Transformationeel coachen / coach: de uitleg

Transformationeel coachen - toolshero

Transformationeel coachen: in dit artikel wordt transformationeel coachen praktisch uitgelegd. Dit artikel behandelt wat transformationele coaching is, hoe transformatie en verandering niet hetzelfde zijn, wat de vijf stappen zijn voor transformatiecoaching, wat de voordelen zijn en wat de rol van de transformationeel coach is. Veel plezier met lezen!

Wat is transformationeel coachen?

Transformationeel coachen is een methode om de innerlijke mens opnieuw te vormen door transformationele veranderingen die een persoon via een proces van reflectie zelf in gang zet.

Om dit onderwerp volledig te kunnen begrijpen, moet je eerst weten dat transformationeel coachen niet gericht is op het behalen van doelen. Het is gericht op het verbeteren van proactiviteit en strategieën.

Gratis e-book bij Toolshero

Die kun je vervolgens gebruiken om je doelen te bereiken, als individu of in teamverband. Transformationeel coachen richt zich op ZIJN en niet op DOEN.

Dit wil zeggen dat het een methode is die streeft naar de innerlijke ontwikkeling van de mens zelf en niet zozeer naar de vervulling van verlangens van die persoon. Het uitgangspunt van de methode is dat de persoon kijkt naar wat hij of zij wil worden.

Om deze methode effectief te kunnen toepassen, moet je eerst weten wat persoonlijke transformatie is en waarom het belangrijk is.

Transformationeel coachen - toolshero

Figuur 1 – het transformationeel coaching model

Transformationeel coachen: transformatie en verandering zijn niet hetzelfde

Elk individu maakt in zijn of haar leven bepaalde situaties mee die verandering met zich meebrengen. Op zeker moment kun je jezelf afvragen of deze veranderingen het gevolg zijn van positief of negatief handelen in de manier waarop je je leven leidt.

Veranderingen kunnen tot positieve situaties leiden, maar ook tot situaties met onstuimige of negatieve resultaten. Een verandering betekent niet automatisch een transformatie. Veel mensen veranderen regelmatig dingen in hun leven, van groot tot klein zoals:

 • het veranderen van dagelijkse gewoontes, bijvoorbeeld opstaan om 05:00 uur in plaats van om 09:00 uur. Iemand kan dat besluit nemen als hij of zij een meer productieve dag wil hebben.
 • Iemand verhuist naar een andere land, leert de cultuur en taal van het nieuwe land kennen. Dit zijn echter veranderingen die noodzakelijk zijn voor de persoon om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving.

Mensen veranderen dus constant als gevolg van de beslissingen die ze nemen. Deze beslissingen leiden tot acties en deze acties, hoe onbelangrijk ze ook lijken, hebben positieve of negatieve gevolgen. Transformatie is echter iets dat je niet vaak meemaakt. Het gaat verder dan onze dagelijkse beslommeringen.

Transformatie is iets innerlijks dat zelden voorkomt. Het betekent dat iemand een lastig of complex proces of situatie heeft doorgemaakt in zijn of haar leven die psychische sporen heeft nagelaten.

Dit is waarom transformatie iets is dat niet vaak gebeurt, maar wel een radicaal effect heeft.

Transformationeel coachen is gericht op ‘zijn’

De methode transformationeel coachen is bedoeld om mensen op een meer gevoelige en ondersteunende manier te helpen veranderen. Veel mensen in die situatie hebben het gevoel de weg kwijt te zijn, of dat ze slechte gewoonten, patronen en negatief gedrag in hun leven moeten doorbreken die de ontwikkeling van hun vaardigheden of potentie in de weg staan.

Om het proces voor transformationeel coachen te kunnen uitvoeren, moet de coach dit gedrag uit het verleden, dat de persoon belemmert zich positief te ontwikkelen, helpen vast te stellen en te interpreteren. Dit gedrag kan zich ook in de toekomst blijven voordoen als iemand zich er niet van bewust is.

Transformationeel coachen is ook de manier om de transformatie te bereiken die de persoon nodig heeft. Zelfontdekking en zelfbewustzijn helpen je een doel te vinden, zoals het bereiken van bepaalde dingen.

Door te ontdekken wie je echt bent en wat je wilt bereiken, komen de dromen en doelen samen in transformationeel coachen. De transformationeel coach begeleidt hem of haar vervolgens in het proces om dit waar te maken.

Coaching Toolbox | 40+ Methods and Tools Business / Life Coach  

De vijf stappen van transformationeel coachen

Er worden doorgaans vijf stappen onderscheiden in de methode transformationeel coachen:

Stap 1: werving

Het is noodzakelijk om de juiste coaches aan te trekken voor de veranderingen die het bedrijf of de persoon in kwestie wil doorvoeren door middel van het coachingsproces.

Stap 2: luisteren

Tijdens deze fase moet de coach aandachtig luisteren en de anderen de gelegenheid geven zich uit te spreken om hun gedachten en emoties in basis te leren kennen. Door aandachtig te luisteren, kan de coach relevante informatie vergaren, de juiste vragen stellen en de persoon in kwestie helpen reflecteren.

Door te luisteren, kun je handelwijze, gedrag en emoties identificeren die kunnen helpen bij de transformatie.

Stap 3: verkennen

Tijdens deze fase is innerlijke verkenning onontbeerlijk om de persoon te helpen bij zijn of haar transformatie. Gedachten verkennen kan helpen vast te stellen waarom de persoon bepaald gedrag vertoont dat hem of haar op het werk of in zijn of haar privéleven in de weg staat.

Het is in deze fase belangrijk om indringende vragen te stellen die uitnodigen tot reflecteren op emoties.

Stap 4: actie

Deze fase gaat over het oplossen van interne conflicten en hoe deze kunnen worden aangepakt met positief gedrag. Het is belangrijk dat een coach een persoon stimuleert positief gedrag in praktijk te brengen. Ook moet hij of zij leren effectief om te gaan met lastige situaties in het leven, bijvoorbeeld op het werk. Hoe ga je om met stressvolle situaties als je in teamverband werkt, hoe analyseer en reflecteer je intern zodat je als team een positief resultaat kunt laten zien.

Stap 5: beoordeling

De laatste fase is het beoordelen van de coaching sessie op basis van de behaalde resultaten ten aanzien van de gevoelens van de persoon, en op welke manier ze positieve of negatieve invloed hebben op zijn of haar gedrag.

Transformationeel coachen draait om emoties, overtuigingen en gedachten. Het doel van het proces is om specifieke gebeurtenissen te identificeren die de persoon heeft meegemaakt. Tot welk handelen hebben die gebeurtenissen in zijn of haar leven geleid en in welke mate bepalen ze zijn of haar huidige gedrag?

Het gaat in op de vraag hoe je nieuwe, positieve patronen kunt ontwikkelen voor je privéleven en op je werk en hoe jij jezelf wilt zien in het heden en de toekomst door je gedrag te transformeren.

De rol van de coach is zelfontdekking en persoonlijke ontwikkeling

De begeleiding door en kennis van de coach helpen het innerlijk van het individu op een persoonlijke manier te bepalen en verkennen. Na zelfontdekking moet de volgende vraag worden gesteld: wat is er nodig om de gewenste doelen te bereiken?

Het uitgangspunt van het transformationele proces is om overtuigingen, interpretaties en doelen van mensen te interpreteren. Er wordt gekeken hoe ze dat in hun leven hebben ervaren en wat de behaalde resultaten zijn.

De rol van de transformationele coach is om mensen te helpen hun slechte gewoontes te veranderen en te transformeren.

Nieuwe vaardigheden waar de persoon voorheen niet over beschikte, worden ontwikkeld. Zelfvertrouwen is een cruciale factor in persoonlijke zelfverkenning. Het stelt de persoon in staat om te reflecteren op de ‘ik’ in het dagelijks handelen en hoe gedrag op een positieve manier kan worden omgezet voor goede resultaten nadat de gewenste doelen zijn bereikt.

Voordelen van transformationeel coachen

 • Richting geven om positieve resultaten te bereiken.
 • Helpt met het interpreteren van beslissingen en gedrag van de persoon gedurende zijn of haar leven tot nu toe.
 • Helpt om beslissingen en gedrag te richten op het realiseren van wat de persoon wil bereiken.
 • De coach helpt interpretaties te veranderen als ze niet langer nodig blijken te zijn.
 • Helpt de volledige potentie van het individu te benutten.

Met de bovenstaande effecten kan er een transformatie plaatsvinden die zal leiden tot beter gedrag dat zal resulteren in de gewenste en verwachte resultaten voor de persoon. Het proces beging met de intentie om resultaten te bereiken. Er moet dus een positieve transformatie plaatsvinden dat resulteert in gedrag dat tot meer welzijn in het leven zal leiden.

Coaching is altijd gericht op een positieve uitkomst bij het verwezenlijken van de doelstellingen.; het is een goede manier om kwesties aan te pakken die de persoon veranderd wil zien en waarvan hij of zij wil dat ze een belangrijke rol spelen in het heden. De resultaten moeten meetbaar zijn om te kunnen checken hoe het proces ervoor staat.

Tastbare indicatoren voor het realiseren van doelstellingen zijn noodzakelijk. Deze worden dan ook niet vergeten in deze vorm van coachen, aangezien ze meer zekerheid bieden aan de persoon in kwestie en hen vertrouwen geeft in hun transformationele proces.

Daarbij kunnen de coach en de persoon zelf aan de hand van deze indicatoren vaststellen wanneer de doelstelling is bereikt.

Transformationele lifecoach

De rol van de coach is niet om eisen op te leggen aan de persoon die wil transformeren, of om hem of haar onder druk te zetten om het in een bepaald tempo te doen. De coach is een metgezel die uitnodigt tot zelfreflectie en de persoon begeleidt op zijn of haar weg van zelfontdekking.

Zonder te oordelen en zonder de persoon te overschaduwen, helpt de coach hem of haar verlangens en wensen als mens uit te drukken. Het begeleiden en monitoren van de processen van verbetering en ontwikkeling van hun vaardigheden om zo persoonlijk succes te verwezenlijken.

De gelijkwaardige coachingsrelatie is essentieel voor meer vertrouwen. Zo kan de coach helpen negatieve, schadelijke gedachten patronen en routinematig, rusteloos gedrag te identificeren.

Met transformationeel coaching kan het leven van een mens veranderen. De verandering begint van binnenuit komt en vervolgens komt die verandering tot uitdrukking in veranderd dagelijks gedrag.

De focus ligt van de coach ligt daarom op innerlijke groei en het helpen met de verkenning van iemands persoonlijkheid als de drijvende kracht achter gedrag. Het zijn beïnvloedt het doen. De persoon zal eerst zichzelf moeten leren kennen om in staat te zijn het beste gedrag voor zijn of haar leven vorm te geven.

Samenvattend over transformationeel coachen

Transformationeel coachen is gericht op de spiritualiteit van mensen, hun ZIJN in relatie tot wat hen motiveert in het leven. De methode wordt toegepast om mensen te leren reflecteren en het heft in eigen hand te nemen, met als doel gedrag en emoties positief te transformeren voor persoonlijk en professioneel succes.

Dit soort coaching wordt vooral gebruikt wanneer iemand het gevoel heeft de weg kwijt te zijn of wanneer een bedrijf vaststelt dat medewerkers moeten werken aan de manier waarop ze met elkaar omgaan. Het dagelijks leven kan ertoe leiden dat mensen vastroesten in hun comfortzone en dat gedrag zich herhaalt en als normaal wordt gezien. Het resultaat van dat gedrag is niet altijd positief en kan ook leiden tot negatieve patronen die mensen belemmeren in hun persoonlijke ontwikkeling.

De methode van transformationeel coachen nodigt je uit om te werken aan het vormgeven en aanleren van nieuwe veranderingen die kunnen leiden tot transformatie om je gelukkiger en positiever te voelen, met oog voor het diepste innerlijk van de mens.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat vind jij? Is transformationeel coachen belangrijk voor moderne bedrijven die willen dat hun medewerkers anders met elkaar omgaan om te voorkomen dat medewerkers hun ‘eigen ik’ verliezen? Heb je binnen je bedrijf of in je privéleven al eens gebruikgemaakt van dit soort coaching? Zo ja, wil je dan jouw ervaringen met ons delen? Heb je nog aanvullingen of suggesties?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Hawkins, P., & Smith, N. (2010). Transformational coaching. The complete handbook of coaching, 231-244.
 2. Umidi, J. (2005). Transformational coaching. Xulon Press.
 3. Turnnidge, J., & Côté, J. (2017). Transformational coaching workshop: Applying a person-centred approach to coach development programs. International Sport Coaching Journal, 4(3), 314-325.
 4. Cox, E., Bachkirova, T., & Clutterbuck, D. A. (Eds.). (2014). The complete handbook of coaching. Sage.

Citatie voor dit artikel:
Ospina Avendano, D. (2021). Transformationeel coachen. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/transformationeel-coachen/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 18/02/2021 | Laatste update: 04/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/transformationeel-coachen/”>Toolshero: Transformationeel coachen</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Daniela Avendaño
Article by:

Daniela Avendaño

Daniela Avendaño werkt als contentschrijver en vertaler voor toolshero. Daniela is afgestudeerd in communicatie & journalistiek, en met haar theoretische en praktische kennis ondersteunt zij het toolshero content productieteam met het schrijven en vertalen van artikelen over managementtopics, persoonlijke en professionele ontwikkeling, marketing en meer. Daniela is gedreven en gemotiveerd om kennis te delen, en anderen te motiveren om te ontwikkelen.

Tags:

Geef een reactie