Agile methode: de uitleg en betekenis

Agile methode - Toolshero

Agile methode: in dit artikel wordt de Agile methode praktisch uitgelegd. Naast wat het is (betekenis en oorsprong), belicht dit artikel ook het Agile manifest en de kernwaarden, de 12 principes, de relatie met Kanban, Scrum, DevOps en de Watervalmethode en de kernaspecten van Agile leiderschap. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige informatietechnologiemethode. Veel plezier met lezen!

Wat is de Agile methode? De uitleg en betekenis

De Agile methode is een iteratieve benadering voor projectbeheer en softwareontwikkeling. De term agile betekent zoveel als weerbaar, of behendig, en wordt ook gebruikt om een manier van werken aan te geven die flexibel of behendig is.

Agile helpt bedrijven en teams om sneller en met minder omwegen te werken aan waarde voor de klant. Agile teams werken in kleine en behapbare stappen, iteraties genoemd. Vereisten, planningen en resultaten worden tijdens Agile te werken constant geëvalueerd en de kleine teams kunnen daarop snel anticiperen.

Gratis e-book bij Toolshero

Agile is een veelomvattend begrip en wordt geassocieerd met tal van methoden en onderwerpen. Enkele kernbegrippen die hiermee verwant zijn worden verderop in dit artikel kort toegelicht. Klik op de betreffende links voor meer informatie over het onderwerp.

Oorsprong van Agile

Iteratieve ontwikkelingsmethoden voor software zijn terug te herleiden naar de vroege jaren zeventig van de twintigste eeuw. Pas in de jaren negentig evolueerde een aantal methoden als reactie op de meest voorkomende punten van kritiek. De methoden werden beschreven als overdreven gereguleerd, gepland en beheerd op microniveau.

Vanaf dat moment werden lichtgewicht methoden geïntroduceerd, zoals het Rapid Application Development (RAD), Unified Process (UP) en Dynamic Systems Development Method (DSDM). Deze methoden zijn allemaal geïntroduceerd voordat het Agile manifesto werd geschreven, maar toch worden ze gezamenlijk agile methoden genoemd.

Agile Manifesto

Het Agile Manifesto, of “The Manifesto for Agile Software Development”, is een document waarin de 4 waarden en 12 principes van Agile worden beschreven. Het dient als een verklaring om de traditionele methoden voor softwareontwikkeling van producten of diensten te verbeteren en reageert direct op de inefficiëntie van deze oude processen.

Het Agile manifesto is ontwikkeld door zeventien vooraanstaande softwareontwikkelaars in 2001. Onder hen waren ook Kent Beck (Extreme Programming), Jeff Sutherland (Scrum) en nog 15 anderen.

Agile waarden

De 4 waarden die centraal staan in de Agile Methode zijn:

 1. Individuen en interactie zijn belangrijker dan processen en tools
 2. Werkende software is belangrijker dan uitgebreide documentatie
 3. Samenwerking met de klant (en de wensen van de klant) is belangrijker dan contractbesprekingen
 4. Reageren op verandering is belangrijker dan het volgen van een plan

Agile principes

De 12 agile principes zijn:

 1. De hoogste prioriteit is om de klant tevreden te stellen door snelle en continue levering van goede software.
 2. Verwelkom veranderende vereisten, ook laat in de ontwikkelingsfase (sprint). Agile is in staat om verandering te benutten om waarde te creëren voor de klant.
 3. Lever continue werkende software in tijdsblokken van een paar weken tot een paar maanden in sprints, met een voorkeur voor weken.
 4. Gedurende het project moeten opdrachtgevers en ontwikkelaars dagelijks samenwerken en contact hebben.
 5. Geef verantwoordelijkheid aan gemotiveerde individuen. Geef ze wat ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 6. Een persoonlijk gesprek moet altijd de voorkeur hebben om informatie op een efficiënte en effectieve manier over te dragen.
 7. Werkende software is de belangrijkste indicator voor vooruitgang.
 8. Agile processen bevorderen duurzame ontwikkeling als zowel de sponsors, ontwikkelaars en gebruikers in staat zijn om het tempo aan te houden.
 9. Voortdurend aandacht voor technische uitmuntendheid en goede ontwerpen verhoogt de wendbaarheid.
 10. Eenvoud is essentieel.
 11. De beste architecturen, vereisten en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.
 12. Het team moet op gezette tijden nadenken over hoe het effectiever kan worden.

De Scrum methode

De Scrum methode is een raamwerk voor het ontwikkelen, leveren en onderhouden van producten in een complexe en snel veranderende omgeving.

Hoewel de methode aanvankelijk alleen gebruikt werd voor het ontwikkelen van software, wordt het ook in steeds meer andere gebieden gebruikt, waaronder marketing, inkoop, verkoop, onderzoek en technologie.

Het is ontwikkeld voor teams met minder dan tien leden die hun project opdelen volgens de principes van de Agile Methode.

Deze iteraties worden sprints genoemd. Het Scrum team, onder leiding van een scrum master voert deze sprints uit in een periode van meestal twee weken, niet langer dan een maand. Het team komt dagelijks bij elkaar en bespreekt de voortgang en mogelijke aanpassingen in de ‘daily stand up meeting’.

De Agile Methode en Kanban

De Kanban methode is een plansysteem voor LEAN management.

Deze methode is ontwikkeld door Taiichi Ohno, industrieel ingenieur bij Toyota. Het werd ontwikkeld om de efficiëntie waarmee geproduceerd worden te verbeteren.

Kanban werd een effectief hulpmiddel in het ondersteunen van productiesystemen als geheel omdat het erop gericht is op verspilling en fouten te voorkomen. Probleemgebieden binnen het productieproces worden gemarkeerd door de doorlooptijd, cyclustijd en andere KPI’s te meten en beoordelen.

Een ander belangrijk doel van een Kanban systeem is om de opbouw van overtollige voorraad te beperken. Dit geldt voor elk punt in het productieproces.

Er worden limieten vastgesteld voor het aantal items die wachten op leveringspunten en deze worden verlaagd naarmate inefficiënties worden vastgesteld. Dat zorgt ervoor dat elke keer wanneer een limiet wordt overschreden, een inefficiëntie moet worden aangepakt.

DevOps

DevOps is een ontwikkelingsmodel waarin operationele teams en ontwikkelingsteams niet langer gescheiden zijn.

De twee worden soms samengevoegd tot 1 team, waarin de technici en engineers gedurende de hele levenscyclus van een project samenwerken, van de initiële ontwikkelingsfase tot de testfase. Ze ontwikkelen daarbij capaciteiten en vaardigheden die niet beperkt zijn tot hun eigen functie.

Agile Methode versus watervalmethode

De watervalmethode is een sequentieel ontwikkelingsproces, dat als een waterval door alle fasen loopt. Elke fase moet volledig worden afgerond voordat gestart kan worden met de volgende fase.

Een verschil tussen de Agile werkwijze en de watervalwerkwijze is de benadering van kwaliteit en testen. Het watervalmodel verloopt van fase naar fase. De testfase is daarom afgezonderd van de rest en begint na de bouwfase. In een Agile proces voor ontwikkeling wordt aan het einde van elke iteratie getest.

Omdat elk stukje code of stukje software wordt getest aan het einde van de iteratie, kan de klant alvast gebruik maken van het nieuwe stukje waarde. Dit is belangrijk voor de validatie ervan.

Als de uiteindelijke gebruiker alvast de echte waarde van het stukje software kennen, dan kunnen ze betere beslissingen maken over het verloop van het resterende softwarepakket. Dit proces heeft daarom veel weg van de Plan-Do-Check-Act-cylcus (PDCA).

Agile ondersteunt daarom een product mindset, in plaats van een focus op het proces. Dit zorgt voor meer flexibiliteit tijdens het ontwikkelingsproces. Door het gebruik van de iteraties kan software ontwikkelen, bijvoorbeeld als reactie op tussentijdse gebeurtenissen in de markt.

De Agile Methode en Agile leiderschap

Agile leiderschap is een leiderschapsstijl die ernaar streeft om belemmeringen op de weg naar succes zoveel mogelijk weg te nemen en te zorgen voor een klimaat waarin medewerkers effectief en productief kunnen zijn.

Agile teams werken effectiever samen dan teams die niet agile zijn, en dus zorgt agile leiderschap voor betere bedrijfsresultaten, mede dankzij de verminderde verspilling van tijd en andere middelen.

Zakelijke wendbaarheid is een belangrijk terugkerend element in de bedrijfswereld. Door concepten toe te passen uit de agile wereld, kunnen bedrijven beter en sneller schakelen op interne en externe factoren die veranderen.

Traditionele organisaties en leiders zijn gevoelig voor bureaucratie, iets dat totaal niet samen gaat met de agile mindset. De belangrijke beslissingen worden in een bureaucratie altijd aan de top genomen, dus kan er nooit snel worden gereageerd op veranderingen.

Om dit alles te ondersteunen biedt Agile de Crystal-methode om traditionele managementstijlen te helpen in combinatie met de prioriteiten binnen teamcommunicatie, interacties, vaardigheden en talenten boven processen en hulpmiddelen.

Agile Methode: kernaspecten van Agile leiderschap

Er zijn drie kernaspecten van Agile leiderschap die nodig zijn voor een Agile transformatie. Deze worden hieronder toegelicht.

Transparante communicatie

Agile leiders communiceren open en zijn volledig transparant met de leden uit hun team. De hoogste prioriteit van agile leiders is het verwijderen van obstakels voor de teamleden, zodat zo effectief en snel hun doelstellingen kunnen halen.

Door effectief te communiceren over deze obstakels en de voortgang, kunnen agile leiders anticiperen op de belemmeringen voor succes en deze op tijd wegnemen.

Observeren en luisteren

Agile leiders observeren altijd en luisteren goed naar de teamleden. Wanneer een probleem geconstateerd wordt, verzamelen de agile leiders de benodigde input van de leidinggevenden om betere processen mogelijk te maken en te innoveren waar mogelijk.

Luisteren naar medewerkers is de sleutel tot succes in agile leiderschap. Agile leiders begrijpen dat praktische oplossingen voor problemen binnen bepaalde processen waarschijnlijk afkomstig zijn van de mensen die met deze processen werken.

Externe omgeving en krachten begrijpen

Agile leiders kijken niet alleen naar hun teams. Ze kijken ook voortdurend naar de externe omgeving van het team. Ze begrijpen hoe veranderingen in de markt, de economie of de demografie invloed heeft op de werkplek. Voortdurend stellen zij daarop hun strategische prioriteiten bij.

Het resultaat van het hebben van agile leiders binnen een organisatie is dat bedrijven zich snel kunnen aanpassen aan de wereld. Ze ontdekken constant meer manieren om de prestaties van hun medewerkers te verbeteren.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de Agile Methode? Pas jij een agile werkwijze toe in jouw werkomgeving? Welke Agile Methoden ken jij? Denk jij dat een agile werkwijze effectiever is als het gaat om het creëren van waarde voor de klant? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Abrahamsson, P., Salo, O., Ronkainen, J., & Warsta, J. (2017). Agile software development methods: Review and analysis. arXiv preprint arXiv:1709.08439.
 2. Dybå, T., & Dingsøyr, T. (2008). Empirical studies of agile software development: A systematic review. Information and software technology, 50(9-10), 833-859.
 3. Szalvay, V. (2004). An introduction to agile software development. Danube technologies, 3.
 4. Parker, D. W., Holesgrove, M., & Pathak, R. (2015). Improving productivity with self-organised teams and agile leadership. International Journal of Productivity and Performance Management.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2022). Agile methode. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/informatie-technologie/agile-methode/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 03/07/2022 | Laatste update: 14/12/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/informatie-technologie/agile-methode/”>Toolshero: Agile methode</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie