Quick Ratio

Quick ratio - ToolsHero

In dit artikel wordt de quick ratio praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige financieel management tool.

Inleiding

De quick ratio (ook bekend als de snelle activa ratio) is een rekenformule en liquiditeitsindicator wat laat zien in hoeverre er voldoende liquide middelen zijn om de kortlopende schulden te betalen.

Het belangrijkste verschil met de current ratio is dat de voorraden buiten beschouwing worden gelaten.

De reden hiervoor heeft te maken met het omzetten van voorraad in geld.

Quick ratio berekenen

De quick ratio berekenen kan aan de hand van de volgende formule:

Quick Ratio = >Liquide middelen + debiteuren* / Vreemd Vermogen Kort**

* = Liquide middelen zijn middelen zoals contant geld, kas en bank. Debiteuren zijn de klanten die nog moeten betalen.
** = Vreemd Vermogen Kort (VVK) is het vermogen dat in korte tijd terug betaald moet worden bijvoorbeeld een leverancierskrediet, crediteuren of rekening courant.

Met uitzondering van de inventaris, richt deze ratio zich op de meer liquide activa van een organisatie. De basis en het gebruik van de quick ratio is vergelijkbaar met de current ratio namelijk het vermogen van een organisatie om te voldoen aan haar korte termijn verplichtingen met haar kortlopende activa.

Wat handig kan zijn is het vergelijken van de quick ratio met de current ratio. Als de huidige verhouding aanzienlijk hoger is, is er een duidelijke aanwijzing dat de vlottende activa van de organisatie afhankelijk is van de voorraad.

 

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?   

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met de Quick Ratio? Heken je het bovenstaande of heb je nog aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan goed financieel management?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk aan vrienden en zakenrelaties. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Meer informatie

  1. Berger, A. N. & Udell, G. F. (1995). Relationship lending and lines of credit in small firm finance. Journal of business, 351-381.
  2. Parrino, R., Kidwell, D. S. & Bates, T. W. (2009). Fundamentals of corporate finance. John Wiley & Sons.
  3. Ross, S. A., Westerfield, R. & Jordan, B. D. (2008). Fundamentals of corporate finance. McGraw-Hill Education.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2012). Quick Ratio. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/quick-ratio/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/quick-ratio/”>ToolsHero: Quick Ratio</a>

Interessant artikel?
Geef je waardering of deel het artikel via social media!
[ec_stars_rating]

Word lid en ontvang onbeperkt toegang

Als lid heb je onbeperkt toegang tot alle artikelen (1000+), templates en meer!

Tagged:

Geef een antwoord