Porter Diamant Model

Poter Diamant Model: in dit artikel wordt het Porter Diamant Model van Michael Porter praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige concurrentievoordeel analyse. In dit artikel kun je tevens een Porter Diamond Model template downloaden om direct je kennis op toe te passen.

Wat is het Porter Diamant Model?

De Amerikaanse econoom Michael Porter ontwikkelde een economisch model voor (kleinere) bedrijven in hun concurrentie naar buitenlandse markten. Dit diamant model heeft deze naam gekregen, omdat alle factoren die van belang zijn bij buitenlandse concurrentie, in dit concurrentie analyse model tot de vormgeving van een geslepen diamant leiden.

Michael Porter gaat er vanuit dat de concurrentiepositie van bedrijven gerelateerd is aan de prestaties van andere bedrijven. Daarnaast zijn er overige factoren met elkaar verbonden in de keten van toegevoegde waarde in een lokale of regionale context.

Gratis e-book bij Toolshero

Porter Diamant Model clusters

Michael Porter richt zich hierbij op clusters van dezelfde productgroepen, waarbinnen een sterke concurrentiedruk heerst. Doorgaans stimuleren bedrijven binnen clusters elkaar tot verhoogde productiviteit, bevordering van innovatie en verbetering van bedrijfsresultaat. Bedrijven die in dergelijke clusters handelen, zijn uitgerust volgens het door Michael Porter bedachte diamant model. Daarnaast hebben zij het voordeel dat zij zich heel goed op de internationale markt kunnen bewegen en handhaven en een internationale concurrentie goed aankunnen. Als voorbeeld van grote clusters gelden de Zwitserse horloge-industrie en de filmindustrie van Hollywood.

Porter Diamant Model template, een krachtige concurrentievoordeel analyse - ToolsHero

Internationaal voordeel

Organisaties kunnen het Porter Diamant Model gebruiken om vast te stellen in hoeverre zij binnenlandse voordelen kunnen vertalen naar internationale voordelen. Het Porter Diamant Model suggereert dat de natuurlijke thuisbasis van een organisatie een belangrijke rol speelt bij het creëren van voordeel voor het bedrijf op globale schaal.

Deze thuisbasis voorziet in primaire factoren die een onderneming ondersteunen, waaronder overheidssupport, of juist tegenwerken in het bereiken van voordeel ten opzichte van de globale competitie. De onderdelen (determinanten) die Michael Porter onderscheidt in het Porter Diamant Model zijn de volgende:

1. Factor omstandigheid

Hiermee wordt de situatie in een land bedoeld, dat betrekking heeft op productiefactoren als kennis en infrastructuur. Deze zijn relevant voor competitie tussen sommige ondernemingen. Deze factoren kunnen ingedeeld worden in materiële bronnen – human resources (kosten van arbeid, kwalificatie en betrokkenheid) – kennis – infrastructuur.

Maar ook factoren als kwaliteit van onderzoek of liquiditeit op de beurs en natuurlijke hulpbronnen als klimaat, mineralen, olie, leveren een bijdrage en kunnen redenen zijn om een internationale concurrentiepositie te creëren.

2. Verwante en ondersteunende ondernemingen & industrieën

Het succes van een markt hangt samen met de aanwezigheid van leveranciers en verwante industrieën binnen een regio. Concurrerende leveranciers zorgen namelijk voor innovatie en internationalisering. Naast leveranciers zijn ook verwante bedrijven van belang. Als een onderneming internationaal succes heeft, kan dat een voordeel opleveren bij verwante of ondersteunende bedrijven. Zij kunnen profiteren van elkaars knowhow en elkaar stimuleren door het produceren van complementaire producten.

3. Situatievraag & omstandigheden

In dit onderdeel draait het om de vraag wat de redenen zijn voor een succesvolle landelijke markt. Wat is de product levenscyclus van de markt en de omvang van de markt? Er is altijd een wisselwerking tussen schaalvoordelen, transportkosten en de omvang van de thuismarkt.

Als een producent voldoende schaalvoordelen kan realiseren, dan biedt dat ook voordelen voor ander bedrijven om vanuit één locatie de markt te bedienen. Daarnaast kan de vraag worden gesteld, hoe snel er innovatief aan een product gewerkt wordt en welke kant de ontwikkeling op gaat.

4. Sterke strategie, structuur en rivaliteit

Deze factor heeft betrekking op de wijze waarop een bedrijf wordt georganiseerd en gemanaged, welke doelstellingen het bedrijf heeft en de mate van rivaliteit binnen de eigen organisatiecultuur.
Daarnaast richt het zich op de condities in een land, die bepalend zijn voor de vestigingsplaats van een bedrijf. Culturele aspecten spelen hierbij een grote rol. Regio´s, provincies en landen kunnen enorm van elkaar verschillen en ook factoren als management, moraal en interactie tussen ondernemingen zijn in elke cultuur anders.

Dat kan dus voor- en nadelen opleveren voor bedrijven in een bepaalde situatie bij vestiging in een ander land. Volgens Michael Porter is een binnenlandse rivaliteit en de continue strijd om de concurrentie, goed voor het uiteindelijk krijgen van voordelen op internationaal niveau.

5. Overheid

Ook een overheid kan een krachtige rol spelen bij het stimuleren van de ontwikkeling van industrieën en ondernemingen binnen én buiten de eigen landsgrenzen. Het zijn overheden die de infrastructuur (wegen, vliegvelden) financieren en bouwen en investeren in onderwijs- en gezondheidszorg. Bovendien kan een overheid ook bedrijven stimuleren om gebruik te maken van alternatieve energie of andere milieusystemen, die van invloed zijn op de productie. Denk hierbij aan subsidies of andere financiële voordelen.

6. Kansen

Michael Porter geeft aan dat er in de meeste markten ook sprake is van toeval. Dat biedt kansen voor vooral innovatieve bedrijven, die geen angst hebben iets nieuws te ondernemen. Vaak starten ondernemers een bedrijf in het thuisland, zonder dat dit economische voordelen heeft, terwijl eenzelfde start in het buitenland veel meer nieuwe kansen biedt.

Voordelen

Met behulp van het Porter Diamant Model kan een organisatie achterhalen welke factoren op nationaal niveau voordeel opleveren. Het Porter Diamant Model wordt daarom vaak toegepast wanneer er sprake is van internationalisering. Michael Porter is van mening dat alle factoren bepalend zijn voor de concurrentiekracht van een bedrijf, ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Door bij deze factoren stil te staan, zal het een bedrijf beter lukken om een strategisch doel te formuleren.

Porter Diamant Model template

Download het Porter Diamant Model template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Is het Porter Diamant Model voor jou herkenbaar? Herken je het bovenstaande of zijn er recentere ontwikkelingen die je wilt delen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die aan het toepassen van het Porter Diamant Model kunnen bijdragen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Porter, M. E. (2011). Competitive advantage of nations: creating and sustaining superior performance. Simon and Schuster.
  2. Porter, M. E. (1991). Towards a dynamic theory of strategy. Strategic management journal, 12(S2), 95-117.
  3. Riasi, A. (2015). Competitive advantages of shadow banking industry: An analysis using Porter diamond model. Business Management and Strategy, 6(2), 15-27.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2016). Porter Diamant Model. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/strategie/porter-diamant-model/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/porter-diamant-model/”>ToolsHero: Porter Diamant Model</a>

Published on: 12/04/2016 | Last update: 13/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 8

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie