Current Ratio

current ratio formule - toolshero

Word lid voor minder dan 1 euro per dag en boost your skills! Word lid

In dit artikel wordt de current ratio praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je basis van deze krachtige financieel management tool.

Inleiding

De current ratio is een rekenformule en liquiditeitsindicator wat aangeeft in hoeverre een organisatie met korte termijn beschikbare bezittingen kortlopende schulden kan aflossen. De current ratio is ook bekend als liquiditeitsratio en cash solvabiliteitsratio.

Current ratio formule

De current ratio berekenen kan aan de hand van de volgende formule:

Current Ratio = Liquide middelen + debiteuren + voorraad* / Vreem Vermogen Kort**

* = Liquide middelen zijn middelen zoals contant geld, kas en bank. Debiteuren zijn de klanten die nog moeten betalen. Voorraad is het aantal producten keer (x) kostprijs die in het magazijn worden beheerd.
** = Vreemd Vermogen Kort (VVK) is het vermogen dat in korte tijd terug betaald moet worden bijvoorbeeld een leverancierskrediet, crediteuren of rekening courant.

De uitkomst van deze ratio (verhouding) wordt vaak gebruikt om een idee te krijgen van het vermogen van de onderneming. Het gaat hier om korte termijn verplichtingen (schulden) die terugbetaald kunnen worden met korte termijn activa (contant geld, inventaris, vorderingen).

Vuistregel: hoe hoger de Current Ratio, des te beter de organisatie in staat is om zijn of haar verplichtingen op kort termijn te betalen. Indien de uitkomst lager dan één is, geeft dat aan dat de organisatie niet in staat is om haar verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen. Dit zegt iets over de financiële gezondheid van een organisatie maar dat hoeft niet te betekenen dat ze failliet gaan.

Deze ratio kan iets zeggen over de efficiëntie van een organisatie bij het omzetten van producten naar contant geld. Liquiditeitsproblemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door lang openstaande vorderingen, voorraadbeheer of problemen met de bank. Benchmarking per sector wordt vaak geadviseerd om te bepalen wat een uitgangspunt (ijkpunt) is voor een bepaald current ratio.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Is de Current Ratio toepasbaar binnen de hedendaagse organisaties als liquiditeit indicator? Herken je het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan goed financieel organisatie management?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk aan vrienden en zakenrelaties. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube.

Meer informatie

  1. Bates, T. W., Kahle, K. M. & Stulz, R. M. (2009). Why do US firms hold so much more cash than they used to?. The journal of finance, 64(5), 1985-2021.
  2. Berger, A. N. & Udell, G. F. (1995). Relationship lending and lines of credit in small firm finance. Journal of business, 351-381.
  3. Ross, S. A., Westerfield, R. & Jordan, B. D. (2008). Fundamentals of corporate finance. McGraw-Hill Education.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2012). Current Ratio. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/current-ratio/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/current-ratio/”>ToolsHero: Current Ratio</a>

Interessant artikel?
Geef je waardering of deel het artikel via social media!
[ec_stars_rating]

Word lid en ontvang onbeperkt toegang

toolshero helpt jou met meer kennis, je skills te boosten en je kans op succes te vergroten.

Geef een reactie