Quick ratio berekenen: de uitleg

Quick ratio - ToolsHero

Quick ratio: in dit artikel wordt de quick ratio praktisch uitgelegd. We behandelen de quick en current ratio en laten de formule en berekening zien, zodat je er zelf mee aan de slag kunt.Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige financieel management tool. Veel leesplezier

Inleiding en quick ratio betekenis

De quick ratio (ook bekend als de snelle activa ratio) is een rekenformule en liquiditeitsindicator die laat zien in hoeverre er voldoende liquide middelen zijn om de kortlopende schulden te betalen.

Het belangrijkste verschil met de current ratio is dat de voorraden buiten beschouwing worden gelaten.

Gratis e-book bij Toolshero

De reden hiervoor heeft te maken met het omzetten van voorraad in geld.

Quick ratio berekenen

De quick ratio berekenen kan aan de hand van de volgende formule:

Quick ratio formule - toolshero

Figuur 1 – de quick ratio formule

* = Liquide middelen zijn middelen zoals contant geld, kas en bank. Debiteuren zijn de klanten die nog moeten betalen.
** = Vreemd Vermogen Kort (VVK) is het vermogen dat in korte tijd terug betaald moet worden bijvoorbeeld een leverancierskrediet, crediteuren of rekening courant.

Met uitzondering van de inventaris, richt deze ratio zich op de meer liquide activa van een organisatie. De basis en het gebruik van de quick ratio is vergelijkbaar met de current ratio namelijk het vermogen van een organisatie om te voldoen aan haar korte termijn verplichtingen met haar kortlopende activa.

Wat handig kan zijn is het vergelijken van de quick ratio met de current ratio. Als de huidige verhouding aanzienlijk hoger is, is er een duidelijke aanwijzing dat de vlottende activa van de organisatie afhankelijk is van de voorraad.

Belangrijke kenmerken van de quick ratio

De quick ratio heeft de volgende belangrijke kenmerken:

  • Quick ratio zegt iets over het vermogen van een organisatie om de kortlopende verplichtingen te kunnen betalen zonder dat daarbij de voorraad verkocht hoeft te worden of dat aanvullende financiering nodig is.
  • Quick ratio wordt over het algemeen beschouwd als conservatiever dan de current ratio, omdat alle vlotte activa dienen als dekking voor de kortlopende verplichtingen.
  • Quick ratio omvat alleen de meest liquide activa van een bedrijf, zoals cash en verhandelbare effecten. Deze worden gedeeld door het totaal van alle kortlopende verplichtingen.
  • Hoe hoger de ratio, hoe gezonder het bedrijf wordt geacht. Maar een te hoge ratio kan ook een indicatie zijn dat het bedrijf niet goed in staat is om hun liquide middelen in te zetten. Hoe lager de ratio, hoe meer het bedrijf worstelt om schulden te betalen.

Interpretatie van de quick ratio

Zoals aangegeven wordt een ratio van 1 of hoger beschouwd als een normale ratio. Deze ratio meet het bedrag in euro’s dat beschikbaar is om elke euro in schuld te kunnen betalen. Een ratio van 1.05 betekent dat het bedrijf dus 5 cent meer heeft voor elke euro schuld die opgebouwd is. Investeerders en analisten zien dit als een gezonde situatie.

Toch geeft de ratio niet een volledig beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf. Het is belangrijk dat ook andere aspecten bekeken wordt om de financiële gezondheid volledig in kaart te brengen. Dat lees je onder het kopje ‘nadelen en beperkingen’.

Onderdelen van de quick ratio

Duidelijk is dat alleen liquide activa worden meegenomen in deze berekening. Maar wat zijn voorbeelden van liquide middelen? Dat lees je hieronder.

Contant geld

Contant geld wordt beschouwd als het meest liquide van allemaal. Dat komt omdat dit geld direct ingezet kan worden. Het hoeft bijvoorbeeld niet eerst verkocht te worden. Een bedrijf streeft er doorgaans naar om het kassaldo op een niveau te houden dat gelijkstaat aan de maandelijkse inkomsten die zij ontvangen van hun financiële instellingen. Dit kan ook geld uit het buitenland omvatten.

Kasequivalenten

Een equivalent van contant geld zijn bijvoorbeeld depositocertificaten. Het is een verlengstuk van contanten omdat de rekening waar deze op staan vaak investeringen omvat met een zeer laag risico en een hoge liquiditeit. Dat betekent dat het zeer weinig moeite kost om deze assets te verkopen en om te zetten naar geld.

Verhandelbare effecten

Verhandelbare effecten zijn vrij van tijdgebonden afhankelijkheden. Dat betekent dat ook deze zeer snel omgezet kunnen worden in cash geld. Toch moet er rekening worden gehouden met kosten bij het liquideren ervan. Vroegtijdige liquidatie van rentedragende activa kan leiden tot boetes of disconteringen van de waarde.

Netto debiteuren

Of debiteuren liquide genoeg zijn om opgenomen te worden onder de vlotte activa blijft een discutabel onderwerp en hangt af van onder meer de kredietvoorwaarden die verstrekt zijn. Het debiteurensaldo moet in ieder geval verminderd worden met het geschatte bedrag aan betalingen die oninbaar worden beschouwd. De quick ratio geeft alleen het geld weer dat direct voorhanden is. De berekening mag daarom geen elementen bevatten van vorderingen die het bedrijf niet verwacht te kunnen innen.

Voordelen van de quick ratio

Deze vorm van liquiditeitsberekening is conservatiever dan bijvoorbeeld de current ratio. Dat is een voordeel omdat het meer zegt over het vermogen van het bedrijf om schulden te betalen op de korte termijn.
De berekening is daarnaast simpeler en makkelijk in gebruik. De variabelen zijn makkelijk te begrijpen en de formule kan gebruikt worden voor zowel een momentopname als een berekening over een langere periode.

Nadelen en beperkingen

Er kleven ook verschillende nadelen aan het gebruik van de quick ratio formule. Deze maatstaf geeft namelijk geen enkele indicatie van de toekomstige cashflow-activiteiten van een bedrijf.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld vandaag op 1 miljoen euro cashflow zitten, maar als het niks verkoopt kan het in de toekomst moeite mee hebben om het kassaldo te behouden.

Quick ratio voorbeeld

Overweeg het onderstaande voorbeeld van de activa en verplichtingen van bedrijf A en bedrijf B.

Quick ratio voorbeeld - Toolshero

Figuur 2 – een voorbeeld berekening van de quick ratio

Bedrijf B lijkt een goede positie te hebben om kortlopende verplichtingen te betalen. De activa zijn groter dan de verplichtingen op de korte termijn.

Aan de andere kant is bedrijf A minder goed in staat om aan verplichtingen te voldoen. De ratio ligt daar ver onder de 1.

Deze gegevens tonen aan dat bedrijf B, ongeacht huidige en toekomstige inkomsten, in betere financiële gezondheid lijkt te verkeren dan bedrijf A als het gaat om het vermogen om te kunnen voldoen aan schulden.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met de Quick Ratio? Heken je het bovenstaande of heb je nog aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan goed financieel management?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Berger, A. N. & Udell, G. F. (1995). Relationship lending and lines of credit in small firm finance. Journal of business, 351-381.
  2. Parrino, R., Kidwell, D. S. & Bates, T. W. (2009). Fundamentals of corporate finance. John Wiley & Sons.
  3. Ross, S. A., Westerfield, R. & Jordan, B. D. (2008). Fundamentals of corporate finance. McGraw-Hill Education.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2012). Quick Ratio. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/quick-ratio/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 05/05/2012 | Laatst update: 01/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/quick-ratio/”> Toolshero: Quick Ratio</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie