Missie en visie formuleren: de uitleg

Missie definitie en voorbeelden - toolshero

Missie en visie formuleren: in dit artikel wordt het verschil tussen de missie en visie van een bedrijf praktisch uitgelegd. Daarnaast gaat dit artikel dieper in op de kenmerken en eisen van een missieverklaring, zodat je die zelf leert formuleren. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategietool.

Wat is een missie?

Een missie, missieverklaring, of bedrijfsmissie, is een korte beschrijving over waarom een organisatie bestaat, wat het algemene doel van de organisatie is en wat hen onderscheid van de concurrenten. Een missie wordt gecommuniceerd aan werknemers, klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Een missieverklaring creëert tevens een specifiek identiteitsgevoel onder medewerkers, en moedigt werknemers aan om innovatieve manieren te vinden om gezamenlijk de gemeenschappelijke bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Gratis e-book bij Toolshero

Fred David beschrijft in zijn boek ‘Strategic Management: Concepts and Cases’ dat alle missieverklaringen globaal de capaciteiten, klantgerichtheid en activiteiten van een organisatie beschrijven.

De missie maakt vaak deel uit van een bedrijfsplan. Organisaties veranderen doorgaans hun missieverklaringen niet, omdat deze een continue en doorlopende focus bevatten.

Waarom is een geschreven missie belangrijk?

Een bedrijf moet een goede missie hebben om een aantal redenen. De belangrijkste is wel dat iedereen binnen de organisatie op dezelfde pagina zit. Daarnaast dient het als basis voor effectieve planning.

De definitie van de missieverklaring zelf is vaak het resultaat van een groepsinspanning. Het schrijven van de missieverklaring wordt ook wel gezien als een waardevolle teambuilding-activiteit.

De missieverklaring maakt ook deel uit van het gezicht van het bedrijf naar de buitenwereld toe; marketing. Veel bedrijven zetten hun missieverklaring bijvoorbeeld op de informatiepagina van hun website, soms wordt de missie van het bedrijf zelfs de kern van hun marketingstrategie.

Wat moet er in een missieverklaring staan?

Volgens hoogleraar strategie en bestuur Chris Bart bestaat een goede commerciële missieverklaring uit drie essentiële componenten. Deze zijn:

Missie onderdelen - toolshero

Figuur 1 – Missieverklaring: wat moet erin staan?

1. Sleutelmarkt

Waar de doelgroep van het bedrijf uit bestaat.

2. Bijdrage

Welk product of dienst het bedrijf levert aan de consumenten.

3. Onderscheid

Waarom dit product of deze dienst uniek is, en waarom het grote publiek beter deze kunnen kopen dan een andere.

Verschil tussen missie en visie?

De missie en visie van een bedrijf worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn dit in feite twee verschillende concepten. Een visieverklaring richt zich vooral op de toekomst en wat een organisatie uiteindelijk wil bereiken. Een missieverklaring zicht zich op zijn beurt op wat een organisatie vandaag doet om dit te bereiken. Beide concepten zijn essentieel voor het nastreven van organisatorische doelstellingen.

Voorbeelden missieverklaring

 • Disney: To entertain, inform and inspire people around the globe through the power of unparalleled storytelling, reflecting the iconic brands, creative minds and innovative technologies that make ours the world’s premier entertainment company.
 • Facebook: Connect with friends and the world around you on Facebook.
 • LinkedIn: Create economic opportunity for every member of the global workforce.
 • Tesla: To accelerate the world’s transition to sustainable energy.
 • Google: To organize the world’s information and make it universally accessible and useful

Voorbeelden visieverklaring

 • Patagonia: “Build the best product, cause no unnecessary harm, use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis.”
 • McDonald’s: “To be the best quick service restaurant experience. Being the best means providing outstanding quality, service, cleanliness and value, so that we make every customer in every restaurant smile.”

Bedrijfsmissie formuleren in drie stappen?

Een bedrijfsmissie moet dus gezien worden als een uitgelegde combinatie van wat een bedrijf doet, en hoe en waarom het dit doet, uitgedrukt op een manier die de belangrijkste kernwaarden van een bedrijf reflecteren. Het kan een uitdaging zijn om de juiste woorden duidelijk en beknopt samen te stellen. De volgende drie stappen leggen op een eenvoudige manie ruit hoe jij jouw eigen missieverklaring kan schrijven.

Stap 1. Beschrijf wat jouw bedrijf doet

Begin met het beschrijven van wat jouw bedrijf precies doet. Wees niet omslachtig, maar noteer kort en kernachtig wat het bedrijf produceert. Neem de basis van de kernactiviteiten van het bedrijf, en voeg geen onnodige informatie toe. In de volgende stappen komen de hoe en waarom van de activiteiten van een bedrijf aan bod. Voorbeelden van kernachtige doelen van organisaties zijn:

 • Timmergerij verkopen
 • Groenten verbouwen
 • Telefoonapps ontwikkelen
 • Design van kleding
 • Financieel advies

Stap 2. Bedenkt hoe jouw bedrijf dit precies doet

Beschrijf hier kort hoe het bedrijf doet wat het doet. Dit is een lastig gedeelte, omdat er geen getailleerde beschrijving moet worden gemaakt van wat de fysieke activiteiten van een bedrijf omvatten.

In plaats daarvan moet er een beschrijving worden gemaakt van hoe een bedrijf over het algemeen werkt. Dat wordt vertaald in een of meer kernwaarden van een organisatie.

Neem voldoende de tijd om over de kernwaarden na te denken, en deze op te sommen. Enkele voorbeeldwaarden die mogelijk gebruikt kunnen worden in organisaties zijn:

 • Productproductie van superieure kwaliteit
 • Bescherming van milieu
 • Innovatiestimulering
 • Duurzame ontwikkeling

Selecteer de waarden die passen in een goede missieverklaring. Richt u op maximaal twee kernwaarden.

Stap 3. Bedenk waarom jouw bedrijf dit doet

Dit gedeelte van de missie beschrijft de passie achter een bedrijf. Geef antwoord op vragen als: waarom doet mijn bedrijf wat het doet? Waarom denken wij dat dit werk belangrijk is? Voor sommige mensen helpt het om te denken over waarom ze in de eerste plaats het bedrijf gestart zijn.

Voorbeeld missieverklaring Toolshero

We are Toolshero and we present and promote simplified management theories and methods to everybody who’s interested worldwide. Our visitors are students, managers and professionals and by sharing the content, we try to help them in a practical manner. We believe that by sharing knowledge, we help visitors build legacy, stimulate research and provide innovators a platform’.

Tips bij het schrijven van een missie

Het schrijven van een effectief mission statement lijkt lastig voor veel mensen, maar er is een aantal tips voor het schrijven van een goed mission statement. Neem de volgende do’s and don’ts in overweging.

Keep It Simple Stupid (KISS)

Vat de missie van jouw bedrijf samen in enkele zinnen. Schrijf geen lang essay. Dit is niet de bedoeling van een dergelijke brand building tool. De missie moet verankerd worden aan het merk, en moet daarom memorabel zijn. Lange zinnen of zelfs paragrafen met uitleg zal niemand onthouden. Keep It Simple Stupid!

Denk aan de lange termijn

Een missieverklaring opstellen is een investering in de toekomst van jouw eigen bedrijf. Houd daarom rekening met de lange termijndoelen van jouw organisatie, en weerspiegel deze in de missieverklaring. Maak de missieverklaring niet te beperkend.

Betrek medewerkers

Het nut van een uitgeschreven missie ligt ook bij de werknemers. Vraag daarom ook hun mening, en wees niet bang om dingen te veranderen. Dingen veranderen altijd, en als een missieverklaring niet overeenkomt of past bij een bedrijf is het tijd voor een nieuwe verklaring.

Hoeveel waarde heeft een bedrijfsmissie echt?

Veel managers zullen beamen dat de missie, visie en waarden van een bedrijf maar beperkt invloed heeft op de manier waarop de meeste werknemers hun werk doen. In een artikel van Forbes van Len Sherman doet hij op een sceptische manier uit de boeken wat managers vinden van de missieverklaring van hun organisatie. Veel van deze managers wisten niet eens dat het bedrijf een missie opgesteld had, en anderen wisten hier weinig over.

Dat komt omdat de focus op organisatorische doelstellingen, en de grondbeginselen van een organisatie snel vergeten worden. Elke dag worden managers en leiders geconfronteerd met veel verschillende belangen, wisselende eisen van aandeelhouders, klanten, gemeenschappen, en zelfs natuurlijke krachten. Het is dan gemakkelijk om vast te komen zitten in de dagelijkse sleur, in plaats van de focussen op de grondbeginselen van een bedrijf.

Een voorbeeld genoemd in het artikel van Forbes is Lumber Liquidators. Zij beloven zich te concentreren op het voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen die er zijn, zoals geen enkel ander bedrijf in de sector. In 2015 werden echter activiteiten van het bedrijf onthuld door een televisieprogramma zoals het verzenden van producten met een gevaarlijk hoog gehalte van een bekend carcinogeen. Tot zover de bedrijfsmissie.

Dit zijn extreme voorbeelden, maar het feit blijft dat veel bedrijven het oprichtingsdoel van een bedrijf al lang niet meer najagen. Een voorbeeld van een organisatie die hier wel succesvol in is, is Amazon. Geen andere CEO dan Jeff Bezos creëert meer aandeelhouderswaarde. Dat is het resultaat van duidelijke bedrijfsdoelstellingen en een helder gecommuniceerde missieverklaring die de besluitvorming op alle niveaus van de meer dan 300.000 werknemers zinvol begeleidt.

Voordelen goede missie

Het ontwikkelen en verspreiden van een goede missieverklaring kent verschillende voordelen. Lees deze hieronder.

Het fungeert als roer

Bedrijfsmissies zijn als het ware het roer, of kompas, van een organisatie. Deze helpen de organisaties te navigeren door de jungle van concurrentie en problemen. Dit is een van de meest voor de hand liggende voordelen van een missieverklaring. Zonder een duidelijke missie is een organisatie eigenlijk doelloos.

Conflictoplossing

Een ander voordeel van een duidelijk opgestelde missie is dat leden van de raad van bestuur in tijden van ruzie en conflict elkaar kunnen wijzen op de missie. Op zo een moment maken zij elkaar duidelijk dat dit is waar het bedrijf voor is opgericht, en dat iedereen in de raad van bestuur er belang bij heeft dat de organisatie op de huidige (of andere) koers blijft varen.

Communicatiemiddel

Een missieverklaring kent nog een ander heel belangrijk voordeel: het fungeert als communicatiemiddel. Communicatie is erg belangrijk in een bedrijf voor zowel oprichters, management en medewerkers. Een missieverklaring is als het ware het communiceren van wensen en perspectieven aan andere leden van een organisatie.

Besluitvormingsondersteuning

Managers en leiders die besluiten nemen staan voortdurend voor moeilijke uitdagingen. Is dit een economisch verantwoorde keuze? Voldoet deze beslissing aan de wensen en behoeften van alle belanghebbenden? Dit zijn zeer moeilijke overwegingen, en een missieverklaring kan hierbij helpen. Het fungeert namelijk als raamwerk waarmee effectieve managers gemakkelijk een koers kunnen uitstippelen bij het vervullen van hun managementplichten.

Nadelen missieverklaringen

Een missie kan, zoals we gezien hebben, dubbelzinnig en waardeloos zijn. Het grote nadeel van een missieverklaring is dat de kans zeer groot is dat het ontwerp en uitvoering verkeerd is. Een missieverklaring is al snel vaag, nietszeggend en verwarrend. Andere nadelen zijn:

Conflicten en inconsistenties

Wanneer een missieverklaring niet deugt, kan het ene deel van een missieverklaring het andere deel tegenspreken. Dit leidt uiteindelijk tot conflicten en inconsistenties.

Onrealistisch

Bij het opstellen van een missie optimisme of onervarenheid ervoor zorgen dat de missieverklaring onrealistisch is. De werkelijkheid is echter niet zo eenvoudig als op papier. Een fundamentele zwakte van missieverklaringen in het algemeen is dat zij in de meeste gevallen onrealistisch zijn. Te optimistisch.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de bedrijfsmissie? Kan jij je vinden in de missieverklaring van het bedrijf waar jij werkt? Denk jij dat missieverklaring erg belangrijk zijn voor het goed functioneren van een organisatie? Kan jij een missieverklaring bedenken en met ons delen van een voorbeeldbedrijf? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Bartkus, B., Glassman, M., & McAfee, B. (2006). Mission statement quality and financial performance. European Management Journal, 24(1), 86-94.
 2. David, F. R., & David, F. R. (2003). It’s time to redraft your mission statement. Journal of Business Strategy, 24(1), 11-14.
 3. Mullane, J. V. (2002). The mission statement is a strategic tool: when used properly. Management Decision.
 4. Pearce, J. A., & David, F. (1987). Corporate mission statements: The bottom line. Academy of Management Perspectives, 1(2), 109-115.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2020). Missie en visie. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/missie/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 11/11/2020 | Laatste update: 22/06/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/missie/”>Toolshero: Missie en visie</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 9

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie