Means End Analysis (MEA): de uitleg

Means End Analysis MEA - toolshero

Means End Analysis (MEA): in dit artikel wordt het concept van Means End Analysis ofwel MEA praktisch uitgelegd. Dit artikel bevat de algemene definitie van de techniek en de stappen die bij het proces betrokken zijn, inclusief een Means End Analysis voorbeeld. Na het lezen begrijpt u de basisprincipes van dit probleemoplossend hulpmiddel. Veel plezier met lezen!

Wat is een Means End Analysis? De uitleg

Means End Analysis (MEA) is een probleemoplossende techniek, die sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt gebruik om creativiteit aan te wakkeren.

Means End Analysis is bovendien een manier om naar organisatieplanning te kijken en helpt bij het bereiken van de uiteindelijke doelen.

Gratis e-book bij Toolshero

Met MEA is het mogelijk om het gehele proces van probleemoplossing te controleren. Het gaat uit van een vooraf gesteld doel, waarin acties worden gekozen die naar dat doel leiden. Elke actie die wordt uitgevoerd leidt tot een volgende actie; het staat met elkaar in verbinding om het uiteindelijk doel te bereiken.

Tussentijds kunnen er echter problemen ontstaan. Het is vaak moeilijk te achterhalen waar zich precies de crux bevindt.

Met behulp van MEA kan zowel achterwaarts als voorwaarts gezocht worden naar waar de stagnatie plaatsvindt. Daardoor is het mogelijk om eerst de grotere delen van een probleem op te lossen en vervolgens terug te keren naar de kleinere problemen.

Tussenstappen

Om Means End Analysis effectief te laten zijn, is het goed om alle relevantie acties en tussenstappen die naar het doel leiden in beeld te krijgen, waardoor ze detecteerbaar zijn.

Daarnaast is het handig om (kleine) veranderingen te kunnen volgen en verschillen te meten tussen de werkelijke en gewenst toestand van de afzonderlijke acties.

Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat een fout of verandering verdere gevolgen heeft in de reeks die erachter aan komt, waardoor het steeds moeilijker wordt om in te grijpen.

Doelen

Elke organisatie werkt met doelstellingen die bereikt moeten worden. Afhankelijk van het doel geldt hiervoor een periode van een korte termijn (een week of maand), middellange termijn (een jaar) en een lange termijn (meerdere jaren).

Zowel voor de organisatie als voor medewerkers is het prettig wanneer deze doelen succesvol worden behaald.

Door vooraf met behulp van Means End Analysis een analyse van de middelen en tussenliggende acties te maken, is het gemakkelijker om te focussen en niet van de koers af te raken.

Het is nu eenmaal een feit dat doelen niet op zichzelf worden behaald. Op basis van een zorgvuldige planning moet er actie ondernomen worden.

Zonder planning is de kans groot dat de organisatie de verkeerde richting op gaat en afdrijft van het vooropgestelde doel.

Means End Analysis voorbeeld

Om Means End Analysis succesvol uit te voeren is het aan te raden van groot naar klein te denken; de uiteindelijke doelstelling moet worden opgesplitst in kleinere subdoelstellingen, waardoor het overzichtelijker wordt voor alle partijen die zich in gaan zetten voor deze doelstelling.

Wanneer een commercieel elektronicabedrijf binnen een jaar het einddoel heeft om een omzet van 15 miljoen euro’s te bereiken, is dat een nobele gedachte. Het betekent dat alle acties in dat jaar gericht zijn op het behalen van die 15 miljoen euro grens.

Het gaat echter alleen werken wanneer het inzichtelijk wordt wat er allemaal gedaan moet worden om aan die omzet van 15 miljoen te voldoen.

Met behulp van Means End Analysis wordt het einddoel opgesplitst in een aantal kleinere doelstellingen, die gaan bijdragen aan de 15 miljoen omzet:

  • Een specifiek product, bijvoorbeeld de nieuwste smartphone moet flink verkocht gaan worden;
  • Er wordt een minimale verkoopprijs gehanteerd, waar ook dealers zich aan moeten houden;
  • Naast de nieuwste smartphone zijn er ook een aantal gerelateerde producten die in de markt worden gezet.

Means End Analysis in uitvoerbare stappen

Ondanks het opsplitsen naar kleinere subdoelstellingen, zal het de organisatie nog niet lukken om de omzet van 15 miljoen te behalen. De zoektocht naar nog kleinere, specifiekere stappen, helpt om het einddoel te bereiken.

Deze sub-subdoelstellingen worden omgezet naar uitvoerbare stappen die door de organisatie worden ingezet en gebruikt om het oorspronkelijke doel om 15 miljoen omzet te behalen, te bereiken.

Mocht er ergens sprake zijn van stagnatie of een probleem, dan is het gemakkelijker op te sporen en dit onderdeel te herstellen in het proces. Hieronder wordt voortgeborduurd op de eerdere subdoelstellingen:

  • Rondom de smartphone wordt een specifiek marketingplan opgesteld om vooral via social media ruchtbaarheid te geven aan het nieuwe product;
  • Nieuwe applicaties worden ontwikkeld door het elektronicabedrijf om als bijproduct verkocht te worden;
  • Speciaal voor studenten wordt een gereduceerd tarief aangeboden, wanneer zij aantonen dat zij daadwerkelijk zijn ingeschreven bij hoger onderwijs;
  • In huis-aan-huis kranten wordt een advertentie uitgezet, waarbij men met een coupon een flinke inruilkorting kan krijgen voor de oude mobiele telefoon.
Means End Analysis model - toolshero

Figuur 1 – een voorbeeld van een Means End Analysis (MEA)

Deze lijst is oneindig; er is geen limiet aan de sub-subdoelstellingen die alle een bijdrage leveren om het product te promoten met als doel de omzet van 15 miljoen euro te behalen. Het gaat er bij Means End Analysis om, dat er goed wordt nagedacht welke stappen allemaal nodig zijn om tot het einddoel te komen.

Daarnaast wordt iedereen binnen de organisatie met de neus op de feiten gedrukt, dat zelfs de kleinste stappen impact hebben op het algemene doel dat gesteld is.

Hoe gedetailleerd en specifieker deze stappen zijn, hoe groter de kans van slagen. Iedereen binnen de organisatie voelt zich verantwoordelijk voor het uitvoeren ervan, dat uiteindelijk tot een succesvol einddoel zal leiden.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Is de Means End Analysis van toepassing binnen jouw persoonlijke of professionele omgeving? Herken je de praktische uitleg of heb je meer suggesties? Wat zijn jouw succesfactoren voor het het behalen van subdoelen en einddoelen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Fikes, R. E., & Nilsson, N. J. (1971). STRIPS: A new approach to the application of theorem proving to problem solving. Artificial intelligence, 2(3-4), 189-208.
  2. Johnson, A. P. (2005). A short guide to action research. Boston: Pearson/Allyn and Bacon.
  3. Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive science, 12(2), 257-285.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Means End Analysis (MEA). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/means-end-analysis-mea/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 19/04/2018 | Laatste update: 26/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/means-end-analysis-mea/> Toolshero: Means End Analysis (MEA)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie