OGSM model: de uitleg plus voorbeeld

OGSM framework definitie en uitleg - toolshero

OGSM model: in dit artikel wordt het OGSM model praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie en uitleg van het OGSM model, gevolgd door een gedetailleerde beschrijving van de 4 elementen van OGSM. Ook vind je een praktisch voorbeeld en stappenplan om direct zelf aan de slag te gaan met het OGSM model. Daarvoor vind je ook een downloadbaar template in dit artikel. Veel leesplezier!

Wat is het OGSM model?

Het OGSM model is een hulptool voor bedrijfsplanning dat organisaties in staat stelt hun langetermijnvisie en de juiste strategieën aan elkaar te koppelen. Het acroniem OGSM staat voor objective, goals, strategies en measurement (Key Performance Indicators).

Deze vier onderdelen zorgen ervoor dat de focus verdeeld wordt, en dat er concrete en meetbare doelen opgesteld worden die de strategie ondersteunen. Op die manier helpt het OGSM model om de voortgang naar de doelstellingen te volgen, en zo nodig bij te sturen. Het raamwerk is ontwikkeld om strategische prioriteiten te identificeren, snel marktkansen te benutten, de inzet van middelen te optimaliseren, efficiëntie te verhogen, en partijen op elkaar af te laten stemmen.

Gratis e-book bij Toolshero

Bij goed gebruik biedt OGSM een beknopt document, en een duidelijk kader voor het ontwikkelen, balanceren en implementeren van een strategisch plan voor middellange termijn.

Nadat strategische elementen, zoals de missie en visie zijn samengevoegd met operationele elementen, zoals doelen en strategieën, is het resultaat een uitgebreid maar uitvoerbaar strategisch plan van maximaal een A4-papiervel.

Het OGSM framework kan worden toegepast op een hele organisatie, een afdeling of team, en is ook waardevol voor het beheren van persoonlijke doelstellingen.

Het OGSM model is ontwikkeld in Japan in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Daarna is het vanuit Japan naar Amerika gebracht, en werd het door veel grote bedrijven aangenomen. Met name Proctor & Gamble omarmde het model, en gebruikte het raamwerk om de koers van het multinationale bedrijf af te stemmen. Zij worden dan ook gecrediteerd met de ontwikkeling van de moderne versie van het OGSM framework.

Strategische en operationele bedrijfselementen

Het OGSM model dient als basis voor strategische planning en uitvoering, in combinatie met een effectieve managementroutine. Het zorgt ervoor dat managers in lijn worden gebracht met de doelstellingen van het bedrijf, en koppelt belangrijke strategieën aan financiële doelstellingen.

Als resultaat daarvan zorgt het voor transparantie en zichtbaarheid van de capaciteiten van het bedrijf.

OGSM model voorbeeld - Toolshero

Figuur 1 – OGSM model voorbeeld

Objective (doelstelling)

De start van het OGSM model is gelinkt aan het grote plaatje van de organisatie. Wat wil de organisatie graag bereiken, en op welke termijn? De strategie wordt vaak vanuit het hogere management opgesteld, en de objective moet hierop aansluiten. Lees meer over missie en visie hier. Een heldere visie voor het bedrijf is belangrijk omdat het zorgt voor:

 • Integratie tussen organisatie en de buitenwereld/afdelingen
 • Bepalend zijn voor de (de)centralisatie van autoriteit
 • Coördineren
 • Motivatie
 • Planning

Voorbeeld: bedrijf X moet de grootste speler worden in industrie Y.

Goals (doelen)

De strategische goals zijn specifieke financiële en niet-financiële doelen en resultaten die een organisatie wil bereiken gedurende een specifieke periode. De doelen zijn het tweede van de vier onderdelen die een bedrijf moet verwoorden als onderdeel van het OGSM model.

Het is cruciaal dat de opgestelde doelen kwantificeerbaar zijn. Een manier om hiervoor te zorgen is het gebruik van SMART-doelen. Strategische goals zijn belangrijk omdat:

 • Prioriteiten stimuleren
 • Toewijzing van middelen efficiënter maken
 • Voor betere budgetplannen zorgen
 • Ze als belangrijk communicatiemedium fungeren
 • Als basis voor een SWOT-analyse dienen

Voorbeeld: om de grootste speler te worden in industrie Y moet bedrijf X voor het einde van het boekjaar een marktaandeel van 34% hebben, en een omzet halen van 80 miljoen euro. Of: voor het einde van het boekjaar moet bedrijf X in minimaal 3 nieuwe markten actief zijn.

Strategies (strategieën)

Als de objective en de doelstellingen/goals van de organisatie duidelijk zijn moet er nagedacht worden over een manier om de doelen te verwezenlijken. Hiervoor dient het onderdeel strategieën uit het OGSM model. De strategieën worden verwoord in korte en duidelijke zinnen die manieren beschrijven waarmee de organisatie of afdeling het einddoel van de organisatie dichterbij brengt.

Voorbeeld: door optimalisatie op logistiek gebied zal een grotere markt bereikt worden.

Measurement (metingen)

Het laatste element uit het OGSM model is het ontwikkelen van een meetplan, om de geplande successen en ontwikkelingen te meten. Het is belangrijk dat de opgestelde goals kwantificeerbaar zijn. Niet altijd kunnen doelstellingen gemeten worden in harde cijfers. Ook zaken als kwaliteit, planning en deadlines kunnen gemeten worden.

Actions (tactische actiepunten)

Als geconcludeerd moet worden dat de strategie niet werkt op basis van de metingen, moet deze aangepast worden.

De tactische actiepunten die dit bewerkstelligen kunnen aan de laatste kolom van het OGSM framework worden toegevoegd. Blijven de hogere verkoopcijfers uit, ondanks optimalisatie van logistieke netwerken, dan is het wellicht noodzakelijk dat er op andere gebieden geoptimaliseerd wordt.

Tactische actiepunten zorgen ervoor dat de organisatie zijn of haar strategie aanpast zodat de doelstellingen alsnog behaald worden.

Stappenplan OGSM model

Het uitvoeren van het strategische planningsproces door middel van het OGSM framework is niet moeilijk. Loop de stappen hieronder door om een persoonlijke strategische planning te maken, of voor jouw bedrijf.

1. Bepaal objective

Het eerste element van het OGSM framework is om de strategie, de missie en de visie te begrijpen van jouw organisatie. Wat wil de organisatie bereiken? En hoe? Gebruik kennis uit het artikel strategisch plannen om een accuraat en bondig statement over de objective van de organisatie.

2. Bepaal goals

De volgende stap in het OGSM model is het bepalen van goals. Het is belangrijk dat jouw goals SMART zijn. Met name de kwantificeerbaarheid van de goals is belangrijk: measurable. Doorgaans stellen bedrijven drie of vier goals op.

Gebruik Locke’s Goal Setting Theory voor informatie over het opstellen van goals.

3. Bepaal strategieën

Als de objective en de goals samengesteld zijn is de volgende stap om te beschrijven hoe de goals gerealiseerd gaan worden. Hiervoor gebruiken we strategieën. Voor elk van de goals is het belangrijk dat er een strategie komt.

4. Begin met monitoren en meten

Het doel van het OGSM framework is om het makkelijker te maken voor management om voortgang te tracken op weg naar ambitieuze doelstellingen. De voortgang kan alleen gemeten worden wanneer vooraf wordt vastgesteld hoe dat gedaan wordt. Het monitoren van voortgang geeft antwoord op de vraag, werken onze strategieën? En, gaan we onze doelen bereiken? Moeten de doelstellingen aangepast worden?

Een uitstekende tool om voortgang te tracken is door de Balanced Scorecard te gebruiken. De Balanced Scorecard biedt verschillende Key Performance Indicators (KPI’s) om voortgang te meten.

OGSM model template

Nu je hebt gelezen over het OGSM model, kun je de theorie in praktijk gaan toepassen. We helpen je graag op weg met deze OGSM framework template.

Download het OGSM framework template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Voor- en nadelen OGSM model

Het gebruik van het OGSM model kent verschillende voor- en nadelen.

Voordelen OGSM model

 • Beknopte methode (1 A-4 voor betere zichtbaarheid en monitoren van voortgang)
 • Goals zijn verbonden met concrete bedrijfsactiviteiten
 • Goals zijn geformuleerd op realistische verwachtingen
 • OGSM framework stimuleert langetermijnplanning
 • Identificeert potentieel capaciteit tekort

Nadelen OGSM framework

 • Krachtig leiderschap is noodzakelijk voor de uitvoering
 • Stakeholders hebben tijd nodig om de doelstellingen te bespreken en goed te keuren
 • Focus en snelheid zijn noodzakelijk (toewijzen van middelen in snel veranderende omgevingen)

Samenvatting over het OGSM model

Het acroniem OGSM staat voor: objective, goals, strategieën en metingen. Het OGSM framework dient als basis voor strategische planning, en wordt door veel grote bedrijven gebruikt zoals Proctor & Gamble. Door OGSM te gebruiken worden belangrijke strategieën aan financiële doelstellingen gekoppeld.

Door OGSM ook blijven te gebruiken worden de capaciteiten van de organisatie zichtbaar door de tijd, en kunnen de strategische hoofdelementen bijgesteld worden als dat nodig is.

De objective uit het OGSM modelk gaat over het grote plaatje, en geeft antwoord op de vraag, waar gaan we naartoe? De goals zijn financiële en niet-financiële doelstellingen die de organisatie wil behalen, en de strategieën beschrijven hoe precies deze (SMART) goals bereikt gaan worden. Het is belangrijk dat de opgestelde goals meetbaar zijn. Alleen dan kan voortgang gemeten worden.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het OGSM model? Zie jij overeenkomsten met andere tools voor strategische planning? Wat is nog meer essentieel in het opstellen van een strategisch plan? Welke voordelen zie jij in dit ‘bedrijfsplan van 1 A4-papier’? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Using the balanced scorecard as a strategic management system.
 2. Pearce, J. A., Robinson, R. B., & Subramanian, R. (2000). Strategic management: Formulation, implementation, and control. Columbus, OH: Irwin/McGraw-Hill.
 3. Riccaboni, A., & Luisa Leone, E. (2010). Implementing strategies through management control systems: the case of sustainability. International Journal of Productivity and Performance Management, 59(2), 130-144.
 4. Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic management journal, 18(7), 509-533.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). OGSM model. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/ogsm-model/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 29/12/2019 | Laatste update: 05/06/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/ogsm-model/”> Toolshero: OGSM model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 7

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie