bevat de visie vaak een idee over hoe en welke producten worden aangeboden. Een goede visie heeft een lange termijn karakter, maar vanwege de hoge mate van dynamiek in het organisatorische leven moet deze mogelijk tussentijds veranderd worden. Een Big Hairy Audacious Goal (BGAG) is ambitieus en kan daarom goed verwerkt worden in de visie.

Missie

Als de visie eenmaal gevormd is, zijn missies de korte Agiles sprints van veranderingen om het bedrijf daar te krijgen.

Missies zijn actiegericht en bevatten concrete, uitvoerbare plannen, vaak op hoog niveau. Afhankelijk van de visie kunnen er een of meerdere missies nodig zijn om het bedrijf daar te krijgen en kunnen deze weken, maanden of soms zelfs jaren duren.

Net als in een militaire context hebben missies vaak meerdere mensen nodig om dat doel te halen. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven. Daarom is het vormen van missies en deze inpassen in de visie vaak een gecompliceerde taak waar in ieder geval planning en resource management bij elkaar komen.

Objectives (doelstellingen)

Nadat de missies zijn vastgesteld worden hieraan doelstellingen gekoppeld die de gebruiker helpen succes te meten. Doelstellingen zijn checkpoints die de gebruiker laat weten of een individuele missie voltooid is of niet.

Het meten van succes wordt vaak gedaan met behulp van Key Performance Indicators (KPI’s).

Een handige tool om realistische doelstellingen te formuleren is het SMART-acroniem. Als een doelstelling SMART geformuleerd is betekent dit dat deze specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden zijn.

Strategie

Een strategie moet gekoppeld worden aan ten minste een missiedoel om onze doelstellingen te halen. Een gevolg hiervan is dat een strategie vaak een gecompliceerd en veelomvattend idee is over hoe de organisatie gestuurd dient te worden. Vaak overkoepeld een strategie een thema, zoals de focus op nieuwe innovaties of het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van bepaalde apparaten of apps.

Tactieken

Tactieken zijn de acties die vervuld moeten worden om de strategie te vervullen. Elke strategie bevat een aantal tactieken die door verschillende bedrijfseenheden kunnen worden uitgevoerd.

De eenvoudigste manier om te denken over tactieken is het gebruik van het formaat ‘werkwoord-zelfstandig naamwoord’. Bijvoorbeeld: design CRM, uitbreiden website of werf personeel.

De tactieken hebben betrekken op meerdere eenheden en vallen daarom vaak in een aantal groepen zoals product, human resources, processen, technologie of marketing.

Wat maakt VMOST-analyse effectief?

Volgens Sondhi is de VMOST methode het meest geschikt om de consistentie van de strategie op de verschillende componenten te garanderen. Het afstemmen van de strategie met de verschillende bovenstaande elementen stelt de gebruiker in staat om vast te stellen of de strategie logisch en effectief is om de gewenste doelen te behalen.

In het oorspronkelijke concept van Sondhi wordt de VMOST analyse uitgevoerd nadat de organisatorische omgeving is vastgesteld met behulp van het PEST-model en de technieken van Michael Porter’s Diamond– en Five Forces model.

Naast deze tools kan ook de SWOT-analyse gebruikt worden om de mogelijkheden van organisaties te bepalen.

Vervolgens kunnen de resultaten van deze technieken gebruikt worden om te bepalen of de huidige strategie geschikt is voor de situatie waarin de organisatie zich bevind. Echter, het gebruik van de VMOST analyse is flink uitgebreid sinds het oorspronkelijke concept werd gepubliceerd, met als belangrijkste beweegredenen:

  • Het definiëren van een raamwerk voor toekomstige strategieën
  • Het creëren van een kader voor het evalueren van toekomstige strategieën als aanvulling op de huidige strategie
  • Het evalueren van sub-organisatorische eenheden zoals afdelingen, teams en zelfs individuen
    Persoonlijke groei- en carrièreplanning

Bedrijfsanalisten zien in de VMOST analyse vooral de hoge mate van toepasbaarheid in projecten. De VMOST structuur kan worden toegepast op een programma of project om te helpen bij het definieerden van de projectmissie, de doelstellingen en de strategie en tactieken om deze doelstellingen te behalen.

Deze toepassingen hebben allemaal als primair doel om de verschillende componenten of elementen binnen een bedrijf op een lijn te krijgen.

Samenvattend

VMOST analyse is een zeer gestructureerde, eenvoudige en effectieve methode om doelen te stellen aan teamleden op elk niveau van de organisatie. Dit zorgt voor een hogere mate van conformiteit onder hen wat de bedrijfsresultaten ten goede zal komen.

Meestal wordt de analyse uitgevoerd om de huidige strategie van een organisatie of eenheid hiervan te analyseren, maar de VMOST-structuur kan ook worden gebruikt voor het definiëren van huidige en toekomstige strategieën, projecten, programma’s of zelfs individualistische doelstellingen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de VMOST analyse? Herken jij de verschillende elementen misschien in jouw eigen werkomgeving of heb jij aanvullingen? Welke tips wil jij nog delen over het balanceren van de verschillende bedrijfseenheden?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. BAD Toolkit Ltd. (n.d.). VMOST: Simple yet powerful agile strategy tool. Retrieved from http://bad.tools/vmost/
  2. Sondhi, R. (1999). Total Strategy. Airworthy.
  3. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). The strategy-focused organization. Strategy and Leadership, 29(3), 41-42.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2018). VMOST analyse. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/vmost-analyse/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 16/05/2018 | Laatste update: 05/09/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/vmost-analyse/>Toolshero: VMOST analyse</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie