PEST analyse: de uitleg

PEST Analyse - toolshero

PEST analyse: in dit artikel wordt de PEST analyse praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige macro analyse.

Wat is de PEST analyse?

De PEST analyse is een externe analyse waarbij de ‘P’ staat voor Politiek, de ‘E’ voor economisch, de ‘S’ staat voor sociaal en de ‘T’ staat voor Technologie. De PEST analyse beschrijft een kader van macro omgevingsfactoren die van belang zijn voor het strategisch management / strategische planning.

Het is een nuttig strategisch marketing instrument voor het begrijpen van de marktgroei of -daling, de eigen positie, de mogelijkheden en de richting van de mogelijk nodige acties. De ontwikkelaar van de PEST analyse is Francis Aguilar, een management professor van de Harvard Universiteit. Hij ontwikkelde deze handige macro analyse tool voor het onderzoeken van de business omgevingen (1967).

Gratis e-book bij Toolshero

Factoren binnen het PEST analyse model

PEST Analyse model - toolshero

Figuur 1 – de elementen van de PEST analyse

Politieke factoren

Politieke factoren geven weer in welke mate de Overheid invloed heeft op de economie. Deze factoren zijn van eminent belang voor het strategisch management. Concreet omvatten politieke factoren gebieden als fiscaal beleid, arbeidsrecht, milieurecht, handelsbeperkingen, tarieven en politieke stabiliteit.

Politieke factoren kunnen ook goederen en diensten zijn die de Overheid wil of niet wil verlenen of worden verstrekt (bijvoorbeeld subsidies). De Overheid heeft grote invloed op de gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur van een land of natie.

Economische factoren

Economische factoren staan voor groei, rentestanden, wisselkoersen en inflatie van een economie. Deze factoren hebben grote invloed op hoe bedrijven werken en beslissingen nemen. Een rentestand kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de kapitaalkosten van een onderneming en dus invloed hebben op de mate waarop een bedrijf groeit en uitbreidt. Wisselkoersen kunnen van invloed zijn op de kosten van uitvoer van goederen en de levering en de prijs van ingevoerde goederen.

Sociale factoren

Sociale factoren zijn onder meer de culturele aspecten en omvatten het bewustzijn van gezondheid, bevolkingsgroei, leeftijdsopbouw, carrières en de nadruk op veiligheid. Deze sociale factoren zijn hebben invloed op de vraag naar producten en diensten van een organisatie en hoe zijn daarop inspelen. Zo kan bijvoorbeeld een vergrijzende bevolking betekenen dat organisaties kleinere en minder flexibele personeelsbestanden hebben met als gevolg dat de arbeidskosten hoger zijn. Op basis van sociale factoren kunnen organisaties ook hun management strategie aanpassen en slim inspelen op deze ontwikkelingen bijvoorbeeld het werven van oudere werknemers vanwege schaarse kennis.

Technologische factoren

Technologische factoren zijn naast ecologische en milieuaspecten ook aspecten zoals onderzoek en ontwikkeling (R&D) en automatisering. Technologische factoren hebben invloed op toetredingsdrempels, minimale efficiënte productieniveau, overwegingen tot in- of outsourcing. Technologische factoren beïnvloeden kosten en kwaliteit van producten en dienstverlening en leiden vaak tot innovatie.

Toepasselijkheid van de PEST analyse

Factoren van het PEST analyse zullen verschillen in belang voor een organisatie, afhankelijk van de industrie, producten en diensten vanuit die organisatie. Consumenten en B2B bedrijven worden bijvoorbeeld meer beïnvloed vanuit sociale factoren terwijl een organisatie met specifieke dienstverlening aan de Overheid meer beïnvloed zou worden door politieke factoren.

Factoren die in de nabije toekomst kunnen veranderen of meer relevant kunnen zijn hebben voor een organisatie, zullen ook meer belang meebrengen voor een organisatie. Als bijvoorbeeld een organisatie extern vermogen moet aanwenden zullen economische factoren (met name de rente) belangrijker worden dan politieke of sociale factoren.

Andere varianten op de PEST Analyse

Er zijn meerdere acroniemen van de PEST analyse, mede door dat er toevoegingen zijn gedaan aan de vier bestaande factoren.

DESTEP analyse

Zo is er bijvoorbeeld de DESTEP analyse, waarbij Demografisch en Ecologisch is toegevoegd.Lees meer over de DESTEP analyse.

STEEPLED

Of een wat recenter model, te weten STEEPLED (Sociaal, Technologisch Economisch, Omgeving (Environmental), Politiek, Wettelijk (Legal), Onderwijs (Education) en Demografisch).

PESTEL analyse

Een andere variant is de PESTEL analyse waarbij Omgeving (Environmental) en de Wet (Legal) is toegevoegd. Als men dan nog een verdieping zou willen doen op niveau lokale, nationale en mondiale bestaat er ook nog een variant genaamd LoNGPESTEL. De PEST analyse factoren kunnen, in combinatie met externe micro-omgevingsfactoren en interne bestuurders, ook worden geadresseerd als kansen en bedreigingen in een SWOT analyse.

Een belangrijk aandachtspunt van de PEST analyse

Wat van belang is is dat de PEST analyse gezien wordt als een onderdeel van de externe analyse ten behoeve van strategie of strategische planning. De PEST analyse geeft een overzicht weer van macro omgevingsfactoren die van belang zijn voor een organisatie.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij PEST analyse toe? Herken je het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou de succes factoren die kunnen bijdragen aan goede uitwerking van een PEST analyse?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Aguilar, F. J. (1967). Scanning the business environment. Macmillan.
  2. Chapman, R. J. (2006). Simple tools and techniques for enterprise risk management. John Wiley & Sons.
  3. Peng, G. C., & Nunes, M. B. (2007). Using PEST analysis as a tool for refining and focusing contexts for information systems research. In Proceedings of the 6th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (pp. 229-237). Academic Conferences Limited.
  4. Thompson, J. and Martin, F. (2010). Strategic Management: Awareness & Change. 6th ed. Cengage Learning EMEA, p. 86-88, 816.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2010). PEST Analyse. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/pest-analyse/

Gepubliceerd op: 09/01/2010 | Laatste update: 29/03/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/pest-analyse/”>toolshero: PEST Analyse</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 3

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Artikel door:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

Geef een reactie