Return On Investment (ROI)

Wat is Return on Investment (ROI)? - toolshero

Word lid voor minder dan 1 euro per dag en boost your skills! Word lid

In dit artikel wordt Return On Investment (ROI) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige financieel management tool.

Inleiding en definitie Return On Investment (ROI)

Ondernemen en investeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ondernemen bestaat uit het continue (her)investeren en verantwoord risico nemen met als doel omzet generen en winst maken. Eén van de instrumenten die hiervoor kan worden gebruikt is de Return On Investment ook wel bekend als ROI. Return on investment of ROI is een Engelse term die gebruikt wordt om de verhouding tussen het rendement en de investering aan te geven.

Analyse modellen

Voorafgaand aan de vraag of men gaat investeren en of de investering wel de juiste is, kunnen enkele vragen worden gesteld, maar dan nog hangt de uitkomst af van de gekozen vragen, en van het onderling gewicht of de verhouding dat aan de vragen wordt toegekend.

Voorbeelden van mogelijke vragen zijn:

  • In welke mate is de investering effectief, en krijgt de onderneming waar voor haar geld?
  • Hoeveel bedragen de directe kosten?
  • Hoeveel bedragen de indirecte kosten?
  • Wat zijn de eventuele opportunity costs (alternatieve kosten)?
  • In welke mate is de investering efficiënt; hadden wij voor hetzelfde geld iets beters kunnen krijgen?
  • Is de investering gerechtvaardigd; levert zij voldoende op voor onze doelgroep (bij een bedrijf bijvoorbeeld de eigenaren, aandeelhouders; bij een overheidsinstelling bijvoorbeeld de burger, de overheid zelf)?

Formula return on investment of ROI

De formule voor het berekenen van de return on investment of ROI is als volgt:

ROI = (Opbrengsten investering – Kosten investering) / Kosten investering

De uitkomst wordt weergegeven als een percentage.

Return on investment of ROI en ‘terugverdientijd’ worden in de volksmond vaak door elkaar gehaald.

Er bestaat verwarring dat return on investment of ROI ook wel ‘terugverdientijd’ wordt genoemd. Hierin zit echter wel een wezenlijk verschil.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van een investering geeft aan hoe lang het duurt voordat de gemaakte cumulatieve omzetten (cumulatieve kasinstromen)van de investering groter zijn dan de cumulatieve uitgaven (kasuitstromen) die met de investering gepaard gaan.

Het is een methode van investeringsbeoordeling die uitgaat van de liquiditeit van investeringen: het project met de kortste terugverdientijd (en dat dus het meest liquide is) wordt bij deze methode als beste beoordeeld.

Ieder voordeel heeft zijn nadeel

Met de return on investment of ROI kan de winstgevendheid van een organisatie of project duidelijk in beeld worden gebracht. Op deze manier kunnen investeringen vrij eenvoudig tegen elkaar worden afgezet. De winstgevendheid van een organisatie is namelijk zeer belangrijk. Hoewel in vele jaarverslagen de ROI een prominent kengetal is, bestaat er ook kritiek op de bruikbaarheid van het concept. Het bezwaar luidt dan dat dit kengetal te weinig precies is, doordat het afhangt van een aantal variabelen zoals bijvoorbeeld projectduur, afschrijving, terugverdientijd en organisatiegroei.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met Return On Investment (ROI)? Heken je het bovenstaande of heb je nog aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan het goed uitvoeren van een investeringsonderzoek?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk aan vrienden en zakenrelaties. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Meer informatie

  1. Leffingwell, D. (1997). Calculating your return on investment from more effective requirements management. American Programmer, 10(4), 13-16.
  2. Phillips, J. J. (Ed.). (1997). Measuring return on investment (Vol. 2). American Society for Training and Development.
  3. Phillips, P. P., & Phillips, J. J. (2007). Return on investment (pp. 823-846). John Wiley & Sons Inc.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2012). Return On Investment (ROI). Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/return-on-investment/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/return-on-investment/”>toolshero: Return On Investment (ROI)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 1

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Word lid en ontvang onbeperkt toegang

toolshero helpt jou met meer kennis, je skills te boosten en je kans op succes te vergroten.

Geef een reactie