Jung persoonlijkheidstypen

Jung persoonlijkheidstypen - Toolshero

Jung persoonlijkheidstypen: in dit artikel worden onder andere de Jung persoonlijkheidstypen van Carl Jung praktisch uitgelegd. Naast wat het is (oorsprong), belicht dit artikel ook de zin en onzin van persoonlijkheidstests, waarom persoonlijkheidstests worden gebruikt, de theorie van Jung persoonlijkheidstypes, de definities van de Jung-persoonlijkheidstypes en voorbeelden van persoonlijkheidstests. Veel plezier met lezen!

De zin en onzin van persoonlijkheidstests

Er zijn verschillende persoonlijkheidstests in omloop. Met name tests die in meer of mindere mate gebaseerd zijn op de persoonlijkheidstheorie van de psycholoog Carl Jung winnen steeds meer aan populariteit onder managers en leidinggevenden.

Waarom zijn persoonlijkheidstests zo populair? Hoe ziet de persoonlijkheidstheorie van Jung eruit? En hoe kan je persoonlijkheidstests implementeren? In dit artikel bespreken we al deze aspecten van de persoonlijkheidstest.

Gratis e-book bij Toolshero

Waarom een persoonlijkheidstest?

Steeds meer bedrijven voeren een persoonlijkheidstest uit als onderdeel van de selectieprocedure. Persoonlijkheidstesten zouden het ware karakter van een potentiële werknemer aan het licht moeten brengen. In een sollicitatiegesprek kan iemand zich immers beter voordoen dan hij is.

Uit een persoonlijkheidstest kan blijken of iemand daadwerkelijk geschikt is voor de functie en of iemand past bij het bedrijf. Een goede match kan immers het personeelsverloop terugdringen en de productiviteit verhogen.

Wat zijn de Jung persoonlijkheidstypen?

Carl Jung introduceerde in zijn boek Psychologische Typen zijn persoonlijkheidstheorie. Hij gaat hierbij uit van vier psychologische functies: denken en voelen (rationele functies) en gewaarwording en intuïtie (irrationele functies).

Daarnaast onderscheidt hij nog twee fundamentele levenshoudingen: introversie en extraversie. Volgens Jung heeft ieder mens een dominante levenshouding en een primaire functie die hem tot een bepaald persoonlijkheidstype maken.

Door de verschillende levenshoudingen en functies te combineren kom je tot de 8 Jung typen van persoonlijkheid:

 1. Het extraverte denktype
 2. Het introverte denktype
 3. Het extraverte gevoelstype
 4. Het introverte gevoelstype
 5. Het extraverte gewaarwordingstype
 6. Het introverte gewaarwordingstype
 7. Het extraverte intuïtieve type
 8. Het introverte intuïtieve type

De definities van de Jung persoonlijkheidstypen

Om de persoonlijkheidstheorie te kunnen begrijpen, is het belangrijk om de genoemde begrippen te definiëren zoals Carl Jung deze bedoeld heeft.

Introvert versus extravert

Iemand die introvert is legt volgens Carl Jung de focus op de innerlijke belevingswereld, terwijl bij een extraverte levenshouding de focus meer ligt op de buitenwereld.

Het denktype versus het gevoelstype

Het denktype handelt op basis van het verstand, terwijl het gevoelstype handelt met het hart.

Het gewaarwordingstype versus het intuïtieve type

Het gewaarwordingstype laat zich leiden door zintuiglijke prikkels van buitenaf, terwijl het intuïtieve type zich laat leiden door ondefinieerbare gevoelens van binnenuit.

Jung persoonlijkheidstypen: dominante levenshouding ondersteund door een primaire functie

Zoals hierboven te lezen is, kunnen de verschillende levenshoudingen en functies gezien worden als tegenpolen. Volgens Carl Jung is er altijd één levenshouding dominant.

Daarnaast is er sprake van een primaire functie, secundaire functies en een lagere, minder ontwikkelde functie. Neem bijvoorbeeld het introverte denktype.

Het introverte denktype heeft dus als dominante levenshouding introversie, het denken is de primaire functie, de gewaarwording en de intuïtie zijn de secundaire functies en het gevoel is de lagere, onderontwikkelde functie.

Wat vind Carl Jung van persoonlijkheidstesten?

Carl Jung heeft zijn persoonlijkheidstheorie geïntroduceerd als model om verschillende personen te kunnen categoriseren voor het geven van psychotherapie. Het is nooit zijn bedoeling geweest om door middel van zijn model mensen te labelen.

Als hij zou weten dat zijn leer gebruikt wordt om mensen te duiden aan de hand van eenvoudige vragenlijsten, zou hij het daar niet mee eens zijn. Al spreekt hij in zijn theorie van tegenpolen, hij dacht niet dat mensen zich altijd uiterst links of rechts van het spectrum bevinden.

Het streven is juist door middel van psychotherapie een harmonieus evenwicht te vinden tussen de verschillende houdingen en functies.

Jung persoonlijkheidstypen en verschillende persoonlijkheidstesten?

Er zijn verschillende persoonlijkheidstesten in meer of mindere mate gebaseerd op het gedachtegoed van Jung.

Zo kan je kiezen voor de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) van Isabel Myers en Katharine Briggs, de Management Team Roles Indicator, de Type Dynamics Indicator, de Jungian Type Indicator, Insights Discovery en de Golden Personality Type Profiler.

Het nadeel van deze tests is dat ze gebaseerd zijn op een theorie die niet bedoeld is voor het selecteren van medewerkers op basis van hun karakter.

De resultaten zijn vaak momentopnames die leuk zijn om enig inzicht te krijgen in de persoonlijkheid van (potentiële) medewerkers, maar niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het doel van het afnemen van een persoonlijkheidstest schiet u met een dergelijke persoonlijkheidstest voorbij.

Big Five Persoonlijkheidstest

Wanneer je graag een persoonlijkheidstest wilt implementeren binnen de selectieprocedure voor potentiële medewerkers, kan je het best kiezen voor een professionele en wetenschappelijke test zoals de Big Five Persoonlijkheidstest.

De Big Five Persoonlijkheidstest maakt gebruik van vijf dimensies waarmee iemands persoonlijkheid geduid kan worden, namelijk:

 1. Extraversion/ Introversion
 2. Agreeableness
 3. Conscientiousness
 4. Emotional Stability/ Neuroticism
 5. Openness to Experience

Samenvattend over de Jung persoonlijkheidstypen

Het implementeren van een persoonlijkheidstest in de selectieprocedure van potentiële medewerkers, kan een effectieve methode zijn voor het werven van mensen die goed passen bij een functie en binnen het bedrijf. Een goede match kan het personeelsverloop terugdringen en de productiviteit verhogen.

Je kan beter kiezen voor een wetenschappelijk onderbouwde test zoals de Big Five Persoonlijkheidstest in plaats van een test die is gebaseerd op de persoonlijkheidstheorie van Carl Jung.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? wat is jouw ervaring met de Persoonlijkheidstypen van Jung en persoonlijkheidstesten? Of persoonlijkheidstypen in het algemeen? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wat zijn jouw succesfactoren voor het verkrijgen van inzicht in de persoonlijkheid van (potentiële) medewerkers?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. von Franz, M. L. (1975). CG Jung: His myth in our time. Putnam.
 2. Jung, C. G. (2014). The development of personality. Routledge.
 3. McCrae, R. R. & Costa, P. T. (1989). Reinterpreting the Myers‐Briggs type indicator from the perspective of the five‐factor model of personality. Journal of personality, 57(1), 17-40.
 4. Boyle, G. J. (1995). Myers‐Briggs Type Indicator (MBTI): Some Psychometric Limitations. Australian Psychologist, 30(1), 71-74.

Citatie voor dit artikel:
Hendriks, F. (2018). Jung persoonlijkheidstypen. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/persoonlijkheidstypen-jung/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 19/01/2018 | Laatstw update: 09/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/persoonlijkheidstypen-jung/>Toolshero: Jung persoonlijkheidstypen</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Floor Hendriks
Article by:

Floor Hendriks

Floor heeft een royale ervaring in het adviseren en implementeren van (online) HR instrumenten en diensten. Al meer dan tien jaar specialiseert hij zich in het benutten van online assessments en tools voor talent management uitdagingen in de HR cyclus met als doel de prestaties van medewerkers en organisaties te verhogen.

Tags:

Geef een reactie