Management cybernetics

Management cybernetics - ToolsHero

Management cybernetics: in dit artikel wordt management cybernetics praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige verandermanagement tool.

Wat is management cybernetics?

Management cybernetics is het gebied van de cybernetica dat zich bezighoudt met management en organisaties. Het begrip “cybernetica” werd voor het eerst geïntroduceerd door Stafford Beer in de jaren ´50.

Wiskundige Norbert Wiener definieert cybernetica als de wetenschap die zich bezighoudt met besturing van biologische en mechanische systemen met behulp van terugkoppeling. Door middel van goede regelgeving, controle en communicatie, kan dit in een zakelijke context managers helpen bij het ingrijpen in complexe situaties.

Gratis e-book bij Toolshero

Cybernetica en complexiteit

Complexiteit is inherent aan dynamische systemen, omdat hun processen vaak niet-lineair zijn en daarom moeilijk te identificeren en te controleren zijn.

Daarom is het goed om inzicht in processen te krijgen, kennis van de toepassing van regelgeving en betere controle op verschillende systemen te krijgen. Wanneer een organisatie dit onder de knie heeft, is er sprake van cybernetica.

Cybernetica in organisaties

Om cybernetica in organisaties toe te kunnen passen, is het belangrijk dat managers de volgende functies van management cybernetics in acht te nemen:

  • Management cybernetics richt zich op de werking van processen binnen een organisatie en kijkt naar het samenhangend geheel van deze processen.
  • Het richt zicht op het verzamelen en toepassen van bestaande kennis en het vergaren en toepassen van nieuwe kennis.
  • In complexe situaties helpt het om de juiste aanpak te realiseren.
  • Het realiseert een eigen verantwoordelijkheid, waarmee ook anderen bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheden.
  • Het is een aanpak die voor elke medewerker begrijpelijk is en richt zich op de lange termijn.
  • Deze aanpak is door iedereen al eens beoefend, ongeacht of men dit beseft.

Denkpatroon management cybernetics

Hieronder volgt de meest gangbare benadering, om te begrijpen hoe processen verlopen: Wanneer A iets doet met B, heeft dat C tot gevolg, en C heeft weer D tot gevolg, enz. Deze manier van denken vraagt om antwoorden.

Het bepaalt wat de specifieke factor is en van welke omstandigheden de factoren afhankelijk zijn. De volgende denkwijze is typerend voor management cybernetics: Wanneer A iets doet met B, wat doen A en B dan om tot C te komen?

Deze vraag richt zich op de individuele relaties. Zo kunnen managers zich afvragen ´wat een medewerker doet, in ruil voor wat er voor die medewerker wordt gedaan´. Zo passen managers cybernetische theorie toe, zonder dit zelf te beseffen.

Complexe werkelijkheid

Als grondlegger van management cybernetics, richt Stafford Beer zich op de toepassing van de natuurlijke wetten van de cybernetica in organisaties, bedrijven en instituten.

Het is uniek in zijn werk, dat hij de werkelijkheid niet probeert te vereenvoudigen. Net als William Ross Ashby vindt hij, dat complexe situaties alleen maar kunnen worden benaderd met tenminste dezelfde omvang van complexiteit.

Circulair systeem

Stafford Beer wil alle processen, die plaatsvinden binnen een gesloten systeem van een organisatie, inzichtelijk maken: “Door alle mogelijke factoren in een complex systeem afzonderlijk te identificeren en te onderscheiden, worden ze duidelijk herkenbaar en begrijpelijk voor iedereen binnen een organisatie”.

Hij omschrijft (bedrijfs)processen als een circulair systeem; wanneer een proces ten einde loopt, begint het proces weer van voren af aan. Hierdoor worden processen zichtbaar en kunnen ze duidelijker omschreven worden, waardoor ze efficiënter kunnen worden ingezet binnen een organisatie.

Inzicht

Management cybernetics geeft managers goed inzicht in de aanpak van complexe situaties en processen. Hierdoor kunnen organisaties effectief en adequaat op complexiteit reageren, wat zorgt voor een stabiele, duurzame en flexibele onderneming.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? wat is jouw ervaring met management cybernetics? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wat zijn jouw succesfactoren voor het verkrijgen van inzicht in processen en systemen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Skyttner, L. (2001). Multiple perspectives of management cybernetics. General Systems Theory: Ideas & Applications, p. 327-336.
  2. Beer, A. S. (1966). Decision and Control: The Meaning of Operational Research and Management Cybernetics, Wiley.
  3. Beer, A. S. (1959). Cybernetics and Management. English University Press.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2011). Management Cybernetics. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/verandermanagement/management-cybernetics/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/verandermanagement/management-cybernetics/”>Toolshero: Management Cybernetics</a>

Published on: 03/09/2011 | Last update: 25/02/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Article by:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

Geef een reactie