Return On Investment / ROI berekenen

Return on Investment (ROI) - Toolshero

Return on Investment (ROI): in dit artikel wordt Return On Investment (ROI) praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van de betekenis, wordt het verschil met interne-rentabiliteit uitgelegd, welke analyse modellen er allemaal zijn, de formule over hoe je de Return On Investment kan berekenen en er is een praktijk voorbeeld toegevoegd. Veel Leesplezier!

Wat is de Return On Investment (ROI)? Betekenis en uitleg

Ondernemen en investeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ondernemen bestaat uit het continue (her)investeren en verantwoord risico nemen met als doel omzet generen en winst maken. Eén van de instrumenten die hiervoor kan worden gebruikt is de Return On Investment ook wel bekend als ROI.

Return on investment of ROI is een Engelse term die gebruikt wordt om de verhouding tussen het rendement en de investering aan te geven.

Gratis e-book bij Toolshero

Return on Investment (ROI) is een van de meest gebruikte methoden voor het berekenen van de winstgevendheid van investeringsmogelijkheden. Met deze KPI kan een investeerder bepalen of een investering wel de moeite waard is.

De handige tool wordt gebruikt door investeerders, analisten en bedrijven in het algemeen bij het nemen van belangrijke beslissingen voor zowel de korte als lange termijn.

Bij goed gebruik biedt het gebruik van de ROI-tool de volgende voordelen:

 • Het helpt investeerders om snel het vooruitzicht van een investeringsoptie te checken.
 • ROI helpt bij het meten van potentieel rendement op verschillende mogelijkheden.
 • ROI helpt bij het meten van de voordelen van investeringen in bepaalde afdelingen van het bedrijf.
 • ROI helpt de concurrentie op de markt te meten.
 • ROI is eenvoudig en zeer effectief.
 • De berekeningen die gemaakt worden met de ROI zijn eenvoudig te begrijpen en worden uitgedrukt in financiële ratio’s.
 • ROI wordt door veel investeerders wereldwijd aanvaard als een effectieve methode.

Return on Investment (ROI) versus Internal Rate of Return (IRR)

Er zijn verschillende manieren om beleggingsprestaties te meten, maar er zijn er weinig zo populair en zinvol als ROI en Internal Rate of Return (IRR) . ROI komt vaker voor dan IRR. IRR is vergeleken bij ROI iets complexer.

Organisaties gebruiken beide metrics bij het budgetteren van kapitaal. De beslissing om een investering wel of niet te doen komt vaak neer op de verwachte ROI of IRR. Software maakt het berekenen van beide indicatoren eenvoudig.

Een ander verschil tussen ROI en IRR is dat ROI de totale groei van een investering aangeeft, van het begin tot het einde. De IRR identificeert alleen het jaarlijkse groeipercentage. Uiteindelijk zullen de twee cijfers ergens bij elkaar komen, maar zijn zeker niet hetzelfde gedurende langere periodes.

Analyse modellen

Voorafgaand aan de vraag of men gaat investeren en of de investering wel de juiste is, kunnen enkele vragen worden gesteld, maar dan nog hangt de uitkomst af van de gekozen vragen, en van het onderling gewicht of de verhouding dat aan de vragen wordt toegekend.

Voorbeelden van mogelijke vragen zijn:

 • In welke mate is de investering effectief, en krijgt de onderneming waar voor haar geld?
 • Hoeveel bedragen de directe kosten?
 • Hoeveel bedragen de indirecte kosten?
 • Wat zijn de eventuele opportunity costs (alternatieve kosten)?
 • In welke mate is de investering efficiënt; hadden wij voor hetzelfde geld iets beters kunnen krijgen?
 • Is de investering gerechtvaardigd; levert zij voldoende op voor onze doelgroep (bij een bedrijf bijvoorbeeld de eigenaren, aandeelhouders; bij een overheidsinstelling bijvoorbeeld de burger, de overheid zelf)?

Return on investment berekenen, de formule

De formule voor het berekenen van de return on investment of ROI is als volgt:
ROI = (Opbrengsten investering – Kosten investering) / Kosten investering
De uitkomst wordt weergegeven als een percentage.

Return on investment of ROI en ‘terugverdientijd’ worden in de volksmond vaak door elkaar gehaald. Er bestaat verwarring dat return on investment of ROI ook wel ‘terugverdientijd’ wordt genoemd. Hierin zit echter wel een wezenlijk verschil.

Voorbeeld berekening Return on Investment (ROI)

Stel dat een investeerder 100 aandelen van het bedrijf ABC-technology heeft gekocht. Het aandeel kostte hem 10 euro per stuk. Een jaar later verkoopt hij de aandelen voor 12.50.

Gedurende het jaar verdiende de investeerder 500 euro aan de uitbetaling van dividenden. 125 euro werd uitgegeven aan handelscommissies om de aandelen te kopen en te verkopen.

De Return on Investment (ROI) voor deze investeringsactiviteit kan dan als volgt worden berekend:

Stap 1 van de ROI berekening

Om het nettorendement te berekening, moet het totale rendement en de totale kosten worden berekend. Het totale rendement voor een resultaat bestaat uit meerwaarde en dividenden.

De totale kosten van de investering omvatten de initiële aankoopprijs en betaalde commissies. In het bovenstaande voorbeeld is de bruto meerwaarde voor commissies (12.50-10.00) x 100 = 250 euro.

Het totaal dividenden bedraagt 500 euro, en 125 euro werd uitgegeven aan commissies.

Stap 2 van de ROI berekening

De compleet ingevulde formule luidt als volgt:
ROI = ((12.50-10.00) * 100 + 500 – 125) / (10.00*100))
Als het ROI nog verder ontleed wordt, blijkt dat 23.75% van het rendement afkomstig was van meerwaarde, en 5% van dividenden.

Dit is belangrijk omdat dividenden en vermogenswinsten in de meeste rechtsgebieden op een verschillende manier worden belast.

Return on Investment (ROI) in vastgoed

De basis van alle investeringen is het verdienen van geld. Zonder een positief vooruitzicht over het te behalen rendement maakt geen investeerder de beslissing om een investering te doen.

Dit geldt voor zowel traditionele aandelen, obligaties of investeringen in onroerend goed. De investeerders die hun potentiële winst nauwkeurig kunnen berekenen zullen hun kans op succes vergroten.

Een van de beste indicator die investeerders hiervoor gebruiken is de ROI. Zoals uitgelegd berekent de ROI-formule de verhouding tussen de te behalen winst en de kosten van een investering.

Het meet precies hoeveel geld er aan de investering wordt verdiend. Investeerders gebruiken de ROI om de winstgevendheid van hun opties te evalueren.

ROI in de huursector

Een van de manieren waarop de ROI wordt toegepast in vastgoed is het berekenen van de ROI op huurwoningen. In feite vertegenwoordigt het rendement op de investering het potentieel van inkomst genererende activa.

Beleggers die het een bepaald rendement op hun investeringen willen, kunnen met de ROI checken of dat het geval gaat zijn, en al dan niet de investering doen.

De ROI is een van de beste indiciatoren om te bepalen of investeringsopties de moeite waard zijn. Een hoge ROI suggereert dat de winst gunstig afsteekt tegen de kosten van de investering.

ROI als vergelijkingsmethode

Een ander doel van ROI in vastgoed is het vergelijken van opties. Een investeerder moet de talloze kansen voor investeringen kunnen vergelijken. Niet elk huis heeft hetzelfde potentieel en dus zal het rendement per huis ook verschillen.

Een beginnend investeerder doet er dus goed aan om zoveel mogelijk opties met elkaar te vergelijken op zoek naar de beste optie. ROI wordt daarnaast ook ingezet om verschillende opties binnen een bepaalde portefeuille te bekijken.

Doorgaans krijgt de optie met de hoogste ROI dan prioriteit.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van een investering geeft aan hoe lang het duurt voordat de gemaakte cumulatieve omzetten (cumulatieve kasinstromen)van de investering groter zijn dan de cumulatieve uitgaven (kasuitstromen) die met de investering gepaard gaan.

Het is een methode van investeringsbeoordeling die uitgaat van de liquiditeit van investeringen: het project met de kortste terugverdientijd (en dat dus het meest liquide is) wordt bij deze methode als beste beoordeeld.

Ieder voordeel heeft zijn nadeel

Met de return on investment of ROI kan de winstgevendheid van een organisatie of project duidelijk in beeld worden gebracht. Op deze manier kunnen investeringen vrij eenvoudig tegen elkaar worden afgezet. De winstgevendheid van een organisatie is namelijk zeer belangrijk.

Hoewel in vele jaarverslagen de ROI een prominent kengetal is, bestaat er ook kritiek op de bruikbaarheid van het concept. Het bezwaar luidt dan dat dit kengetal te weinig precies is, doordat het afhangt van een aantal variabelen zoals bijvoorbeeld projectduur, afschrijving, terugverdientijd en organisatiegroei.

Nadelen en valkuilen van Return on Investment (ROI) als hulpmiddel

Naast de reeks voordelen die het gebruik van ROI met zich meebrengt, kent het helaas ook enige nadelen en valkuilen. Hieronder worden de belangrijkste hiervan toegelicht. Onthoud dat geen enkel hulpmiddel voor het berekenen van potentieel rendement perfect is.

Verschillende definities

Het is lastig om een enkele bevredigende definitie te vormen van winst en investeringen. Aan winst worden veel begrippen toegekend: winst na rente en belasting, controleerbare winst, winst na aftrek van kosten, etc. Daarnaast wordt ook aan het woordje investeringen verschillende begrippen toegekend: bruto boekwaarde, netto boekwaarde, huidige kostprijs van activa, activa inclusief immateriële activa, etc.

Parallel boekhouden

Bij het vergelijken van verschillende investeringsmogelijkheden met de ROI, is het belangrijk dat de verschillende bedrijven dezelfde of vergelijkbare boekhoudkundige principes en methoden toepassen met betrekking tot het waarderen van voorraden, vaste activa, verdeling van overheadkosten etc.

Gevoelig voor belangen

De Return on Investment (ROI)-tool kan bijvoorbeeld divisiemanagers helpen om beslissingen te maken over investeringen. Hier schuilt het gevaar dat de divisiemanager alleen investeringen selecteert met een hoog rendement.

Andere investeringen die de ROI van de divisie zouden verlagen worden afgewezen, maar de opties die de waarde van het bedrijf als geheel kunnen verhogen worden afgewezen.

Samenvatting

Het evalueren van investeringsmogelijkheden is voor veel manager of andere executives een belangrijk onderdeel van het werk. Hiervoor worden enkele tools gebruikt, waaronder de ratio Return on Investment (ROI).

ROI is een van de meest gebruikte methoden voor het berekenen van het rendement van een investering. Deze KPI geeft inzicht in investeringsmogelijkheden, helpt concurrentie te meten, is eenvoudig en zeer effectief.

Door ROI te gebruiken wordt het antwoord op verschillende vragen rondom investeringsmogelijkheden duidelijk, zoals: hoeveel zijn de directe en indirecte kosten? Wat zijn alternatieve kosten? Is de investering gerechtvaardigd?

Vastgoed is een voorbeeld van een sector waarin deze tool veelvuldig gebruikt wordt. Het doel van een vastgoedhandelaar is het verdienen van geld. Zonder een positief uitzicht over het te behalen rendement zal een investeerder geen investering doen.

Met de ROI kan de winstgevendheid van een organisatie of project duidelijk in kaart worden gebracht. Op deze manier wordt het eenvoudig om verschillende investeringen tegen elkaar af te zetten.

Ook kleven er enkele nadelen of valkuilen aan het gebruik van de ROI als hulpmiddel bij het maken van investeringen. Het is belangrijk dat organisaties dezelfde financiële taal spreken.

Dat wil zeggen, dezelfde methoden en gebruiken toepassen. Daarnaast komt het voor dat bijvoorbeeld divisiemanagers hun keuzes louter en alleen baseren op een goede ROI, en niet voor de algehele gezondheid van een bedrijf.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met Return On Investment (ROI)? Heken je het bovenstaande of heb je nog aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan het goed uitvoeren van een investeringsonderzoek?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Leffingwell, D. (1997). Calculating your return on investment from more effective requirements management. American Programmer, 10(4), 13-16.
 2. Phillips, J. J. (Ed.). (1997). Measuring return on investment (Vol. 2). American Society for Training and Development.
 3. Phillips, P. P., & Phillips, J. J. (2007). Return on investment (pp. 823-846). John Wiley & Sons Inc.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2020). Return On Investment berekenen. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/return-on-investment/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 18/01/2020 | Laatste update: 31/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/return-on-investment/”> Toolshero: Return On Investment berekenen</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Article by:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

Geef een reactie