Consumer Trend Canvas (CTC)

Consumer Trend Canvas - ToolsHero

Consumer Trend Canvas (CTC): in dit artikel wordt het concept van Consumer Trend Canvas (CTC) praktisch uitgelegd. Naast wat deze methode is, belicht dit artikel ook de componenten en enkele eenvoudige vragen om het canvas in te vullen. Aan het eind van dit artikel vind je een praktische Consumer Trend Canvas template zodat je direct aan de slag kunt met deze marketingmethode. Veel plezier met lezen!

Wat is het Consumer Trend Canvas (CTC)?

Voor bedrijven is de kennis die zij over hun klanten en potentiële andere consumenten kunnen krijgen, van onschatbare waarde.

Consumenten volgen trends en laten zich hierdoor leiden. Trends zijn echter abstract en niet altijd grijpbaar. Deze Consumententrends geven essentiële informatie, waardoor bedrijven grip krijgen op de mogelijkheid van innovatiekansen.

Gratis e-book bij Toolshero

Door met trends mee te bewegen, kunnen bedrijven zich beter richten op de consument. Dat is waar het Consumer Trend Canvas (CTC) bij kan helpen.

Dit model is een vraag gestuurde aanpak, die duidelijk kan maken waar behoefte aan is en hoe een bedrijf zich het beste kan ontwikkelen en haar producten kan innoveren.

Met een Consumer Trend Canvas krijgt een bedrijf de kans om consumententrends te verzamelen en te analyseren. Vervolgens kunnen deze gegevens worden omgezet in innovatieve en zakelijke kansen.

Consumer Trend Canvas componenten

Het is een eenvoudig model en qua formaat te vergelijken met het Business Model Canvas.

Het Consumer Trend Canvas is onderverdeeld in twee secties, namelijk het deel van Analyseren en het deel van Toepassen. In beide sessies zijn in totaal zeven componenten opgenomen, die vervolgens in kaart worden gebracht.

Onder Analyse zijn te vinden:

 1. Basisbehoeften van klanten
 2. Drijfveren om te veranderen
 3. Opkomende klantverwachtingen
 4. Inspiratie

Onder Toepassen zijn te vinden:

 1. Innovatiepotentieel
 2. Wie
 3. Innovaties
Consumer Trend Canvas model - toolshero

Figuur 1 – het Consumer Trend Canvas

Het Consumer Trend Canvas kan het beste worden uitgewerkt op een groot vel papier (A6 formaat), dat in twee helften wordt verdeeld.

Aan de linkerkant komt de sessie Analyseren te staan met de vier onderdelen die hierbij horen. Aan de rechterkant komt de sessie Toepassen te staan met de drie overige onderdelen.

Door een trend te kiezen, kan het Canvas worden uitgewerkt.

Onder Analyseren kunnen gegevens opgeschreven worden en moet er focus zijn op de verhouding tussen de verschillende onderdelen in deze sessie. Zo kunnen inzichten in één onderdeel andere elementen van de trend benadrukken. Dat helpt een bedrijf om mogelijk nieuwe concepten te ontdekken.

In de sessie Toepassen wordt gekeken hoe, waar en voor welk type consument de trend van toepassing zou kunnen zijn.

Uiteindelijk kan al deze informatie leiden tot nieuwe innovatie-ideeën, die aansluiten op wat de consument wil. Daardoor is het bijna aannemelijk dat het innovaties zijn die succesvol gaan worden. Hieronder worden de onderdelen per sessie kort toegelicht.

Analyseren

Basisbehoeften

Hier gaat het om de diepere behoeften en wensen die de consument heeft bij de gekozen trend. De onderliggende behoeften en verlangens moeten geïdentificeerd worden.

Dat kan van alles zijn, zoals de behoefte aan een specifieke sociale status of verbinding tot aan de zoektocht naar de eigen identiteit en erkenning.

Als duidelijk wordt waarom de consument zich mee laat slepen in een trend, kan een bedrijf hier beter op inspelen en de innovaties hierop aanpassen.

Drijfveren om te veranderen

Deze worden ook wel ‘Drivers of Change’ genoemd en richten zich op de vraag waarom een trend optreedt. Bij trends draait het om verandering van onder andere gedrag, maar ook om verandering in de maatschappelijke omgeving.

Dit bepaalt de specifieke smaak van de consument. Vooral mode is hieraan onderhevig en verandert continu.

Daarnaast zijn er externe factoren uit de macro-economie die voor verandering zorgen, zoals demografische veranderingen, economische conjunctuur, politieke gebeurtenissen, milieu-aanpassingen en specifieke technologieën die van sterke invloed zijn.

Opkomende consumentenverwachtingen

Hierbij gaat het om de nieuwe behoeften en verwachtingen bij de consument, die opkomen door de hierboven beschreven veranderingen uit de macro omgeving.

Het betekent dat in het Canvas pas eerst het één en dan pas het ander kan worden uitgewerkt. Nieuwe consumptietrends ontstaan op momenten dat de huidige wensen en behoeften veranderen onder invloed van de omgeving. Door deze nog niet vervulde behoeften te identificeren, is een bedrijf de trend voor en kan het hierop inspelen met nieuwe innovatiekansen.

Inspiratie

In dit onderdeel staat de vraag centraal, hoe andere bedrijven omgaan met de trend en hoe zij daarop inspelen.

Het geeft inspiratie door goed te weten wat andere bedrijven en organisaties doen op het gebied van huidige trends. Succesvolle innovaties ontstaan door eigen ideeën en dat van anderen te combineren en in een nieuwe context te plaatsen.

Toepassen

Innovatiepotentieel

In de sessie Toepassen gaat het om de wijze waarop het bedrijf zelf aan de slag gaat met de vergaarde informatie uit Analyse.

In het onderdeel innovatiepotentieel vraagt het bedrijf zich af hoe en waar de trend binnen het bedrijf van toepassing zou kunnen zijn.

Daarbij opgemerkt dat lang niet alle trends van toepassing zijn op alle bedrijven. Hoe de trend het bedrijf kan beïnvloeden kan weer op vier vakgebieden onderzocht worden:

 1. Visie: het is verstandig om af te vragen, in hoeverre de innovaties die door de trend worden bewerkstelligd, de visie van het bedrijf op de lange termijn gaan bepalen.
 2. Bedrijfsmodel: het is de vraag of de trend gebruikt kan worden om een nieuw product, nieuw merk of zelfs een nieuwe divisie op te starten.
 3. Product: bij een nieuwe trend hoort in de meeste gevallen ook de ontwikkeling van nieuwe producten en een andere service. Zodoende moet een bedrijf zich afvragen wat voor invloed dat gaat hebben op het huidige assortiment en of ook hier aanpassingen nodig zijn.
 4. Campagne: de nieuwe trend en de daarmee ontwikkelde innovatie moeten ook bekendheid krijgen bij de consument door middel van een campagne. Hier moet goed en overwogen mee worden omgegaan; wat moet gecommuniceerd worden en op welke manier, zodat de consument zich aangesproken voelt.

Wie

Dit onderdeel lijkt vanzelfsprekend, maar is toch erg belangrijk. Het bedrijf mag er niet klakkeloos van uitgaan dat de huidige consument meegaat in de nieuwe trend.

Vooraf moet er goed over worden nagedacht voor welke huidige én nieuwe klantgroepen de trend en de innovaties die door het bedrijf worden doorgevoerd, van toepassing zijn. Bij consumententrends doet een bedrijf er verstandig aan om er over na te denken wat binnen de trend nu relevant is voor de klant.

Innovaties

In dit laatste onderdeel gaat het bedrijf er over nadenken, hoe de eerder verzamelde informatie kan leiden tot innovaties.

Daarbij vooropgesteld, dat het niet alleen om creativiteit gaat, maar ook om het winstoogmerk van de organisatie.

Eenvoudige vragen

Het Consumer Trend Canvas is zoals gezegd, een vraag gestuurde aanpak. Zodoende zijn hier een aantal vragen terug te vinden, die kunnen helpen bij het opstellen van het Canvas:

 • Welke diepere consumentenbehoeften en -wensen spelen bij de trend een rol?
 • Waarom komt de gekozen trend juist naar voren?
 • Wat verandert er allemaal door de trend?
 • Welke nieuwe consumentenbehoeften, -wensen en -verwachtingen ontstaan er bij veranderingen die door een trend worden veroorzaakt?
 • Waar voldoet de trend precies aan bij de consument?
 • Hoe gaan andere bedrijven met de nieuwe trend om?
 • Hoe passen deze andere bedrijven de trend toe?
 • Hoe en waar zou het bedrijf zelf de trend kunnen doorvoeren?
 • Welke huidige en nieuwe consumenten kunnen met de nieuwe trend bereikt worden?
 • Wat zou het bedrijf moeten veranderen om mee te gaan in de nieuwe trend?

Door al deze, en eventueel andere, open vragen te beantwoorden hebben bedrijven een eenvoudige en snelle manier om erachter te komen wat trend teweegbrengen en hoe dit kan leiden tot potentiële innovaties.

De kracht in het Consumer Trend Canvas zit ‘m in de eenvoud en in de mogelijkheid het direct toe te passen in de bedrijfsvoering.

Consumer Trend Canvas template

Nu je de theorie over de Consumer Trend Canvas hebt gelezen kun je jouw kennis in de praktijk gaan toepassen. Begin met het invullen van de verschillende componenten over de gekozen trend(s) en kom tot innovatieve oplossingen.

Download het Consumer Trend Canvas template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Heb je ooit gehoord van de Consumer Trend Canvas (CTC)? Herken je de praktische uitleg of heb je meer suggesties? Wat zijn uw succesfactoren voor het inspelen op consumententrends?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Link, P., & Lewrick, M. (2014). Agile Methods in a New Area of Innovation Management. In Science-to-Business Marketing Conference (pp. 3-4).
 2. Mason, H., Mattin, D., Dumitrescu, D., & Luthy, M. (2015). Trend-Driven Innovation: Beat Accelerating Customer Expectations. John Wiley & Sons.
 3. Witzel, M. (2005). Managing customers as investments: the strategic value of customers in the long run. Corporate Finance Review, 10(3), 43.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Consumer Trend Canvas (CTC). Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/consumer-trend-canvas/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 09/01/2018 | Laatste update: 09/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/consumer-trend-canvas/>ToolsHero: Consumer Trend Canvas (CTC)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie