Piramide van Maslow

Piramide van Maslow - toolshero

Piramide van Maslow: in dit artikel wordt de Piramide van Maslow oftewel of de behoeftepiramide van Maslow praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige motivatie theorie.

Wat is de Piramide van Maslow?

Wat motiveert mensen, wat is hun drijfveer om hun werk goed te doen en op wat voor manier kunnen zij gestimuleerd worden om nog beter te presteren? Om in dit proces meer inzicht te krijgen, ontwikkelde psycholoog Abraham Maslow in 1934 een model, waarin hij in vijf niveaus het patroon van behoeftebevrediging van de mens beschrijft; de piramide van Maslow.

Het model (Theory of human behaviour) werd bekend als de behoeftepiramide en wordt nog steeds veelvuldig gebruikt en toegepast in het bedrijfsleven.

Piramide van Maslow: vijf niveaus

Volgens Abraham Maslow streeft de mens het altijd na om behoeftes te bevredigen. Dat is zowel op maatschappelijk als op arbeidsvlak van toepassing.

Hij maakt met de Piramide van Maslow geen onderscheid in leeftijd. Hij categoriseert de menselijke behoeften in vijf hiërarchische niveaus. Hij gaat er vanuit dat een nieuw niveau pas bereikt kan worden, wanneer het voorafgaande niveau bevredigd is.

Piramide van Maslow uitleg - ToolsHero
Het is volgens Abraham Maslow niet mogelijk om een niveau over te slaan. Daarom is het belangrijk om een behoefte die is weggevallen of is overgeslagen, alsnog te bevredigen.

De onderste behoeftecategorie van de piramide van Maslow is het fundament van de piramide. Van hieruit start het menselijk behoeftepatroon. Deze primaire basisbehoeften gelden voor iedereen. Hoe hoger men in de piramide van Maslow opklimt, hoe moeilijker het wordt om deze behoeften te bevredigen.

1. Fysiologische behoefte

Het gaat hier om basis overlevingsbehoeften van de mens, zoals eten, drinken en slaap (Physiological Needs). Zonder bevrediging van de primaire behoefte, functioneren mensen niet goed en kunnen ze ziek worden. Vertaalslag naar werksituatie: Door middel van salaris kunnen de meeste van deze basisbehoeften (eten en drinken) betaald worden.

2. Veiligheidsbehoefte

Elk mens is op zoek naar veiligheid, geborgenheid en stabiliteit (Safety Needs). Dit kan vertaald worden in rust, orde en gezondheid. Ook de veiligheid van een eigen huis valt onder deze behoeftecategorie.

Vertaalslag naar werksituatie: Continuïteit in werk door bijvoorbeeld een lange termijn contract, geeft stabiliteit en een veilig gevoel voor de lange termijn. Het biedt zekerheid voor huisvesting en zorg voor het gezin.

3. Sociale behoefte

Mensen zijn sociale dieren en hebben behoefte aan sociale contacten (Social Needs). Ze willen bij een groep horen. Vriendschap, acceptatie, het zorgen voor anderen en intimiteit zijn daarbij van belang.

Vertaalslag naar werksituatie: Pas na de zekerheid van een lange termijn contract, zal een werknemer investeren in sociale contacten op de werkvloer en zich loyaler opstellen naar collega´s. De werknemer voelt zich nu meer een onderdeel van de groep.

4. Behoefte aan erkenning

Pas na het investeren in sociale contacten, heeft de mens behoefte aan waardering en erkenning voor wat hij doet (Recognition Needs). Zelfrespect is hierbij van cruciaal belang. Pas daarna heeft men behoefte aan waardering, erkenning en respect van anderen, voor hetgeen men doet.

Vertaalslag naar werksituatie: Met deze behoeftecategorie heeft een werkgever een motivatiemiddel in handen. Behalve de hoogte van het salaris zijn er genoeg andere factoren waarmee een medewerker gemotiveerd kan worden. Complimenten, vertrouwen en zelfstandig laten functioneren, worden daardoor belangrijke motivatoren voor een medewerker.

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?   

5. Behoefte tot zelfrealisatie

Door volledige ontwikkeling van bepaalde kwaliteiten, groeit deze behoeftecategorie binnen de piramide van Maslow (Self-actualisation). Het kan op diverse manieren plaatsvinden; van het volgen tot een cursus of avondstudie tot het uitvoeren van een hobby. Vertaalslag naar werksituatie: Ook hier ligt een motivatiemiddel voor handen.

Sommige medewerkers worden extra gestimuleerd door het mogen volgen van bepaalde cursussen of opleidingen. Maar ook de stimulans en de waardering voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk door middel van het aanbieden van subsidie of vrije tijd, valt in deze categorie.

Zelfs na het bevredigen van alle behoeftecategorieën, blijft het bloed kruipen waar het niet gaan kan. Volgens Abraham Maslow heeft de mens altijd de drang om zich verder te ontwikkelen en nieuwe behoeften na te jagen en zichzelf te verbeteren in de dingen waar hij goed in is.

Een topsporter wil nog beter presteren, een kunstenaar wil nog meer ziel in zijn werk leggen en een directeur wil met zijn bedrijf groter groeien. Deze drang wordt ook wel zelfverwerkelijking genoemd.

Piramide van Maslow kanttekeningen

Vandaag de dag is er vanuit het wetenschappelijk veld veel kritiek op de Piramide van Maslow. Er zijn namelijk situaties waarin niet goed getoetst kan worden, in hoeverre de behoeften elkaar hiërarchisch opvolgen. Zo zijn mensen die in barre omstandigheden werken bij gebrek aan beter, toch prima in staat om hun sociale behoefte te bevredigen en zelfs te streven naar erkenning.

Daarnaast kunnen de verschillende behoeften in elkaar overlopen en kunnen ze per situatie verschillen. In een werksituatie zijn het juist jongere medewerkers die nadrukkelijk behoefte hebben aan sociale contacten, terwijl hun oudere collega´s zich richten op erkenning.

Als derde kanttekening wordt aangegeven dat de piramide van Maslow nogal statisch is. Onder andere afhankelijk van de tijd, de situatie, de ervaring en de vergelijking met anderen, veranderen de behoeften van medewerkers.

Ten slotte geeft Clayton Alderfer in zijn ERG theorie aan, dat mensen altijd kunnen terugvallen naar een lager niveau, ondanks het feit dat deze behoefte eerder al bevredigd was.

  Ontvang gratis ons Toolshero Top 30 modellenboek   

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken je de Piramide van Maslow of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes factoren die kunnen bijdragen aan een goede motivatie theorie of -toepassing?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Gibson, F.K. & Teasley, C.E. (1973). The Humanistic Model of Organizational Motivation: A Review of Research Support. Public Administration Review 33, no. 1 (February 1973): 89-96.
 2. Maslow, A. H. (2013). A Dynamic Theory of Human Motivation. Black Curtain Press.
 3. Maslow, A. H., Frager, R., & Fadiman, J. (1987). Motivation and personality. Longman Asia Ltd.
 4. Wahba, M. & Bridwell, L. (1976). Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theory. Organizational Behavior and Human Performance 15, no. 2: 212-240.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2012). Piramide van Maslow. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/piramide-van-maslow/

Published on: 13/01/2012 | Last update: 15/04/2022

Add a link to this page on your website:
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/piramide-van-maslow/”>Toolshero: Piramide van Maslow</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Word lid en ontvang onbeperkt toegang

Als lid heb je onbeperkt toegang tot alle artikelen (1000+), templates en meer!

3 comments

 1. Hallo,
  Mijn naam is Joan Brewster en ik wil de volgende opmerking maken over dit artikel en theorie. Het artikel is helder en duidelijk en geeft goede informatie over de theorie.
  Mijn opmerking over de theorie is, hoe noem je iemand die fase 5 heeft bereikt en vooral zichzelf inzet zodat anderen hun potentieel kunnen bereiken? Dus zij willen dienstig zijn voor anderen. Het valt mij op dat er mensen zijn die niet zozeer hun eigen “zelfontplooiing” nastreven, maar juist anderen willen helpen in wat zijn doen. Ze “cijferen” zichzelf weg als het ware. Net zoals bv moeders zo als het heet “unconditional love” geven aan hun kinderen. Waar plaats ik dit in de pyramide? Zeker als je weet dat bij hun alle fases zijn doorlopen. Valt dit ook onder zelfrealisatie?

  1. Het lijkt mij eenvoudig. Dit model mag je van verschillende kanten benaderen. Je passie invullen is bv anderen zo goed als je kan helpen. Meestal omdat je dat goed kan. Onvoorwaardelijke liefde bestaat niet. Een moeder volgt de piramide tijdens het opgroeien van het kind. In alles ook zij die anderen zonder meer helpen willen waardering. Een zoen of knuffel is al genoeg. Ik zou zeggen bekijk het ook eens van boven naar beneden. Je ziet dan dat hoogtevrees kan ontstaan. Echter het heeft ook in hoge mate met intelligentie te maken.

Geef een antwoord